اعضای هیات علمی

حسین یوسفی سهزابی

حسین یوسفی سهزابی

حسین یوسفی سهزابی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 310
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
کاوه بخرد مدلسازی و تامین انرژی پایدار سیستم های ارتباطی سازمان آتش نشانی تهران در زمان بحران با ملاحظات زیست محیطی کارشناسی ارشد
محسن درفشان مدلسازی دودکش خورشیدی جهت کاهش غلظت آلاینده های هوا و تولید انرژی پاک در شهر تهران کارشناسی ارشد
روشنک فهیمی هنزائی مدلسازی عددی و تحلیل عملکرد سیستم فشارشکن نرم در خطوط توزیع آب شهری به منظور تولید پراکنده انرژی الکتریکی دکتری
زهرا جوادزاده انتخاب بهینه مکان های مناسب دفع پسماند های صنعتی با رویکرد کاهش مخاطرات آبهای زیرزمینی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان کارشناسی ارشد
مرضیه مومنی ارزیابی عملکرد مدیریت پایدار در سیستم های آب شهری بر اساس پویایی سیستم و تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد
ساناز طبسی طراحی سیستم بهینه تامین انرژی در ساختمان های انرژی- آلاینده صفر با کاربرد انرژی های تجدیدپذیر(مطالعه موردی ،دفترپارک مهرگان شهرداری منطقه 1) کارشناسی ارشد
اشکان توپ شکن دکتری
مهناز ابوالقاسمی احمدآبادی ردپای کربن در تولید برق از منابع فسیلی و تجدیدپذیر و تعهدات ایران در کنوانسیون تغییر اقلیم کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
اسماعیل احمدی مدیریت بهینه انرژی نانوگرید هوشمند خانگی به همراه منابع انرژی تجدید پذیر و سیستم ذخیره سازی انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/13
یزدان یاراحمدی Flood Modeling and Control in Urban Management for Sustainable Development کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/14
یزدان یاراحمدی Flood Modeling and Control in Urban Management for Sustainable Development کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/14
هدیه اسکندریون Design, Manufacture and Evaluation of a Laboratory Scale Hydrodynamic Screw with Clean Nature Approach کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
کاوه بخرد Modeling and Sustainable Energy Supply for Fire Department Communication Systems In Disaster Situations Regarding Environmental Issues کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
کاوه بخرد Modeling and Sustainable Energy Supply for Fire Department Communication Systems In Disaster Situations Regarding Environmental Issues کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
مریم پروین Modeling of a sustainable heating and cooling energy system for south Shiraz کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
اشکان توپ شکن برنامه ریزی شارژ و دشارژ بهینه سیستم ترکیبی باتری و PV خانگی متصل به شبکه با استفاده از پیش گویی بار شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
اشکان توپ شکن برنامه ریزی شارژ و دشارژ بهینه سیستم ترکیبی باتری و PV خانگی متصل به شبکه با استفاده از پیش گویی بار شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
مرضیه جندقی ارائه راهکارها و تکنیک های تبدیل ساختمان های موجود به ساختمان سبز بدون تخریب کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
زهرا جوادزاده Industrial Waste Site Selection in the Special Economic Zone of Salafcheghan with the Underground Water Risk Reduction Approach کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/29
حامد حافظ نیا برنامه ریزی فضایی محل استقرار نیروگاه فتوولتائیک و برآورد ظرفیت برق تولیدی با رویکرد توسعه پایدار در شهرستان بیرجند کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10
رسول حقدادی بررسی کیفیت وکمیت منابع آب منطقه نمونه سرخس به منظور ارزیابی پتانسیل تولید محصولات طبیعی و ارگانیک با استفاده از GIS کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
زهرا خسروی ارزیابی عددی پدیده فرونشست زمین ناشی از افت آب‌های زیرزمینی با استفاده از روش المان محدود کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
میمنه خوش مشربان Drought monitoring with use of indicator of SPI inTehran and AlborzProvinces کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/12
محسن درافشان مدلسازی دودکش خورشیدی جهت کاهش غلظت آلاینده های هوا و تولید انرژی پاک در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
محسن درافشان مدلسازی دودکش خورشیدی جهت کاهش غلظت آلاینده های هوا و تولید انرژی پاک در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
ثمین راثی امکان‌سنجی استفاده از گیاه‌های تولیدی وتلند ها برای تولید سوخت‌های زیستی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/14
ثمین راثی امکان‌سنجی استفاده از گیاه‌های تولیدی وتلند ها برای تولید سوخت‌های زیستی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/14
سعید راهبی Pollutant optimization of incinirator کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
سعید راهبی Pollutant optimization of incinirator کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
زهرا رسولی Preparation of Concept Model and Critera To Make Geothermal Energy Atlas of Afghanistan کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/18
زهرا رسولی Preparation of Concept Model and Critera To Make Geothermal Energy Atlas of Afghanistan کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/18
سهیل رومی تامین انرژی پایدار شهری با انرژی زمین گرمایی به جای گاز طبیعی (مطالعه موردی: شهرستان مشکین شهر) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
سینا زاهدی مدیریت منابع آب زیرزمینی به منظور تعیین سیاست های مناسب برای بهره برداری از آبخوان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
محمد شجاعی تحلیل تئوری بازی ها در توسعه پایدار انرژی سیستم حمل و نقل شهری کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
پژمان شفیعی راد ارزیابی و پهنه بندی کیفی آب‌های زیرزمینی دشت شیراز با استفاده از GIS کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
ساناز طبسی Renewable energies utilization and efficient designing for near zero energy buildings (NZE) (case study: Mehregan park office in district 1) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/04
ساناز طبسی Renewable energies utilization and efficient designing for near zero energy buildings (NZE) (case study: Mehregan park office in district 1) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/04
عاطفه عباس پور مدلسازی ترکیبی سیستم حرارت مرکزی و تابشی با هدف ارتقاء سهم منابع محلی انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/15
آرمین علیقلیان برنامه ریزی کوتاه مدت اتفاقی ریز شبکه ی صنعتی، با حضور منابع انرژی تجدیدپذیر و خودرو های برقی در شبکه ی هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
حسن مجدم امکانسنجی اقتصادی و محیط زیستی سیستم حرارت مرکزی شهری با جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ جای گاز طبیعی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/01
محمد محمدی مدل‌سازی فازی عدم قطعیت های مؤثر در مدیریت بهینه هاب های انرژی در حضور منابع تجدید پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
سیامک مرادی مکانیابی نیروگاه‌های بادی با تاکید بر شاخص‏های الکتریکی و محیط زیست در استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/14
الهام موسوی تروجنی تجزیه و تحلیل شاخص های میکروبیولوژیکی آب شرب (مطالعه موردی: بخش آسارای کرج) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
الهام موسوی تروجنی تجزیه و تحلیل شاخص های میکروبیولوژیکی آب شرب (مطالعه موردی: بخش آسارای کرج) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
مهسا موسوی رینه بررسی آب مجازی و هزینه های محیط زیستی تولید برق با تاکید بر انرژی های تجدیدپذیر کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
مرضیه مؤمنی Performance Assessment of Sustainable Management in Urban Water Systems Based on System Dynamics and Multi-Criteria Decision Making کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
گیتی نوری طراحی و بهینه سازی سیستم هیبریدی پمپ حرارتی زمین گرمایی و کلکتور خورشیدی لوله خلاء برای تامین گرمایش و سرمایش ساختمان های مسکونی در چهار اقلیم متفاوت در ایران دکتری دانلود 1398/06/30
هادی احسانی مکانیابی و ارزیابی اثرات پروژه های مدیریت افزایش بارندگی دراستان های تهران والبرز کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/21
اسماعیل احمدی Optimal Energy Management of Smart Residential Nanogrid with Renewable Energy and Energy Storage System کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/13
محمد احمدی تاثیر ویژگی‌های شیمیایی خمیرکاغذ و پیش‌تیمارهای مکانیکی بر روی میزان مصرف انرژی تولید و ویژگی‌های نانوفیبرهای سلولزی (CNF) حاصله از کاه گندم دکتری دانلود 94/6/29
نائیجی اسفندیار مدلسازی و شبیه‌سازی فرآیند حذف ترکیبات گوگردی از جریان گاز طبیعی به روش جذب سطحی کارشناسی ارشد
هدیه اسکندریون طراحی، ساخت و ارزیابی پیچ هیدرودینامیک در مقیاس آزمایشگاهی با رویکرد طبیعت پاک کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
احمدی اسماعیل Optimal Energy Management of Smart Residential Nanogrid with Renewable Energy and Energy Storage System کارشناسی ارشد
شهابی قهفرخی ایمان اصلاح خصوصیات کاربردی بیوپلیمر کفیران به وسیله پرتودهی، نانو سلولز و نانو اکسید روی و بررسی آزاد سازی نانو اکسید روی در شبه غذا دکتری
پدرام بیگدلو مدلسازی عددی و ارزیابی فنّی و اقتصادی پمپ حرارتی زمین-گرمایی برای تأمین انرژی مورد نیاز گلخانه های کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/24
بیگدلو پدرام مدلسازی عددی و ارزیابی فنّی و اقتصادی پمپ حرارتی زمین-گرمایی برای تأمین انرژی مورد نیاز گلخانه های کشاورزی کارشناسی ارشد
حمیدرضا پیرایش تأثیر روش خشک‌کردن پاششی بر خواص نانوسلولز و کامپوزیت حاصل از آن دکتری دانلود 1394/6/29
ستاره پیرو امکان سنجی و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی ماکو کارشناسی ارشد دانلود 94/6/31
عباسی پرویز Numerical simulation and optimization of the centrifugal pumps efficiency that used in hydroelectric power plants to reduce the economic and environmental costs کارشناسی ارشد
شفیعی راد پژمان ارزیابی و پهنه بندی کیفی آب‌های زیرزمینی دشت شیراز با استفاده از GIS کارشناسی ارشد
سید مراد جاوید بررسی فرآیند تولید بیودیزل با استفاده از تکنولوژی کاویتاسیون هیدرودینامیکی از روغن گیاهی نوروزک کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
صید مراد جاوید Investigation of biodiesel production process from norozak using hydrodynamic cavitation technology کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
یزدانفر جواد طراحی بهینه و تحلیل اکسرژی فرآیند حذف دی اکسید کربن و پیل سوختی کربنات مذاب کارشناسی ارشد
زهرا جوادزاده Industrial Waste Site Selection in the Special Economic Zone of Salafcheghan with the Underground Water Risk Reduction Approach کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/29
حامد حافظ نیا Spatial planning and electricity generation capacity estimation of PV power plants toward sustainable development in Birjand County کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10
سلیمانی حدیث بررسی تناسب اراضی و ارزیابی اثرات توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی بر محیط زیست(مطالعه ی موردی:نیروگاه سیکل ترکیب گیلانغرب) کارشناسی ارشد
فرزانه حسینی ازغندی حذف آلاینده های زیست محیطی با استفاده از نانوفتوکاتالیست اکسید روی بر پایه های کربنی با استفاده ازانرژی خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
هادی حسن جان زاده تهیه و ارزیابی خواص نانو کاغذ و کاغذ تقویت شده با نانو فیبرهای سلولزی کلش برنج در یک پالایشگاه زیستی تلفیقی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/25
رسول حقدادی Check the quality and quantity of water resources of Sarakhs in order to evaluate the potential for natural and organic products using GIS کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
پیرایش حمیدرضا تأثیر روش خشک‌کردن پاششی بر خواص نانوسلولز و کامپوزیت حاصل از آن
زهرا خسروی Numerical Investigation of the Land Subsidence due to Ground Water Resources Exploitation using FEM Method کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
میمنه خوش مشربان Drought monitoring with use of indicator of SPI inTehran and AlborzProvinces کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/12
سوگل دائی اکبری Sustainable Energy Supply For Disaster Management Buildings In Tehran Emphasizing Renewable Energies and Environmental Issues کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
عبدالله رضایی Locating Proper Locations for Building Underground Dams Using Analytical Hierarchy Process (Case Study: Dareh Shahr City) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10
سهیل رومی Urban Sustainable Energy Supply with Geothermal Energy Instead of Natural Gas (Case Study: Meshkin-Shahr City) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
سینا زاهدی مدیریت منابع آب زیرزمینی به منظور تعیین سیاست های مناسب برای بهره برداری از آبخوان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
جواد یزدانفر طراحی بهینه و تحلیل اکسرژی فرآیند حذف دی اکسید کربن و پیل سوختی کربنات مذاب کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
جوادزاده زهرا Industrial Waste Site Selection in the Special Economic Zone of Salafcheghan with the Underground Water Risk Reduction Approach کارشناسی ارشد
مهدی ساعدی بررسی و مقایسه هزینه های زیست محیطی بخش انرژی با رویکرد استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر(بایودیزل - مطالعه موردی شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
پیرو ستاره امکان سنجی و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی ماکو کارشناسی ارشد
موسوی سید محمد مهدی ارزیابی منابع و پتانسیلسنجی انرژی باد به منظور تعیین اولویتهای مکانی احداث نیروگاههای بادی درشهرستان دامغان کارشناسی ارشد
جاوید سید مراد بررسی فرآیند تولید بیودیزل با استفاده از تکنولوژی کاویتاسیون هیدرودینامیکی از روغن گیاهی نوروزک کارشناسی ارشد
حدیث سلیمانی Land Suitability Assessment and Environmental Impact Assessment of Combined Cycle Power Plant. (Case Study: Combined Cycle Power Plant Gilan-e Gharb) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
زاهدی سینا مدیریت منابع آب زیرزمینی به منظور تعیین سیاست های مناسب برای بهره برداری از آبخوان کارشناسی ارشد
دائی اکبری سوگل Sustainable Energy Supply For Disaster Management Buildings In Tehran Emphasizing Renewable Energies and Environmental Issues کارشناسی ارشد
محمد شجاعی A game theoretic analysis of energy sustainable development in the urban transport system کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
ایمان شیروانی سارویی Zoning groundwater to evaluate the potential for organic products (Case Study: khonj city) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
پژمان شفیعی راد ارزیابی و پهنه بندی کیفی آب‌های زیرزمینی دشت شیراز با استفاده از GIS کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
ایمان شهابی قهفرخی اصلاح خصوصیات کاربردی بیوپلیمر کفیران به وسیله پرتودهی، نانو سلولز و نانو اکسید روی و بررسی آزاد سازی نانو اکسید روی در شبه غذا دکتری دانلود 1393/02/20
جاوید صید مراد بررسی فرآیند تولید بیودیزل با استفاده از تکنولوژی کاویتاسیون هیدرودینامیکی از روغن گیاهی نوروزک کارشناسی ارشد
پرویز عباسی Numerical simulation and optimization of the centrifugal pumps efficiency that used in hydroelectric power plants to reduce the economic and environmental costs کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
آرمین علیقلیان Stochastic Short-Term Energy Scheduling in Industrial Microgrid with Renewable Energy Resources and Electric Vehicles in Smart Grid کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
حسینی ازغندی فرزانه حذف آلاینده های زیست محیطی با استفاده از نانوفتوکاتالیست اکسید روی بر پایه های کربنی با استفاده ازانرژی خورشیدی کارشناسی ارشد
معین قادری تولید و بررسی خواص کارکردی نانوکامپوزیت های تمام سلولزی ساخته شده از نانوفیبرهای سلولزی باگاس جهت کاربردهای بسته بندی کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/29
محمدحسن قدوسی نژاد مدلسازی و بهینه‌سازی سامانه هیبریدی انرژی‌های تجدیدپذیر جهت تامین انرژی در بخش ساختمان با رویکرد توسعه پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/24
احمدی محمد تاثیر ویژگی‌های شیمیایی خمیرکاغذ و پیش‌تیمارهای مکانیکی بر روی میزان مصرف انرژی تولید و ویژگی‌های نانوفیبرهای سلولزی (CNF) حاصله از کاه گندم
محمودی محمد شبیه سازی کانال MHD در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و موتورهای جت کارشناسی ارشد
علی محمدی تجزیه و تحلیل شاخص ردپای آب و نقش آن در توسعه پایدار شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/05
محمد محمدی Fuzzy based modeling of uncertainties in optimal management of energy hubs in the presence of renewables کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
قدوسی نژاد محمدحسن Modelling and Optimization of a Hybrid Renewable Energy System with Sustainable Development Approach in Building Sector کارشناسی ارشد
محمد محمودی شبیه سازی کانال MHD در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و موتورهای جت کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/13
سیامک مرادی Wind farms site selection with an emphasis on electrical and environmental indicators in Kermanshah province کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/14
سیدمصطفی مرتضوی Thermal modeling of Evacuated Tube Collector (ETC) integrated with phase change materials with COMSOL Software دانلود 1396/06/07
سید مصطفی مرتضوی Thermal modeling of Evacuated Tube Collector (ETC) integrated with phase change materials with COMSOL Software کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/07
قادری معین تولید و بررسی خواص کارکردی نانوکامپوزیت های تمام سلولزی ساخته شده از نانوفیبرهای سلولزی باگاس جهت کاربردهای بسته بندی کارشناسی ارشد
خوش مشربان میمنه Drought monitoring with use of indicator of SPI inTehran and AlborzProvinces کارشناسی ارشد
سید محمد مهدی موسوی ارزیابی منابع و پتانسیلسنجی انرژی باد به منظور تعیین اولویتهای مکانی احداث نیروگاههای بادی درشهرستان دامغان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
مرضیه مؤمنی Performance Assessment of Sustainable Management in Urban Water Systems Based on System Dynamics and Multi-Criteria Decision Making کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
اسفندیار نائیجی مدلسازی و شبیه‌سازی فرآیند حذف ترکیبات گوگردی از جریان گاز طبیعی به روش جذب سطحی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
احسانی هادی مکانیابی و ارزیابی اثرات پروژه های مدیریت افزایش بارندگی دراستان های تهران والبرز کارشناسی ارشد
حسن جان زاده هادی تهیه و ارزیابی خواص نانو کاغذ و کاغذ تقویت شده با نانو فیبرهای سلولزی کلش برنج در یک پالایشگاه زیستی تلفیقی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 57 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی GIS و سنجش از دور و کاربرد آن در مهندسی طبیعت 8301226 2 01 هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
پتانسیل سنجی منابع انرژی های تجدیدپذیر 8301187 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
روش تحقیق 8301173 2 01 هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1400
انرژی و محیط زیست 8301125 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
انرژی و محیط زیست 8301006 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی 8301172 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
روش تحقیق 8301173 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
پتانسیل سنجی منابع انرژی های تجدیدپذیر 8301187 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1400/04/15 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
روش تحقیق 8301173 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1400/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
انرژی و محیط زیست 8301006 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
پتانسیل سنجی منابع انرژی های تجدیدپذیر 8301187 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1399/04/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روش تحقیق 8301173 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1399/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
انرژی و محیط زیست 8301006 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی 8301172 2 01 هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
انرژی و محیط زیست 8301020 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
روش تحقیق 8301173 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
اکوهیدرولوژی رود، مصب و ساحل 8301169 2 01 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
انرژی و اقتصاد 8301094 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
انرژی و محیط زیست 8301006 2 01 هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
هیدروژئومرفولوژی 8301167 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:30) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 57 نتیجه
از 3