اعضای هیات علمی

محمدمهدی اوچی

محمدمهدی اوچی

محمدمهدی اوچی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی نانو تکنولوژی و نانو مهندسی 8302338 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
مواد و خواص آن ها 8302255 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
نمایش 2 نتیجه