اعضای هیات علمی

زینب الهدی حشمتی رفسنجانی

زینب الهدی حشمتی رفسنجانی

زینب الهدی حشمتی رفسنجانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093401
اتاق: 338
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
منصوره امامی ارائه روش بهبود یافته شیوع اطلاعات در شبکه های اجتماعی(مجازی) با هدف افزایش تاثیر شیوع کارشناسی ارشد
نازنین مظلومان بررسی شیوع دو بیماری متعامل بر روی شبکه های همپوشان کارشناسی ارشد
محبوبه منتظری ردیابی و خوشه بندی جریان اطلاعات در رسانه های اجتماعی کارشناسی ارشد
مجتبی رضائی کشف سفارش چینی های گروهی در معاملات بورس کالای ایران با استفاده از تحلیل شبکه کارشناسی ارشد
رامین سلحشور کشف معاملات چرخشی در بورس کالای ایران کارشناسی ارشد
فرزین طبرسی نژاد نشان گذاری جریان شبکه در شبکه های نرم افزار محور حالتمند کارشناسی ارشد
مهدی زرکش زاده ارائه یک روش بهینه برای اعزام آمبولانس در اورژانس برای کاهش زمان پاسخ کارشناسی ارشد
میلاد ابراهیم خانی شناسایی گره های تاثیرگذار برای انتشار اطلاعات در شبکه های اجتماعی کارشناسی ارشد 1400/11/28
سیده خاطره احمدی تحلیل شدت آسیب بیماری ها با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره فازی و نفوذ اطلاعات کارشناسی ارشد 1394/6/25
سیدمحسن احمدی موسوی کنترل مبتنی برهمکاری وسایل نقلیه صفحه ای ناهولونومیک در مواجهه با نایقینی کارشناسی ارشد 1391/11/15
حبیب اله آراسته راد بکارگیری هوش مصنوعی در نظارت بر تجارت خارجی (مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران) دکتری 1393/12/18
مریم اشکپور مطلق ارزیابی معیارهای مرکزیت در ایمن سازی شبکه های اجتماعی وزن دار در برابر بیماری های همه گیر کارشناسی ارشد 1393/11/14
فاطمه تقویان آسیابی کنترل شیوع بیماری ها در شبکه هایی با ساختار خوشه ای همپوشان کارشناسی ارشد 1394/7/8
فاطمه تقویان اسیابی کنترل شیوع بیماری‌های واگیردار در شبکه‌هایی با ساختار خوشه‌ای همپوشان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/08
سپیده رحیمی تشخیص شایعات منتشر شده به زبان فارسی در شبکه‌های اجتماعی در خصوص بیماری کووید-19 با بهره گیری از الگوریتم‌های یادگیری عمیق کارشناسی ارشد 1402/6/22
محمد رستکارقلعه امن سازی ارتباط بین سوئیچ ها در شبکه های نرم افزار محور حالتمند کارشناسی ارشد 1399/7/30
مجتبی رضایی کشف سفارش چینی های گروهی در معاملات بورس کالای ایران با استفاده از تحلیل شبکه کارشناسی ارشد 1395/7/12
مهدی زرکش زاده ارائه یک روش بهینه برای اعزام آمبولانس در اورژانس برای کاهش زمان پاسخ کارشناسی ارشد 1392/11/14
ریحانه سراج ارائه مدل پاسخ گویی به پرسش از تصویر با بهره گیری از تأثیر ادغام کارشناسی ارشد 1402/6/27
رامین سلحشور کشف معاملات چرخشی در بورس کالای ایران کارشناسی ارشد 1395/11/23
مجتبی شادمهر مدل سازی ارتباط بین بیمار و پزشک با استفاده از یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1392/11/14
علی شیخ طاهری پیش بینی انتخابات ریاست جمهوری ایران بر پایه تحلیل احساسات و نظرات کاربران در شبکه های اجتماعی کارشناسی ارشد 1402/4/25
مژگان شعبانی تحلیل انتشار اپیدمی در شبکه‌های اجتماعی پویا کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/19
مژگان شعبانی تحلیل انتشار بیماری ها در شبکه های پویا کارشناسی ارشد 1394/12/19
رویا صباغ نوین ارائه پیاده سازی الگوریتم نوین مسیریابی و کنترل بلا درنگ و عاری از تداخل رباتها با استفاده از بهینه سازی محدب و کنترل پیش بین مبتنی بر مدل کارشناسی ارشد 1393/12/13
فرزین طبرسی نژاد نشان گذاری جریان شبکه در شبکه های نرم افزار محور حالتمند کارشناسی ارشد 1399/7/30
مریم فرج پوری خامنه تحلیل میزان مقاومت نسبت به واکسیناسیون کوید-19 در طول زمان مبتنی بر تشخیص هیجان در شبکه های اجتماعی با استفاده از یادگیری عمیق کارشناسی ارشد 1402/6/22
زهرا قربانی شمشادسرا ارائه‌ی مدل مبتنی بر یادگیری عمیق و ساز و کار توجه در مدل‌های تولید خودکار توصیف متنی تصویر به منظور افزایش دقت جملات تولید شده کارشناسی ارشد 1402/6/26
مجید میرزایی مدام تعیین موقعیت های بهینه مراکز درمانی و اورژانس ها با استفاده از الگوریتم تصمیم گیری چندهدفه فازی کارشناسی ارشد 1393/11/27
نازنین مظلومان بررسی شیوع دو بیماری متعامل بر روی شبکه های همپوشان کارشناسی ارشد 1393/3/19
مینا ملکی ویکا شناسایی و استخراج همایندهای زبان فارسی با استفاده از روش‌های رایانشی کارشناسی ارشد 1402/6/22
محبوبه منتظری ردیابی و خوشه بندی جریان اطلاعات در رسانه های اجتماعی کارشناسی ارشد 1395/11/20
محبوبه منتظری خوشه بندی و ردیابی جریان اطلاعات در رسانه های اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
ایمان نوروزی آبادچی تبیین مدل معماری شبکه اجتماعی سلامت (مطالعه موردی بیمارستان دکتر شریعتی) کارشناسی ارشد 1393/6/30
سارا هاشمی استخراج ویژگی و دسته بندی تصاویر چند نمایی برای تعیین مشخصات لنز سخت دکتری 1399/2/10
خاطره احمدی تحلیل شدت آسیب ناشی از بیماری ها با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی و نفوذ اطلاعات کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
سید محسن احمدی موسوی کنترل مبتنی بر همکاری وسایل نقلیه صفحه‌ای ناهولونومیک در مواجهه با نایقینی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
حبیب اله آراسته بکارگیری هوش مصنوعی در نظارت بر تجارت خارجی (مطالعه موردی ج.ا.ا) دکتری دانلود 1393/12/18
مریم اشکپورمطلق ارزیابی معیارهای مرکزیت در ایمن‌سازی شبکه‌های اجتماعی وزن‌دار در برابر بیماری‌های همه‌گیر کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/14
منصوره امامی ارائه روش بهبود یافته شیوع اطلاعات در شبکه های اجتماعی(مجازی) با هدف افزایش تاثیر شیوع کارشناسی ارشد 1393/12/6
نوروزی ایمان تبیین مدل معماری شبکه اجتماعی سلامت (مطالعه موردی در بیمارستان دکتر شریعتی) کارشناسی ارشد
آراسته حبیب اله بکارگیری هوش مصنوعی در نظارت بر تجارت خارجی (مطالعه موردی ج.ا.ا)
احمدی خاطره تحلیل شدت آسیب ناشی از بیماری ها با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی و نفوذ اطلاعات کارشناسی ارشد
صباغ نوین رویا ارائه و پیاده‌سازی الگوریتم نوین مسیریابی و کنترل بلادرنگ و عاری از تداخل ربات‌ها با استفاده از بهینه‌سازی محدب و کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل کارشناسی ارشد
مهدی زرکش زاده ارائه روش بهینه به منظور اعزام آمبولانس در اورژانس برای کاهش زمان پاسخ کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
احمدی موسوی سید محسن کنترل مبتنی بر همکاری وسایل نقلیه صفحه‌ای ناهولونومیک در مواجهه با نایقینی کارشناسی ارشد
رامین سلحشور ماتک Circular Trade Detection in Iran Mercantile Exchange(IME) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/23
مجتبی شادمهر مدل‌سازی ارتباط بین بیمار و پزشک با استفاده از یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
مژگان شعبانی Analysis of Epidemic Outbreaks in Dynamic Social Networks کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/19
رویا صباغ نوین ارائه و پیاده‌سازی الگوریتم نوین مسیریابی و کنترل بلادرنگ و عاری از تداخل ربات‌ها با استفاده از بهینه‌سازی محدب و کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/01
شادمهر مجتبی مدل‌سازی ارتباط بین بیمار و پزشک با استفاده از یادگیری ماشین کارشناسی ارشد
میرزایی مدام مجید تعیین موقعیتهای بهینه مراکز درمانی و اورژانسها با استفاده از الگوریتم تصمیمگیری چند هدفه فازی کارشناسی ارشد
مجید میرزایی مدام تعیین موقعیتهای بهینه مراکز درمانی و اورژانسها با استفاده از الگوریتم تصمیمگیری چند هدفه فازی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
اشکپورمطلق مریم ارزیابی معیارهای مرکزیت در ایمن‌سازی شبکه‌های اجتماعی وزن‌دار در برابر بیماری‌های همه‌گیر کارشناسی ارشد
اشکپور مطلق مریم An evaluation on centrality measures for immunization of weighted social networks against epidemics کارشناسی ارشد
نازنین مظلومان مدل سازی ریاضی شیوع دو بیماری متعامل در دو شبکه هم پوشان کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/19
محبوبه منتظری خوشهبندی و ردیابی جریان اطلاعات در رسانههای اجتماعی کارشناسی ارشد 1395/11/20
امامی منصوره ارائه روش بهبود یافته انتشار اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی با هدف افزایش تأثیر انتشار کارشناسی ارشد
زرکش زاده مهدی ارائه روش بهینه به منظور اعزام آمبولانس در اورژانس برای کاهش زمان پاسخ کارشناسی ارشد
مظلومان نازنین مدل سازی ریاضی شیوع دو بیماری متعامل در دو شبکه هم پوشان کارشناسی ارشد
ایمان نوروزی تبیین مدل معماری شبکه اجتماعی سلامت (مطالعه موردی در بیمارستان دکتر شریعتی) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/01
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول و کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی 8304383 3 01 هرهفته (17:00 - 19:00) | هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1402
شبکه های اجتماعی 8304418 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1402
علوم شبکه پیشرفته 8305237 3 01 هرهفته (17:30 - 19:30) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1401
اصول و کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی 8304383 3 01 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
شبکه های اجتماعی 8304418 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
علوم شبکه پیشرفته 8305237 3 01 هرهفته (17:00 - 19:00) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
اصول و کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی 8304383 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
مباحث ویژه 1 8305085 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
علوم شبکه پیشرفته 8305237 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
اصول و کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی 8304383 3 01 | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مباحث ویژه 1 8305085 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1399/11/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
علوم شبکه پیشرفته 8305237 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مباحث ویژه 1 8305085 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روش تحقیق 8304248 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
سمینار 8305106 2 11 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
شبکه های پیچیده 8305095 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1394/03/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
سمینار 8305106 2 11 نامشخص 1394/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی 8303081 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1392/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
زبان تخصصی و نگارش متون فنی 8305056 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1392/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1392
زبان تخصصی و نگارش متون فنی 8305001 2 02 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1392/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1392
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2