اعضای هیات علمی

فتح اله پور فیاض

فتح اله پور فیاض

فتح اله پور فیاض    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 86093263
اتاق: 353
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسین عباسی تشنیزی طراحی و ساخت میکروپیل سوختی متانولی و بهبود عملکرد آن با استفاده از نانو ساختارهای مبتنی بر نانو لوله های کربنی کارشناسی ارشد
اسیه عزیزی زیارانی طراحی سیستم های تبرید جذبی خورشیدی و بهینه سازی آن از طریق فناوری نانو کارشناسی ارشد
حسین برغمدی ادغام نیروگاه برج توان خورشیدی (هلیوستات) دارای دریافت کننده حجمی هوا با واحد آب شیرین کن و بررسی تاثیر هوای برگشتی بر میزان تولید آب شیرین کارشناسی ارشد
حسن دهقان مکان یابی و ارزیابی پتانسیل انرژی باد برای ساخت مزارع تولید توان باد در استان فارس و ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی آن کارشناسی ارشد
میثم هاشمی شبیه سازی و تحلیل اکسرژواکونومیک فرآیند کلاوس(مبتنی بر نانو کاتالیست) واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه گازی کارشناسی ارشد
محمد ایمانی طراحی و بهینه سازی سیستم هیبریدی تبرید جذبی پیل سوختی پلیمری و استفاده از نانو سیال در سیکل تبریدی کارشناسی ارشد
حامد کاظم پور مدلسازی و شبیه سازی واحد بازیافت گوگرد(فرآیند کلاوس مبتنی بر نانو کاتالیست)به منظور بررسی راندمان تولید گوگرد و تولید انرژی گرمایی کارشناسی ارشد
محمدمهدی خداوردی بهبود عملکرد کاتالیست پیل سوختی متانولی با استفاده از گرافن عامل دار شده کارشناسی ارشد
امیررضا محمودی بررسی آزمایشگاهی بهبود عملکرد آب شیرین کن خورشیدی تقطیری با استفاده از میدان الکتریکی(الکتروهیدرودینامیک) کارشناسی ارشد
محسن مهدیزاده فرد بهبود بازده انرژی در یک واحد پالایشگاه گاز طبیعی با استفاده از یک روش نوین بر مبنای تحلیل اگزرژی پیشرفته و فناوری پینچ دکتری
سیدمحسن پورکیایی شبیه سازی و بهینه سازی چند هدفه یک سامانه تولید چندگانه با رویکرد حذف پسماند آب شیرین کن دکتری
نرجس سنجریان دهاقانی بررسی افزایش انتقال حرارت نانوسیال آب -Cu یا Oil -Cu با در نظر گرفتن کانال های انتقال حرارت با شکل های هندسی مختلف کارشناسی ارشد
محمد آرامش مدل سازی انتقال حرارت نانوسیال در استخر خورشیدی گرادیان نمک کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
امیر اکبری Design and Exergy analysis of an Integrated CCHP Fuel Cell-Gas Turbine-Absorption Refrigeration System and Water Desalination Process Using Forward Osmosis کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
حسین برغمدی Integrated Solar Power Tower Plant (Heliostat) Contain Volumetric Air Receiver with Desalination Unit and Analysis Air Return Effects on The Rate of Fresh Water Produc کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
میلاد بیگ زاده مدلسازی سیستم هیبردی پیل سوختی اکسید جامد و سیکل تبرید جذبی به منظور تولید همزمان توان، گرمایش و سرمایش(CCHP) با استفاده از نانوسیال به عنوان حامل گرما کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/22
لیلی بهرامی مدلسازی به کارگیری مواد تغییر فاز دهنده در یک ساختمان خورشیدی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی کارشناسی ارشد دانلود 1397/02/04
فرزانه حسینی ازغندی Removal of environmental pollution using ZnO nano particles on carbonaceous materials کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
مهدی حقیر Modeling and optimization of solar absorption refrigeration cycle based on nanofluid کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
محمدمهدی خداوردی بهبود عملکرد کاتالیست پیل سوختی متانولی با استفاده از گرافن عامل دار شده کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
معین داداللهی ساراب طراحی بهینه سیستم های ذخیره سازی انرژی حرارتی با استفاده از گرمای نهان(مواد تغییر فاز دهنده) در نیروگاه های دما بالای پیل سوختی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
معین داداللهی ساراب طراحی بهینه سیستم های ذخیره سازی انرژی حرارتی با استفاده از گرمای نهان(مواد تغییر فاز دهنده) در نیروگاه های دما بالای پیل سوختی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
رضا دانش آذریان Investigation of heat transfer performance in solar direct absorption of a trough collector using nanofluid کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
حسن دهقان Locating and evaluating wind energy potential for construction of wind farms in Fars province and its economic and environmental assessment کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
حسین عباسی تشنیزی طراحی و ساخت میکروپیل سوختی متانولی و بهبود عملکرد آن با استفاده از نانو ساختارهای مبتنی بر نانولوله های کربنی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/28
بهاره عبدوس شبیه سازی و بهینه سازی یک سیستم انرژی هیبریدی مبتنی بر زیست توده با هدف تولید همزمان برق، گرما و سرما کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/29
علی غلامی Biodiesel production from Norouzak oil using a microchannel reactor and ionic liquid catalyst کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
حامد کوثری Construction of layered double hydroxide nano electro Catalysts with zinc and aluminum metals in oxygen reduction reaction کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
امیررضا محمودی بررسی آزمایشگاهی بهبود عملکرد آب شیرین کن خورشیدی تقطیری با استفاده از میدان الکتریکی (الکتروهیدرودینامیک) کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
محسن مهدیزاده فرد بهبود بازده انرژی در یک واحد پالایشگاه گاز طبیعی با استفاده از یک روش نوین بر مبنای تحلیل اگزرژی پیشرفته و فناوری پینچ دکتری دانلود 1396/10/02
محمد حسین احمدی طراحی بهینه نیروگاههای ترکیبی تولید براساس سیکل رانکین (ORC) با هدف حداکثر نمودن بازیافت سرمای گاز طبیعی مایع دکتری دانلود 1395/11/11
خنجری یاسمین سادات Modeling of Using Nanofluid in a Water Photovoltaic Thermal System کارشناسی ارشد
عزیزی زیارانی آسیه طراحی سیستم های تبرید جذبی خورشیدی و بهینه سازی آن از طریق فناوری نانو کارشناسی ارشد
مهسا آقایی طراحی و شبیه‌سازی سیستم ترکیبی چرخه شیمیایی تولید هیدروژن با جداسازی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/04
محمد ایمانی طراحی و بهینه سازی سیستم هیبریدی تبرید جذبی پیل‌ سوختی پلیمری و استفاده از نانوسیال در سیکل تبریدی کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/26
طوقی عشقی امین بررسی خواص فیزیکی نانوسیال پایه آبی و اثرات آن بر عملکرد یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت کارشناسی ارشد
علی اینانلو بهینه سازی وآنالیزعملکردحرارتی کلکتورخورشیدی باکاربردنانوسیال بعنوان سیال عامل کارشناسی ارشد دانلود 1393
پدرام بیگدلو مدلسازی عددی و ارزیابی فنّی و اقتصادی پمپ حرارتی زمین-گرمایی برای تأمین انرژی مورد نیاز گلخانه های کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/24
پریماه بهرامیان طراحی فرآیند یکپارچه مایع سازی گاز طبیعی مبرد آمیخته و نیروگاه های پیل سوختی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
بیگدلو پدرام مدلسازی عددی و ارزیابی فنّی و اقتصادی پمپ حرارتی زمین-گرمایی برای تأمین انرژی مورد نیاز گلخانه های کشاورزی کارشناسی ارشد
بهرامیان پریماه طراحی فرآیند یکپارچه مایع سازی گاز طبیعی مبرد آمیخته و نیروگاه های پیل سوختی کارشناسی ارشد
کاظم پور حامد Modeling and simulation of sulfur recovery unit (Claus process based on nano catalyst) to investigate the efficiency of sulfur and production heat energy کارشناسی ارشد
قاسم زاده حسین شبیه سازی و طراحی بهینه فرآیند نم زدایی گاز طبیعی به روش جذب سطحی کارشناسی ارشد
مهدی حقیر مدل سازی و بهینه سازی چرخه تبرید جذبی خورشیدی مبتنی بر نانوسیال کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
یاسمین سادات خنجری Modeling of Using Nanofluid in a Water Photovoltaic Thermal System کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/26
نرجس سنجریان بررسی انتقال حرارت نانوسیال آب- SiO2 برای کانالهای انتقال حرارت با شکلهای هندسی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
حسام الدین طباطبایی Design of high temperature hydrogen production (water dissociation) by solar reactors and intermediate metal and Nano cooling fluid کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
امین طوقی عشقی بررسی خواص فیزیکی نانوسیال پایه آبی و اثرات آن بر عملکرد یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/01
آسیه عزیزی زیارانی طراحی سیستم های تبرید جذبی خورشیدی و بهینه سازی آن از طریق فناوری نانو کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
اینانلو علی بهینه سازی وآنالیزعملکردحرارتی کلکتورخورشیدی باکاربردنانوسیال بعنوان سیال عامل کارشناسی ارشد
حسینی ازغندی فرزانه Removal of environmental pollution using ZnO nano particles on carbonaceous materials کارشناسی ارشد
حسین قاسم زاده شبیه سازی و طراحی بهینه فرآیند نم زدایی گاز طبیعی به روش جذب سطحی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/12
مهیار قزوینی Numerical Simulation and Parametric Study of Wind Turbine by INVELOX Technology کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
حامد کاظم پور Modeling and simulation of sulfur recovery unit (Claus process based on nano catalyst) to investigate the efficiency of sulfur and production heat energy کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/10
آرامش محمد مدل سازی انتقال حرارت نانوسیال در استخر خورشیدی گرادیان نمک کارشناسی ارشد
اکبر ملکی A novel framework for design and optimization of a stand-alone hybrid systems-based renewable energy دکتری دانلود 1396/10/10
حقیر مهدی مدل سازی و بهینه سازی چرخه تبرید جذبی خورشیدی مبتنی بر نانوسیال کارشناسی ارشد
آقایی مهسا طراحی و شبیه‌سازی سیستم ترکیبی چرخه شیمیایی تولید هیدروژن با جداسازی کارشناسی ارشد
سنجریان نرجس بررسی انتقال حرارت نانوسیال آب- SiO2 برای کانالهای انتقال حرارت با شکلهای هندسی مختلف کارشناسی ارشد
میثم هاشمی Simulation and exergoeconomic analysis of claus process (based on nanocatalyst) in a gas refinery sulfur recovery unit کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تبدیل انرژی پیشرفته 8301118 3 01 هرهفته (15:30 - 17:30) | هرهفته (17:30 - 19:30) - ترم دوم 1400
برنامه ریزی ریاضی پیشرفته 8301099 3 01 هرهفته (15:30 - 17:30) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
تحلیل سیستم های انرژی 8301098 3 01 هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (17:30 - 19:30) - ترم دوم 1400
تحلیل جریان اگزرژی در سیستمهای انرژی 8301214 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
طراحی سیستم های انرژی تولید همزمان برق و حرارت 8301119 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
فناوری تبدیل و ذخیره سازی انرژی 8301114 3 01 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
مبانی فناوری‌های انرژی 8301074 3 02 هرهفته (17:00 - 19:00) | هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1400
مبانی فناوری‌های انرژی 8301074 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
تحلیل سیستم های انرژی 8301098 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1400/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
تحلیل جریان اگزرژی در سیستمهای انرژی 8301214 3 01 | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1399/11/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
برنامه ریزی ریاضی پیشرفته 8301099 3 02 هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (19:00 - 20:00) 1399/11/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
طراحی سیستم های حرارتی 8301087 3 01 | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1399/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
تبدیل انرژی پیشرفته 8301118 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1399/04/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تحلیل سیستم های انرژی 8301098 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1399/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تحلیل سیستم های انرژی 8301098 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
تحلیل سیستم های انرژی 8301098 3 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
سمینار 8301012 2 03 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
طراحی سیستم های حرارتی 8301087 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
تکنولوژی نیروگاه های بادی،آبی،بیوماس و امواج 8301079 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مبانی فناوری‌های انرژی 8301074 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2