اعضای هیات علمی

فاطمه راضی آستارایی

فاطمه راضی آستارایی

فاطمه راضی آستارایی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 88497189
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سینا امینی ساخت الکترود کانتر(شمارنده) بر بستر سیلیکون متخلخل برای تولید هیدروژن از اب به روش الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد
عباس بختیاری تولید نقاط کوانتومی سیلیکونی در بستر سیلیکون اکساید با استفاده از آندیزاسیون شیمیایی و بررسی تاثیر آن بر عملکرد سلول خورشیدی کارشناسی ارشد
نبی اله بیرانوند ساخت حسگرهای نانو رزوناتور بر پایه کریستال کوارتز با استفاده از اکسید گرافن کارشناسی ارشد
مرضیه جندقی ارائه راهکارها و تکنیک های تبدیل ساختمان های موجود به ساختمان سبز بدون تخریب کارشناسی ارشد
فرشید محمدخانی نژاد تاثیر متقابل انرژیهای تجدیدپذیر بر توسعه منطقه ای در ایران کارشناسی ارشد
مهسا پناهی اذر ساخت آند باتری لیتیوم یون با استفاده از نانو ذرات متخلخل سیلیکون با دو پوشش کرین کارشناسی ارشد
فهیمه یوسفی مقدم بهینه سازی چند هدفه دودکش خورشیدی بر اساس عملکرد توربین کارشناسی ارشد
سنا احیایی Design and fabrication of graphene based gas sensor based on MEMS and transient response analysis in order to selectivity enhancement using neural network algorithm کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
مینو اله پرست Qualitative and quantitative investigation of the removal of lead and cadmium heavy metals from industrial effluents by mineral kaolinite کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
سینا امینی synthesis of cunter electrode on porous silicone substrate for the production of hydrogen from water the by electrochemical method کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
نارک بابایان آقاقانی بهینه سازی چندهدفه و بررسی عددی توربین های محور افق جریان جزر و مد کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
نبی اله بیرانوند ساخت حسگرهای نانو رزوناتور بر پایه کریستال کوارتز با استفاده از اکسید گرافن کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/14
الهه بوالحسنی ساخت سلول فتوالکتروشیمیایی برای تولید هیدروژن با استفاده از نانوکاتالیست های نوری بر پایه سیلیکون متخلخل کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
حامد حافظ نیا Spatial planning and electricity generation capacity estimation of PV power plants toward sustainable development in Birjand County کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10
افشین حجاب طراحی توربین مناسب برای نیروگاه دودکش خورشیدی با استفاده از تحلیل CFD کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/27
پریسا رنجبران مدل‌سازی تولید پراکنده انرژی الکتریکی و کاهش میزان تبخیر در منابع آب‌های سطحی با استفاده از فناوری‌های صفحات شناور خورشیدی (FPV) کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
زینب سادات سخایی Exergy and Exergoeconomic Analysis of a Photovoltaic/Thermal Organic Rankine Cycle using Nanofluid کارشناسی ارشد دانلود 1397/05/20
شکیبا شریفی کلهرودی بررسی و بهینه سازی آرایش های مختلف تبرید جذبی با بهره گیری از انرژی خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
آرمین شماعی زاده The effect of silver nanostructures on the performance of silicon-based hybrid solar cells کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
سپیده عابدی System Design and Process Optimization for Phycoremediation and Bioenergy Production using Cyanobacteria دکتری دانلود 1397/11/14
میلاد عشوری سنجاتی آنالیز اکسرژتیک و اکسرژواکونومیک و بهینه سازی سیکل ارگانیک رانکین بوسیله کلکتور خورشیدی سهموی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/09
علی لونی Analyzing the Effects of Adding Carbon Materials on Improving the Performance of Solar Cells کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
فرشید محمدخانی نژاد تاثیر متقابل انرژی‌های تجدیدپذیر بر توسعه منطقه‌ای در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/16
باقر مختاری شه دوست طراحی و مدلسازی مبدل حرارتی پیش گرمکن خورشیدی جهت کوره های موجود در پالایشگاه (مطالعه موردی پالایشگاه پارسیان) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
وحید مهاجریامی ارائه یک روش کنترل کننده تطبیقی_فازی ورودی به کنترلر بر اساس تغییرات ریزشبکه در حالت جزیره ای کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/03
محمد نظارتی زاده مدلسازی، ساخت و مشخصه یابی یک منبع تولید الکترون بر پایه فناوری میکرو/نانوساخت برای استفاده در ادوات ساخته‌شده بر پایه میکروپلاسمای سرد کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/15
فهیمه یوسفی مقدم بهینه سازی چند هدفه نیروگاه دودکش خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/04
سنا احیایی طراحی و ساخت حسگر گاز پایه گرافن مبتنی بر تکنولوژی MEMS و تحلیل پاسخ گذرا به منظور افزایش انتخابگری حسگر با استفاده از الگوریتم های شبکه عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
هنرپژوه یاسمن اصلاح بستر سیلیکون متخلخل با نانوذرات پالادیوم و صفحات گرافن اکساید به منظور شناسایی، جذب و ذخیره سازی هیدروژن کارشناسی ارشد
عزیزی زیارانی آسیه طراحی سیستم های تبرید جذبی خورشیدی و بهینه سازی آن از طریق فناوری نانو کارشناسی ارشد
حجاب افشین Designing an appropriate turbine for a solar chimney power plant by CFD analysis کارشناسی ارشد
طوقی عشقی امین بررسی خواص فیزیکی نانوسیال پایه آبی و اثرات آن بر عملکرد یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت کارشناسی ارشد
محیا بوجاری علی آبادی Design and fabrication of Dc and Ac electrical current sensor based on microcantilever By: کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/01
اشکان توپ شکن The optimal charge/discharge planning of a residential on-grid PV battery system with load profile prediction کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
مرضیه جندقی Present Solutions and Techniques for Converting Existing Buildings into Green Buildings without Destruction کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
جاوید حاج همتی Chemically forming p-n junction in porous silicon and evaluating the performance of hybrid solar cell based this junction کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/12
حامد حافظ نیا برنامه ریزی فضایی محل استقرار نیروگاه فتوولتائیک و برآورد ظرفیت برق تولیدی با رویکرد توسعه پایدار در شهرستان بیرجند کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10
سیده سحرناز رفایی طراحی، مدلسازی، کنترل و حفاظت سیستم قدرت میکرو نیروگاه برق آبی دانلود 1396/06/25
سحرناز رفائی Design, Modeling, Control and Protection of کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
نرجس سنجریان بررسی انتقال حرارت نانوسیال آب- SiO2 برای کانالهای انتقال حرارت با شکلهای هندسی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
مهران شادمهری بررسی تجربی استفاده از لوله حرارتی به منظور خنک کاری و انتقال حرارت در سیستم های متمرکز کننده فوتوولتائیک به وسیله نانوسیال کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
امین طوقی عشقی بررسی خواص فیزیکی نانوسیال پایه آبی و اثرات آن بر عملکرد یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/01
آسیه عزیزی زیارانی طراحی سیستم های تبرید جذبی خورشیدی و بهینه سازی آن از طریق فناوری نانو کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
یوسفی مقدم فهیمه بهینه سازی چند هدفه نیروگاه دودکش خورشیدی کارشناسی ارشد
منتظری کیمیا حل عددی انتقال حرارت و جریان دو فاز نانوسیال داخل لوله حاوی ماده متخلخل کارشناسی ارشد
نظارتی زاده محمد مدلسازی، ساخت و مشخصه یابی یک منبع تولید الکترون بر پایه فناوری میکرو/نانوساخت برای استفاده در ادوات ساخته‌شده بر پایه میکروپلاسمای سرد کارشناسی ارشد
امیر محمدی Modeling and optimization of power cell self-charging systems based on micro- and nano-scaled piezoelectric کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
عشوری سنجاتی میلاد آنالیز اکسرژتیک و اکسرژواکونومیک و بهینه سازی سیکل ارگانیک رانکین بوسیله کلکتور خورشیدی سهموی کارشناسی ارشد
کیمیا منتظری حل عددی انتقال حرارت و جریان دو فاز نانوسیال داخل لوله حاوی ماده متخلخل کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/06
بابایان آقاقانی نارک بهینه سازی چندهدفه و بررسی عددی توربین های محور افق جریان جزر و مد کارشناسی ارشد
سنجریان نرجس بررسی انتقال حرارت نانوسیال آب- SiO2 برای کانالهای انتقال حرارت با شکلهای هندسی مختلف کارشناسی ارشد
محمد نظارتی زاده Modeling, Construction and characterization of an electron source based on micro / nanofabrication technology for use on devices made by cold microplasma کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/15
یاسمن هنرپژوه اصلاح بستر سیلیکون متخلخل با نانوذرات پالادیوم و صفحات گرافن اکساید به منظور شناسایی، جذب و ذخیره سازی هیدروژن کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
محمدرضا یوسفی Optimal design of smart microgrid systems in the presence of distributed generation and energy storage equipments کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/28
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 43 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ریزی ریاضی پیشرفته 8301183 2 01 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
کاربردهای فناوری نانو در انرژی 8301193 2 01 هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1400
مبانی فناوری‌های انرژی 8301074 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
فناوری های نوین در برداشت انرژی 8301215 3 01 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1400
کریستال های فتونیکی - 1 8304303 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
تبدیل و ذخیره سازی انرژی 8301195 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
مبانی انرژی های تجدیدپذیر 1 8301022 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
مبانی انرژی های تجدیدپذیر 2 8301016 3 01 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
آزمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر 8301185 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
کریستال های فتونیکی - 1 8304303 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1400/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
برنامه ریزی ریاضی پیشرفته 8301183 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) 1400/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مبانی فناوری‌های انرژی 8301074 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1400/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
انرژی خورشیدی 8301014 2 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) 1400/04/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
تبدیل و ذخیره سازی انرژی 8301195 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
آزمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر 8301185 2 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
کریستال های فتونیکی - 1 8304303 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1399/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
برنامه ریزی ریاضی پیشرفته 8301183 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) 1399/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فناوری های تولید و ذخیره سازی هیدروژن 8301120 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
انرژی خورشیدی 8301014 2 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) 1399/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نانو فتونیک 1 8304296 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 43 نتیجه
از 3