اعضای هیات علمی

فاطمه یزدیان

فاطمه یزدیان

فاطمه یزدیان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
دنیا احمدی بررسی تولید میکروبی آنزیم اوره آز جهت ترسیب کلسیت(MICP) کارشناسی ارشد
سیدجمال اشرفی نور حرارت درمانی پلاسمونی سلول های سرطانی با استفاده از نانو میله های طلای اصلاح شده با بمبزین دکتری
فاطمه باباپور شبیه سازی عملکرد سلولهای شبکیه چشم تحت تنش های اعمالی(تنش برشی) از داربست های مختلف کارشناسی ارشد
آرش درزیان رستمی بررسی کارایی ریزسازواره تثبیت شده بر clinoptilolite اصلاح شده در حذف نیترات از آب در سامانه کنترل شده کارشناسی ارشد
لیلا قادری بررسی کارایی نانوذرات پلی ساکاریدی حاوی کارکامین در کنترل تخریب هیدروکسی آپاتیت در سامانه کنترل شده کارشناسی ارشد
مهرداد غلامعلی مجدابادی بررسی اثرات سلولی، مولکولی و هیستوشیمی آب تهی شده از دوتریم بر روی مدل های دیابتی سلولی و حیوانی کارشناسی ارشد
سیده سارا حجتی بررسی عملکرد آپتاسنسور مبتنی بر گرافن به منظور شناسایی LPS باکتری E.coli به عنوان یک پاتوژن غذایی کارشناسی ارشد
علی منصوری ده شعیبی جداسازی، شناسایی و بررسی اثر باکتری شاخص خوردگی خطوط انتقال نفت و گاز در مناطق عملیاتی شرکت ملی نفت ایران کارشناسی ارشد
صلاح مرادی بررسی تاثیر فاکتورهای TGF-a و TGF-B2 در داربست تزریقی Poloxamer در درمان آنوسمیا کارشناسی ارشد
مهدیه رجب بیکی بررسی عملکرد نانو ذره فلزی در نیترات زدایی زیستی از محیط آبی در سامانه کنترل شده کارشناسی ارشد
سامره ابوالقاسم زاده ساخت و بهینه سازی نانوالیاف مبتنی بر سلولز باکتریایی به منظور ترمیم زخم کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
امید آسایش Studying the capability of a graphene-protein nanosystem for detection of sulfur compounds کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
فرنوش استاداکبری ساخت سامانه زیستی شناسایی یون مس با استفاده از نانوگرافن عامل دار شده با Gly-Gly-His کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
زهرا اعیانی فرد ساخت نانو بیوسنسورهای مبتنی بر گرافون با بیوموکول آپامر بر اساس روش الکتروشیمیایی در تشخیص سرطان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
فرنوش توکلی بررسی خواص فوتوکاتالیستی کامپوزیت های سه گانه ی گرافنی بر پایه ی TiO2 در کاربردهای بیولوژیکی و تصفیه آب دکتری دانلود 1397/07/01
سارا حجتی Function Analysis of Graphene-based Aptasensor for the Detection of LPS of E.coli as a Food Pathogen کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/18
پریا زارع Design and Fabrication of PLGA_Alginate Sulfate_Fiber Nanocomposites Containing Kartogenin for Treatment of Nasal Cartilage کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
سینا زمانی شبیه‌سازی بیوراکتور غشایی جهت کنترل ترشح انسولین کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/14
سهراب صمدیان ساخت نانوکامپوزیت کربن کوانتوم دات-آلژینات در بررسی تمایز سلول های مزانشیمی انکپسوله به بافت استخوان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
امیرحسین قایمی ساخت داربست هوشمند نانوکامپوزیتی مبتنی بر ژلاتین به منظور ترمیم زخم مزمن کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
زهرا قنبرپور ممقانی بررسی عملکرد نانوفتوکاتالیست پایه کربنی در کاهش آلاینده‏ی بنزنی کارشناسی ارشد دانلود 1398/05/15
پوریا معتمدفتح Synthesis and Development of Smart Nano-Polymer System, PMBN, Based on Fungal Metabolite, Ganoderic Acid A for Inhibition of Acute Myeloid Leukemia (AML) دکتری دانلود 1395/07/28
علی منصوری ده شعیبی Isolation, Identification and Investigation of corrosion index bacteria from oil and gas pipelines from operational areas of National Gas Company in Persian Gulf کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
فاطمه ابراهیمی استفاده از نانوبیوسورفکتانت جهت کاهش ویسکوزیته لجن نفتی کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/17
دنیا احمدی بررسی تولید میکروبی آنزیم اوره آز جهت ترسیب القایی کلسیت (MICP) کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/01
مریم اسماعیلی فر بررسی و بهینه‏سازی خواص آنتی‏اکسیدانی متابولیت‏های ثانویه قارچ دارویی گانودرما و اثرات ضدمیکروبی قارچ شی‏تاکه کارشناسی ارشد دانلود 1392
طلیعه سادات آل ابراهیم Design Optimization of Graphene-based Electrochemical Nano-sensor for Disease Detection کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/19
کریمی الهام بررسی عملکرد نانوساختارها در سرعت گوگردزدایی زیستی در سامانه کنترل شده کارشناسی ارشد
ماهان امیرزاده بررسی تمایز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی به سلول های اندوتلیال بر روی داربست زیست سازگار تحت تنش های جریان در بیوراکتور ریزشی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/09
وثوقی امین بررسی پارامترهای طراحی و عملیاتی در ساخت زیست حسگر سولفید هیدروژن بر مبنای الکترود اکسیژن محلول کارشناسی ارشد
اعظم بختی Effect of aeration and agitation rates on growth of Lactococcus lactis and nisin production in bioreactor کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
ثریا بهاری بررسی تثبیت آنزیم سیتوکروم سی اکسیداز در عملکرد زیست¬حسگر گاز سولفید هیدروژن کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
جان فدا بهدخت بررسی و مقایسه‌ی عملکرد ریزسازواره‌های قابل استفاده در زیست‌حسگر ترکیبات گوگردی کارشناسی ارشد
نورانی بهنام ساخت و بررسی ویژگی‌های داربست‌های نانو فیبری طبیعی ژلاتین-کیتوسان جهت کاربرد در مهندسی بافت شبکیه کارشناسی ارشد
معتمدفتح پوریا سنتز و توسعه نانوسامانه هوشمند پلیمری PMBN حاوی متابولیت قارچی گانودریک اسید A به منظور مهار سرطان خون حاد وابسته به مغز استخوان(AML)
مژگان پورشیرازی بررسی و بهینه سازی خاصیت آنتی اکسیدانی متابولیت های ثانویه قارچ های دارویی موناسکوس و شی تاکه کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
فاطمه تزری بررسی تاثیر بیوسورفکتانت بر ساختار سطح سلولی سویه باکتریایی قابل کاربرد در پاکسازی زیستی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
بهاری ثریا بررسی تثبیت آنزیم سیتوکروم سی اکسیداز در عملکرد زیست¬حسگر گاز سولفید هیدروژن کارشناسی ارشد
بهدخت جان فدا بررسی و مقایسه‌ی عملکرد ریزسازواره‌های قابل استفاده در زیست‌حسگر ترکیبات گوگردی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/29
مطهره سادات حیدریان تولید متابولیت دارویی قارچ گنودرما لوسیدوم در سامانه کنترل شده و بررسی بیان ژن های درگیر در تولید آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/24
شجاع ارتکند حمزه پاک‌سازی زیستی برای حذف هم‌زمان هیدروکربن‌ها و فلزات سنگین با استفاده از قارچ گنودرما کارشناسی ارشد
سپیده خازنی بررسی و بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی تولید بیوپلیمر در بیوراکتور جهت استفاده در مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
ارش درزیان رستمی Performance evaluation of coated bacteria on modified Clinoptilolite to remove nitrate from the water in the controlled system کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
شادی رجب بهینه‌سازی تولید باکتریورودوپسین در بیوراکتور آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
مهدیه رجب بیکی Evaluation of Metal Nanoparticle on Biological Denitrification from Aqueous Solution in a controlled System کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/12
خازنی سپیده بررسی و بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی تولید بیوپلیمر در بیوراکتور جهت استفاده در مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد
فریبا سلیمانی بررسی و بهینه‌سازی خواص ضد میکروبی قارچ دارویی گنودرما کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/12
رجب شادی بهینه‌سازی تولید باکتریورودوپسین در بیوراکتور آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
صالحه شاهمرادی ساخت و اصلاح سطح داربست های با ضخامت کم بر پایه پلی کاپرولاکتون (PCL) جهت کاربرد در سلول های RPE کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/07
حمزه شجاع ارتکند پاک‌سازی زیستی برای حذف هم‌زمان هیدروکربن‌ها و فلزات سنگین با استفاده از قارچ گنودرما کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
منصوری شفیعه تولید و بهینه سازی تولید موناکولین قارچ موناسکوس پورپورئوس در بیوراکتور کارشناسی ارشد
شاهمرادی صالحه ساخت و اصلاح سطح داربست های با ضخامت کم بر پایه پلی کاپرولاکتون (PCL) جهت کاربرد در سلول های RPE کارشناسی ارشد
عطیه سادات عابدنژاد اصلاح سطح غشای پلی پروپیلنی ریه مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
متین عبدالهی مامودان Effect of Carbon Nano-Structure and Metal Oxide on Bio-demetallization from Aqueous Environment کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/04
مرضیه عزیزی Synergetic cytotoxicity of paclitaxel and Ganoderic acid, silver, copper or cadmium nanoparticles against invasive breast cancer cell line دکتری دانلود 1396/04/26
مارال عضدی تولید آزمایشگاهی نایسین به روش تخمیر فدبچ کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
عابدنژاد عطیه سادات اصلاح سطح غشای پلی پروپیلنی ریه مصنوعی کارشناسی ارشد
معصومه علی پور تصفیه پساب با آلودگی همزمان با فلزات سنگین و هیدروکربنهای نفتی بااستفاده از ریزسازوارههای متیلوتروف کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
مهرداد غلامعلی مجدآبادی بررسی اثرات سلولی، مولکولی و هیستوشیمی آب تهی شده از دوتریم بر روی مدل‌های دیابتی سلولی و حیوانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/13
ابراهیمی فاطمه استفاده از نانوبیوسورفکتانت جهت کاهش ویسکوزیته لجن نفتی کارشناسی ارشد
تزری فاطمه بررسی تاثیر بیوسورفکتانت بر ساختار سطح سلولی سویه باکتریایی قابل کاربرد در پاکسازی زیستی کارشناسی ارشد
سلیمانی فریبا بررسی و بهینه‌سازی خواص ضد میکروبی قارچ دارویی گنودرما کارشناسی ارشد
لیلا قادری بررسی کارایی نانوذرات پلی ساکاریدی حاوی کارکامین در کنترل تخریب هیدروکسی آپاتیت کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
الهام کریمی بررسی عملکرد نانوساختارها در سرعت گوگردزدایی زیستی در سامانه کنترل شده کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
حسین گلزار طراحی و ساخت نانوسامانه گرافن- نقره- تراستوزوماب (هرسپتین) و بررسی اثرگذاری بر رده سلول سرطانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/04
قادری لیلا بررسی کارایی نانوذرات پلی ساکاریدی حاوی کارکامین در کنترل تخریب هیدروکسی آپاتیت کارشناسی ارشد
امیرزاده ماهان بررسی تمایز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی به سلول های اندوتلیال بر روی داربست زیست سازگار تحت تنش های جریان در بیوراکتور ریزشی کارشناسی ارشد
عبدالهی مامودان متین Effect of Carbon Nano-Structure and Metal Oxide on Bio-demetallization from Aqueous Environment کارشناسی ارشد
درسا محمدرضایی Construction of smart nanocomposite based on graphene oxide and gelatin to differentiate stem cells to bone cells کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/14
مریم میرزایی بهینه سازی و بررسی آماری تثبیت ریزسازواره در ساخت زیست حسگر گاز سولفید هیدروژن کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/31
اسماعیلی فر مریم بررسی و بهینه‏سازی خواص آنتی‏اکسیدانی متابولیت‏های ثانویه قارچ دارویی گانودرما و اثرات ضدمیکروبی قارچ شی‏تاکه کارشناسی ارشد
میرزایی مریم بهینه سازی و بررسی آماری تثبیت ریزسازواره در ساخت زیست حسگر گاز سولفید هیدروژن کارشناسی ارشد
پورشیرازی مژگان بررسی و بهینه سازی خاصیت آنتی اکسیدانی متابولیت های ثانویه قارچ های دارویی موناسکوس و شی تاکه کارشناسی ارشد
حیدریان مطهره سادات تولید متابولیت دارویی قارچ گنودرما لوسیدوم در سامانه کنترل شده و بررسی بیان ژن های درگیر در تولید آن کارشناسی ارشد
پوریا معتمدفتح سنتز و توسعه نانوسامانه هوشمند پلیمری PMBN حاوی متابولیت قارچی گانودریک اسید A به منظور مهار سرطان خون حاد وابسته به مغز استخوان(AML) دکتری دانلود 1395/07/28
علی پور معصومه تصفیه پساب با آلودگی همزمان با فلزات سنگین و هیدروکربنهای نفتی بااستفاده از ریزسازوارههای متیلوتروف کارشناسی ارشد
شفیعه منصوری تولید و بهینه سازی تولید موناکولین قارچ موناسکوس پورپورئوس در بیوراکتور کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/12
رجب بیکی مهدیه Evaluation of Metal Nanoparticle on Biological Denitrification from Aqueous Solution in a controlled System کارشناسی ارشد
غلامعلی مجدآبادی مهرداد بررسی اثرات سلولی، مولکولی و هیستوشیمی آب تهی شده از دوتریم بر روی مدل‌های دیابتی سلولی و حیوانی کارشناسی ارشد
بهنام نورانی ساخت و بررسی ویژگی‌های داربست‌های نانو فیبری طبیعی ژلاتین-کیتوسان جهت کاربرد در مهندسی بافت شبکیه کارشناسی ارشد دانلود 20/11/92
امین وثوقی بررسی پارامترهای طراحی و عملیاتی در ساخت زیست حسگر سولفید هیدروژن بر مبنای الکترود اکسیژن محلول کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/07
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سامانه های رهایش کنترل شده دارو 8302162 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
مبانی طراحی بیوراکتور 8302194 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
بیوراکتور 8302380 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
ترمودینامیک سامانه های زیستی 8302381 3 01 | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مبانی طراحی بیوراکتور 8302194 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
بیوراکتور 8302380 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
سامانه های رهایش کنترل شده دارو 8302162 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مبانی طراحی بیوراکتور 8302194 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بیوراکتور 8302380 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
ترمودینامیک سامانه های زیستی 8302381 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
بیوراکتور 8302380 3 01 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مبانی طراحی بیوراکتور 8302194 2 01 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
بیوراکتور 8302380 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
ریاضیات مهندسی پیشرفته 8302157 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی طراحی بیوراکتور 8302194 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
کاربردهای زیست فناوری در صنعت معدن 8302200 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) 1395/03/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
پایلوت فرآیندهای زیست فناوری 8302209 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) 1395/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
طراحی آزمایش ها و آنالیز آماری داده‌ها 8302204 2 02 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) 1395/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
طراحی آزمایش ها و آنالیز آماری داده‌ها 8302204 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) 1394/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
روش‌ها در زیست‌فناوری 8302233 2 02 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1394/03/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2