اعضای هیات علمی

خلیل عالی پور

خلیل عالی پور

خلیل عالی پور    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدجواد داوری دولت آبادی بازیابی تعادل ربات انسان نما با استفاده از الگوریتمهای یادگیری تقویتی کارشناسی ارشد
پیمان جودزاده طراحی اگزواسکلتون پایین تنه برای کمک به راه رفتن سالمندان کارشناسی ارشد
فرهاد یوسفی طراحی، ساخت و کنترل ربات توانبخش زانو کارشناسی ارشد
محمد رضا ضیا برنامه ریزی حرکت برای پرتاب یک شی توسط یک ربات پایه متحرک کارشناسی ارشد
کیوان ارزو Design, Fabrication and Control of An Ungrounded Haptic Device Utilizing Propeller Propulsion کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
حسین اکبری طراحی و ساخت یک بازوی رباتیکی ماژولار و انعطاف پذیر با استفاه از محرکهای آلیاژ حافظه دار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
کرم الماغوط Design and Real-time Implementation of a 2-DOF Lower-Limb Rehabilitation Robot کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/10
ارسلان بابایی رباط Motion Control for Tractor-Trailer Wheeled Robot considering Slipping and Skidding of Wheels کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
دانیال بروغنی بهبود طراحی و کنترل یک اسکلت خارجی پایینتنه جهت بالا رفتن از پله و برخاستن از روی صندلی برای کمک به ناتوانان حرکتی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
محمدمهدی بهمنی قهفرخی Design and manufacturing of a continuum manipulator for suitable interaction with dynamic environment کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
پویا پناهنده Optimization and improvement of kinematic controller related to point stabilization and trajectory tracking of wheeled mobile robots کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
پیمان جودزاده Design and Implementation of a Lower Limb Exoskeleton to Assist Elderly in Stair Climbing کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
ازاده حسنی طراحی ، ساخت و کنترل یک ربات تطبیق پذیر بازرسی لوله ها و مجاری باریک با محرک آلیاژ حافظه دار کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
محمدجواد داوری Push-Recovery of Humanoid robots using Reinforcement Learning Algorithms کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/22
فرهاد رجایی مصرکانلو طراحی،ساخت و کنترل مچ پای هوشمند فعال با تمرکز بر درک تمایل کاربر کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/24
حسین شیروز Control of Tractor-Trailer Wheeled Robots Considering Wheels Slippage کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
محمدرضا ضیا برنامه ریزی حرکت برای پرتاب یک شی توسط یک ربات پایه متحرک کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
مرتضی عبدالهی طراحی و ساخت یک ماژول جانبی بدیع برای افزایش قابلیت حرکت رباتهای متحرک بازرسی در خطوط لوله کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
حمید قربانی مدل‌سازی تیر انعطافپذیر به روش مختصات قطعی و کنترل آن با روش شکل‌دهی فرکانسی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
پویا کساییان New approach to control of tractor-trailer robot with no slippage to transfer space payloads کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
محمدجواد مهرسروش طراحی، ساخت و کنترل یک مکانیزم تولید حرکت برای شبیه ساز تعاملی دوچرخه سواری کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/24
نجلا نفیله Formation Control and Obstacles Avoidance of Wheeled Mobile Robots کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/17
قاسمی پیام بازیابی تعادل و پایداری دینامیکی رباتهای انسان نما کارشناسی ارشد
اسماعیل زارع Control of Tractor-Trailer Wheeled Mobile Robots Considering Actuator Saturation کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/01
محمد رضا ضیا برنامه ریزی حرکت برای پرتاب یک شی توسط یک ربات پایه متحرک دانلود 1396/07/05
پیام قاسمی بازیابی تعادل و پایداری دینامیکی رباتهای انسان نما کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/18
صابر کاظمی نسب هاشم آباد طراحی و ساخت ربات کمکی پوشیدنی با استفاده از محرک آلیاژ حافظه دار و مکانیزم زیر فعال تاندونی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
فرهاد یوسفی Design, Implementation and Control of Knee Rehabilitation Robot کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/22
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رباتیک پیشرفته 8304185 3 01 هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
طراحی سیستمهای کنترل غیرخطی 8304356 3 01 هرهفته (17:00 - 19:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
کنترل خودکار پیشرفته 8304184 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
رباتیک پیشرفته 8304185 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1400/04/20 (08:00 - 12:00) ترم دوم 1399
کنترل خودکار پیشرفته 8304184 3 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1399/11/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
رباتیک پیشرفته 8304185 3 01 هرهفته یک شنبه (16:30 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:00) 1398/04/02 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
کنترل خودکار پیشرفته 8304184 3 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
رباتیک پیشرفته 8304185 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
سمینار 8304250 2 03 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) 1397/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
کنترل غیر خطی 8304338 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
کنترل خودکار پیشرفته 8304184 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
ریاضیات مهندسی پیشرفته 8304180 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
رباتیک پیشرفته 8304185 3 02 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1394
سمینار 8303010 2 16 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
کنترل خودکار پیشرفته 8304184 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/21 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
ریاضی مهندسی پیشرفته (مکاترونیک) 8303014 3 02 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/19 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
ریاضیات مهندسی پیشرفته 8303278 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/20 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
رباتیک پیشرفته 8304185 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1394/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1393
رباتیک پیشرفته 8304185 3 04 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:30) 1394/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1393
کنترل بهینه 8304200 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) 1394/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2