گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مصطفی صالحی

مصطفی صالحی

مصطفی صالحی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سما بابایی Modeling Diffusion in Multilayer Networks کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/03
شن‌آی بهراد ارایه چارچوبی مبتنی بر جمع‌سپاری برای شناسایی موجودیت‌های اسمی در رسانه‌های اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/19
درویش پریسا طراحی و پیاده سازی پروتکل¬های RTP/RTCP درPoC (مطالعه موردی : شرکت رایتل) کارشناسی ارشد
فاطمه تقویان اسیابی کنترل شیوع بیماری‌های واگیردار در شبکه‌هایی با ساختار خوشه‌ای همپوشان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/08
زینب تیموری تشخیص هرزنامه های گروهی در رسانه های اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
زینب تیموری تشخیص هرزنامه های گروهی در رسانه های اجتماعی دانلود 1396/11/23
اکبریان حسین A Framework to Polarity Detection of Reviews in Social Media کارشناسی ارشد
قنبری حمیدرضا تعیین خصوصیات فیزیکی - مکانیکی بتن با استفاده از مطالعات پتروگرافی کارشناسی ارشد
علیرضا خسروانی The effects of missing data in spreading processes over multilayer networks کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
علیرضا خسروانی The effects of missing data in spreading processes over multilayer networks دانلود 1396/07/12
پریسا درویش طراحی و پیاده سازی پروتکل¬های RTP/RTCP درPoC (مطالعه موردی : شرکت رایتل) کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/02
فاطمی زهرا Proposing a New Layout for Visualizing Multiplex Networks کارشناسی ارشد
شهنه پور سعیدرضا ارائه یک روش مبتنی بر شبکه برای هرزنامه‌یابی در رسانه‌های اجتماعی کارشناسی ارشد
فاطمی سمیرا ارائه ی یک روش نمونه برداری برای تخمینمیزان شیوع بیماری های همه گیر کارشناسی ارشد
مولایی سهیلا پیش بینی انتشار بیماری از طریق توییتر کارشناسی ارشد
مژگان شعبانی Analysis of Epidemic Outbreaks in Dynamic Social Networks کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/19
بهراد شن‌آی ارایه چارچوبی مبتنی بر جمع‌سپاری برای شناسایی موجودیت‌های اسمی در رسانه‌های اجتماعی کارشناسی ارشد
سعیدرضا شهنه پور ارائه یک روش مبتنی بر شبکه برای هرزنامه‌یابی در رسانه‌های اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
هومن عباسی مسیریابی در شکبه های فرصت طلبانه مبتنی بر زیرساخت برای استفاده از تلفن های هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
مینا عبد نیکویی پور سامانه توصیه گر مبتنی بر مسیرهای انتشار در شبکه ناهمگن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
زهرا فاطمی Proposing a New Layout for Visualizing Multiplex Networks کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/06
سمیرا فاطمی ارائه ی یک روش نمونه برداری برای تخمینمیزان شیوع بیماری های همه گیر کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
حمیدرضا قنبری تعیین خصوصیات فیزیکی - مکانیکی بتن با استفاده از مطالعات پتروگرافی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
نجفی محمدحسن بهره گیری از محاسبات غیرقطعی در پیاده‌سازی بهینه و تحمل‌پذیر اشکال سامانه‌های پردازش تصویر کارشناسی ارشد
مژگان ممتاز شخیص شباهت اسناد با رویکرد مبتنی بر گراف کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
مژگان ممتاز شخیص شباهت اسناد با رویکرد مبتنی بر گراف کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
محبوبه منتظری Information flow tracking and clustering in social media sites کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
سهیلا مولایی پیش بینی انتشار بیماری از طریق توییتر کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
محمدحسن نجفی بهره گیری از محاسبات غیرقطعی در پیاده‌سازی بهینه و تحمل‌پذیر اشکال سامانه‌های پردازش تصویر کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/31
گلناز نیک مهر مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سامانه های شبکه ای کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شبکه های پیچیده 8305095 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
برنامه‌سازی رایانه‌ای 8305115 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
ریاضیات عمومی و آمار 8305114 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
تحلیل شبکه های اطلاعات 8305100 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
محاسبات فراگیر 8305078 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
شبکه های پیچیده 8305095 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار 8305106 2 06 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
برنامه‌سازی رایانه‌ای 8305115 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تحلیل شبکه های اطلاعات 8305100 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
محاسبات فراگیر 8305078 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
شبکه های پیچیده 8305095 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1395/03/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1394
جمع سپاری و فعالیتهای جمعی 8305096 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1394
سمینار 8305106 2 05 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
برنامه‌سازی رایانه‌ای 8305115 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/19 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
ریاضیات عمومی و آمار 8305114 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1394/10/23 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
تحلیل شبکه های اطلاعات 8305100 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/22 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
برنامه‌سازی رایانه‌ای 8305115 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) 1394/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
جمع سپاری و فعالیتهای جمعی 8305096 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1394/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
تحلیل شبکه های اطلاعات 8305100 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1394/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
سمینار 8305106 2 04 نامشخص 1394/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2