اعضای هیات علمی

سما گلیائی

سما گلیائی

سما گلیائی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سیده رضیه عبداللهی دمنه ارائه ی روش تلفیقی مبتنی بر شبکه جهت اولویت بندی ژنهای درگیر در سرطان کارشناسی ارشد
مرتضی عبداللهی معرفی الگوریتمی برای شناسایی جاذب ها در شبکه های بولی کارشناسی ارشد
سعیده افشاری تقریب برخورد در ماشین سیگنال با مجموعه سرعت های ثابت کارشناسی ارشد
امیرحسین بداغی مدل سازی انتشار شایعه در شبکه های اجتماعی برخط دکتری
مهنا فرهادی شناسایی جهش های مرتبط با سرطان پستان در ارتباط با نواحی عملکردی پروتئین کارشناسی ارشد
داود حسن زاده ارائه ی الگوریتم به منظور یافتن سیگنال ماشین شبکه ای معادل با ماشین تورینگ تناوبی کارشناسی ارشد
محمد مرادی ارایه ی الگوریتمی جهت کنترل شبکه های پولی کارشناسی ارشد
غزاله نیکنام شیروان ارائه ی الگوریتمی به منظور شناسایی ژنهای محرک سرطان کارشناسی ارشد
معصومه اویسی ارائه ی الگوریتمی به منظور شناسایی نشانگرهای زیستی سرطان پستان کارشناسی ارشد
مهتاب شاهسون بغدادی ارائه الگوریتمی برای همتراز سازی شبکه های تعامل پروتئین - پروتئین کارشناسی ارشد
سپیده شمسی زاده ارائه الگوریتم جدید به منظور شناسایی میکرو آر. ان. ای. های مرتبط با سرطان کارشناسی ارشد
سیدرضا تقی زاده بهبود مسیریابی در اینترنت اشیاء به منظور افزایش عمر شبکه و کاهش از دست دهی بسته دکتری
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوانفورماتیک 8304399 3 01 هرهفته (15:30 - 17:30) | هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1400
الگوریتم های گراف 8305092 3 01 هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
نظریه بازی ها 8305065 3 01 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
الگوریتم های گراف 8305092 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
طراحی واسط کاربر 8305141 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
بیوانفورماتیک 8304399 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
اتوماتوی سلولی و پیچیدگی 8305232 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1400/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
الگوریتم های گراف 8305092 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1399/11/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
طراحی واسط کاربر 8305141 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
نظریه بازی 8305051 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نظریه بازی ها 8305065 3 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
الگوریتم های گراف 8305092 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سمینار 8305106 2 04 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
اصول فناوری اطلاعات 8303040 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
طراحی واسط کاربر 8305141 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نظریه بازی ها 8305065 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
الگوریتم های گراف 8305092 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
علوم شبکه شناختی 8305104 3 05 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
نظریه بازی ها 8305065 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1395/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
سمینار 8305106 2 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2