اعضای هیات علمی

مجتبی طحانی

مجتبی طحانی

مجتبی طحانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 86093011
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
معین عباس زاده توسعه کد تحلیل عملکرد توربین گازی در شرایط خنک‌کاری تراکم مرطوب با هدف تعیین حداقل توان مصرفی کمپرسور کارشناسی ارشد
مهدی عباسی کنترل بردار تراست به روش تزریق ثانویه در یک نازل ارتفاع سازگار کارشناسی ارشد
پرستو آقابابائی دهقی پیش بینی رشد ناحیه دنباله به روش رتبه کاسته به منظور کنترل جریان کارشناسی ارشد
نازنین احمدی رزدار تحلیل آئروترمودینامیکی و بهینه سازی عملکرد کمپرسور همراه با خنک کاری میانی کارشناسی ارشد
زهرا بابائی شبیه سازی عددی ارتعاش القایی گردابه یک سیلندر خارج از مرکز در کاربرد برداشت انرژی کارشناسی ارشد
نارک بابایان آقاقانی بهینه سازی چند هدفه و بررسی عددی توربین های محور افق جریان جزر و مد کارشناسی ارشد
محمدعلی بختیاریان مدل سازی عددی و طراحی پره های توربین محور عمودی با هدایت گر جریان کارشناسی ارشد
علی برگستان تحلیل آئرودینامیکی موقعیت قرار گیری ملخ نسبت به بال تحت اثر سطحی دکتری
زینب دلدوست فتاحی بررسی سرج در کمپرسور هنگام خنک کاری تراکم مرطوب کارشناسی ارشد
حمیدرضا عیوضی کورعباسلو دکتری
مرتضی فغان نژاد تحلیل اثر خنک کاری تراکم مرطوب بر عملکرد محفظه احتراق و آلایندگی زیست محیطی کارشناسی ارشد
محمد فریدون نژاد بهبود کارآیی توربین باد محور افقی کانال دار با اصلاح هندسه ی پره کارشناسی ارشد
مصطفی گنجی ارجنکی شبیه سازی عددی و طراحی سیستمی یک ونتیلاتور پزشکی کارشناسی ارشد
مهسا غلامی پشتکل بررسی اثر سطح بر روی عملکرد آئرودینامیکی توربین باد محور افقی کارشناسی ارشد
حامد کرمی بررسی اثر دنباله یک ایرفویل بحرانی در حال حرکت پیچشی در رژیم کم سرعت کارشناسی ارشد
غزاله کواری بررسی نوسانات سرعت باد بر روی عملکرد آئرودینامیکی توربین باد محور افقی کارشناسی ارشد
مایده نجفی تربه بر تحلیل آئرودینامیکی عملکرد توربین دو روتوره به روش گردابه کارشناسی ارشد
رضا نیکخواه حمزه کلائی بررسی اثر پره کمکی بر عملکرد توربین های بادی محور افقی کارشناسی ارشد
مجید پوردیان شبیه سازی عددی جریان در مقطع تراکمی کمپرسور موج ضربه ای کارشناسی ارشد
سیده سحرناز رفائی طراحی، مدلسازی، کنترل و حفاظت سیستم قدرت میکرو نیروگاه برق آبی کارشناسی ارشد
شیوا رضائی توسعه شبیه سازی عددی جریان حول مقطع پره توربین های بادی درشرایط یخ زدگی به کمک روش یادگیری ماشین کارشناسی ارشد
محمد صالحی فر بررسی عددی تاثیر تزریق ثانویه به جت سیال بر ساختار میدان جریان و کنترل بردار پیشران در یک نازل همگرا- واگرا مافوق صوت کارشناسی ارشد
میرحامد صالحی تحلیل عملکرد کمپرسور هنگام خنک کاری تراکم مرطوب دکتری
مسعود تاتار اثرات نوسان اجباری ترکیبی پیچشی - انتقالی در رژیم جریان تراکم ناپذیر بر ناحیه گذر لایه مرزی یک ایرفویل فوق بحرانی دکتری
محمد احیایی کالیبراسیون محفظه آزمون و راه اندازی تونل با دما فوق صوت آموزشی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد 1395/4/13
محمد احیایی Calibration of Test Section and Operating of Supersonic wind Tunnel of Tehran University کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/13
نازنین احمدی رزدار تحلیل آئروترمودینامیکی و بهینه سازی عملکرد کمپرسور همراه با خنک کاری میانی کارشناسی ارشد 1396/4/14
فاطمه اسکندری تربقان توسعه کد جریان پتانسیل ناپایا بر روی ایرفویل کارشناسی ارشد 1396/7/4
پوریا اشکبوس افزایش ضریب توان توربین باد با استفاده از به تاخیر انداختن گذار لایه مرزی مقاطع میانی پره کارشناسی ارشد 1395/6/21
جواد آغاز بهبود عملکرد LVRT ژنراتور القایی از دو سو تغدیه و اثر آن بر عملکرد مزرعه بادی کارشناسی ارشد 1397/5/7
پرستو آقابابایی دهقی پیش بینی رشد ناحیه دنباله به روش رتبه کاسته به منظور کنترل جریان کارشناسی ارشد 1400/11/23
امین امینیان بررسی تاثیر عملکرد محرک پلاسمای ناپایا بر روی میدان جریان اطراف ایرفویل NACA0015 در اعداد رینولدز کم و استفاده از محرک به عنوان سطوح کنترل(فلپ) کارشناسی ارشد 1399/12/24
زهرا بابائی شبیه‌سازی عددی ارتعاش القایی گردابه یک سیلندر خارج از مرکز در کاربرد برداشت انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/04
زهرا بابائی شبیه سازی عددی ارتعاش القایی گردابه یک سیلندر خارج از مرکز در کاربرد برداشت انرژی کارشناسی ارشد 1398/10/4
زهرا بابائی شبیه‌سازی عددی ارتعاش القایی گردابه یک سیلندر خارج از مرکز در کاربرد برداشت انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/04
فائزه باقری پیاده سازی آنالیز فرکانسی موجک در داده های آئرودینامیک ناپایا کارشناسی ارشد 1398/6/16
محمدعلی بختیاریان مدل سازی عددی و طراحی پره های توربین محور عمودی با هدایت گر جریان کارشناسی ارشد 1401/6/15
وحید بدرخانی توسعه الگوریتم ضمنی برای روش گالرکین گسسته جهت حل جریانهای سیال به کمک روشهای زیر فضای کرایلف کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
وحید بدرخانی توسعه یک الگوریتم ضمنی برای روش گالرکین گسسته جهت حل جریان های سیال تراکم پذیر به کمک روش های زیر فضای کرایلف کارشناسی ارشد 1394/6/28
علی برگستان تحلیل آئرودینامیکی موقعیت قرار گیری ملخ نسبت به بال تحت اثر سطحی دکتری 1400/7/11
علی برگستان بررسی عددی و بهینه سازی اثر تغییرات هندسه بر عملکرد آیرودینامیکی بالهای شناور اثر سطحی کارشناسی ارشد 1392/6/20
محمد بزرگی کوشا امکان سنجی فنی-اقتصادی انرژی باد در منطقه ی سیستان و انتخاب توربین مناسب با توجه به شرایط منطقه کارشناسی ارشد 1400/11/27
مهدی بهاری مطالعه عددی تأثیر استفاده از نانوذرات در عملکرد حرارتی هیت پایپ مش بندی شده کارشناسی ارشد 1400/12/23
مجید پوردیان شبیه سازی عددی جریان در مقطع تراکمی کمپرسور موج ضربه ای کارشناسی ارشد 1395/7/28
مسعود تاتار اثرات نوسان اجباری ترکیبی پیچشی - انتقالی در رژیم جریان تراکم ناپذیر بر ناحیه گذر لایه مرزی یک ایرفویل فوق بحرانی دکتری 1398/4/31
ارشیا تبریزیان بررسی جدایش جریان روی یک ایرفویل فوق بحرانی تحت نوسان ترکیبی در رژیم تراکم ناپذیر دکتری 1398/4/29
پوریا ثروتی شبیه سازی CFD اختلاط مکانیکی بر پایه نصب میکسر استاتیکی در هاضم بی هوازی کارشناسی ارشد 1394/11/10
محمدحسین جعفرزاده مدلسازی عددی مقطع پره توربین باد محور افقی Biplane کارشناسی ارشد 1400/11/23
امین جوانمرد مدل سازی مکانیزم بازو متغیر توربین باد محور عمودی جهت دستیابی به زوایای حمله ی متغیر کارشناسی ارشد 1402/6/29
امین حبیبی بهبود عملکرد توربین باد محور افقی در سرعت های کم جریان آزاد با طراحی یک کانال چند طبقه القایی دکتری 1401/6/22
سیدحسین حسینی گرجی مطالعه عددی یک اتمایزر دو-سیاله، هوا-وزشی کارشناسی ارشد 1400/11/30
حسنعلی خجسته شبیه سازی، طراحی و ساخت توربین بادی لنزدار به منظور بررسی پتانسیل افزایش بازده و کاهش نوسانات دکتری 1400/4/15
امیرحسین خدامی شبیه سازی و طراحی توربین آبی کاپلان بهبود داده شده با گردنده فرعی و بررسی وقوع پدیده کاویتاسیون در آن کارشناسی ارشد 1401/10/17
آرش درتومیان شبیه سازی عددی اثرات تزریق جت از دماغه های سرپخ بر کاهش پسا و گرمایش آیرودینامیکی در جریان های تراکم پذیر کارشناسی ارشد 1393/11/19
زینب دلدوست فتاحی بررسی سرج در کمپرسور هنگام خنک کاری تراکم مرطوب کارشناسی ارشد 1395/12/15
احسان ذهابی تحلیل آیرودینامیکی توربین باد بدون پره کارشناسی ارشد 1400/7/14
علی ربانی مدلسازی و بهینه سازی توربین باد محور عمودی با هدف هدایت جریان خروجی کارشناسی ارشد 1394/10/20
شیوا رضایی توسعه شبیه سازی عددی جریان حول مقطع پره توربین های بادی درشرایط یخ زدگی به کمک روش یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1401/11/30
هادی رضایی سودانی شبیه سازی مخازن سوخت دیافراگمی فضایی کارشناسی ارشد 1397/6/25
سیدمحسن رضوی حاجی اقا مدلسازی توربین باد محور عمودی H-Darrieus دو لایه به روش دینامیک سیالات محاسباتی کارشناسی ارشد 1396/11/28
سحرناز رفائی طراحی، مدلسازی، کنترل و حفاظت سیستم قدرت میکرو نیروگاه برق آبی کارشناسی ارشد 1396/6/25
علیرضا زارع زاده کاهش پسا و گرمایش آیرودینامیکی در رژیم جریان ماوراء صوت با استفاده از تکنولوژی آیرواسپایک کارشناسی ارشد 1394/6/30
شیرین دخت یزدانی بهبود ضرائب معادلات مدل آشفتگر k-w با استفاده از توسعه الگوریتم های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1401/6/21
امیر سوری شبیه سازی جریان در کمپرسور یک توربین گاز نمونه جهت بررسی اثرات تراکم مرطوب بر عملکرد آن کارشناسی ارشد 1399/7/29
سیدحامد صالحی تحلیل عملکرد کمپرسور هنگام خنک کاری تراکم مرطوب دکتری 1399/11/8
محمد صالحی فر بررسی عددی تاثیر تزریق ثانویه به جت سیال بر ساختار میدان جریان و کنترل بردار پیشران در یک نازل همگرا- واگرا مافوق صوت کارشناسی ارشد 1393/11/19
محمدجواد ضیابخش گنجی بررسی هیدرودینامیکی توربین محور افقی به روش عددی کارشناسی ارشد 1393/11/29
مهدی عباسی کنترل بردار تراست به روش تزریق ثانویه در یک نازل ارتفاع سازگار کارشناسی ارشد 1399/7/27
معین عباس زاده توسعه کد تحلیل عملکرد توربین گازی در شرایط خنک‌کاری تراکم مرطوب با هدف تعیین حداقل توان مصرفی کمپرسور کارشناسی ارشد 1401/6/20
محمدجواد عبودی بررسی رفتار آئرودینامیکی حرکت نسبی بال تحت اثر سطح موجی کارشناسی ارشد 1395/6/21
مجتبی علاءالدین مطالعه میدان جریان حاصل از نازل های مسطح به کمک آشکارسازی شلیرین کارشناسی ارشد 1397/6/31
حمیدرضا عیوضی کورعباسلو بررسی اثرات فرکانس و دامنه ی نوسانات بر مشخصات آئرودینامیکی بالک نوسانی در رژیم مافوق صوت کارشناسی ارشد 1394/6/22
ایمان غلامی بررسی عددی ضرایب دمپینگ طولی یک بال سه بعدی کارشناسی ارشد 1395/6/16
مهسا غلامی پشتگل بررسی اثر سطح بر روی عملکرد آئرودینامیکی توربین باد محور افقی کارشناسی ارشد 1396/4/18
محمد فرموده پامچه مطالعه و بررسی فیلترینگ روی داده های تجربی حاصل از تست های تونل باد کارشناسی ارشد 1393/6/22
سمیه فیضی بررسی تجربی پارامترهای مؤثر بر ضرایب آئرودینامیکی بال یک ریزپرنده با نسبت منظری کم کارشناسی ارشد 1394/11/20
مرتضی فغان نژاد تحلیل اثر خنک کاری تراکم مرطوب بر عملکرد محفظه احتراق و آلایندگی زیست محیطی کارشناسی ارشد 1399/7/28
روشنک فهیمی هنزایی مدلسازی عددی و تحلیل عملکرد سیستم فشارشکن نرم در خطوط توزیع آب شهری به منظور تولید پراکنده انرژی الکتریکی دکتری 1397/7/9
مریم قربانی بررسی آیرودینامیکی دنباله یک ایرفویل فوق بحرانی در حرکت پیچشی همراه با توقف ناگهانی در رژیم مادون صوت کارشناسی ارشد 1395/6/23
سعید قلندری شبیه سازی عددی جریان غیر ایزوتروپ با مدل های آشفتگی غیر خطی کارشناسی ارشد 1401/6/28
ساسان قنبری شبیه سازی و توربین بادی(SHOURDED)با مقاطع متغیر کارشناسی ارشد 1394/11/28
محسن کاظمی مدلسازی عددی و بررسی پارامترهای هندسی برروی یک پرتابه نوعی کنترل شونده توسط کانارد کارشناسی ارشد 1393/11/25
حامد کرمی بررسی اثر دنباله یک ایرفویل بحرانی در حال حرکت پیچشی در رژیم کم سرعت کارشناسی ارشد 1392/10/15
غزاله کواری بررسی نوسانات سرعت باد بر روی عملکرد آئرودینامیکی توربین باد محور افقی کارشناسی ارشد 1395/11/26
مصطفی گنجی ارجنکی شبیه سازی عددی و طراحی سیستمی یک ونتیلاتور پزشکی کارشناسی ارشد 1401/11/24
امیرمحمد محمدی مدل‌سازی توربین باد محور عمودی داریوس سینرژیک جهت بهبود عملکرد آیرودینامیکی کارشناسی ارشد 1402/6/29
فتا محمدی فرد طراحی بهینه نازل آیرواسپایک به روش شبیه سازی عددی و تست عملکرد در شرایط سرد دکتری 1397/6/31
فوأد مسلم تحلیل ویژگی های ایروآکوستیکی و کاهش نویز پره درون کوچک کارشناسی ارشد 1399/4/2
سیدمجید مهرنیا تخمین اثرات آشفتگی جریان روی عملکرد آیرودینامیک ناپایای پره توربین باد محور افقی کارشناسی ارشد 1397/6/6
سیدمجید مهرنیا Estimation effects of flow turbulence on the unsteady aerodynamic performance of a horizontal wind turbine airfoil کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/06
سیدمسعود موسوی کاربرد روش یادگیری تقویتی در کنترل فعال جریان سیال حول استوانه کارشناسی ارشد 1402/6/28
میلاد موسوی مطالعه عددی تاثیر نصب گارنی فلپ بر عملکرد آئرودینامیکی ایرفول نوسانی کارشناسی ارشد 1398/6/12
محمدحسین نادری مدل سازی عددی توربین باد محور عمود ساونیوس با بکارگیری روش رتبه کاسته کارشناسی ارشد 1398/6/30
مایده نجفی تربه بر تحلیل آئرودینامیکی عملکرد توربین دو روتوره به روش گردابه کارشناسی ارشد 1398/6/30
رضا نیکخواه حمزه کلایی بررسی اثر پره کمکی بر عملکرد توربین های بادی محور افقی کارشناسی ارشد 1400/6/30
آرش نیکزاد بررسی جریان آشفته خنک کاری لایه ای به روش مدلسازی انطباقی مقیاسی کارشناسی ارشد 1394/6/29
اصغر نورمحمدی بررسی میدان گردابه ای ناشی از تخلیه جت در جریان جانبی مافوق صوت کارشناسی ارشد 1392/6/16
محمد احیایی کالیبراسیون محفظه آزمون و راه اندازی تونل باد مافوق صوت آموزشی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/13
درتومیان آرش شبیه سازی عددی اثرات تزریق جت از دماغه های نوک پهن بر کاهش پسا و گرمایش آیرودینامیک در جریان های تراکم پذیر کارشناسی ارشد
درتومیان آرش شبیه سازی عددی اثرات تزریق جت از دماغه های نوک پهن بر کاهش پسا و گرمایش آیرودینامیک در جریانهای تراکم پذیر کارشناسی ارشد
درتومیان آرش شبیه سازی عددی اثرات تزریق جت از دماغه¬های نوک¬پهن بر کاهش پسا و گرمایش آیرودینامیک در جریان¬های تراکم¬پذیر کارشناسی ارشد
نیکزاد آرش بررسی جریان آشفته خنک کاری لایه ا ی به روش مدلسازی انطباقی مقیاسی کارشناسی ارشد
پوریا اشکبوس Improving wind turbine power coefficient via transition delay of the mid span sections کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
نارک بابایان آقاقانی بهینه سازی چند هدفه و بررسی عددی توربین های محور افق جریان جزر و مد کارشناسی ارشد 1394/6/23
محمدرضا برزگران کنترل حلقه بسته جدایش جریان از روی بالواره به کمک آرایه محرکهای تخلیه سد دی الکتریک کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/20
ثروتی پوریا شبیه سازی CFD اختلاط مکانیکی بر پایه نصب میکسر استاتیکی در هاضم بی-هوازی کارشناسی ارشد
مجید پوردیان Numerical Simulation of Shock Wave Compressor کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/01
پوریا ثروتی شبیه سازی CFD اختلاط مکانیکی بر پایه نصب میکسر استاتیکی در هاضم بی-هوازی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/10
عیوضی حمیدرضا بررسی اثرات فرکانس و دامنه ی نوسانات بر مشخصات آئرودینامیکی بالک نوسانی در رژیم گذرصوتی کارشناسی ارشد
آرش درتومیان شبیه سازی عددی اثرات تزریق جت از دماغه¬های نوک¬پهن بر کاهش پسا و گرمایش آیرودینامیک در جریان¬های تراکم¬پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1393
آرش درتومیان شبیه سازی عددی اثرات تزریق جت از دماغه های نوک پهن بر کاهش پسا و گرمایش آیرودینامیک در جریانهای تراکم پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/19
آرش درتومیان شبیه سازی عددی اثرات تزریق جت از دماغه های نوک پهن بر کاهش پسا و گرمایش آیرودینامیک در جریان های تراکم پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/19
سیده سحرناز رفایی طراحی، مدلسازی، کنترل و حفاظت سیستم قدرت میکرو نیروگاه برق آبی دانلود 1396/06/25
علیرضا زارع زاده کاهش درگ و گرمایش آیرودینامیکی با استفاده از تکنولوژی آیرو اسپایک کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
قنبری ساسان شبیه سازی توربین بادی Shrouded با مقاطع متغیر کارشناسی ارشد
محمودی جزه سید وحید ساختار‌شناسی جریان آشفته خنک‌کاری لایه‌ای با استفاده از روش تجزیه متعامد سره کارشناسی ارشد
فیضی سمیه بررسی تجربی پارامترهای موثر بر ضرایب آیرودینامیکی بال یک ریزپرنده با نسبت منظری کم کارشناسی ارشد
محمد صالحی فر بررسی عددی تأثیر تزریق ثانویه جت سیال برساختار میدان جریان و کنترل بردار پیشران در نازل همگرا- واگرا مافوق صوت کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/26
محمد جواد ضیا بخش گنجی بررسی هیدرودینامیکی توربین محورافقی به روش عددی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
عماد ضیائی حلیمه جانی تحلیل اکسرژی و زیست محیطی نیروگاه زباله سوز با پیش گرمایش بیوگاز تولیدی از هاضم بیهوازی کارشناسی ارشد 1394/10/13
محمد جواد عبودی بررسی رفتار آئرودینامیکی حرکت نسبی بال تحت اثرسطح موجی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
ربانی علی مدل سازی و بهینه سازی توربین باد محور عمودی با هدف هدایت جریان خروجی کارشناسی ارشد
زارع زاده علیرضا کاهش درگ و گرمایش آیرودینامیکی با استفاده از تکنولوژی آیرو اسپایک کارشناسی ارشد
ضیائی حلیمه جانی عماد تحلیل اکسرژی و زیست محیطی نیروگاه زباله سوز با پیشگرمایش بیوگاز تولیدی از هاضم بیهوازی کارشناسی ارشد
حمیدرضا عیوضی بررسی اثرات فرکانس و دامنه ی نوسانات بر مشخصات آئرودینامیکی بالک نوسانی در رژیم گذرصوتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
ایمان غلامی بررسی عددی ضرایب دمپینگ طولی یک بال سه بعدی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
محمد فریدون نژاد بهبود کارآیی توربین باد محور افقی کانال دار با اصلاح هندسه ی پره کارشناسی ارشد 1395/12/8
مصطفی کاظمی شمامی توسعه یک روش به منظور اندازه گیری مولفه های سرعت با استفاده از پراب تک جهته سیم داغ کارشناسی ارشد 1398/6/12
غزاله کواری بررسی اثر نوسانات سرعت باد بر عملکرد ائرودینامیکی توربین باد محور افقی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
مرادی محسن بررسی رفتار آیروالاستیک پره کامپوزیتی توربین باد کارشناسی ارشد
احیایی محمد کالیبراسیون محفظه آزمون و راه اندازی تونل باد مافوق صوت آموزشی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
صالحی فر محمد بررسی عددی تأثیر تزریق ثانویه جت سیال برساختار میدان جریان و کنترل بردار پیشران در نازل همگرا- واگرا مافوق صوت کارشناسی ارشد
ضیا بخش گنجی محمد جواد بررسی هیدرودینامیکی توربین محورافقی به روش عددی کارشناسی ارشد
برزگران محمدرضا کنترل حلقه بسته جدایش جریان از روی بالواره به کمک آرایه محرکهای تخلیه سد دی الکتریک کارشناسی ارشد
سید وحید محمودی جزه ساختار شناسی جریان آشفته خنک کاری لایه ای با استفاده از روش تجزیه متعامد سره کارشناسی ارشد 1394/6/29
محسن مرادی بررسی رفتار آیروالاستیک پره کامپوزیتی توربین باد کارشناسی ارشد 1393/6/31
بابایان آقاقانی نارک بهینه سازی چندهدفه و بررسی عددی توربین های محور افق جریان جزر و مد کارشناسی ارشد
آرش نیکزاد بررسی جریان آشفته خنک کاری لایه ا ی به روش مدلسازی انطباقی مقیاسی کارشناسی ارشد دانلود 94/6/29
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 43 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 02 هرهفته (17:00 - 19:00) | هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1402
تئوری لایه مرزی 8303044 3 01 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1402
دینامیک سیالات عددی 1 8303334 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
مباحث منتخب در آیرودینامیک 8303426 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
آیرودینامیک مافوق صوت 8303061 3 01 هرهفته (15:30 - 17:30) | هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1401
توربولانس 8303062 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 02 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
تئوری لایه مرزی 8303044 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
دینامیک سیالات عددی 1 8303334 3 01 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
توربولانس 8303062 3 01 هرهفته (15:30 - 17:30) | هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1400
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 02 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
تئوری لایه مرزی 8303044 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
دینامیک سیالات عددی 1 8303334 3 02 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
توربولانس 8303062 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1400/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1399/11/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 02 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1399/11/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
تئوری لایه مرزی 8303044 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
تئوری لایه مرزی 8303309 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
توربولانس 8303062 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1399/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 06 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 43 نتیجه
از 3