اعضای هیات علمی

فاطمه یزدیان

فاطمه یزدیان

فاطمه یزدیان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
دنیا احمدی بررسی تولید میکروبی آنزیم اوره آز جهت ترسیب کلسیت(MICP) کارشناسی ارشد
امید آسایش نائینی بررسی عملکرد نانو سامانه گرافن-پروتئین در تشخیص ترکیبات گوگردی کارشناسی ارشد
سیدجمال اشرفی نور حرارت درمانی پلاسمونی سلول های سرطانی با استفاده از نانو میله های طلای اصلاح شده با بمبزین دکتری
سینا آذرسا ساخت و بررسی نفوذ سلولی در داربست نانولیف/هیدروژل پلی کاپرولاکتون و ژلاتین و پودر ECM با هدف کاربرد در مهندسی بافت غضروف کارشناسی ارشد
فاطمه باباپور شبیه سازی عملکرد سلولهای شبکیه چشم تحت تنش های اعمالی(تنش برشی) از داربست های مختلف کارشناسی ارشد
آرش درزیان رستمی بررسی کارایی ریزسازواره تثبیت شده بر clinoptilolite اصلاح شده در حذف نیترات از آب در سامانه کنترل شده کارشناسی ارشد
پروانه فتح الهی بررسی تاثیر نانو ذرات آهن و نانوتیوب های کربنی در تولید اکتوئین با استفاده از Halomonas elongata DSM2581 در بیوراکتور کارشناسی ارشد
لیلا قادری بررسی کارایی نانوذرات پلی ساکاریدی حاوی کارکامین در کنترل تخریب هیدروکسی آپاتیت در سامانه کنترل شده کارشناسی ارشد
مهرداد غلامعلی مجدابادی بررسی اثرات سلولی، مولکولی و هیستوشیمی آب تهی شده از دوتریم بر روی مدل های دیابتی سلولی و حیوانی کارشناسی ارشد
سیده سارا حجتی بررسی عملکرد آپتاسنسور مبتنی بر گرافن به منظور شناسایی LPS باکتری E.coli به عنوان یک پاتوژن غذایی کارشناسی ارشد
بهدخت جان فدا بررسی و مقایسه ی عملکرد میکروارگانیسم های قابل استفاده در زیست حسگر ترکیبات گوگردی کارشناسی ارشد
کیوان خوشمرام پرینت تک لایه داربست هیدروژل ژلما و بررسی اثر نانوحامل دارویی پلی ساکاریدی بر زنده مانی سلول های پوستی. کارشناسی ارشد
شفیعه منصوری تولید و بهینه سازی تولید موناکولین قارچ موناسکوس پورپورئوس در بیوراکتور کارشناسی ارشد
علی منصوری ده شعیبی جداسازی، شناسایی و بررسی اثر باکتری شاخص خوردگی خطوط انتقال نفت و گاز در مناطق عملیاتی شرکت ملی نفت ایران کارشناسی ارشد
صلاح مرادی بررسی تاثیر فاکتورهای TGF-a و TGF-B2 در داربست تزریقی Poloxamer در درمان آنوسمیا کارشناسی ارشد
محمد نادر تحلیل پارامترهای تاثیرگذار در عملکرد یک سیستم میکروفلوئیدی در چاپگر زیستی بافت پوست کارشناسی ارشد
میثم امیدی ساخت نانو سامانه زیستی تشخیص گاز سولفید هیدروزن بر پایه روش رزونانس پلاسمونی سطحی دکتری
مژگان پورشیرازی بررسی و بهینه سازی خواص آنتی اکسیدانی متابولیت های ثانویه قارچ دارویی موناسکوس و شی تا که کارشناسی ارشد
مهدیه رجب بیکی بررسی عملکرد نانو ذره فلزی در نیترات زدایی زیستی از محیط آبی در سامانه کنترل شده کارشناسی ارشد
عطیه السادات سیدین بررسی و بهینه سازی خاصیت ضد میکروبی قارچ دارویی موناسکوس کارشناسی ارشد
زهرا توکلی بررسی جداسازی هورمون رشد انسانی نوترکیب از محیط کشت مخمر ساکارومیسس سرویزیه با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده با مزوپوروس سیلیکا عامل دار کارشناسی ارشد
احسان ابراهیمی بهینه سازی و بررسی آماری تثبیت میکرو ارگانیسم به روش اسیدیته سنجی در ساخت یک زیست حسگر گاز هیدروژن سولفید کارشناسی ارشد 1391/6/28
فاطمه ابراهیمی استفاده از نانو بیو سورفکتانت جهت کاهش ویسکوزیته لجن نفتی کارشناسی ارشد 1391/5/17
سامره ابوالقاسم زاده ساخت و بهینه سازی نانوالیاف مبتنی بر سلولز باکتریایی به منظور ترمیم زخم کارشناسی ارشد 1398/6/31
نرگس اجلی ساخت و بررسی عملکرد نانوحامل کیتوزانAl_2 O_3/Fe_3 O_4/ حاوی داروی5-Fu بر روی سلولهای سرطانی کارشناسی ارشد 1401/6/6
ایمان احمدی ساخت و بهینه سازی آپتاسنسور مبتنی بر گرافن جهت تشخیص سرطان کارشناسی ارشد 1398/6/30
محمدجواد احمدی طراحی و بررسی اثرگذاری نانوسامانه ی مغناطیسی/ مونت موریلونیت مبتنی بر پلیمر طبیعی بر رده ی سلول سرطانی کارشناسی ارشد 1400/6/24
محمدرضا احمدیانی مقدم بررسی عملکرد نانوفتوکاتالیست CQDs/ZnO/TiO2در فرایند نیترات زدایی زیستی در فرمانتور دکتری 1402/6/21
حسین اختر بررسی اثر نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده بر تاخوردگی مجدد پروتئین مدل کارشناسی ارشد 1398/11/27
سینا آذرسا ساخت و بررسی نفوذ سلولی در داربست نانولیف/هیدروژل پلی کاپرولاکتون و ژلاتین و پودر ECM با هدف کاربرد در مهندسی بافت غضروف کارشناسی ارشد 1399/6/30
منا اردبیلی پور ارزیابی ریسک آلاینده نیتراتی و بررسی جمعیت میکروبی پساب نفتی منتخب با رویکرد پیشگیرانه دکتری 1402/5/25
امید آسایش بررسی عملکرد نانو سامانه گرافن-پروتئین در تشخیص ترکیبات گوگردی کارشناسی ارشد 1396/6/29
فرنوش استاداکبری ساخت سامانه زیستی شناسایی یون مس با استفاده از نانوگرافن عامل دار شده با جی ال وای 0 جی ال وای 0 اچ وای اس کارشناسی ارشد 1395/11/30
مریم اسماعیلی فر بررسی و بهینه سازی خواص آنتی اکسیدانی متابولیت های ثانویه قارچ دارویی گانودرما و اثرات ضد میکروبی قارچ دارویی شی تا که کارشناسی ارشد 1392/11/14
سیدجمال اشرفی نور حرارت درمانی پلاسمونی سلول های سرطانی با استفاده از نانو میله های طلای اصلاح شده با بمبزین دکتری 1395/8/8
زهرا اعیانی فرد ساخت نانو بیوسنسورهای مبتنی بر گرافن با بیوموکول آپامر بر اساس روش الکترو شیمیایی در تشخیص سرطان کارشناسی ارشد 1397/6/27
پریسا اعرابی جشوقانی طراحی و سنتز نانو کامپوزیت گرافن اکساید/ پلی‌اتیلن گلایکول/ فیبروئین ابریشم حامل داروی دوکسوروبیسین برای درمان سرطان کارشناسی ارشد 1401/11/18
فاطمه اکبری بهینه سازی جداسازی گوگرد در فرآیند گوگردزدایی زیستی گاز در ترکیب مدل کارشناسی ارشد 1401/5/8
طلیعه سادات آل ابراهیم بهینه سازی ساخت نانوسنسور الکتروشیمیایی مبتنی بر گرافن در تشخیص بیماری کارشناسی ارشد 1397/3/19
سامان امامی گرامی تولید نانوسامانه ی دارورسانی پلی وینیل پیرولیدن- کیتوسان- اکسید آهن و بررسی اثرگذاری آن بر رده ی سلول سرطانی کارشناسی ارشد 1400/6/15
میثم امیدی ساخت نانو سامانه زیستی تشخیص گاز سولفید هیدروزن بر پایه روش رزونانس پلاسمونی سطحی دکتری 1394/6/1
فاطمه باباپور شبیه سازی عملکرد سلولهای شبکیه چشم تحت تنش های اعمالی(تنش برشی) از داربست های مختلف کارشناسی ارشد 1394/6/11
امیرحسین بختیاری بررسی مدل انتقال جرمnutrients در محیط هیدروژل برای سیستم بایوپرینتینگ کارشناسی ارشد 1397/6/27
ثریا بهاری بررسی تثبیت آنزیم سیتوکروم سی اکسیداز در عملکرد زیست حسگر گاز سولفید هیدروژن کارشناسی ارشد 1392/11/14
مهدی پسران حاجی عباس طراحی وساخت نانو بیو راکتور آنزیمی جهت حذف اوره از محیط دکتری 1396/6/26
رضا پیغامی گنجی بررسی آزمایشگاهی بیوراکتور غشایی جهت کنترل ترشح انسولین با رویکرد بررسی پدیده های انتقال،ترمودینامیک و سنتیک کارشناسی ارشد 1394/11/27
مژگان پورشیرازی بررسی و بهینه سازی خواص آنتی اکسیدانی متابولیت های ثانویه قارچ دارویی موناسکوس و شی تا که کارشناسی ارشد 1392/11/14
محمدرضا تدینی ساخت نانوسامانه بر پایه ی پلی وینیل پیرولیدون/ کربن کوانتوم دات/ پلی اتیلن گلیکول (PEG) با داروی مدل دوکسوروبیسین برای اثر روی رده ی سلولی سرطان سینه کارشناسی ارشد 1400/6/30
مرضیه ترکاشوند طراحی و ساخت کامپوزیت هیدروژل هیالورونیک اسید و پودر ECM و نانو الیاف PCL/Gelatin برای ترمیم غضروف کارشناسی ارشد 1399/7/5
فاطمه تزری بررسی تاثیر بیوسورفاکتانت بر ساختار سطح سلولی سویه باکتریایی قابل کاربرد در پاکسازی زیستی کارشناسی ارشد 1391/10/26
زهرا توکلی بررسی جداسازی هورمون رشد انسانی نوترکیب از محیط کشت مخمر ساکارومیسس سرویزیه با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده با مزوپوروس سیلیکا عامل دار کارشناسی ارشد 1397/6/24
فرنوش توکلی بررسی خواص فوتوکاتالیستی کامپوزیت های سه گانه گرافنی بر پایه TiO2 در کاربردهای بیولوژیکی و تصفیه آب دکتری 1397/7/1
بهدخت جان فدا بررسی و مقایسه ی عملکرد میکروارگانیسم های قابل استفاده در زیست حسگر ترکیبات گوگردی کارشناسی ارشد 1391/7/29
هادی چاه ستاره ساخت داربست مبتنی بر اگزوزوم برای ترمیم پرده ی گوش کارشناسی ارشد 1400/6/27
شبنم حاصلی ساخت و ارزیابی عملکرد نانوکامپوزیت کیتوزان-آگارز- مونت موریلونیت حاوی داروی کارکامین بر روی سلولهای سرطان سینه کارشناسی ارشد 1399/12/23
سارا حجتی بررسی عملکرد آپتاسنسور مبتنی بر گرافن به منظور شناسایی LPS باکتری E.coli به عنوان یک پاتوژن غذایی کارشناسی ارشد 1397/10/18
مطهره سادات حیدری یان تولید متابولیت دارویی قارچ گنودرما لوسیدم در سامانه کنترل شده و بررسی بیان ژن های درگیر در تولید آن کارشناسی ارشد 1393/10/24
مریم حسینی بررسی عملکرد نانوبیوفتوکاتالیست ZnO-SiO2-CQDs اصلاح شده با میسیلیوم قارچی در حذف نیترات از محیط آبی کارشناسی ارشد 1401/6/23
یاسمن حصاری بررسی اثر کامپوزیت کیتوزان-آگاروز حاوی داروی 5 اف یو و کورکومین بر رده ی سلول سرطانی 7-MCF کارشناسی ارشد 1399/1/25
سپیده خازنی بررسی و بهینه سازی پارامترهای عملیاتی تولید بیوپلیمر از سوبستراهای مختلف در بیراکتور جهت استفاده در مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد 1393/6/30
الهام سادات خاندل طراحی نانوبیوسنسور مبتنی بر آپتامر برای تشخیص سرطان سینه با استفاده از نانوساختار g-C3N4 /مغناطیسی کارشناسی ارشد 1400/6/31
رضوان خورشیدی بررسی انتقال جرم عاملcross-linker بر عملکرد هیدروژل در سامانه bioprnting کارشناسی ارشد 1397/11/3
کیوان خوشمرام پرینت تک لایه داربست هیدروژل ژلما و بررسی اثر نانوحامل دارویی پلی ساکاریدی بر زنده مانی سلول های پوستی. کارشناسی ارشد 1401/11/25
مریم ذوقی ساخت و بررسی عملکرد نانو حامل مغناطیسی کیتوزان - Fe2O3 کربن کوانتوم دات حاوی داروی کارکامین بر روی سلول های سرطانی سینه کارشناسی ارشد 1401/6/23
مهتاب راستی بررسی روند ترمیم زخم و شکل سلول های کراتینوسایت در پوست آسیب دیده پس از استفاده از پانسمانهای بیو اکتیو کارشناسی ارشد 1392/6/31
مریم رجب زاده خسروشاهی ساخت نانوحامل مبتنی بر کیتوزان/ کربن نیترید گرافیتی/ آگارز حاوی داروی کارکامین جهت اثرگذاری بر رده سلول سرطانی کارشناسی ارشد 1399/7/13
عرفان رحمانی بررسی اثر کامپوزیت کیتوسان-کربن کوانتوم دات- مونت موریلونیت حاوی داروی دوکسوروبیسین بر روی رده ی سلولهای سرطانی سینه کارشناسی ارشد 1400/6/22
مهکامه رفعتی نیا شبیه سازی CFD ریز سازواره ی تثبیت شده بر زئولیت اصلاح شده در حذف نیترات از آب در یک بیوراکتور ستونی کارشناسی ارشد 1398/6/31
سیدحسام الدین روح القدس بهینه سازی و ساخت نانوالیاف مبتنی بر کربن کوانتوم دات- نانو ذارت مغناطیسی جهت ترمیم زخم کارشناسی ارشد 1399/6/31
پریا زارع طراحی و ساخت نانوکامپوزیت PLGA _ آلژینات سولفات_فیبر حاوی داروی کارتوژنین در ترمیم غضروف بینی کارشناسی ارشد 1398/11/30
محبوبه زارعی حذف فلزات سنگین از محیط های آبی آلوده با استفاده از نانو کامپوزیت های حاصل از گرافیت کربن نیترید و کربن منبسط شده دکتری 1401/11/26
سینا زمانی شبیه سازی بیوراکتور غشایی جهت کنترل ترشح انسولین کارشناسی ارشد 1396/11/14
امیرحسین زینل مالکی حذف نیترات از محیط های آبی با استفاده از نانوساختار TiO2/Fe2O3/MoS2 کارشناسی ارشد 1402/6/29
محمدعلی سال مه ساخت کامپوزییت گرافن اکسید-سیاه دانه- آرژنین به روش الکتروریسی در ترمیم زخم کارشناسی ارشد 1398/11/27
مهدی سبزی نی طراحی و ساخت نانوحاملی بر پایه¬ی کیتوزان/هالوسیت/نیتریدکربن گرافیتی (g-C3N4) حاوی داروی کویرستین و بررسی عملکرد آن در درمان سرطان کارشناسی ارشد 1402/4/6
عطیه السادات سیدین بررسی و بهینه سازی خاصیت ضد میکروبی قارچ دارویی موناسکوس کارشناسی ارشد 1392/11/11
غزال سروریان بهینه سازی نانو الیاف سلولز باکتریایی مبنی بر ساختار کربنی- زنجبیل کارشناسی ارشد 1399/7/30
مارال سروریان بهینه سازی نانوکامپوزیت سلولز باکتریایی مبنی بر ساختار کربنی- نقره به عنوان پوشش زخم کارشناسی ارشد 1399/7/27
فاطمه سعیدی تبار ساخت نانوزیست حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر آپتامر جهت تشخیص سرطان پروستات با استفاده از نانو ساختار GO/g-C3N4/Au کارشناسی ارشد 1399/7/27
فریبا سلیمانی بررسی و بهینه سازی خواص ضد میکروبی قارچ دارویی گنودرما کارشناسی ارشد 1392/11/12
همایون سلیمانی دینانی ساخت نانوبیوسنسور بر پایه ی نانوساختار کربنی-نانوذره مغناطیسی برای اندازه گیری micro-RNA دخیل در سرطان خون کارشناسی ارشد 1398/11/30
مونا سهرابی بهینه سازی بیان و تولید فاکتور رشد بتا- NEF انسانی بصورت نوترکیب با استفاده از باکتری مزوفیل مناسب در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد 1392/11/15
صالحه شاهمرادی ساخت و اصلاح سطح داربست های با ضخامت کم بر پایه پلی کاپرولاکتون(PCL) جهت کاربرد در سلول های RPE کارشناسی ارشد 1394/11/7
امین شمس آبادی پور ساخت و طراحی نانو حامل دارویی برپایه ی کربوکسی متیل سلولز/پلی وینیل پیرولیدن حاوی نانوذرات آلومینیوم اکسید با داروی مدل 5-FU و اثر آن بر رده ی سلولی سرطان سینه کارشناسی ارشد 1401/3/17
امیرمسعود صمدی ساخت نانوحامل دارویی بر پایه ی آگارز/هیدروکسی آپاتیت حاوی پلی ویتیل پیرولیدین با داروی مدل Quercetin و اثر آن بر رده ی سلولی سرطان سینه کارشناسی ارشد 1400/6/28
سهراب صمدیان ساخت نانو کامپوزیت کوانتوم دات آلژینات در تمایز سلول های مزانشیمی انکپسوله به بافت استخوان کارشناسی ارشد 1397/6/25
عطیه سادات عابدنژاد اصلاح سطح غشای اکسیژناز کارشناسی ارشد 1391/6/28
زهرا عظیم زاده ایرانی تعین پارامترهای سنیتیکی در شرایط دو فازی برای فرایند گوگرد زدایی بیولوژیکی کارشناسی ارشد 1389/6/31
معصومه علی پور تصیفه پسآب با آلودگی همزمان به فلزات سنگین و هیدروکربن های نفتی با استفاده از ریز سازواره های متیلوترف کارشناسی ارشد 1392/11/12
کیمیا علیون طراحی پد تشخیصی زیست تخریب پذیر باکتری E coli در عفونت های زخم و ادرار کارشناسی ارشد 1402/6/29
زهرا عمرانی ساخت نانو حامل دارویی بر پایه ی کیتوزان و نشاسته به همراه مولیبدن دی سولفیدحاوی داروی مدل کورکومین و اثر آن بر رده سلولی سرطان سینه (MCF-7). کارشناسی ارشد 1402/5/18
مهرداد غلامعلی مجدابادی بررسی اثرات سلولی، مولکولی و هیستوشیمی آب تهی شده از دوتریم بر روی مدل های دیابتی سلولی و حیوانی کارشناسی ارشد 1392/11/13
رضا فتاح امیردهی بررسی اثر نانوذرات مغناطیسی عاملدار شده بر تاخوردگی مجدد پروتئین مدل و افزایش بازده تاخوردگی مجدد توسط کروماتوگرافی دکتری 1399/7/30
پروانه فتح الهی بررسی تاثیر نانو ذرات آهن و نانوتیوب های کربنی در تولید اکتوئین با استفاده از Halomonas elongata DSM2581 در بیوراکتور کارشناسی ارشد 1395/11/26
ارین فرخ بروجردی بررسی نانوحامل مبتنی بر کیتوسان- هالوسیت بهبودیافته با نانولوله ی کربن برای انتقال داروی کورکومین به محیط سرطانی براساس حساسیت به ph کارشناسی ارشد 1402/6/12
فرشاد فرمانی توسعه ترکیبات سیمانی خودترمیم شونده پایدار با فرایند ترسیب میکروبی کلسیم کربنات دکتری 1401/6/31
زهرا فروتن ساخت الیاف پلی کاپروالکتون حاوی پلی دوپامین-نانوذرات مغناطیسی به روش میکروفلوئیدیک در جهت مهندسی بافت عصب کارشناسی ارشد 1402/6/28
هانیه قاسمی زاده ساخت نانوحامل دارویی برپایه هالوسیت اصلاح شده با کربوکسی متیل سلولز (CMC) و پلی اتیلن گلایکول (PEG) حاوی 5-Fluorouracil (5-FU) و بررسی اثر آن در جهت درمان سرطان سینه کارشناسی ارشد 1402/6/12
امیرحسین قایمی ساخت داربست هوشمند نانو کامپوزیتی مبتنی بر ژلاتین به منظور ترمیم زخم مزمن کارشناسی ارشد 1398/6/31
زهرا قنبرپور ممقانی بررسی عملکرد نانوفتو کاتالیست پایه کربنی در کاهش آلاینده ی بنزنی کارشناسی ارشد 1398/5/15
مریم کاوسی حیدری ارزیابی عملکرد نانوالیاف کربنی/ اکسید روی مبتنی بر فیبروئین ابریشم در ترمیم زخم کارشناسی ارشد 1398/6/31
الهام کریمی بررسی عملکرد نانو ساختارها در سرعت گوگردزایی زیستی در سامانه کنترل شده کارشناسی ارشد 1393/11/28
مریم کریم زاده ساخت و بررسی عملکرد نانوحامل دارویی بر پایه ی نانوکامپوزیت کیتوزان-اکسید گرافن- دی اکسید تیتانیوم بر سلول سرطانی کارشناسی ارشد 1399/12/16
مهسا کشاورزی شبیه سازی نانوحامل هیدروژلی مبتنی بر گرافن حاوی Fu در درمان سرطان سینه کارشناسی ارشد 1401/11/25
نگار کوثری شبیه سازی تولید رنگدانه طبیعی از موناسکوس پرپرئوس در بیوراکتور همزده کارشناسی ارشد 1401/11/26
علی کولیوند سنتز و مشخصه یابی نانوحامل پلی ساکاریدی-پروتئینی (کیتوزان-سیلک فیبروئین) به منظور بارگذاری و رهایش کورکومین و بررسی اثرات زنده مانی بر روی سلول های سرطانی سینه کارشناسی ارشد 1401/11/25
حسین گلزار طراحی و ساخت نانو سامانه گرافن -نقره - هرسپتین و بررسی اثر گذاری ان بر رده سلول سرطانی کارشناسی ارشد 1395/11/4
لیدا لامکانی بهینه سازی و ساخت نانو کامپوزیت سلولز باکتریایی مبتنی بر کارکامین- گرافن- مس به عنوان پوشش ضد زخم کارشناسی ارشد 1399/7/28
سعید محمودی ساخت و ارزیابی نانوحامل کربن فعال/ ژلاتین/ آگارز جهت رهایش داروی 5-فلورواوراسیل برای درمانسرطان سینه کارشناسی ارشد 1402/6/27
حسن مرادی طراحی و ساخت نانوحامل پلی وینیل الکل/نشاسته/مولیبدن دی سولفات حاوی داروی کوئرستین و بررسی اثر گذاری آن بر رده ی سلول سرطانی کارشناسی ارشد 1402/6/29
صلاح مرادی بررسی تاثیر فاکتورهای TGF-a و TGF-B2 در داربست تزریقی Poloxamer در درمان آنوسمیا کارشناسی ارشد 1399/6/31
مریم میرزایی بهینه سازی و بررسی آمار تثبیت ریز سازواره ها در ساخت زیست حسگر گاز سولفید هیدروژن کارشناسی ارشد 1390/6/31
پوریا معتمدفتح سنتز و توسعه نانو سامانه هوشمند پلیمریPMBN حاوی متابولیت قارچی گانودریک اسیدA به منظور مهار سرطان خون وابسته به مغز استخوان(AML) دکتری 1395/7/28
حانیه ملکی موسوی ساخت سامانه هوشمند نانوژل مبتنی بر گرافن برای رسانش هدفمند F5FU کارشناسی ارشد 1396/11/14
علی منصوری ده شعیبی جداسازی، شناسایی و بررسی اثر باکتری شاخص خوردگی خطوط انتقال نفت و گاز در مناطق عملیاتی شرکت ملی نفت ایران کارشناسی ارشد 1397/6/24
محمدرضا مهرابی کوشکی شناسایی ژنهای موثر در جوانسازی پوست و کلونینگ آنها با هدف ساخت کانستراکت بیانی نوترکیب تجاری کارشناسی ارشد 1400/4/28
محمد نادر بهینه سازی اثر پلاسمای سرد بر مهار بیماری اونویکومایکوزیس کارشناسی ارشد 1401/10/17
نگار نادریان طراحی نانوآپتاسنسور مبتنی بر (Au/G-C3N4) برای تشخیص لوسمی حاد لنفوئیدی (ALL) از طریق اندازه گیری miRNA-128 کارشناسی ارشد 1401/6/23
رقیه نجفی ساخت و بهینه سازی داربست نانولیفی حاوی ماتریکس خارج سلولی برای ترمیم پرده گوش کارشناسی ارشد 1400/11/27
هادی نظرپور بررسی انتشار آلاینده های ناشی از اتلاف انرژی فلرینگ مناطق نفتی و با رویکرد ارائه راهکارهای کنترل و کاهش آلایندگی دکتری 1401/6/22
الناز نعمت الهی طراحی و ساخت هیدروژل کیتوزان-‌ اکسید آلومینیوم- پلی وینیل پیرولیدن جهت دارورسانی هدفمند به سلول سرطانی کارشناسی ارشد 1400/11/28
سیمین نقی زاده دیلمقانی بهینه سازی شرایط عملیاتی تولید بیو سورفکتانت در بیو راکتور لغزشی توسط سویه سودوموناس آئروجینوزا م م 1011 کارشناسی ارشد 1390/6/30
امین وثوقی شهواری بررسی پارامترهای طراحی و عملیاتی در ساخت زیست حسگر گاز سولفید هیدروژن بر مبنای الکترود اکسیژن محلول کارشناسی ارشد 1391/11/7
فاطمه ابراهیمی استفاده از نانوبیوسورفکتانت جهت کاهش ویسکوزیته لجن نفتی کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/17
دنیا احمدی بررسی تولید میکروبی آنزیم اوره آز جهت ترسیب کلسیت(MICP) کارشناسی ارشد 1395/12/1
مریم اسماعیلی فر بررسی و بهینه‏سازی خواص آنتی‏اکسیدانی متابولیت‏های ثانویه قارچ دارویی گانودرما و اثرات ضدمیکروبی قارچ شی‏تاکه کارشناسی ارشد دانلود 1392
طلیعه سادات آل ابراهیم Design Optimization of Graphene-based Electrochemical Nano-sensor for Disease Detection کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/19
کریمی الهام بررسی عملکرد نانوساختارها در سرعت گوگردزدایی زیستی در سامانه کنترل شده کارشناسی ارشد
ماهان امیرزاده بررسی تمایز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی به سلول های اندوتلیال بر روی داربست زیست سازگار تحت تنش های جریان در بیوراکتور ریزشی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/09
وثوقی امین بررسی پارامترهای طراحی و عملیاتی در ساخت زیست حسگر سولفید هیدروژن بر مبنای الکترود اکسیژن محلول کارشناسی ارشد
اعظم بختی بررسی میزان هوادهی و دور همزن در رشد لاکتوکوکوس لاکتیس و تولید نایسین در بیوراکتور کارشناسی ارشد 1396/6/29
ثریا بهاری بررسی تثبیت آنزیم سیتوکروم سی اکسیداز در عملکرد زیست¬حسگر گاز سولفید هیدروژن کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
جان فدا بهدخت بررسی و مقایسه‌ی عملکرد ریزسازواره‌های قابل استفاده در زیست‌حسگر ترکیبات گوگردی کارشناسی ارشد
نورانی بهنام ساخت و بررسی ویژگی‌های داربست‌های نانو فیبری طبیعی ژلاتین-کیتوسان جهت کاربرد در مهندسی بافت شبکیه کارشناسی ارشد
معتمدفتح پوریا سنتز و توسعه نانوسامانه هوشمند پلیمری PMBN حاوی متابولیت قارچی گانودریک اسید A به منظور مهار سرطان خون حاد وابسته به مغز استخوان(AML)
مژگان پورشیرازی بررسی و بهینه سازی خاصیت آنتی اکسیدانی متابولیت های ثانویه قارچ های دارویی موناسکوس و شی تاکه کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
فاطمه تزری بررسی تاثیر بیوسورفکتانت بر ساختار سطح سلولی سویه باکتریایی قابل کاربرد در پاکسازی زیستی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
بهاری ثریا بررسی تثبیت آنزیم سیتوکروم سی اکسیداز در عملکرد زیست¬حسگر گاز سولفید هیدروژن کارشناسی ارشد
بهدخت جان فدا بررسی و مقایسه‌ی عملکرد ریزسازواره‌های قابل استفاده در زیست‌حسگر ترکیبات گوگردی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/29
مطهره سادات حیدریان تولید متابولیت دارویی قارچ گنودرما لوسیدوم در سامانه کنترل شده و بررسی بیان ژن های درگیر در تولید آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/24
شجاع ارتکند حمزه پاک‌سازی زیستی برای حذف هم‌زمان هیدروکربن‌ها و فلزات سنگین با استفاده از قارچ گنودرما کارشناسی ارشد
سپیده خازنی بررسی و بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی تولید بیوپلیمر در بیوراکتور جهت استفاده در مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
ارش درزیان رستمی بررسی کارایی ریزسازواره تثبیت شده بر clinoptilolite اصلاح شده در حذف نیترات از آب در سامانه کنترل شده کارشناسی ارشد 1396/6/15
شادی رجب بهینه‌سازی تولید باکتریورودوپسین در بیوراکتور آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
مهدیه رجب بیکی بررسی عملکرد نانو ذره فلزی در نیترات زدایی زیستی از محیط آبی در سامانه کنترل شده کارشناسی ارشد 1394/11/12
خازنی سپیده بررسی و بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی تولید بیوپلیمر در بیوراکتور جهت استفاده در مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد
فریبا سلیمانی بررسی و بهینه‌سازی خواص ضد میکروبی قارچ دارویی گنودرما کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/12
رجب شادی بهینه‌سازی تولید باکتریورودوپسین در بیوراکتور آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
صالحه شاهمرادی ساخت و اصلاح سطح داربست های با ضخامت کم بر پایه پلی کاپرولاکتون (PCL) جهت کاربرد در سلول های RPE کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/07
حمزه شجاع ارتکند پاکسازی زیستی برای حذف همزمان هیدروکربن ها و فلزات سنگین با استفاده از قارچ گنودرما کارشناسی ارشد 1394/6/31
منصوری شفیعه تولید و بهینه سازی تولید موناکولین قارچ موناسکوس پورپورئوس در بیوراکتور کارشناسی ارشد
شاهمرادی صالحه ساخت و اصلاح سطح داربست های با ضخامت کم بر پایه پلی کاپرولاکتون (PCL) جهت کاربرد در سلول های RPE کارشناسی ارشد
عطیه سادات عابدنژاد اصلاح سطح غشای پلی پروپیلنی ریه مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
متین عبدالهی مامودان بررسی عملکرد نانو ساختار کربنی و اکسید فلز در افزایش فلززدایی زیستی از محیط آبی در سامانه کنترل شده کارشناسی ارشد 1394/11/4
مرضیه عزیزی مطالعه هم افزایی سیتوتوکسیک پاکلی تاکسل با گانودریک اسید،نانوذره نقره ،مس یا کادیوم بر دودمان سلولی مهاجم سرطان سینه دکتری 1396/4/26
مارال عضدی تولید آزمایشگاهی نایسین به روش تخمیر فدبچ کارشناسی ارشد 1396/6/29
عابدنژاد عطیه سادات اصلاح سطح غشای پلی پروپیلنی ریه مصنوعی کارشناسی ارشد
معصومه علی پور تصفیه پساب با آلودگی همزمان با فلزات سنگین و هیدروکربنهای نفتی بااستفاده از ریزسازوارههای متیلوتروف کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
مهرداد غلامعلی مجدآبادی بررسی اثرات سلولی، مولکولی و هیستوشیمی آب تهی شده از دوتریم بر روی مدل‌های دیابتی سلولی و حیوانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/13
ابراهیمی فاطمه استفاده از نانوبیوسورفکتانت جهت کاهش ویسکوزیته لجن نفتی کارشناسی ارشد
تزری فاطمه بررسی تاثیر بیوسورفکتانت بر ساختار سطح سلولی سویه باکتریایی قابل کاربرد در پاکسازی زیستی کارشناسی ارشد
سلیمانی فریبا بررسی و بهینه‌سازی خواص ضد میکروبی قارچ دارویی گنودرما کارشناسی ارشد
لیلا قادری بررسی کارایی نانوذرات پلی ساکاریدی حاوی کارکامین در کنترل تخریب هیدروکسی آپاتیت در سامانه کنترل شده کارشناسی ارشد 1394/6/31
الهام کریمی بررسی عملکرد نانوساختارها در سرعت گوگردزدایی زیستی در سامانه کنترل شده کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
حسین گلزار طراحی و ساخت نانوسامانه گرافن- نقره- تراستوزوماب (هرسپتین) و بررسی اثرگذاری بر رده سلول سرطانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/04
قادری لیلا بررسی کارایی نانوذرات پلی ساکاریدی حاوی کارکامین در کنترل تخریب هیدروکسی آپاتیت کارشناسی ارشد
امیرزاده ماهان بررسی تمایز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی به سلول های اندوتلیال بر روی داربست زیست سازگار تحت تنش های جریان در بیوراکتور ریزشی کارشناسی ارشد
عبدالهی مامودان متین Effect of Carbon Nano-Structure and Metal Oxide on Bio-demetallization from Aqueous Environment کارشناسی ارشد
درسا محمدرضایی طراحی و ساخت نانوکامپوزیت هوشمند مبتنی بر ژلاتین و گرافن اکساید جهت تمایز سلول های بنیادی به سلول های استخوانی کارشناسی ارشد 1396/11/14
مریم میرزایی بهینه سازی و بررسی آماری تثبیت ریزسازواره در ساخت زیست حسگر گاز سولفید هیدروژن کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/31
اسماعیلی فر مریم بررسی و بهینه‏سازی خواص آنتی‏اکسیدانی متابولیت‏های ثانویه قارچ دارویی گانودرما و اثرات ضدمیکروبی قارچ شی‏تاکه کارشناسی ارشد
میرزایی مریم بهینه سازی و بررسی آماری تثبیت ریزسازواره در ساخت زیست حسگر گاز سولفید هیدروژن کارشناسی ارشد
پورشیرازی مژگان بررسی و بهینه سازی خاصیت آنتی اکسیدانی متابولیت های ثانویه قارچ های دارویی موناسکوس و شی تاکه کارشناسی ارشد
حیدریان مطهره سادات تولید متابولیت دارویی قارچ گنودرما لوسیدوم در سامانه کنترل شده و بررسی بیان ژن های درگیر در تولید آن کارشناسی ارشد
پوریا معتمدفتح سنتز و توسعه نانوسامانه هوشمند پلیمری PMBN حاوی متابولیت قارچی گانودریک اسید A به منظور مهار سرطان خون حاد وابسته به مغز استخوان(AML) دکتری دانلود 1395/07/28
علی پور معصومه تصفیه پساب با آلودگی همزمان با فلزات سنگین و هیدروکربنهای نفتی بااستفاده از ریزسازوارههای متیلوتروف کارشناسی ارشد
شفیعه منصوری تولید و بهینه سازی تولید موناکولین قارچ موناسکوس پورپورئوس در بیوراکتور کارشناسی ارشد 1392/11/12
رجب بیکی مهدیه Evaluation of Metal Nanoparticle on Biological Denitrification from Aqueous Solution in a controlled System کارشناسی ارشد
غلامعلی مجدآبادی مهرداد بررسی اثرات سلولی، مولکولی و هیستوشیمی آب تهی شده از دوتریم بر روی مدل‌های دیابتی سلولی و حیوانی کارشناسی ارشد
بهنام نورانی ساخت و بررسی ویژگی‌های داربست‌های نانو فیبری طبیعی ژلاتین-کیتوسان جهت کاربرد در مهندسی بافت شبکیه کارشناسی ارشد دانلود 20/11/92
امین وثوقی بررسی پارامترهای طراحی و عملیاتی در ساخت زیست حسگر سولفید هیدروژن بر مبنای الکترود اکسیژن محلول کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/07
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیورراکتورها در مهندسی پزشکی 8302055 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
آزمایشگاه کشت سلول جانوری 8302453 1 01 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1401
مبانی و کاربرد هیدروژل ها در مهندسی پزشکی 8302452 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
سامانه هی نوین دارورسانی 8302441 3 01 هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1401
ترمودینامیک پیشرفته 8302159 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
مبانی طراحی بیوراکتور 8302194 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
بیورراکتورها در مهندسی پزشکی 8302055 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
سامانه های رهایش کنترل شده دارو 8302162 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
مبانی طراحی بیوراکتور 8302194 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
بیوراکتور 8302380 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
ترمودینامیک سامانه های زیستی 8302381 3 01 | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مبانی طراحی بیوراکتور 8302194 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
بیوراکتور 8302380 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
سامانه های رهایش کنترل شده دارو 8302162 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مبانی طراحی بیوراکتور 8302194 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بیوراکتور 8302380 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
ترمودینامیک سامانه های زیستی 8302381 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
بیوراکتور 8302380 3 01 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مبانی طراحی بیوراکتور 8302194 2 01 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
بیوراکتور 8302380 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2