اعضای هیات علمی

مصطفی صالحی

مصطفی صالحی

مصطفی صالحی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 02186093298
اتاق: 337
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
هومن عباسی مسیریابی در شکبه های فرصت طلبانه مبتنی بر زیرساخت برای استفاده از تلفن های هوشمند کارشناسی ارشد
حسین اکبریان ارائه ی یک ساختار برای تعیین جهت گیری نظرات در رسانه های اجتماعی کارشناسی ارشد
حسن علی زاده بهینه سازی زمانبندی وظایف و مکان یابی تصویر فایل وظایف در مه رایانش کارشناسی ارشد
سما بابائی مدلسازی انتشار اطلاعات در شبکه های چند لایه کارشناسی ارشد
شن آی بهراد ارایه چارچوبی مبتنی بر جمع سپاری برای شناسایی موجودیت های اسمی در رسانه های اجتماعی کارشناسی ارشد
علیرضا اسحق پور استخراج ویژگیهای ساختاری شبکه حاصل از روش نمونه برداری لینک خودکار کارشناسی ارشد
سمیرا فاطمی ارایه یک روش نمونه برداری برای تخمین میزان شیوع بیماری های همه گیر کارشناسی ارشد
زهرا فاطمی پیشنهاد یک طرح بندی برای مصورسازی شبکه های چندگانه کارشناسی ارشد
سعید غریب لو کوتاه ترین مسیر در شبکه های چند لایه کارشناسی ارشد
داود حیدرپور تحلیل گر تصریفی فارسی معاصر کارشناسی ارشد
علیرضا خسروانی تاثیر داده گمشده در تحلیل فرآیندهای انتشار بر روی شبکه های چند لایه کارشناسی ارشد
حامد مشایخی ارائه چارچوبی جهت ارزیابی کارآیی اینترنت اشیاء مبتنی بر بلاکچین با تمرکز بر کاربرد خانه هوشمند دکتری
وحید معصومی قلعه ایجاد بستری برای تولید پیکره موازی رسمی محاوره ای زبان فارسی با رویکرد جمع سپاری کارشناسی ارشد
شقایق نجاری قلعه نو شناسایی بات اجتماعی با استفاده از شبکه های مولد متخاصم دکتری
شقایق نجاری قلعه نو پیش بینی یال در شبکه های چند لایه کارشناسی ارشد
ندا ناصری تشخیص زبان در شبکه های اجتماعی کارشناسی ارشد
گلناز نیک مهر جستجوی شباهت در شبکه های نا همگن کارشناسی ارشد
محمدهادی رهجو ارائه الگوریتم ابتکاری برای همترازی چندگانه در شبکه های تعامل پروتئین - پروتئین کارشناسی ارشد
وحید رنجبربافقی تشخیص ناهنجاری در شبکه های اطلاعاتی ناهمگن دکتری
مرتضی روحانیان تحلیل احساس در رسانه های اجتماعی فارسی با رویکرد یادگیری عمیق کارشناسی ارشد
سعیدرضا شهنه پور ارائه یک روش مبتنی بر شبکه برای هرزنامه یابی در رسانه های اجتماعی کارشناسی ارشد
علیرضا اسحق پور استخراج ویژگیهای ساختاری شبکه حاصل از روش نمونه برداری لینک خودکار کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
حسین اکبریان ارائه‌ی یک ساختار برای تعیین جهت‌گیری نظرات در رسانه‌های اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
شن‌آی بهراد A Crowdsourcing-Based Framework for Named Entity Recognition in Social Media Sites کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/19
داود حیدرپور An inflectional analyzer for contemporary Persian کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
وحید رنجبربافقی Anomaly Detection in Heterogeneous Information Networks دکتری دانلود 1397/11/14
مرتضی روحانیان تحلیل احساس در رسانه های اجتماعی فارسی با رویکرد یادگیری عمیق کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/26
الهام سادات سبط پردازشگر ساختواژی زبان فارسی با رویکرد داده محور کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
مژگان شعبانی تحلیل انتشار اپیدمی در شبکه‌های اجتماعی پویا کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/19
مهسا صاحبدل علمداری Applying Gamification to Improve Processes: A Case Study of Educational Processes کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
سعید غریب لو Shortest Path in Multilayer Networks کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
احسان قربان نژاد Creating Persian Language Corpora Using Gamification Approach کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
محبوبه گلچین پورلیلی Persian Text Similarity Detection Base on Word Vectors کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
وحید معصومی قلعه ایجاد بستری برای تولید پیکره موازی رسمی محاوره ای زبان فارسی با رویکرد جمع سپاری کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
وحید معصومی قلعه ایجاد بستری برای تولید پیکره موازی رسمی محاوره ای زبان فارسی با رویکرد جمع سپاری کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
شقایق نجاری قلعه نو پیش بینی یال در شبکه های چند لایه کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
سما بابایی Modeling Diffusion in Multilayer Networks کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/03
امیرحسین بداغی Modeling of Rumor Spreading on Online Social Networks دکتری دانلود 1398/04/25
شن‌آی بهراد ارایه چارچوبی مبتنی بر جمع‌سپاری برای شناسایی موجودیت‌های اسمی در رسانه‌های اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/19
درویش پریسا طراحی و پیاده سازی پروتکل¬های RTP/RTCP درPoC (مطالعه موردی : شرکت رایتل) کارشناسی ارشد
فاطمه تقویان اسیابی کنترل شیوع بیماری‌های واگیردار در شبکه‌هایی با ساختار خوشه‌ای همپوشان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/08
زینب تیموری تشخیص هرزنامه های گروهی در رسانه های اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
اکبریان حسین A Framework to Polarity Detection of Reviews in Social Media کارشناسی ارشد
قنبری حمیدرضا تعیین خصوصیات فیزیکی - مکانیکی بتن با استفاده از مطالعات پتروگرافی کارشناسی ارشد
علیرضا خسروانی The effects of missing data in spreading processes over multilayer networks کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
پریسا درویش طراحی و پیاده سازی پروتکل¬های RTP/RTCP درPoC (مطالعه موردی : شرکت رایتل) کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/02
فاطمی زهرا Proposing a New Layout for Visualizing Multiplex Networks کارشناسی ارشد
شهنه پور سعیدرضا ارائه یک روش مبتنی بر شبکه برای هرزنامه‌یابی در رسانه‌های اجتماعی کارشناسی ارشد
فاطمی سمیرا ارائه ی یک روش نمونه برداری برای تخمینمیزان شیوع بیماری های همه گیر کارشناسی ارشد
مولایی سهیلا پیش بینی انتشار بیماری از طریق توییتر کارشناسی ارشد
مژگان شعبانی Analysis of Epidemic Outbreaks in Dynamic Social Networks کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/19
بهراد شن‌آی ارایه چارچوبی مبتنی بر جمع‌سپاری برای شناسایی موجودیت‌های اسمی در رسانه‌های اجتماعی کارشناسی ارشد
سعیدرضا شهنه پور ارائه یک روش مبتنی بر شبکه برای هرزنامه‌یابی در رسانه‌های اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
هومن عباسی مسیریابی در شکبه های فرصت طلبانه مبتنی بر زیرساخت برای استفاده از تلفن های هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
مینا عبد نیکویی پور سامانه توصیه گر مبتنی بر مسیرهای انتشار در شبکه ناهمگن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
بهنام علیزاده Numerical Solution of Free Boundary Problems Describing Information Diffusion in Online Social Networks کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
زهرا فاطمی پیشنهاد یک طرح بندی برای مصورسازی شبکه های چندگانه کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/06
سمیرا فاطمی ارائه ی یک روش نمونه برداری برای تخمینمیزان شیوع بیماری های همه گیر کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
حمیدرضا قنبری تعیین خصوصیات فیزیکی - مکانیکی بتن با استفاده از مطالعات پتروگرافی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
نجفی محمدحسن بهره گیری از محاسبات غیرقطعی در پیاده‌سازی بهینه و تحمل‌پذیر اشکال سامانه‌های پردازش تصویر کارشناسی ارشد
مژگان ممتاز Graph based approach for Text similarity detection کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
محبوبه منتظری خوشه بندی و ردیابی جریان اطلاعات در رسانه های اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
سهیلا مولایی پیش بینی انتشار بیماری از طریق توییتر کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
محمدحسن نجفی بهره گیری از محاسبات غیرقطعی در پیاده‌سازی بهینه و تحمل‌پذیر اشکال سامانه‌های پردازش تصویر کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/31
گلناز نیک مهر مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سامانه های شبکه ای کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اینترنت اشیا 8304442 3 01 | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
برنامه‌سازی رایانه‌ای 8305115 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
ریاضیات عمومی و آمار 8305114 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
تحلیل شبکه های اطلاعات 8305100 3 01 | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
شبکه های پیچیده 8305095 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
برنامه‌سازی رایانه‌ای 8305115 3 01 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
ریاضیات عمومی و آمار 8305114 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
تحلیل شبکه های اطلاعات 8305100 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
محاسبات فراگیر 8305078 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
شبکه های پیچیده 8305095 3 01 | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1400/04/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
برنامه‌سازی رایانه‌ای 8305115 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1399/11/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
ریاضیات عمومی و آمار 8305114 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1399/11/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
تحلیل شبکه های اطلاعات 8305100 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
محاسبات فراگیر 8305078 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
شبکه های پیچیده 8305095 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1399/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
برنامه‌سازی رایانه‌ای 8305115 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
ریاضیات عمومی و آمار 8305114 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
تحلیل شبکه های اطلاعات 8305100 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
محاسبات فراگیر 8305078 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
شبکه های پیچیده 8305095 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2