افراد

اعضای هیات علمی

ژامک نورمحمدی کوهانستانی

ژامک نورمحمدی کوهانستانی

ژامک نورمحمدی کوهانستانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نگین اسدزاده زنجانی اثر پلاسمای غنی از پلاکت روی القای استخوانی سلولهای مزانشیمی برگرفته از چربی انسان در داربستهای فیبرویین-نشاسته-نانوالیاف فیبرویین کارشناسی ارشد
معصومه ازاده اثر رهایش فاکتورهای رشد VEGF و PDGF از نانو ذرات کیتوسان حاوی PRP در داربست فیبرویین ابریشم بر رشد سلولهای اندوتلیال کارشناسی ارشد
پریسا دانش ساخت و بررسی خواص داربست هیبریدی نانو الیاف پلی کاپرولاکتون-کیتوسان کارشناسی ارشد
ژینا حدیثی ساخت و بررسی خواص کامپوزیت هیدروژل نشاسته ای- نانو الیاف فیبرویین برای کاربرد مهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد
مایده حسن نسب زخم پوش ضد التهاب و ضد باکتری مناسب زخم های دیابتی کارشناسی ارشد
سمیرا حسینی لیاولی ساخت و بررسی خواص داربست های استخوانی هیبریدی از نانو الیاف پلی کپرولاکتون و هیدروژل نشاسته- کیتوسان کارشناسی ارشد
سحر نخستین حسینی ساخت زخم پوش آنتی باکتریال بر پایه نانو الیاف فیبرویین ابریشم حاوی نانو ذرات اکسید روی و تانیک اسید کارشناسی ارشد
نفیسه نیک نژادی بررسی رگ زایی در داربست ابریشم-نانو ذرات ابریشم، از طریق رهایش کنترل شده ی فاکتورهای رشد VEGF و PDGF کارشناسی ارشد
فهیمه روشن فر امکانسنجی تشکیل کلسیم فسفات بر روی داربست فیبرویین ابریشم-کاراگینان حاوی نانو الیاف فیبرویین کارشناسی ارشد
سعیده شکرالهی توران پشتی تمایز سلولهای بنیادی مشتق شده از بافت چربی به استخوان از داربست نانو بیوکامپوزیتی حاوی نشاسته-PRP کارشناسی ارشد
مینا واعظ قاسمی ساخت زخم پوش آنتی باکتریال از نانو الیاف بر پایه فیبرویین و پلی وینیل پیرولیدون و فرولیک اسید با قابلیت رهایش نیتریک اکسید کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تخریب پذیری بیومواد در محیط های بیولوژیکی 8302141 3 01 | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
داربست ها در مهندسی بافت 8302057 3 01 | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
تخریب پذیری بیومواد در محیط های بیولوژیکی 8302141 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
داربست ها در مهندسی بافت 8302057 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مباحث ویژه در مهندسی پزشکی- بیومواد 1 8302121 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تخریب پذیری بیومواد در محیط های بیولوژیکی 8302141 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تخریب پذیری بیومواد در محیط های بیولوژیکی 8302141 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
داربست ها در مهندسی بافت 8302057 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
تخریب پذیری بیومواد در محیط های بیولوژیکی 8302141 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تخریب پذیری بیومواد در محیط های بیولوژیکی 8302141 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
داربست ها در مهندسی بافت 8302057 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تخریب پذیری بیومواد در محیط های بیولوژیکی 8302141 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
طراحی و خواص سطحی مواد در پزشکی 8302171 3 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 12:00) 1394/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
ژل و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 8302090 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1394/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
طراحی و خواص سطحی مواد در پزشکی 8302185 3 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1394/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
تخریب پذیری بیومواد در محیط های بیولوژیکی 8302141 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1392/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
مباحث ویژه در مهندسی بافت 8302022 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00) 1392/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
نمایش 17 نتیجه
از 1