گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

روزبه ریاضی

روزبه ریاضی

روزبه ریاضی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093251
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
آرمین آبده کیخا بهینه‌سازی پارامترهای هندسی اتمایزرهای گریز از مرکز مارپیچی برای مینیمم کردن قطر قطرات کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
ریحانیان احسان بررسی تغییرات زاویه تماس قطره مایع در تماس با سطح جامد در حالت تبخیر و بدون تبخیر با استفاده از روش بولتزمن شبکه‌ای کارشناسی ارشد
هادی احمدی مقدم دستجردی Numerical investigation on the effects of operational parameters of an ejector on it’s performance کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/10
آبده کیخا آرمین بهینه‌سازی پارامترهای هندسی اتمایزرهای گریز از مرکز مارپیچی برای مینیمم کردن قطر قطرات کارشناسی ارشد
محمد اسرار دل پیش بینی دینامیک احتراق در یک محفظه احتراق آزمایشگاهی با شعله پایدار شده چرخشی مغشوش در شرایط پاشش سوخت ثانویه کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/13
غزاله اسمعیل زاده پاسخ شعله پیش مخلوط آرام به نواسانات جریان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
کلینی ایمان بررسی، مدل سازی و پیش بینی پارامترهای عملکردی یک موتور توربین گاز آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
چراغی بهنام تحلیل ارتعاشات هیدروالاستیک کوپل در مخزن کروی با کفی غشایی در بردارنده سیال با کشش سطحی کارشناسی ارشد
محسن توکل بررسی عددی اجکتورهای خلاء با مکانیزم های اختلاط متفاوت هوا و بخار کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
مریم جلال پور تعیین چیدمان مناسب زیرسیستم های یک ماهواره با در نظر گرفتن ملاحظات حرارتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
بهنام چراغی تحلیل ارتعاشات هیدروالاستیک کوپل در مخزن کروی با کفی غشایی در بردارنده سیال با کشش سطحی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/16
گازرپور حمید تولید مسیر بهینه برای ملاقات ماهواره زباله روب و زباله فضایی با استفاده از سامانه تدر الکترودینامیک کارشناسی ارشد
محمد دانشی کهنی بررسی پارامترهای مختلف احتراقی و ساختار شعله پیش مخلوط در یک محفظه احتراق پایدار شده چرخشی بهمراه پاشش سوخت ثانویه کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
احسان ریحانیان بررسی تغییرات زاویه تماس قطره مایع در تماس با سطح جامد در حالت تبخیر و بدون تبخیر با استفاده از روش بولتزمن شبکه‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
مرادی علی اثرات تغییر موقعیت مرکز دوران بر مشخصه¬های ایرودینامیکی یک بالواره دوبعدی نوسانی کارشناسی ارشد
اسمعیل زاده غزاله پاسخ شعله پیش مخلوط آرام به نواسانات جریان کارشناسی ارشد
مینو قاسم زاده مدلسازی ترموآکوستیکی ناپایداری احتراق در محفظه احتراق پیش‌مخلوط رقیق کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
ایمان کلینی بررسی، مدل سازی و پیش بینی پارامترهای عملکردی یک موتور توربین گاز آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/12
حمید گازرپور تولید مسیر بهینه برای ملاقات ماهواره زباله روب و زباله فضایی با استفاده از سامانه تدر الکترودینامیک کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/06
توکل محسن بررسی عددی اجکتورهای خلاء با مکانیزم های اختلاط متفاوت هوا و بخار کارشناسی ارشد
اسرار دل محمد پیش بینی دینامیک احتراق در یک محفظه احتراق آزمایشگاهی با شعله پایدار شده چرخشی مغشوش در شرایط پاشش سوخت ثانویه کارشناسی ارشد
دانشی کهنی محمد بررسی پارامترهای مختلف احتراقی و ساختار شعله پیش مخلوط در یک محفظه احتراق پایدار شده چرخشی بهمراه پاشش سوخت ثانویه کارشناسی ارشد
علی مرادی اثرات تغییر موقعیت مرکز دوران بر مشخصه¬های ایرودینامیکی یک بالواره دوبعدی نوسانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
جلال پور مریم تعیین چیدمان مناسب زیرسیستم های یک ماهواره با در نظر گرفتن ملاحظات حرارتی کارشناسی ارشد
قاسم زاده مینو مدلسازی ترموآکوستیکی ناپایداری احتراق در محفظه احتراق پیش‌مخلوط رقیق کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سوخت و احتراق پیشرفته 8303091 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1395/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
سمینار 8303010 2 05 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
سوخت و احتراق پیشرفته 8303091 3 01 هرهفته یک شنبه (16:30 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:00) 1394/03/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
سمینار 8303391 2 11 نامشخص نامشخص ترم دوم 1393
جریان لزج 8303157 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1392/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1392
نمایش 5 نتیجه