اعضای هیات علمی

ژامک نور محمدی کوهانستانی

ژامک نور محمدی کوهانستانی

ژامک نور محمدی کوهانستانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سید بهنام عبدالهی برائی اثر افزودن استرانسیوم رانلات به داربست به عنوان یک سیستم رهایشی جدید به منظور بازسازی استخوان دکتری
کیمیا علی زاده سنتز و بررسی خواص هیدروژل‌های پکتین- نشاسته آمینه عاملدار شده با یون مس به منظور کاربردهای زیست پزشکی کارشناسی ارشد
نگین اسدزاده زنجانی اثر پلاسمای غنی از پلاکت روی القای استخوانی سلولهای مزانشیمی برگرفته از چربی انسان در داربستهای فیبرویین-نشاسته-نانوالیاف فیبرویین کارشناسی ارشد
مریم عطایی بررسی خواص داربست های چاپ سه بعدی PCL اصلاح شده با کاراگینان به منظور کاربرد در مهندسی بافت استخوان دکتری
معصومه ازاده اثر رهایش فاکتورهای رشد VEGF و PDGF از نانو ذرات کیتوسان حاوی PRP در داربست فیبرویین ابریشم بر رشد سلولهای اندوتلیال کارشناسی ارشد
پریسا دانش ساخت و بررسی خواص داربست هیبریدی نانو الیاف پلی کاپرولاکتون-کیتوسان کارشناسی ارشد
یاسمن دزواره رسنانی ساخت و بررسی خواص نانوذرات تانیک اسید - روی به منظور کاربردهای پزشکی کارشناسی ارشد
زهرا فلاحی کوچکسرائی ساخت هیدروژل های پایه کربوکسیل متیل نشاسته-تانیک اسید برای مهندسی بافت پوست کارشناسی ارشد
مایده حسن نسب ساخت و مشخصه یابی زخم پوش ضد باکتریایی و ضد التهاب بر پایه نانو الیاف فیبروئین ابریشم حاوی نانو ذرات اکسید روی کارشناسی ارشد
نرگس السادات حسینی نسب ساخت و بررسی خواص زخم پوش از نانو الیاف زئین-آلوئه ورا-پراکسید کلسیم با قابلیت اکسیژن رسانی کارشناسی ارشد
سمیرا حسینی لیاولی ساخت و بررسی خواص داربست های استخوانی هیبریدی از نانو الیاف پلی کپرولاکتون و هیدروژل نشاسته- کیتوسان کارشناسی ارشد
محمدمهدی کلانی تولید و مشخصه یابی داربست های نانو فیبری فیبروئینی حاوی ریز مولکول رزوواستاتین به منظور کاربردهای مهندسی بافت استخوان دکتری
الناز کشاورزباحقیقت ساخت هیدروژل های پایه کاراگینان تانیک اسید برای کاربرد های مهندسی بافت کارشناسی ارشد
مهستی خواجه زاده ساخت و بررسی خواص داربست ناو کامپوزیتی پایه فیبرویینی حاوی ترکیبات استرانتیومی برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد
طراوت خدائی مشخصه یابی هیدروژل های آنتی باکتریال بر پایه ی کاراگینان برای کاربردهای ترمیم زخم کارشناسی ارشد
مهری سادات مروی اصلاح سطح تیتانیوم خالص به وسیله ی نانو الیاف پایه سریسین ابریشم حاوی داروی اکویزیتم آرونس جهت بازسازی بافت استخوان کارشناسی ارشد
حامد معصومی ساخت و بررسی خواص داربستهای نانو لیفی از سریسین-ژلاتین- نانو لوله های هالوسیت به منظور کاربرد در مهندسی بافت پوست کارشناسی ارشد
سحر نخستین حسینی ساخت زخم پوش آنتی باکتریال بر پایه نانو الیاف فیبرویین ابریشم حاوی نانو ذرات اکسید روی و تانیک اسید کارشناسی ارشد
نفیسه نیک نژادی بررسی رگ زایی در داربست ابریشم-نانو ذرات ابریشم، از طریق رهایش کنترل شده ی فاکتورهای رشد VEGF و PDGF کارشناسی ارشد
بنفشه پیشوا ساخت و بررسی خواص داربستهای نانو لیفی پلی کاپرولاکتون-استرانسیم فلوراید به منظور کاربرد در مهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد
فهیمه روشن فر امکانسنجی تشکیل کلسیم فسفات بر روی داربست فیبرویین ابریشم-کاراگینان حاوی نانو الیاف فیبرویین کارشناسی ارشد
سوده صادقی تهیه و بررسی زخم پوش سه بعدی از کراتین-کربوکسی متیل سلولز-داروی کیلیندامایسین بارگذاری شده در نانو لوله های هالوسیت به منظور ترمیم زخم های پوستی کارشناسی ارشد
پگاه سنجرنیا ساخت و مشخصه‌یابی زخم‌پوش های آنتی باکتریال بر پایه کیتوسان‌‌‌‌‌‌‌ کارشناسی ارشد
سعیده شکرالهی توران پشتی تمایز سلولهای بنیادی مشتق شده از بافت چربی به استخوان از داربست نانو بیوکامپوزیتی حاوی نشاسته-PRP کارشناسی ارشد
سیدمحمدنبی سیاسی نژاد اثر رهایش فاکتورهای رشد VEGF و PDGF از داربست نانو کامپوزیتی حاوی پلاسمای غنی از پلاکت(PRP) و ابریشم بر القای استخوانی سلولهای بنیادی مزانشیمال انسانی کارشناسی ارشد
مینا واعظ قاسمی ساخت زخم پوش آنتی باکتریال از نانو الیاف بر پایه فیبرویین و پلی وینیل پیرولیدون و فرولیک اسید با قابلیت رهایش نیتریک اکسید کارشناسی ارشد
نگین واحدی ساخت بررسی خواص بسترهای کامپوزیتی پلی اترسلفون حاوی نانو الیاف الومینا به منظور رشد سلولهای قارچ آسپرژیلیوس ترئوس کارشناسی ارشد
سوده ایرانپور تمایز استخوانی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بر روی داربستهای سه بعدی ساخته شده از پلیمرهای زیست تخریب پذیر کارشناسی ارشد 1399/8/26
معصومه آزاده اثر رهایش فاکتورهای رشد VEGF و PDGF از نانو ذرات کیتوسان حاوی PRP در داربست فیبرویین ابریشم بر رشد سلولهای اندوتلیال کارشناسی ارشد 1395/6/28
حمید اسدی ساخت و بررسی خواص زخم پوش کامپوزیتی نانو الیاف زئین/نانو صفحات گرافن اکسید با قابلیت رهایش کنترل شده دارو کارشناسی ارشد 1396/6/25
نگین اسدزاده زنجانی اثر پلاسمای غنی از پلاکت روی القای استخوانی سلولهای مزانشیمی برگرفته از چربی انسان در داربستهای فیبرویین-نشاسته-نانوالیاف فیبرویین کارشناسی ارشد 1394/12/9
ماه دخت اکبری طائمه ایجاد گرادیان در تخلخل داربست از جنس پلی کاپرولاکتون به منظور استفاده در مهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد 1395/6/28
سمیرا اندام تهیه و مشخصه یابی هیدروژل های مبتنی بر کربوکسی متیل نشاسته_ پلی وینیل پیرولیدون به عنوان زخم پوش کارشناسی ارشد 1401/11/30
ملیکا بابایی ساخت و مشخصه یابی داربست کامپوزیت زئین حاوی نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت با قابلیت رهایش دارو کارشناسی ارشد 1396/6/22
امیرعلاء بخشیان نیک بهینه سازی طراحی دو داربست پلی کاپرولاکتون و پلی لاکتیک اسید مهندسی بافت استخوان با در نظر گیری پارامترهای مکانیکی کارشناسی ارشد 1394/6/25
بنفشه پیشوا ساخت و بررسی خواص داربستهای نانو لیفی پلی کاپرولاکتون-استرانسیم فلوراید به منظور کاربرد در مهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد 1399/12/24
سیده مریم جمشیدی طراحی و ساخت داربست های کامپوزیتی بر پایه پلی کاپرولاکتون و نشاسته و افزودن نانو الیاف پلی کاپرولاکتون با هدف مهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد 1395/6/21
فراز چوگان بررسی اثر ضد فیبروزی داروی متفورمین از نانو الیاف(پلی کاپرولاکتون/کیتوزان) در فرآیند ترمیم زخم کارشناسی ارشد 1397/11/30
توحید حاجی بابایی اصلاح شیمیایی سطح داربست فایبر توخالی پلیمری به منظور افزایش چسبندگی سلول اندوتلیال در یک بیو راکتور کشت سلولی کارشناسی ارشد 1392/11/1
ندا حداد ساخت زخم پوش آنتی باکتریال از نانو الیاف بر پایه ی پکتین و دارچین کارشناسی ارشد 1397/2/4
ژینا حدیثی ساخت و بررسی خواص کامپوزیت هیدروژل نشاسته ای- نانو الیاف فیبرویین برای کاربرد مهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد 1393/6/29
سمیرا حسینی لیاولی ساخت و بررسی خواص داربست های استخوانی هیبریدی از نانو الیاف پلی کپرولاکتون و هیدروژل نشاسته- کیتوسان کارشناسی ارشد 1394/6/21
مائده حسن نسب ساخت و مشخصه یابی زخم پوش ضد باکتریایی و ضد التهاب بر پایه نانو الیاف فیبروئین ابریشم حاوی نانو ذرات اکسید روی کارشناسی ارشد 1398/6/31
نرگس السادات حسینی نسب ساخت و بررسی خواص زخم پوش از نانو الیاف زئین-آلوئه ورا-پراکسید کلسیم با قابلیت اکسیژن رسانی کارشناسی ارشد 1397/4/25
طراوت خدایی مشخصه یابی هیدروژل های آنتی باکتریال بر پایه ی کاراگینان برای کاربردهای ترمیم زخم کارشناسی ارشد 1399/12/19
مهدی خدارحمی سنتز هیدروژل نشاسته/ گالیک اسید حاوی یون های آهن به عنوان زخم پوش کارشناسی ارشد 1402/7/24
شادی السادات خردور داربست الکتروریسی پایه ابریشم و آلوئه ورا دارای نانو ذرات پلی ساکاریدی به همراه ویتامین E جهت کاربرد به عنوان زخم پوش کارشناسی ارشد 1395/6/28
مهستی خواجه زاده ساخت و بررسی خواص داربست ناو کامپوزیتی پایه فیبرویینی حاوی ترکیبات استرانتیومی برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد 1397/6/31
نازنین دایی تهیه و بررسی خواص داربست نانولیفی ویتروژل، پلی ونیل الکل و فیبرونکتین به منظور رشد سلول های پیش ساز اندوتلیال دکتری 1397/4/17
پریسا دانش ساخت و بررسی خواص داربست هیبریدی نانو الیاف پلی کاپرولاکتون-کیتوسان کارشناسی ارشد 1394/6/31
نیوشا داوری سنتز و بررسی نانوذرات نشاسته ی تیوله با قابلیت رهایش نیتریک اکسید به منظور کاربرد در مهندسی بافت رگ کارشناسی ارشد 1402/4/25
یاسمن دزواره رسنانی ساخت و بررسی خواص نانوذرات تانیک اسید - روی به منظور کاربردهای پزشکی کارشناسی ارشد 1401/11/26
عبداله ذاکری سیاوشانی بررسی مدل التهابی در داربست ابریشمی حاوی نیکوتینیک اسید دکتری 1398/10/14
سپیده رجعتی ساخت و بررسی خواص هیدروژل های آلجینات-گالیک اسید عامل دار شده با یون مس کارشناسی ارشد 1402/5/21
فهیمه روشن فر امکانسنجی تشکیل کلسیم فسفات بر روی داربست فیبرویین ابریشم-کاراگینان حاوی نانو الیاف فیبرویین کارشناسی ارشد 1394/11/12
سارا زاده گان بررسی اثر محیط مکانیکی بر سرنوشت سلولهای بنیادی مزانشیمی در جهت بافت استئوکندرال در داربست های نانو کامپوزیتی چند لایه فیبروئین- نانو الیاف فیبروئین دکتری 1397/7/11
شیما زاهدنسب تهیه و مشخصه یابی داربست پایه هیدروژلی با رهایش آهسته ی گاز هیدروژن سولفید(هیدروکسی بنزوتیوآمید) با کاربرد بازسازی بافت استخوان کارشناسی ارشد 1399/7/1
شهرزاد زیرک حسن کیاده طراحی و ساخت داربست نانو کامپوزیتی رسانا بر پایه پکتین برای مهندسی بافت عصب دکتری 1399/12/20
ریحانه زرگر سنتز غشاء سیلیکونی متخلخل به منظور استفاده در کشت سلول های اندوتلیال کارشناسی ارشد 1392/11/14
سیدمحمدنبی سیاسی نژاد اثر رهایش فاکتورهای رشد VEGF و PDGF از داربست نانو کامپوزیتی حاوی پلاسمای غنی از پلاکت(PRP) و ابریشم بر القای استخوانی سلولهای بنیادی مزانشیمال انسانی کارشناسی ارشد 1395/6/16
آیدا سلوکی بناب ساخت و مشخصه یابی نانو الیاف پلی کاپرولاکتون با پوشش پلی دی متیل دی آلیل آمونیوم کلرید برای مهندسی بافت پوست کارشناسی ارشد 1397/6/31
پگاه سنجرنیا ساخت و مشخصه‌یابی زخم‌پوش های آنتی باکتریال بر پایه کیتوسان‌‌‌‌‌‌‌ کارشناسی ارشد 1399/11/29
زهرا شاکری بررسی رفتار پلیمر کیتوزان لایه نشانی شده بر روی نانوساختار سیلیکون متخلخل در حضور یک آنزیم در شرایط مختلف آزمایشگاهی با استفاده از طیف سنجی تبدیل فوریه تداخل بازتابی کارشناسی ارشد 1402/6/28
سعیده شکرالهی توران پشتی تمایز سلولهای بنیادی مشتق شده از بافت چربی به استخوان از داربست نانو بیوکامپوزیتی حاوی نشاسته-PRP کارشناسی ارشد 1395/6/27
پرند شکرانی بررسی خواص ضدالتهابی و ضد میکروبی هیدروژل های قابل کاربرد برای ترمیم نقیصه های پوستی ناشی از سوختگی:مطالعه برون تنی و درون تنی کارشناسی ارشد 1399/12/20
سپیده شهریارپناه ساخت و بررسی خواص داربست کامپوزیت کایتوسان - نشاسته به منظور استفاده در مهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد 1394/6/29
سوده صادقی تهیه و بررسی زخم پوش سه بعدی از کراتین-کربوکسی متیل سلولز-داروی کیلیندامایسین بارگذاری شده در نانو لوله های هالوسیت به منظور ترمیم زخم های پوستی کارشناسی ارشد 1396/11/28
علی صالحی طراحی و ساخت ساختارسلولی برا بافت استخوانی به روش پرینت سه بعدی SLS کارشناسی ارشد 1398/6/31
عطیه سادات عابدنژاد ساخت زخم پوش آنتی باکتریالی بر پایه پلیمرهای آبگریز/آبدوست حاوی نانو ساختارهای بر پایه روی دکتری 1398/6/23
نسترن عباسی زاده اصلاح تیتانیوم با نانو فیبرهای الکتروریسی شده ی سیلک فیبروئین و بارگذاری آنتی میکروبیال جهت جلوگیری از عفونت های ناشی از ایمپلنت ها کارشناسی ارشد 1395/6/27
سید بهنام عبدالهی برایی اثر افزودن استرانسیوم رانلات به داربست به عنوان یک سیستم رهایشی جدید به منظور بازسازی استخوان دکتری 1398/11/30
مریم عطایی بررسی خواص داربست های چاپ سه بعدی PCL اصلاح شده با کاراگینان به منظور کاربرد در مهندسی بافت استخوان دکتری 1401/2/24
کیمیا علیزاده سنتز و بررسی خواص هیدروژل‌های پکتین- نشاسته آمینه عاملدار شده با یون مس به منظور کاربردهای زیست پزشکی کارشناسی ارشد 1401/11/16
زهرا فلاحی کوچکسرایی ساخت هیدروژل های پایه کربوکسیل متیل نشاسته-تانیک اسید برای مهندسی بافت پوست کارشناسی ارشد 1400/6/31
سماء قلعی ساخت و بررسی خواص زخم پوش پلیمری فیبرویین حاوی مایع آمنیوتیک به روش الکتروریسی برای کاربرد مهندسی بافت پوست کارشناسی ارشد 1396/6/21
سعید کارگر طراحی و ساخت بیوراکتور مناسب تولید متابولیت های ثانویه از قارچ های رشته ای در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد 1397/7/11
الناز کشاورزباحقیقت ساخت هیدروژل های پایه کاراگینان تانیک اسید برای کاربرد های مهندسی بافت کارشناسی ارشد 1400/6/30
محمدمهدی کلانی تولید و مشخصه یابی داربست های نانو فیبری فیبروئینی حاوی ریز مولکول رزوواستاتین به منظور کاربردهای مهندسی بافت استخوان دکتری 1397/11/28
مریم مجاهدیان امکان سنجشی تشکیل لایه کلسیم فسفاتی برروی فیلم کیتوسان سولفونه و مطالعه رشد سلول های استئوبلاست بر روی آن کارشناسی ارشد 1393/6/30
نیلوفر مدبیگی بررسی اتصال پروتئین های نوترکیب دارای دنباله هیستیدینی به نانو ذرات نشاسته پوشیده شده با Ni2 کارشناسی ارشد 1394/11/28
یاسمن مرادی ساخت و مشخصه یابی نانو الیاف بر پایه ی سلولز/روی به عنوان زخم پوش آنتی باکتریال کارشناسی ارشد 1396/11/1
مهری سادات مروی اصلاح سطح تیتانیوم خالص به وسیله ی نانو الیاف پایه سریسین ابریشم حاوی داروی اکویزیتم آرونس جهت بازسازی بافت استخوان کارشناسی ارشد 1396/6/29
حامد معصومی ساخت و بررسی خواص داربستهای نانو لیفی از سریسین-ژلاتین- نانو لوله های هالوسیت به منظور کاربرد در مهندسی بافت پوست کارشناسی ارشد 1395/11/27
شبنم ممبینی استفاده از داربستهای رسانای الکتریکی پایه ی کیتوسان جهت مهندسی بافت قلبی کارشناسی ارشد 1394/12/12
سارا منجمی گیلانی ساخت و بررسی خواص داربست نانوکامپوزیتی فیبروئینی حاوی نانوذرات SiO2-ZnO برای مهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد 1401/5/25
مهرناز مودب ساخت و بررسی خواص داربست کامپوزیتی کربوکسی متیل کیتوسان-فیبروئین ابریشم-نانو ذرات کیتوسان-ویتامین C به منظور کاربرد در مهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد 1395/6/28
نازنین مؤذنی اثر پارامترهای Ph و کربن دی اکسید در رشد سلولهای استخوانی بر روی داربست ابریشم در داخل بیوراکتور کارشناسی ارشد 1394/6/31
سحر نخستین حسینی ساخت زخم پوش آنتی باکتریال بر پایه نانو الیاف فیبرویین ابریشم حاوی نانو ذرات اکسید روی و تانیک اسید کارشناسی ارشد 1397/11/28
نفیسه نیک نژادی بررسی رگ زایی در داربست ابریشم-نانو ذرات ابریشم، از طریق رهایش کنترل شده ی فاکتورهای رشد VEGF و PDGF کارشناسی ارشد 1395/6/28
نگین واحدی ساخت بررسی خواص بسترهای کامپوزیتی پلی اترسلفون حاوی نانو الیاف الومینا به منظور رشد سلولهای قارچ آسپرژیلیوس ترئوس کارشناسی ارشد 1396/6/28
مینا واعظ قاسمی ساخت زخم پوش آنتی باکتریال از نانو الیاف بر پایه فیبرویین و پلی وینیل پیرولیدون و فرولیک اسید با قابلیت رهایش نیتریک اکسید کارشناسی ارشد 1397/11/24
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباحث ویژه 2 8305086 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1401
تخریب پذیری بیومواد در محیط های بیولوژیکی 8302141 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
داربست ها در مهندسی بافت 8302057 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
تخریب پذیری بیومواد در محیط های بیولوژیکی 8302141 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
داربست ها در مهندسی بافت 8302057 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
مباحث ویژه در مهندسی پزشکی- بیومواد 1 8302121 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
تخریب پذیری بیومواد در محیط های بیولوژیکی 8302141 3 01 | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
تخریب پذیری بیومواد در محیط های بیولوژیکی 8302141 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
داربست ها در مهندسی بافت 8302057 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
تخریب پذیری بیومواد در محیط های بیولوژیکی 8302141 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
داربست ها در مهندسی بافت 8302057 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مباحث ویژه در مهندسی پزشکی- بیومواد 1 8302121 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تخریب پذیری بیومواد در محیط های بیولوژیکی 8302141 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تخریب پذیری بیومواد در محیط های بیولوژیکی 8302141 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
داربست ها در مهندسی بافت 8302057 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
تخریب پذیری بیومواد در محیط های بیولوژیکی 8302141 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تخریب پذیری بیومواد در محیط های بیولوژیکی 8302141 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
داربست ها در مهندسی بافت 8302057 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تخریب پذیری بیومواد در محیط های بیولوژیکی 8302141 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
طراحی و خواص سطحی مواد در پزشکی 8302171 3 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 12:00) 1394/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2