اعضای هیات علمی

زینب الهدی حشمتی رفسنجانی

زینب الهدی حشمتی رفسنجانی

زینب الهدی حشمتی رفسنجانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093401
اتاق: 338
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
منصوره امامی ارائه روش بهبود یافته شیوع اطلاعات در شبکه های اجتماعی(مجازی) با هدف افزایش تاثیر شیوع کارشناسی ارشد
محبوبه منتظری ردیابی و خوشه بندی جریان اطلاعات در رسانه های اجتماعی کارشناسی ارشد
محمد رستکارقلعه امن سازی ارتباط بین سوئیچ ها در شبکه های نرم افزار محور حالتمند کارشناسی ارشد
مجتبی رضائی کشف سفارش چینی های گروهی در معاملات بورس کالای ایران با استفاده از تحلیل شبکه کارشناسی ارشد
رامین سلحشور کشف معاملات چرخشی در بورس کالای ایران کارشناسی ارشد
مجتبی شادمهر مدل سازی ارتباط بین بیمار و پزشک با استفاده از یادگیری ماشین کارشناسی ارشد
مریم اشکپور مطلق An evaluation on centrality measures for immunization of weighted social networks against epidemics کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/14
فاطمه تقویان آسیابی کنترل شیوع بیماری‌های واگیردار در شبکه‌هایی با ساختار خوشه‌ای همپوشان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/08
فاطمه تقویان اسیابی کنترل شیوع بیماری‌های واگیردار در شبکه‌هایی با ساختار خوشه‌ای همپوشان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/08
مجتبی رضایی Finding Collaborative Ordering In Iran Mercantile Exchange Using Network Analysis کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
مژگان شعبانی تحلیل انتشار اپیدمی در شبکه‌های اجتماعی پویا کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/19
محبوبه منتظری خوشه بندی و ردیابی جریان اطلاعات در رسانه های اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
سارا هاشمی استخراج ویژگی و دسته بندی تصاویر چندنمایی برای تعیین مشخصات لنز سخت دکتری دانلود 1399/02/10
خاطره احمدی تحلیل شدت آسیب ناشی از بیماری ها با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی و نفوذ اطلاعات کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
سید محسن احمدی موسوی کنترل مبتنی بر همکاری وسایل نقلیه صفحه‌ای ناهولونومیک در مواجهه با نایقینی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
حبیب اله آراسته بکارگیری هوش مصنوعی در نظارت بر تجارت خارجی (مطالعه موردی ج.ا.ا) دکتری دانلود 1393/12/18
مریم اشکپورمطلق ارزیابی معیارهای مرکزیت در ایمن‌سازی شبکه‌های اجتماعی وزن‌دار در برابر بیماری‌های همه‌گیر کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/14
منصوره امامی ارائه روش بهبود یافته انتشار اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی با هدف افزایش تأثیر انتشار کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/06
نوروزی ایمان تبیین مدل معماری شبکه اجتماعی سلامت (مطالعه موردی در بیمارستان دکتر شریعتی) کارشناسی ارشد
آراسته حبیب اله بکارگیری هوش مصنوعی در نظارت بر تجارت خارجی (مطالعه موردی ج.ا.ا)
احمدی خاطره تحلیل شدت آسیب ناشی از بیماری ها با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی و نفوذ اطلاعات کارشناسی ارشد
صباغ نوین رویا ارائه و پیاده‌سازی الگوریتم نوین مسیریابی و کنترل بلادرنگ و عاری از تداخل ربات‌ها با استفاده از بهینه‌سازی محدب و کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل کارشناسی ارشد
مهدی زرکش زاده ارائه روش بهینه به منظور اعزام آمبولانس در اورژانس برای کاهش زمان پاسخ کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
احمدی موسوی سید محسن کنترل مبتنی بر همکاری وسایل نقلیه صفحه‌ای ناهولونومیک در مواجهه با نایقینی کارشناسی ارشد
رامین سلحشور ماتک Circular Trade Detection in Iran Mercantile Exchange(IME) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/23
مجتبی شادمهر مدل‌سازی ارتباط بین بیمار و پزشک با استفاده از یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
مژگان شعبانی Analysis of Epidemic Outbreaks in Dynamic Social Networks کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/19
رویا صباغ نوین ارائه و پیاده‌سازی الگوریتم نوین مسیریابی و کنترل بلادرنگ و عاری از تداخل ربات‌ها با استفاده از بهینه‌سازی محدب و کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/01
شادمهر مجتبی مدل‌سازی ارتباط بین بیمار و پزشک با استفاده از یادگیری ماشین کارشناسی ارشد
میرزایی مدام مجید تعیین موقعیتهای بهینه مراکز درمانی و اورژانسها با استفاده از الگوریتم تصمیمگیری چند هدفه فازی کارشناسی ارشد
مجید میرزایی مدام تعیین موقعیتهای بهینه مراکز درمانی و اورژانسها با استفاده از الگوریتم تصمیمگیری چند هدفه فازی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
اشکپورمطلق مریم ارزیابی معیارهای مرکزیت در ایمن‌سازی شبکه‌های اجتماعی وزن‌دار در برابر بیماری‌های همه‌گیر کارشناسی ارشد
اشکپور مطلق مریم An evaluation on centrality measures for immunization of weighted social networks against epidemics کارشناسی ارشد
نازنین مظلومان مدل سازی ریاضی شیوع دو بیماری متعامل در دو شبکه هم پوشان کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/19
محبوبه منتظری خوشهبندی و ردیابی جریان اطلاعات در رسانههای اجتماعی کارشناسی ارشد 1395/11/20
امامی منصوره ارائه روش بهبود یافته انتشار اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی با هدف افزایش تأثیر انتشار کارشناسی ارشد
زرکش زاده مهدی ارائه روش بهینه به منظور اعزام آمبولانس در اورژانس برای کاهش زمان پاسخ کارشناسی ارشد
مظلومان نازنین مدل سازی ریاضی شیوع دو بیماری متعامل در دو شبکه هم پوشان کارشناسی ارشد
ایمان نوروزی تبیین مدل معماری شبکه اجتماعی سلامت (مطالعه موردی در بیمارستان دکتر شریعتی) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/01
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
علوم شبکه پیشرفته 8305237 3 01 هرهفته (17:00 - 19:00) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
اصول و کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی 8304383 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
مباحث ویژه 1 8305085 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
علوم شبکه پیشرفته 8305237 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
اصول و کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی 8304383 3 01 | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مباحث ویژه 1 8305085 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1399/11/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
علوم شبکه پیشرفته 8305237 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مباحث ویژه 1 8305085 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روش تحقیق 8304248 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
سمینار 8305106 2 11 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
شبکه های پیچیده 8305095 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1394/03/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
سمینار 8305106 2 11 نامشخص 1394/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی 8303081 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1392/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
زبان تخصصی و نگارش متون فنی 8305056 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1392/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1392
زبان تخصصی و نگارش متون فنی 8305001 2 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) 1392/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1392
زبان تخصصی و نگارش متون فنی 8305001 2 02 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1392/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1392
زبان تخصصی و نگارش متون فنی 8303003 2 01 نامشخص 1392/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1392
نمایش 17 نتیجه
از 1