افراد

اعضای هیات علمی

فرشته رحیمی

فرشته رحیمی

فرشته رحیمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093154
اتاق: 317
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود
  • مدیر بخش نانوبیوتکنولوژی
 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهراسادات عالی طراحی و ساخت زیست حسگر مبتنی بر نانو ساختار سیلیکون متخلخل برای تعیین کمی هورمون رشد انسانی کارشناسی ارشد
مرضیه حاجتی قلعه کلی اتصال رشته الیگونوکلئوتیدی بر نانو ساختار سیلیکون متخلخل برای تشخیص تک نوکلئوتیدهای چند شکل موثر در فارماکوژنتیک کارشناسی ارشد
فریده مکیان استفاده از نانو ساختار سیلیکون متخلخل مبتنی بر DNA برای ردیابی یک جهش الصاقی در یک ژن موثر در سرطان سینه کارشناسی ارشد
سعیده مهماندوست طراحی و ساخت نانو ساختار دو لایه ای از سیلیکون متخلخل به عنوان بستری برای تشخیص ژنBRCA1 کارشناسی ارشد
مرضیه حاجتی قلعه کلی Oligonucleotide attachment on nanoporous silicon for pharmacogenetic SNP testing کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/11
مهسا صدیقی طراحی، ساخت و مشخصه یابی نانو کامپوزیت متخلخل سیلیکونی - سریم اکسید اصلاح شده با پلیمر به منظور انتقال دارو به رده های سلول سرطانی دکتری دانلود 1397/07/01
رمضانعلی طاهری بررسی روش های مختلف تثبیت آنتی بادی در افزایش حساسیت تشخیص باکتری ویبریو کلرا توسط حسگر تشدید پلاسمون سطح (SPR) دکتری دانلود 1395/07/26
زهراسادات عالی طراحی و ساخت زیست حسگر مبتنی بر نانو ساختار سیلیکون متخلخل برای تعیین کمی هورمون رشد انسانی (hGH) کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
سیدمحسن غیاثی طرزی ساخت و ارزیابی سیستم میکروفلوئیدیک برای بهینه سازی شناسایی هورمون رشد بر پایه نانو ساختار سیلیکون متخلخل به روش بازتاب سنجی تداخلی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
فریده مکیان استفاده از نانوساختار سیلیکون متخلخل مبتنی بر DNA برای ردیابی یک جهش الصاقی در یک ژن موثر در سرطان سینه کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/12
جان فدا بهدخت بررسی و مقایسه‌ی عملکرد ریزسازواره‌های قابل استفاده در زیست‌حسگر ترکیبات گوگردی کارشناسی ارشد
بهدخت جان فدا بررسی و مقایسه‌ی عملکرد ریزسازواره‌های قابل استفاده در زیست‌حسگر ترکیبات گوگردی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/29
مجید جعفری هرستانی انکپسوله کردن پروتئین و پپتید مدل در نانومیسلهای ،PEG PLGA-PEG-،PEG-PLGA-PEG ،PEG-PLGA،PLGA ،PLGAو ، SDSو لیپوزوم با استفاده ازشبیه سازی دینامیک ملکولی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
هادی داودی بررسی انواع تخلخل روی بستر سیلیکن متخلخل برای بهینه‌سازی اندازه‌گیری استئوکلسین کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/09
طاهری رمضانعلی Vibrio cholerae by Surface Plasmon Resonance (SPR) A Comparative Study on Antibody ImmobilizationStrategies for Enhancing Sensitivity in Detection of
رمضانعلی طاهری Vibrio cholerae by Surface Plasmon Resonance (SPR) A Comparative Study on Antibody ImmobilizationStrategies for Enhancing Sensitivity in Detection of دکتری دانلود 1395/07/26
مکیان فریده استفاده از نانوساختار سیلیکون متخلخل مبتنی بر DNA برای ردیابی یک جهش الصاقی در یک ژن موثر در سرطان سینه کارشناسی ارشد
فریده مکیان Porous silicon-based DNA nanostructure for the detection of an insertion in a breast cancer susceptibility gene کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/12
محبوبه نادری بلداجی Design of Potassium ion Aptasensor by the use of Plasmonic properties of Gold nanoparticles کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
داودی هادی بررسی انواع تخلخل روی بستر سیلیکن متخلخل برای بهینه‌سازی اندازه‌گیری استئوکلسین کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک پایه 8302325 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
فیزیک در ریززیست فناوری 8302005 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
روش های آنالیز ریز زیست ساختارها 8302034 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روش های بیوشیمی و بیو فیزیک 8302165 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
اصول نانوفناوری 8302104 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
فیزیک در ریززیست فناوری 8302005 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روش های بیوشیمی و بیو فیزیک 8302165 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مبانی نانو تکنولوژی و نانو مهندسی 8302338 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
روش های تعیین ویژگی نانو مواد 8302340 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
اصول نانوفناوری 8302104 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
فیزیک در ریززیست فناوری 8302005 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
فیزیک در ریززیست فناوری 8302005 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روش های آنالیز ریز زیست ساختارها 8302034 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ریاضیات پایه مهندسی 8302192 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فیزیک پایه 8302325 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اصول نانوفناوری 8302104 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
بیوشیمی - فیزیک 8302166 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
شیمی و فیزیک کاربردی 8302071 2 01 نامشخص 1395/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
روش های بیوشیمی و بیو فیزیک 8302165 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) 1395/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
روش های آنالیز ریز زیست ساختارها 8302034 2 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1394/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2