گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرشته رحیمی

فرشته رحیمی

فرشته رحیمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093154
اتاق: 317
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود
  • مدیر بخش نانوبیوتکنولوژی
 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جان فدا بهدخت بررسی و مقایسه‌ی عملکرد ریزسازواره‌های قابل استفاده در زیست‌حسگر ترکیبات گوگردی کارشناسی ارشد
بهدخت جان فدا بررسی و مقایسه‌ی عملکرد ریزسازواره‌های قابل استفاده در زیست‌حسگر ترکیبات گوگردی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/29
مجید جعفری هرستانی انکپسوله کردن پروتئین و پپتید مدل در نانومیسلهای ،PEG PLGA-PEG-،PEG-PLGA-PEG ،PEG-PLGA،PLGA ،PLGAو ، SDSو لیپوزوم با استفاده ازشبیه سازی دینامیک ملکولی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
هادی داودی بررسی انواع تخلخل روی بستر سیلیکن متخلخل برای بهینه‌سازی اندازه‌گیری استئوکلسین کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/09
طاهری رمضانعلی Vibrio cholerae by Surface Plasmon Resonance (SPR) A Comparative Study on Antibody ImmobilizationStrategies for Enhancing Sensitivity in Detection of
رمضانعلی طاهری Vibrio cholerae by Surface Plasmon Resonance (SPR) A Comparative Study on Antibody ImmobilizationStrategies for Enhancing Sensitivity in Detection of دکتری دانلود 1395/07/26
مکیان فریده استفاده از نانوساختار سیلیکون متخلخل مبتنی بر DNA برای ردیابی یک جهش الصاقی در یک ژن موثر در سرطان سینه کارشناسی ارشد
فریده مکیان Porous silicon-based DNA nanostructure for the detection of an insertion in a breast cancer susceptibility gene کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/12
محبوبه نادری بلداجی طراحی آپتاسنسور یون پتاسیم با استفاده از خاصیت پلاسمون سطحی نانوذرات طلا کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
داودی هادی بررسی انواع تخلخل روی بستر سیلیکن متخلخل برای بهینه‌سازی اندازه‌گیری استئوکلسین کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی نانو تکنولوژی و نانو مهندسی 8302338 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
روشهای تعیین ویژگی نانو مواد 8302340 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
اصول نانوفناوری 8302104 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
فیزیک در ریززیست فناوری 8302005 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
فیزیک در ریززیست فناوری 8302005 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روشهای آنالیز ریز زیست ساختارها 8302034 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ریاضیات پایه مهندسی 8302192 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فیزیک پایه 8302325 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اصول نانوفناوری 8302104 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
بیوشیمی - فیزیک 8302166 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
شیمی و فیزیک کاربردی 8302071 2 01 نامشخص 1395/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
روشهای بیوشیمی و بیو فیزیک 8302165 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) 1395/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
روشهای آنالیز ریز زیست ساختارها 8302034 2 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1394/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
فیزیک در ریززیست فناوری 8302005 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) 1394/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
ریاضیات پایه 8302063 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) 1392/10/17 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
اصول نانوفناوری 8302104 2 02 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) 1392/10/14 (08:00 - 10:00) ترم اول 1392
بیوشیمی - فیزیک 8302166 2 01 نامشخص 1392/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
نمایش 17 نتیجه
از 1