گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدمرتضی حسینی

سیدمرتضی حسینی

سیدمرتضی حسینی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 86093196
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
الناز احمدی سنگاچین Synthesis and application of Metal nanoclusters to defect MicroRNAs involve in cancer کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
احمدی سنگاچین الناز Synthesis and application of Metal nanoclusters to defect MicroRNAs involve in cancer کارشناسی ارشد
محمدحسین بدیع فرخد طراحی و ساخت حسگر زیستی دیگوکسین بر پایه روش های نوری کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
خشایار پاتریشیا ساخت چیپ میکروسیال برای اندازه گیری سطح سرمی مارکرهای استخوانی در بیمار دکتری
فرشته سادات ثابت تشخیص و اندازه گیری مایکوتوکسین ها بر مبنای انتقال انرژی رزونانس فلورسانس (FRET) بین کوانتوم دات های عامل دار شده با اپتامر و نانوذرات طلا کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
فرشته خاکی بررسی و مطالعه برهم کنش کوانتوم دات CdTe و رنگدانه متیلن بلو با DNA در تشخیص اختلالات اپی ژنتیک ازجمله متیلاسیون DNA کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/02
پاتریشیا خشایار ساخت چیپ میکروسیال برای اندازه گیری سطح سرمی مارکرهای استخوانی در بیمار دکتری دانلود 1395/04/30
مهدی دادمهر طراحی و ساخت نانوزیست حسگر جهت تشخیص زود هنگام سرطان بر پایه متیلاسیون پروموتر ژن APC کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/25
هادی داودی بررسی انواع تخلخل روی بستر سیلیکن متخلخل برای بهینه‌سازی اندازه‌گیری استئوکلسین کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/09
سمانه رفیعی سنتز و مطالعه برهم‎کنش گرافن دات GQD با DNA در تشخیص متیلاسیون DNA کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
قیصری زهره بررسی پیشرفت و پاسخ به درمان سرطان پستان با استفاده از ردیابی میکرو آران ای و متالوپروتئازها به عنوان مارکرهای زیستی کارشناسی ارشد
بگدلی سمیرا مطالعه نانو زیست‌حسگرهای FRET بر پایه نقاط کوانتومی جهت تشخیص عامل وبا (Vibrio cholerae کارشناسی ارشد
کوثر شهسوار میستانی طراحی و ساخت آپتا حسگر آدنوزین تری فسفات (ATP) مبتنی بر DNAzyme کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/12
معصومه علی پور تصفیه پساب با آلودگی همزمان با فلزات سنگین و هیدروکربنهای نفتی بااستفاده از ریزسازوارههای متیلوتروف کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
خاکی فرشته بررسی و مطالعه برهم کنش کوانتوم دات CdTe و رنگدانه متیلن بلو با DNA در تشخیص اختلالات اپی ژنتیک ازجمله متیلاسیون DNA کارشناسی ارشد
زهره قیصری بررسی پیشرفت و پاسخ به درمان سرطان پستان با استفاده از ردیابی میکرو آران ای و متالوپروتئازها به عنوان مارکرهای زیستی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
مهرشاد کافی Fabrication and Characterization of the Electrochemical HbA1c Nano-Biosensor دانلود 1396/04/27
محمدرضا کریمی‌پور طراحی و ساخت حسگر الکتروکمی لومینسانس اصلاح شده با نانوذرات برای اندازه‌گیری داروهای مخدر کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/22
محمد گلباشی تهیه سامانه نانوبیوکامپوزیتی جهت رهایش آهسته اوره دکتری دانلود 1394/12/12
شیوا محمدی شناسایی جهش ژنی به وسیله نانوخوشه‌های فلزی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/27
بدیع فرخد محمدحسین طراحی و ساخت حسگر زیستی دیگوکسین بر پایه روش های نوری کارشناسی ارشد
کریمی‌پور محمدرضا طراحی و ساخت حسگر الکتروکمی لومینسانس اصلاح شده با نانوذرات برای اندازه‌گیری داروهای مخدر کارشناسی ارشد
مقدم محمدرضا طراحی و ساخت سنسور الکتروکمی لومینسانس اصلاح شده با نانوذرات برای اندازه‌گیری بیومولکول‌ها کارشناسی ارشد
علی پور معصومه تصفیه پساب با آلودگی همزمان با فلزات سنگین و هیدروکربنهای نفتی بااستفاده از ریزسازوارههای متیلوتروف کارشناسی ارشد
محمدرضا مقدم طراحی و ساخت سنسور الکتروکمی لومینسانس اصلاح شده با نانوذرات برای اندازه‌گیری بیومولکول‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
دادمهر مهدی طراحی و ساخت نانوزیست حسگر جهت تشخیص زود هنگام سرطان بر پایه متیلاسیون پروموتر ژن APC کارشناسی ارشد
محبوبه نادری بلداجی طراحی آپتاسنسور یون پتاسیم با استفاده از خاصیت پلاسمون سطحی نانوذرات طلا دانلود 1396/06/21
محبوبه نادری بلداجی طراحی آپتاسنسور یون پتاسیم با استفاده از خاصیت پلاسمون سطحی نانوذرات طلا دانلود 1396/06/21
داودی هادی بررسی انواع تخلخل روی بستر سیلیکن متخلخل برای بهینه‌سازی اندازه‌گیری استئوکلسین کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زیست حسگرها 8302138 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
حسگرهای شیمیایی و زیستی 8302364 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روشهای شناسایی ریززیست ساختارها 8302037 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روشهای تعیین ویژگی نانو مواد 8302340 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
شیمی 8302326 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی نانو تکنولوژی و نانو مهندسی 8302338 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه نانوزیست فناوری 8302133 1 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اصول نانوفناوری 8302104 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
سمینار 8302039 2 01 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
زیست حسگرها 8302138 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
آزمایشگاه نانوزیست فناوری 8302133 1 02 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:00) 1395/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
نانوزیست فناوری 8302205 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) 1395/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
اصول نانوفناوری 8302104 2 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/12 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
زیست حسگرها 8302112 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1394/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
زیست حسگرها 8302138 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1394/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
زیست حسگرها 8302112 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1392/10/16 (08:00 - 10:00) ترم اول 1392
روشهای شناسایی ریززیست ساختارها 8302037 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) 1392/10/14 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
آزمایشگاه نانوزیست فناوری 8302133 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:30 - 16:00) 1392/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1392
مواد و سامانه های ریززیست ساختارها 8302036 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1392/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
اصول نانوفناوری 8302104 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) 1392/10/14 (08:00 - 10:00) ترم اول 1392
نمایش 20 نتیجه
از 1