اعضای هیات علمی

سیدحمیدرضا احمدی

سیدحمیدرضا احمدی

سیدحمیدرضا احمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093248
اتاق: 341
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شبنم فیضی طراحی و پیاده سازی یک حسگر تعاملی برای تعیین نرمی اجسام کارشناسی ارشد
نرجس کهندانی نهان نگاری برگشت پذیر مقاوم مبتنی بر تغییر هیستوگرام کارشناسی ارشد
محمدصادق رضائی گروه بندی خودکار یادگیرندگان به منظور تحقق یادگیری موثر در محیط های برخط یادگیری غیر رسمی(موردکاوی:شبکه یادگیری اجتماعی پرسش و پاسخ) دکتری
نرگس صفی زاده تحلیل و بهبود روشهای پنهان نگاری مبتنی بر تجزیه مقادیر تکین در دامنه فرکانسی کارشناسی ارشد
مائده ایزدی The design and implementation of a monitoring device for early stage osteoporosis detection کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
غزل پورابراهیم اهوازی Watermarking of Medical Images for Tamper Resistance کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
محمدصادق رضائی Automatic Learners Grouping for Effective Learning in Online Informal Learning Environments (Case Study: Question and Answering Social Learning Network) دکتری دانلود 1398/04/03
هدیه مدنی An improvement in side information generation using Generative adversarial networks for distributed video coding کارشناسی ارشد دانلود 1397/12/05
مینا اختیاری قره باغ تشخیص حالت نزدیک به افتادن در بدن انسان با استفاده از حسگرهای حرکتی یکپارچه شده در تلفن های همراه هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
مائده ایزدی طراحی و پیاده سازی یک سامانه جهت تشخیص زودهنگام پوکی استخوان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
طیبه بیابانی سرند طراحی و پیاده‌سازی سیستم ارزیاب تمرینات توان‌بخشی با استفاده از حسگرهای خمشی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
غزل پورابراهیم اهوازی نهان¬نگاری با هدف بازسازی تغییرات در تصاویر پزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
نرگس صفی زاده تحلیل و بهبود روش های پنهان نگاری مبتنی بر تجزیه مقادیر تکین در دامنه فرکانسی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10
مریم عباس نژاد آرا برقراری ارتباط امن بین شبکه حسگر روی بدن و موبایل با استفاده از علائم حیاتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پردازش ویدیویی دیجیتال 8304404 3 01 هرهفته (15:30 - 17:30) | هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1400
امنیت شبکه 8305071 3 01 هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
پردازش سیگنال‌های حیاتی 8304385 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
فشرده سازی اطلاعات 8304400 3 01 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
مباحث پیشرفته در چند رسانه ای 8305151 3 01 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1400/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
امنیت شبکه 8305071 3 01 | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1400/04/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
پردازش سیگنال‌های حیاتی 8304385 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1399/11/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
فشرده سازی اطلاعات 8305139 3 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1399/11/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مباحث پیشرفته در چند رسانه ای 8305151 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
امنیت شبکه 8305071 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1399/04/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فشرده سازی اطلاعات 8305139 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
فشرده سازی اطلاعات 8305139 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
فشرده سازی اطلاعات 8305139 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سمینار 8305106 2 05 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
مباحث پیشرفته در چند رسانه ای 8305151 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سیستم‌های چندرسانه‌ای 8305157 3 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
امنیت داده و شبکه 8303078 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مباحث پیشرفته در چند رسانه ای 8305151 3 01 هرهفته چهار شنبه (16:30 - 18:00) 1395/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1394
فشرده سازی اطلاعات 8305139 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1395/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1394
سمینار 8305106 2 04 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2