افراد

اعضای هیات علمی

رهام رفیعی

رهام رفیعی،

دانشیار
  • رییس دفتر ارتباط با صنعت
  • مسوول دفتر ارتباط با صنعت
  • سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت
  • مشاور امور بین الملل
  • عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی
  • عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران
  • عضو کمیسیون تخصصی فنی
دانشکده علوم و فنون نوین
هوا و فضا
شماره تماس : Fax: 009821 8977 41 88
اتاق : 312
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود