گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجتبی طحانی

مجتبی طحانی

مجتبی طحانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 86093011
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

تحصیلاتفعالیت های اجراییکتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد احیایی کالیبراسیون محفظه آزمون و راه اندازی تونل باد مافوق صوت آموزشی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/13
درتومیان آرش شبیه سازی عددی اثرات تزریق جت از دماغه¬های نوک¬پهن بر کاهش پسا و گرمایش آیرودینامیک در جریان¬های تراکم¬پذیر کارشناسی ارشد
درتومیان آرش شبیه سازی عددی اثرات تزریق جت از دماغه های نوک پهن بر کاهش پسا و گرمایش آیرودینامیک در جریان های تراکم پذیر کارشناسی ارشد
درتومیان آرش شبیه سازی عددی اثرات تزریق جت از دماغه های نوک پهن بر کاهش پسا و گرمایش آیرودینامیک در جریانهای تراکم پذیر کارشناسی ارشد
نیکزاد آرش بررسی جریان آشفته خنک کاری لایه ا ی به روش مدلسازی انطباقی مقیاسی کارشناسی ارشد
پوریا اشکبوس Improving wind turbine power coefficient via transition delay of the mid span sections کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
نارک بابایان آقاقانی بهینه سازی چندهدفه و بررسی عددی توربین های محور افق جریان جزر و مد کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
محمدرضا برزگران کنترل حلقه بسته جدایش جریان از روی بالواره به کمک آرایه محرکهای تخلیه سد دی الکتریک کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/20
ثروتی پوریا شبیه سازی CFD اختلاط مکانیکی بر پایه نصب میکسر استاتیکی در هاضم بی-هوازی کارشناسی ارشد
مجید پوردیان Numerical Simulation of Shock Wave Compressor کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/01
پوریا ثروتی شبیه سازی CFD اختلاط مکانیکی بر پایه نصب میکسر استاتیکی در هاضم بی-هوازی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/10
عیوضی حمیدرضا بررسی اثرات فرکانس و دامنه ی نوسانات بر مشخصات آئرودینامیکی بالک نوسانی در رژیم گذرصوتی کارشناسی ارشد
آرش درتومیان شبیه سازی عددی اثرات تزریق جت از دماغه های نوک پهن بر کاهش پسا و گرمایش آیرودینامیک در جریان های تراکم پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/19
آرش درتومیان شبیه سازی عددی اثرات تزریق جت از دماغه های نوک پهن بر کاهش پسا و گرمایش آیرودینامیک در جریانهای تراکم پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/19
آرش درتومیان شبیه سازی عددی اثرات تزریق جت از دماغه¬های نوک¬پهن بر کاهش پسا و گرمایش آیرودینامیک در جریان¬های تراکم¬پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1393
سیده سحرناز رفایی طراحی، مدلسازی، کنترل و حفاظت سیستم قدرت میکرو نیروگاه برق آبی دانلود 1396/06/25
علیرضا زارع زاده کاهش درگ و گرمایش آیرودینامیکی با استفاده از تکنولوژی آیرو اسپایک کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
قنبری ساسان شبیه سازی توربین بادی Shrouded با مقاطع متغیر کارشناسی ارشد
محمودی جزه سید وحید ساختار‌شناسی جریان آشفته خنک‌کاری لایه‌ای با استفاده از روش تجزیه متعامد سره کارشناسی ارشد
فیضی سمیه بررسی تجربی پارامترهای موثر بر ضرایب آیرودینامیکی بال یک ریزپرنده با نسبت منظری کم کارشناسی ارشد
محمد صالحی فر بررسی عددی تأثیر تزریق ثانویه جت سیال برساختار میدان جریان و کنترل بردار پیشران در نازل همگرا- واگرا مافوق صوت کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/26
محمد جواد ضیا بخش گنجی بررسی هیدرودینامیکی توربین محورافقی به روش عددی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
عماد ضیائی حلیمه جانی تحلیل اکسرژی و زیست محیطی نیروگاه زباله سوز با پیشگرمایش بیوگاز تولیدی از هاضم بیهوازی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/13
محمد جواد عبودی بررسی رفتار آئرودینامیکی حرکت نسبی بال تحت اثرسطح موجی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
ربانی علی مدل سازی و بهینه سازی توربین باد محور عمودی با هدف هدایت جریان خروجی کارشناسی ارشد
زارع زاده علیرضا کاهش درگ و گرمایش آیرودینامیکی با استفاده از تکنولوژی آیرو اسپایک کارشناسی ارشد
ضیائی حلیمه جانی عماد تحلیل اکسرژی و زیست محیطی نیروگاه زباله سوز با پیشگرمایش بیوگاز تولیدی از هاضم بیهوازی کارشناسی ارشد
حمیدرضا عیوضی بررسی اثرات فرکانس و دامنه ی نوسانات بر مشخصات آئرودینامیکی بالک نوسانی در رژیم گذرصوتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
ایمان غلامی بررسی عددی ضرایب دمپینگ طولی یک بال سه بعدی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
محمد فریدون نژاد Performance Improvement of the Ducted Horizontal Axis Wind Turbine using Blade Geometry Refinement کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/12
غزاله کواری بررسی اثر نوسانات سرعت باد بر عملکرد ائرودینامیکی توربین باد محور افقی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
مرادی محسن بررسی رفتار آیروالاستیک پره کامپوزیتی توربین باد کارشناسی ارشد
احیایی محمد کالیبراسیون محفظه آزمون و راه اندازی تونل باد مافوق صوت آموزشی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
صالحی فر محمد بررسی عددی تأثیر تزریق ثانویه جت سیال برساختار میدان جریان و کنترل بردار پیشران در نازل همگرا- واگرا مافوق صوت کارشناسی ارشد
ضیا بخش گنجی محمد جواد بررسی هیدرودینامیکی توربین محورافقی به روش عددی کارشناسی ارشد
برزگران محمدرضا کنترل حلقه بسته جدایش جریان از روی بالواره به کمک آرایه محرکهای تخلیه سد دی الکتریک کارشناسی ارشد
سید وحید محمودی جزه ساختار‌شناسی جریان آشفته خنک‌کاری لایه‌ای با استفاده از روش تجزیه متعامد سره کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
محسن مرادی بررسی رفتار آیروالاستیک پره کامپوزیتی توربین باد کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
بابایان آقاقانی نارک بهینه سازی چندهدفه و بررسی عددی توربین های محور افق جریان جزر و مد کارشناسی ارشد
آرش نیکزاد بررسی جریان آشفته خنک کاری لایه ا ی به روش مدلسازی انطباقی مقیاسی کارشناسی ارشد دانلود 94/6/29
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دینامیک سیالات عددی 1 8303334 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
توربولانس 8303062 3 02 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
توربولانس 8303062 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 03 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
تئوری لایه مرزی 8303044 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مباحث منتخب در آیرودینامیک 8303426 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سمینار 8303010 2 04 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
توربولانس 8303062 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
جریان لزج پیشرفته 1 8303329 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تئوری لایه مرزی 8303044 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
دینامیک سیالات عددی 1 8303334 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سمینار 8303010 2 03 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
توربولانس 8303062 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1394
ریاضی مهندسی پیشرفته 8303096 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/15 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
تئوری لایه مرزی 8303044 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/29 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
سمینار 8303391 2 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1393
توربولانس 8303310 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1394/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
توربولانس 8303062 3 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1394/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
تئوری لایه مرزی 8303044 3 02 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1392/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1392
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2