گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فاطمه راضی آستارایی

فاطمه راضی آستارایی

فاطمه راضی آستارایی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سنا احیایی طراحی و ساخت حسگر گاز پایه گرافن مبتنی بر تکنولوژی MEMS و تحلیل پاسخ گذرا به منظور افزایش انتخابگری حسگر با استفاده از الگوریتم های شبکه عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
هنرپژوه یاسمن اصلاح بستر سیلیکون متخلخل با نانوذرات پالادیوم و صفحات گرافن اکساید به منظور شناسایی، جذب و ذخیره سازی هیدروژن کارشناسی ارشد
عزیزی زیارانی آسیه طراحی سیستم های تبرید جذبی خورشیدی و بهینه سازی آن از طریق فناوری نانو کارشناسی ارشد
حجاب افشین Designing an appropriate turbine for a solar chimney power plant by CFD analysis کارشناسی ارشد
طوقی عشقی امین بررسی خواص فیزیکی نانوسیال پایه آبی و اثرات آن بر عملکرد یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت کارشناسی ارشد
اشکان توپ شکن برنامه ریزی شارژ و دشارژ بهینه سیستم ترکیبی باتری و PV خانگی متصل به شبکه با استفاده از پیش گویی بار شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
جاوید حاج همتی Chemically forming p-n junction in porous silicon and evaluating the performance of hybrid solar cell based this junction کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/12
حامد حافظ نیا برنامه ریزی فضایی محل استقرار نیروگاه فتوولتائیک و برآورد ظرفیت برق تولیدی با رویکرد توسعه پایدار در شهرستان بیرجند کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10
سیده سحرناز رفایی طراحی، مدلسازی، کنترل و حفاظت سیستم قدرت میکرو نیروگاه برق آبی دانلود 1396/06/25
سحرناز رفائی طراحی، مدلسازی، کنترل و حفاظت سیستم قدرت میکرو نیروگاه برق آبی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
نرجس سنجریان بررسی انتقال حرارت نانوسیال آب- SiO2 برای کانالهای انتقال حرارت با شکلهای هندسی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
مهران شادمهری بررسی تجربی استفاده از لوله حرارتی به منظور خنک کاری و انتقال حرارت در سیستم های متمرکز کننده فوتوولتائیک به وسیله نانوسیال دانلود 1396/06/25
مهران شادمهری بررسی تجربی استفاده از لوله حرارتی به منظور خنک کاری و انتقال حرارت در سیستم های متمرکز کننده فوتوولتائیک به وسیله نانوسیال کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
امین طوقی عشقی بررسی خواص فیزیکی نانوسیال پایه آبی و اثرات آن بر عملکرد یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/01
آسیه عزیزی زیارانی طراحی سیستم های تبرید جذبی خورشیدی و بهینه سازی آن از طریق فناوری نانو کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
یوسفی مقدم فهیمه بهینه سازی چند هدفه نیروگاه دودکش خورشیدی کارشناسی ارشد
منتظری کیمیا حل عددی انتقال حرارت و جریان دو فاز نانوسیال داخل لوله حاوی ماده متخلخل کارشناسی ارشد
نظارتی زاده محمد مدلسازی، ساخت و مشخصه یابی یک منبع تولید الکترون بر پایه فناوری میکرو/نانوساخت برای استفاده در ادوات ساخته‌شده بر پایه میکروپلاسمای سرد کارشناسی ارشد
امیر محمدی Modeling and optimization of power cell self-charging systems based on micro- and nano-scaled piezoelectric کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
عشوری سنجاتی میلاد آنالیز اکسرژتیک و اکسرژواکونومیک و بهینه سازی سیکل ارگانیک رانکین بوسیله کلکتور خورشیدی سهموی کارشناسی ارشد
کیمیا منتظری حل عددی انتقال حرارت و جریان دو فاز نانوسیال داخل لوله حاوی ماده متخلخل کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/06
بابایان آقاقانی نارک بهینه سازی چندهدفه و بررسی عددی توربین های محور افق جریان جزر و مد کارشناسی ارشد
سنجریان نرجس بررسی انتقال حرارت نانوسیال آب- SiO2 برای کانالهای انتقال حرارت با شکلهای هندسی مختلف کارشناسی ارشد
محمد نظارتی زاده Modeling, Construction and characterization of an electron source based on micro / nanofabrication technology for use on devices made by cold microplasma کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/15
یاسمن هنرپژوه اصلاح بستر سیلیکون متخلخل با نانوذرات پالادیوم و صفحات گرافن اکساید به منظور شناسایی، جذب و ذخیره سازی هیدروژن کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
محمدرضا یوسفی Optimal design of smart microgrid systems in the presence of distributed generation and energy storage equipments کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/28
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کریستالهای فتونیکی - 1 8304303 3 01 | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
برنامه ریزی ریاضی پیشرفته 8301183 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
فناوری تبدیل و ذخیره سازی انرژی 8301114 3 01 | هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
انرژی خورشیدی 8301014 2 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
کریستالهای فتونیکی - 1 8304303 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
برنامه ریزی ریاضی پیشرفته 8301183 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1397/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
فناوری تبدیل و ذخیره سازی انرژی 8301114 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نانو فتونیک 1 8304296 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:30) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
برنامه ریزی ریاضی پیشرفته 8301075 3 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تبدیل و ذخیره سازی انرژی 8301195 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نانو فتونیک 8303214 3 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تکنولوژی های تبدیل و ذخیره انرژی 8301086 3 01 هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 18:00) 1395/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
برنامه ریزی ریاضی پیشرفته 8301183 2 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1394/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
فناوری تبدیل و ذخیره سازی انرژی 8301114 3 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:00) 1394/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
فناوری های تولید و ذخیره سازی هیدروژن 8301120 3 01 نامشخص 1394/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1393
اپتیک 8303202 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1392/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
نمایش 16 نتیجه
از 1