اعضای هیات علمی

سید جواد ساداتی نژاد

سید جواد ساداتی نژاد

سید جواد ساداتی نژاد    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مطهره عباسی نوده ارزیابی سیاست های مربوط به کنترل تولید آلاینده های کربنی بر مبنای ملاحظات فنی(مورد مطالعه: کنوانسیون تغییرات اقلیمی پاریس 2015) کارشناسی ارشد
هیمن عبداله پور برآورد آثار اقتصادی فرسایش خاک بر اساس سه شاخص کاهش بهره وری،تولید ریز گردها پرشدن مخازن سدها کارشناسی ارشد
سحر بابائی استفاده از شاخص DMF در پهنه بندی غلظت فلوراید در منابع آب آشامیدنی مناطق روستایی کارشناسی ارشد
لیلا قره داغی ممیزی و تحلیل مکانی احداث برخی از سازه های کنترل سیلاب شهری منطقه یک تهران کارشناسی ارشد
لیلا قاسمی بهینه سازی مکان چاه های پیزومتری در شبکه پایش تراز آب زیرزمینی کارشناسی ارشد
مهدی غلامی رستم بررسی کارایی سیگنالهای بزرگ مقیاس اقلیمی در پیش بینی بارش شهر تهران کارشناسی ارشد
پارسا حقیقی بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی تجدید شونده کارشناسی ارشد
حسن ایزانلو تحلیل آماری و روند پارامترهای کمی و کیفی آبهای سطحی(مطالعه موردی:حوزه آبخیز قره قوم) کارشناسی ارشد
سیده الهام موسوی تروجنی تجزیه ی و تحلیل شاخص های میکروبیولوژیکی آب شرب(مطالعه موردی .بخش آسارای کرج) کارشناسی ارشد
فراز رحیمی مدلسازی اثرات تغییرات اقلیم درحوضه استان تهران کارشناسی ارشد
فاطمه روزبهانی مکان یابی تالاب های مصنوعی در نواحی روستایی استان تهران کارشناسی ارشد
معین صادقی گوغری مکانیابی احداث سد زیرزمینی با استفاده از روش ژئوالکتریک(مطالعه موردی حوزه آبخیز شهداد کرمان) کارشناسی ارشد
دانیال صیاد بررسی کارایی جاذب های معدنی زئولیت و بنتونیت در کاهش میزان شوری آب کارشناسی ارشد
پریسا صراطی منشاء یابی شور شدن آبهای زیرزمینی و خاک در دشت فامنین-کبودرآهنگ با استفاده از روش‌های هیدروژئوشیمیایی، آنالیز آماری چند متغیره کارشناسی ارشد
مریم طالعی تدوین شاخص ها و مدل پایداری حوضه های آبخیز کارشناسی ارشد
مهناز ابوالقاسمی احمدآبادی Carbon footprint in electricity generation from fossil and renewable sources and Iran's commitments to the Climate Change Convention کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
حسن ایزانلو تحلیل و روند یابی پارامترهای کمی و کیفی آب‌های سطحی (مطالعه موردی حوزه قره‌قوم) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/17
مریم جهان پناه Investigating of Energy Storage by Phase Change Materials in a Solar Desalination Unit کارشناسی ارشد دانلود 1397/12/15
پارسا حقیقی بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب‌ زیرزمینی تجدیدشونده (مطالعه موردی: حوضه ی بختگان) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
کیوان سلطانی مقایسه روش‌های برآورد کمی میزان تبخیر سطحی برای دو اقلیم مختلف با استفاده از روش‌های عددی و هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
هادی سلیمی پرمهر بررسی کارایی روش شبکه عصبی مصنوعی در برآورد دبی حداکثر سیلاب حوزه رودخانه کن تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/16
پژمان شفیعی راد Evaluation & mapping Ground water Quality Using GIS (Case Study: Shiraz Plain) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
دانیال صیاد بررسی کارایی جاذب های معدنی زئولیت و بنتونیت در کاهش میزان شوری آب کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
معین صادقی گوغری Locating For The Construction Subsurface Dam Using Geoelectric Method (Case Study: Shahdad Watershed) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
هیمن عبداله پور Estimating the economic impacts of soil erosion based on three criteria reduction of productivity, generate dust and filling dam reservoirs کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
مهدی غلامی رستم بررسی کارایی سیگنال های بزرگ مقیاس اقلیمی در پیش بینی بارش شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/02
محمد فکور پهنه بندی خطر سیلاب با استفاده از مدلهای HEC-HMS و HEC-RAS(مطالعه موردی:حوضه سد کارده مشهد) کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/03
بهمن مجرد بررسی کارایی مدل دوبعدیLISFLOO-FP درپهنه بندی سیلاب (مطالعه موردی: نکارود) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/07
علی محمدی Analysis of Water Footprint index and its role in Sustainable Development for Tehran city کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/05
مهسا موسوی رینه Virtual water calculation and environmental costs of electricity generation emphasizing on renewable energy کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
اقبال نوروزی تحلیل خطر وقوع خشکسالی هواشناسی با رویکرد تغییر اقلیم در حوضه آبریز کرخه کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/23
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تغییرات اقلیم و مدل های پیش بینی 8301168 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
اکوهیدرولوژی 8301166 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1399/11/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
هیدرولوژی تکمیلی 8301165 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تغییرات اقلیم و مدل های پیش بینی 8301168 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اکوهیدرولوژی 8301166 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اکوهیدرولوژی رود، مصب و ساحل 8301169 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
هیدروژئومرفولوژی 8301167 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:30) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
هیدرولوژی تکمیلی 8301165 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
رابطه آب، خاک، گیاه و اتمسفر 8301170 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مدیریت منابع آب 8301177 2 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تغییرات اقلیم و مدل های پیش بینی 8301168 2 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
اکوهیدرولوژی 8301166 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
هیدرولوژی تکمیلی 8301165 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اکوهیدرولوژی 8301166 2 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
هیدرولوژی تکمیلی 8301165 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1394
تغییرات اقلیم و مدل های پیش بینی 8301168 2 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1395/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1394
سمینار 8301012 2 07 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
اکوهیدرولوژی 8301166 2 01 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/19 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
تغییرات اقلیم و مدل های پیش بینی 8301168 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1394/03/19 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1393
نمایش 19 نتیجه
از 1