افراد

اعضای هیات علمی

مهدی رهایی جهرمی

مهدی رهایی جهرمی

مهدی رهایی جهرمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 86093408
اتاق: 348
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود
 
 
 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مصطفی عظیم زاده تفت طراحی و ساخت نانوبیوسنسور الکتروشیمیایی تعیین کمی microRNAدخیل در تشخیص زود هنگام سرطان سینه دکتری
زهره قیصری بررسی پیشرفت و پاسخ به درمان سرطان پستان با استفاده از ردیابی میکرو آر-ان- ای و متالوپروتئازها به عنوان مارکرهای زیستی کارشناسی ارشد
زهرا حیدری تاثیر مصرف پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر تغییر بیان میکروRNA و ژنهای درگیر درمدل حیوانی سرطان کلورکتال کارشناسی ارشد
سمانه معافی تشخیص ویروس بیماری زای انسانی با استفاده از تکنیک ( Fluorescence Resonance Energy Transfer) FRET کارشناسی ارشد
بی تا اوستادحسن زاده ملکی طراحی و ساخت یک نانو زیست حسگر مبتنی بر نانو ساختار DNA - نانو ذره به منظور تشخیص زود هنگام جنسیت جنین کارشناسی ارشد
فاطمه تزری بررسی تاثیر بیوسورفاکتانت بر ساختار سطح سلولی سویه باکتریایی قابل کاربرد در پاکسازی زیستی کارشناسی ارشد
محبوبه زندیان قهفرخی شناسایی عامل بیماری (وبا ویبریو کلرا) با استفاده از نانو حسگر نوری مبتنی بر نانو ذره طلا کارشناسی ارشد
فرشته سادات ثابت Recognition and Detection of mycotoxins based on fluorescence resonance energy transfer ¬(FRET) between Aptamer-modified quantum dots and gold nanoparticles کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
علی جلیلیان Production of nanofibers containing Cydia pomonella sex pheromone for pest control management کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
شکوفه دلخواهی طراحی و ساخت نانو زیست حسگر مبتنی بر نانوذره طلا- DNA برای تشخیص microRNA‌های درگیر در بیماری آلزایمر کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
فاطمه رضایی اشتیانی بررسی کشت همزمان ریز جلبک کلرلا ولگاریس و مخمر ردوترلاگلوتینیس به منظور افزایش تولید چربی کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/26
احسان شکری Design and Fabrication of Nano-Biosensor for Simple and Rapid Detection of Citrus Tristeza Virus. دکتری دانلود 1397/03/30
زهرا کاظمی بررسی اثر تغییر اندازه پودر کارکامین- میکرو جلبک به مقیاس نانو متر بر بهبود خواص فیزیکوشیمیایی و درمانی آن کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
هانیه کاوند Role of Imprinted Substrate Modification in the Nano Scale and Electromagnetic Stimulation on the Chondrogenic Differentiation of Mesenchymal Stem Cells دکتری دانلود 1397/11/30
مهسا کثیری طراحی و ساخت یک نانو زیست حسگر مبتنی بر نانو ساختار DNA – نانو ذره به منظور تشخیص زود هنگام بیماری کم خونی داسی شکل در جنین کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
جعفری پیرلر یاسر محبوس سازی پلی فنل درون سلول گیاهی به عنوان سامانه دارو رسان کارشناسی ارشد
جان فدا بهدخت بررسی و مقایسه‌ی عملکرد ریزسازواره‌های قابل استفاده در زیست‌حسگر ترکیبات گوگردی کارشناسی ارشد
فاطمه تزری بررسی تاثیر بیوسورفکتانت بر ساختار سطح سلولی سویه باکتریایی قابل کاربرد در پاکسازی زیستی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
فرشته سادات ثابت تشخیص و اندازه گیری مایکوتوکسین ها بر مبنای انتقال انرژی رزونانس فلورسانس (FRET) بین کوانتوم دات های عامل دار شده با اپتامر و نانوذرات طلا کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
بهدخت جان فدا بررسی و مقایسه‌ی عملکرد ریزسازواره‌های قابل استفاده در زیست‌حسگر ترکیبات گوگردی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/29
یاسر جعفری پیرلر محبوس سازی پلی فنل درون سلول گیاهی به عنوان سامانه دارو رسان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
زهرا حیدری تاُثیر مصرف پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر تغییر بیان microRNA و ژنهای درگیر در مدل حیوانی سرطان کولورکتال کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
سمن خیاطنوروزی طراحی و ساخت نانوبیوسنسور مبتنی بر اکسید گرافن و رنگ های آکریدین برای تشخیص microRNA های درگیر در بیماری آلزایمر دانلود 1396/06/27
سمن خیاط نوروزی طراحی و ساخت نانوبیوسنسور مبتنی بر اکسید گرافن و رنگ های آکریدین برای تشخیص microRNA های درگیر در بیماری آلزایمر کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
محبوبه زندیان قهفرخی شناسایی عامل بیماری وبا، ویبریوکلرا (Vibrio cholerae) با استفاده از نانو حسگر نوری مبتنی بر نانو ذرات طلا کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
حیدری زهرا تاُثیر مصرف پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر تغییر بیان microRNA و ژنهای درگیر در مدل حیوانی سرطان کولورکتال کارشناسی ارشد
معافی سمانه تشخیص ویروس هپاتیت B با استفاده از تکنیک FRET کارشناسی ارشد
فارسی نژاد صدف تشخیص سرطان سینه با استفاده از ردیابی MicroRNA به عنوان نشانگر زیستی کارشناسی ارشد
مصطفی عظیم زاده تفت طراحی و ساخت نانوبیوسنسور الکتروشیمیایی تعیین کمّی miRNA دخیل در تشخیص زودهنگام سرطان سینه دکتری دانلود 1394/11/12
صدف فارسی نژاد تشخیص سرطان سینه با استفاده از ردیابی MicroRNA به عنوان نشانگر زیستی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
تزری فاطمه بررسی تاثیر بیوسورفکتانت بر ساختار سطح سلولی سویه باکتریایی قابل کاربرد در پاکسازی زیستی کارشناسی ارشد
زندیان قهفرخی محبوبه Detection of Cholera Disease Agent)Vibrio cholera( Using Optical Gold Nanoparticle Biosensor کارشناسی ارشد
عظیم زاده تفت مصطفی طراحی و ساخت نانوبیوسنسور الکتروشیمیایی تعیین کمّی miRNA دخیل در تشخیص زودهنگام سرطان سینه
سمانه معافی تشخیص ویروس هپاتیت B با استفاده از تکنیک FRET کارشناسی ارشد دانلود 1393
سیدمرتضی هاشمیان رهقی طراحی و ساخت نانو ساختار مبتنی بر گرافن اکساید و نانو ساختار طلا به‌منظور تشخیص microRNA درگیر در بیماری آلزایمر دانلود 1395/06/31
سید مرتضی هاشمیان رهقی طراحی و ساخت نانو ساختار مبتنی بر گرافن اکساید و نانو ساختار طلا به‌منظور تشخیص microRNA درگیر در بیماری آلزایمر کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوانفورماتیک 8302208 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
حسگرهای شیمیایی و زیستی 8302364 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
فناوری اطلاعات در ریززیست فناوری 8302115 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
زیست فناوری مولکولی 8302107 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
زیست حسگرها 8302138 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
بیولوژی مولکولی و کشت سلولی 8302332 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه نانوزیست فناوری 8302133 1 02 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه نانوزیست فناوری 8302133 1 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه نانوزیست فناوری 8302133 1 01 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
زیست فناوری مولکولی 8302107 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
بیولوژی مولکولی و کشت سلولی 8302332 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
فناوری اطلاعات در ریززیست فناوری 8302115 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اصول کشت سلول و بافت 8302106 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه نانوزیست فناوری 8302133 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
زیست فناوری مولکولی 8302107 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
سمینار 8302055 2 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1396
طراحی آزمایش ها 8302260 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) 1395/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
آزمایشگاه نانوزیست فناوری 8302133 1 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) 1395/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
زیست فناوری مولکولی 8302107 2 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/16 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
زیست حسگرها 8302138 2 02 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) 1394/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2