اعضای هیات علمی

ژامک نور محمدی کوهانستانی

ژامک نور محمدی کوهانستانی

ژامک نور محمدی کوهانستانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سید بهنام عبدالهی برائی اثر افزودن استرانسیوم رانلات به داربست به عنوان یک سیستم رهایشی جدید به منظور بازسازی استخوان دکتری
نگین اسدزاده زنجانی اثر پلاسمای غنی از پلاکت روی القای استخوانی سلولهای مزانشیمی برگرفته از چربی انسان در داربستهای فیبرویین-نشاسته-نانوالیاف فیبرویین کارشناسی ارشد
مریم عطایی بررسی خواص داربست های چاپ سه بعدی PCL اصلاح شده با کاراگینان به منظور کاربرد در مهندسی بافت استخوان دکتری
معصومه ازاده اثر رهایش فاکتورهای رشد VEGF و PDGF از نانو ذرات کیتوسان حاوی PRP در داربست فیبرویین ابریشم بر رشد سلولهای اندوتلیال کارشناسی ارشد
پریسا دانش ساخت و بررسی خواص داربست هیبریدی نانو الیاف پلی کاپرولاکتون-کیتوسان کارشناسی ارشد
زهرا فلاحی کوچکسرائی ساخت هیدروژل های پایه کربوکسیل متیل نشاسته-تانیک اسید برای مهندسی بافت پوست کارشناسی ارشد
سماء قلعی ساخت و بررسی خواص زخم پوش پلیمری فیبرویین حاوی مایع آمنیوتیک به روش الکتروریسی برای کاربرد مهندسی بافت پوست کارشناسی ارشد
مایده حسن نسب ساخت و مشخصه یابی زخم پوش ضد باکتریایی و ضد التهاب بر پایه نانو الیاف فیبروئین ابریشم حاوی نانو ذرات اکسید روی کارشناسی ارشد
نرگس السادات حسینی نسب ساخت و بررسی خواص زخم پوش از نانو الیاف زئین-آلوئه ورا-پراکسید کلسیم با قابلیت اکسیژن رسانی کارشناسی ارشد
سمیرا حسینی لیاولی ساخت و بررسی خواص داربست های استخوانی هیبریدی از نانو الیاف پلی کپرولاکتون و هیدروژل نشاسته- کیتوسان کارشناسی ارشد
محمدمهدی کلانی تولید و مشخصه یابی داربست های نانو فیبری فیبروئینی حاوی ریز مولکول رزوواستاتین به منظور کاربردهای مهندسی بافت استخوان دکتری
مهستی خواجه زاده ساخت و بررسی خواص داربست ناو کامپوزیتی پایه فیبرویینی حاوی ترکیبات استرانتیومی برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد
طراوت خدائی مشخصه یابی هیدروژل های آنتی باکتریال بر پایه ی کاراگینان برای کاربردهای ترمیم زخم کارشناسی ارشد
مهری سادات مروی اصلاح سطح تیتانیوم خالص به وسیله ی نانو الیاف پایه سریسین ابریشم حاوی داروی اکویزیتم آرونس جهت بازسازی بافت استخوان کارشناسی ارشد
حامد معصومی ساخت و بررسی خواص داربستهای نانو لیفی از سریسین-ژلاتین- نانو لوله های هالوسیت به منظور کاربرد در مهندسی بافت پوست کارشناسی ارشد
مریم مجاهدیان امکان سنجشی تشکیل لایه کلسیم فسفاتی برروی فیلم کیتوسان سولفونه و مطالعه رشد سلول های استئوبلاست بر روی آن کارشناسی ارشد
سحر نخستین حسینی ساخت زخم پوش آنتی باکتریال بر پایه نانو الیاف فیبرویین ابریشم حاوی نانو ذرات اکسید روی و تانیک اسید کارشناسی ارشد
نفیسه نیک نژادی بررسی رگ زایی در داربست ابریشم-نانو ذرات ابریشم، از طریق رهایش کنترل شده ی فاکتورهای رشد VEGF و PDGF کارشناسی ارشد
فهیمه روشن فر امکانسنجی تشکیل کلسیم فسفات بر روی داربست فیبرویین ابریشم-کاراگینان حاوی نانو الیاف فیبرویین کارشناسی ارشد
سوده صادقی تهیه و بررسی زخم پوش سه بعدی از کراتین-کربوکسی متیل سلولز-داروی کیلیندامایسین بارگذاری شده در نانو لوله های هالوسیت به منظور ترمیم زخم های پوستی کارشناسی ارشد
سعیده شکرالهی توران پشتی تمایز سلولهای بنیادی مشتق شده از بافت چربی به استخوان از داربست نانو بیوکامپوزیتی حاوی نشاسته-PRP کارشناسی ارشد
سیدمحمدنبی سیاسی نژاد اثر رهایش فاکتورهای رشد VEGF و PDGF از داربست نانو کامپوزیتی حاوی پلاسمای غنی از پلاکت(PRP) و ابریشم بر القای استخوانی سلولهای بنیادی مزانشیمال انسانی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تخریب پذیری بیومواد در محیط های بیولوژیکی 8302141 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
داربست ها در مهندسی بافت 8302057 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
تخریب پذیری بیومواد در محیط های بیولوژیکی 8302141 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
داربست ها در مهندسی بافت 8302057 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
مباحث ویژه در مهندسی پزشکی- بیومواد 1 8302121 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
تخریب پذیری بیومواد در محیط های بیولوژیکی 8302141 3 01 | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
تخریب پذیری بیومواد در محیط های بیولوژیکی 8302141 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
داربست ها در مهندسی بافت 8302057 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
تخریب پذیری بیومواد در محیط های بیولوژیکی 8302141 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
داربست ها در مهندسی بافت 8302057 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مباحث ویژه در مهندسی پزشکی- بیومواد 1 8302121 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تخریب پذیری بیومواد در محیط های بیولوژیکی 8302141 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تخریب پذیری بیومواد در محیط های بیولوژیکی 8302141 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
داربست ها در مهندسی بافت 8302057 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
تخریب پذیری بیومواد در محیط های بیولوژیکی 8302141 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تخریب پذیری بیومواد در محیط های بیولوژیکی 8302141 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
داربست ها در مهندسی بافت 8302057 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تخریب پذیری بیومواد در محیط های بیولوژیکی 8302141 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
طراحی و خواص سطحی مواد در پزشکی 8302171 3 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 12:00) 1394/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
ژل و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 8302090 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1394/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2