اعضای هیات علمی

مهرداد خاک بیز

مهرداد خاک بیز

مهرداد خاک بیز    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 331
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
میلاد چاگامی املشی ایجاد نانو پوشش هیدروکسید لایه مضاعف برروی آلیاژ نایتیونول و بررسی رفتار خوردگی و زیسیتی آن کارشناسی ارشد
سارا دادکان بررسی خواص آنتی باکتریال چسب های دندانی حاوی نانو ذرات طلا کارشناسی ارشد
افشین استقضا ساخت آلیاژ Mg_5.5Zn_1.5Si و اصلاح سطح آن با روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسما(PEO) کارشناسی ارشد
رضا هادی نیاخرانقی ساخت و بررسی خواص مکانیکی و زیست سازگاری نانو بایو کامپوزیت پلی متیل متاکریلات تقویت شده با نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت ها جهت کاربرد در سیمان استخوان کارشناسی ارشد
مهسا حسنی انزابی بررسی خواص مکانیکی و زیست سازگاری آلیاژ منیزیوم نانو ساختار تولید شده با روش عملیات مکانیکی-سایشی سطح کارشناسی ارشد
شروین ایلانلو اصلاح سطح داربست های بیولوژیکی به منظور مهندسی بافت رگ کارشناسی ارشد
سعید جعفرخانی بررسی اثر نورون های سمپاتیک بر سلولهای عضله صاف عروق با استفاده از سیستم های کوکالچر جدا شونده دو جزئی کارشناسی ارشد
آرمین کامیار سنتز هیدروکسید لایه مضاعف و لایه نشانی آن روی تیتانیم اصلاح سطح شده با اهداف دارورسانی کارشناسی ارشد
عرفان موحد ساخت و بررسی خواص آلیاژ آهن منگنز برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد
غزاله نیک نژاد ساخت و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی تقویت شده با نانو ذرات زیرکونیا کارشناسی ارشد
محمد نوری فعله کری تاثیر الیاف آپاتیتی و میکرو کره های ژلاتینی بر روی ساختار و خواص مکانیکی سیمان کامپوزیتی کلسیم فسفاتی دکتری
حسام الدین پویادل بررسی خواص مکانیکی و آنتی باکتریال چسب های دندانی حاوی نانو ذرات TIO2 کارشناسی ارشد
امین رحیمی نژادگلوسالاری زاده اصلاح سطح آلیاژ منیزیم-روی- کلسیم با روش PEO و بررسی خواص سطحی آن کارشناسی ارشد
علیرضا رجب نژادکلشتری سنتز و شاخصه بندی استرانسیم - فلوئوروهیدروکسی آپاتیت نانو به روش سل- ژل به منظور کاربردهای دندانی کارشناسی ارشد
وحیده ساداتی ساخت و بررسی خواص نانوبایوکامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با نانو لوله های کربنی کارشناسی ارشد
فاطمه صلاحی چاشمی تهیه داربست نانوبیوکامپوزیت بر پایه ی پلی لاکتیک اسید و نانو ذرات تقویتی ایمیدازول زئولیتیک حاوی آسپرین برای کاربرد بافت رگ کارشناسی ارشد
سپهر سالاری بررسی خواص سایشی نانو کامپوزیت های دندانی تقویت شده با اکسید لانتانیوم کارشناسی ارشد
سارا شکیبانیا ساخت داربست نانوکامپوزیتی پلی لاکتیک اسید / پلی ونیل الکل / آلیجینات حاوی نانو شیت های هیدروکسید لایه مضاعف برای کاربردهای پوستی لایه مضاعف برای کاربرد ها ی پوستی کارشناسی ارشد
سام سلگی بررسی اثر افزایش استرانسیوم موجود در ترکیب شیمیایی شیشه زیست فعال با سیستم (Sio2-cao-p2o5-sro)برروی فرآیند رمینرالیزاسیون در شرایط آزمایشگاهی شبیه سازی شده بزاق دهان کارشناسی ارشد
پدرام ستوده بقا تهیه و مشخصه یابی آلیاژهای نانو ساختار تخریب پذیر آنتی باکتریال آهن- منگنز- نقره دکتری
مانا یاسایی مهرجردی ساخت و مشخصه یابی داربست گرادیانی نانو کامپوزیت کیتوسان/آلژینات حاوی سامانه دارورسانی هیدروکسید دوگانه لایه ای(LDH) برای مهندسی بافت استخوان دکتری
زینب یگانه کاری ساخت و بررسی نانو کامپوزیت های آلژینات حاوی نانو ذرات زیف-8 کارشناسی ارشد
مانا یاسایی مهرجردی ساخت و مشخصه یابی داربست گرادیانی نانوکامپوزیت کیتوسان آلژنیات حاوی سامانه دارورسانی هیدروکسید دوگانه لایه ای (LDH)برای مهندسی بافت استخوان دکتری 1398/6/27
شروین ایلانلو اصلاح سطح داربست های بیولوژیکی به منظور مهندسی بافت رگ کارشناسی ارشد 1397/6/26
الهه امیری تولید و مشخصه یابی داربست های نانوکامپوزیتی پلی کاپرولاکتون حاوی نانوذرات دوبعدی MoS2 هادی الکتریسته به منظور تمایز موثر سلولهای بنیادی به استخوانی کارشناسی ارشد 1400/11/25
حسام الدین پویادل بررسی خواص مکانیکی و آنتی باکتریال چسب های دندانی حاوی نانو ذرات TIO2 کارشناسی ارشد 1393/6/29
میلاد توکلی بنیزی ایجاد پوشش نانوذرات هیدروکسید لایه مضاعف (LDH) بر روی آلیاژ آنتروپی بالای CrCoNiFeMn و بررسی رفتار خوردگی و زیست سازگاری آن کارشناسی ارشد 1400/6/24
سعید جعفرخانی بررسی اثر نورون های سمپاتیک بر سلولهای عضله صاف عروق با استفاده از سیستم های کوکالچر جدا شونده دو جزئی کارشناسی ارشد 1397/7/4
کیوان جلوداری ساخت و مشخصه یابی داربست نانوبیوکامپوزیتی پلی لاکتیک اسید حاوی نانوذرات هیبریدی هیدروکسید لایه مضاعف (LDH) و ایمیدازول زئولیت (ZIF-8) حامل دارو جهت کاربردهای پوستی کارشناسی ارشد 1400/12/24
میلاد چاگامی املشی ایجاد نانو پوشش هیدروکسید لایه مضاعف برروی آلیاژ نایتیونول و بررسی رفتار خوردگی و زیسیتی آن کارشناسی ارشد 1397/10/26
فریبا خاجویی بررسی رشد سلولهای عضله صاف رگ بر روی داربست سلول زدایی شده تحت تاثیر همزمان نیروهای پالسی بیوراکتور، سیگنال ملکولی NO کارشناسی ارشد 1397/4/13
سارا دادکان بررسی خواص آنتی باکتریال چسب های دندانی حاوی نانو ذرات طلا کارشناسی ارشد 1393/6/18
علیرضا رجب نژادکلشتری سنتز و شاخصه بندی استرانسیم - فلوئوروهیدروکسی آپاتیت نانو به روش سل- ژل به منظور کاربردهای دندانی کارشناسی ارشد 1393/6/30
وحیده ساداتی ساخت و بررسی خواص نانوبایوکامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با نانو لوله های کربنی کارشناسی ارشد 1393/6/29
سپهر سالاری بررسی خواص سایشی نانو کامپوزیت های دندانی تقویت شده با اکسید لانتانیوم کارشناسی ارشد 1393/5/25
پدرام ستوده بقا تهیه و مشخصه یابی آلیاژهای نانو ساختار تخریب پذیر آنتی باکتریال آهن- منگنز- نقره دکتری 1397/11/23
سام سلگی بررسی اثر افزایش استرانسیوم موجود در ترکیب شیمیایی شیشه زیست فعال با سیستم (Sio2-cao-p2o5-sro)برروی فرآیند رمینرالیزاسیون در شرایط آزمایشگاهی شبیه سازی شده بزاق دهان کارشناسی ارشد 1393/6/29
سارا شکیبا نیا ساخت داربست نانوکامپوزیتی پلی لاکتیک اسید / پلی ونیل الکل / آلیجینات حاوی نانو شیت های هیدروکسید لایه مضاعف برای کاربردهای پوستی لایه مضاعف برای کاربرد ها ی پوستی کارشناسی ارشد 1400/4/1
پگاه شمس ساخت و مشخصه‌یابی داربست نانوکامپوزیت رسانا پلی‌کاپرولاکتون حاوی نانومواد دوبعدی MXene هادی الکتریسیته شامل سامانه دارورسانی ZIF کارشناسی ارشد 1401/11/30
نغمه صفایی بررسی خواص آلیاژ زیست تخریب پذیر نانو ساختارآهن-منگنز برای کاربرد ارتوپدی کارشناسی ارشد 1394/11/10
فاطمه صلاحی چاشمی تهیه داربست نانوبیوکامپوزیت بر پایه ی پلی لاکتیک اسید و نانو ذرات تقویتی ایمیدازول زئولیتیک حاوی آسپرین برای کاربرد بافت رگ کارشناسی ارشد 1399/10/30
زینب یگانه کاری ساخت و بررسی نانو کامپوزیت های آلژینات حاوی نانو ذرات زیف-8 کارشناسی ارشد 1397/11/30
عرفان موحد ساخت و بررسی خواص آلیاژ آهن منگنز برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد 1397/6/31
غزاله نیک نژاد ساخت و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی تقویت شده با نانو ذرات زیرکونیا کارشناسی ارشد 1393/5/25
محمد نوری فعله کری تاثیر الیاف آپاتیتی و میکرو کره های ژلاتینی بر روی ساختار و خواص مکانیکی سیمان کامپوزیتی کلسیم فسفاتی دکتری 1397/12/5
رضا هادی نیاخرانقی ساخت و بررسی خواص مکانیکی و زیست سازگاری نانو بایو کامپوزیت پلی متیل متاکریلات تقویت شده با نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت ها جهت کاربرد در سیمان استخوان کارشناسی ارشد 1395/7/28
افشین استقضا ساخت آلیاژ Mg_5.5Zn_1.5Si و اصلاح سطح آن با روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسما(PEO) کارشناسی ارشد 1396/7/10
مهسا حسنی انزابی بررسی خواص مکانیکی و زیست سازگاری آلیاژ منیزیوم نانو ساختار تولید شده با روش عملیات مکانیکی-سایشی سطح کارشناسی ارشد 1396/7/2
علیرضا رجب نژاد کلشتری سنتز و شاخصه یابی نانوپودرهای استرانسیوم-فلوئورو هیدروکسی اپاتیت به منظور کاربردهای دندانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
امین رحیمی نژادگلوسالاری زاده اصلاح سطح آلیاژ منیزیم-روی- کلسیم با روش PEO و بررسی خواص سطحی آن کارشناسی ارشد 1396/7/10
وحیده ساداتی ساخت و بررسی خواص نانوبایو کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با نانولوله های کربنی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
سلگی سام بررسی اثر افزایش استرانسیوم موجود در ترکیب شیمیایی شیشه زیست فعال (با سیستم SiO2-CaO-P2O5-SrO) بر روی فرآیند رمینرالیزاسیون در شرایط آزمایشگاهی شبیه سازی شده محیط بزاق دهان (SOF) کارشناسی ارشد
سام سلگی بررسی اثر افزایش استرانسیوم موجود در ترکیب شیمیایی شیشه زیست فعال (با سیستم SiO2-CaO-P2O5-SrO) بر روی فرآیند رمینرالیزاسیون در شرایط آزمایشگاهی شبیه سازی شده محیط بزاق دهان (SOF) کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/09
رجب نژاد کلشتری علیرضا سنتز و شاخصه یابی نانوپودرهای استرانسیوم-فلوئورو هیدروکسی اپاتیت به منظور کاربردهای دندانی کارشناسی ارشد
آرمین کامیار سنتز هیدروکسید لایه مضاعف و لایه نشانی آن روی تیتانیم اصلاح سطح شده با اهداف دارورسانی کارشناسی ارشد 1396/7/5
ساداتی وحیده ساخت و بررسی خواص نانوبایو کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با نانولوله های کربنی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نانو بیومتریال ها و کاربرد های زیستی 8302096 3 01 هرهفته (15:30 - 17:30) | هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1400
مواد در پزشکی 8302314 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
فلزات و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 8302312 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
مباحث ویژه در مهندسی بافت 8302022 3 01 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
مواد در پزشکی 8302314 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
فلزات و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 8302312 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
نانو بیومتریال ها و کاربرد های زیستی 8302096 3 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مواد در پزشکی 8302314 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
فلزات و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 8302312 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نانو بیومتریال ها و کاربرد های زیستی 8302096 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
فلزات و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 8302312 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نانو بیومتریال ها و کاربرد های زیستی 8302096 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
ریاضیات مهندسی پیشرفته 8302157 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نانو بیومتریال ها و کاربرد های زیستی 8302096 3 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 19:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 19:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
فلزات و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 8302312 3 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نانو بیومتریال ها و کاربرد های زیستی 8302096 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سمینار 8302039 2 01 نامشخص 1395/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
سمینار 8302039 2 02 نامشخص 1395/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
کامپوزیت ها و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی 8302078 3 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (14:30 - 16:00) 1394/10/16 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
فلزات و کاربرد آن در پزشکی 8302051 3 01 هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:30) 1394/10/12 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2