اعضای هیات علمی

سید مرتضی حسینی

سید مرتضی حسینی

سید مرتضی حسینی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 86093196
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شیما ابرقوئی اندازه گیری برخی از بیومارکرهای موثر در سرطان پروستات(miRNAsو.....) با استفاده از نانو زیست حسگر نوری بر پایه نانو کلاستر فلزی جدید(طلا، نقره- پلاتین) کارشناسی ارشد
الناز احمدی سنگاچین سنتزو استفاده از نانو خوشه های فلزی در تشخیص MicroRNA های درگیر در سرطان کارشناسی ارشد
هانیه احمدزاده کرمانی راه اندازی سنجش فعالیت آنزیم DNA متیل ترانسفراز بر پایه شناخت نواحی متیله شده با استفاده از نانو ساختارها دکتری
آیدا علائی فرادنبه تشخیص سریع و حساس گلوکز با استفاده از نانوذرات سریم تنگستات به عنوان نانوزیم های تقلیدی کارشناسی ارشد
امین بهمنی طراحی نانو زیست حسگر نوری بر پایه نانو کلاسترهای مس به منظور تشخیص برخی بیومارکرهای موثر در سرطان سینه(CD44-miRNAs) کارشناسی ارشد
مهدی دادمهر طراحی و ساخت نانو زیست حسگر تشخیص زود هنگام سرطان بر پایه متیلاسیون پروموتور ژن APC دکتری
پوریا جعفری طراحی بیوسنسور سریع و حساس برای تشخیص فنیل آلانین با استفاده از نانوذره طلا کارشناسی ارشد
حسین خبازخوب تشخیص افلاتوکسین B1 با استفاده از روش رنگ سنجی مبتنی بر اپتامر و نانو ذرات طلا کارشناسی ارشد
فرشته خاکی بررسی و مطالعه بر هم کنش کوانتوم دات CdTe و متیلن بلو با DNA در تشخیص اختلالات اپی-ژنتیک از جمله متیلاسیون DNA کارشناسی ارشد
فاطمه مهرابی تشخیص مشتقات تتراسایکلین بر پایه ی نانو ساختارهای کانژوگه شده با اپتامر کارشناسی ارشد
امیررضا روشنی تشخیص سریع آنتی بیوتیک تتراسایکلین و مشتقات آن با استفاده ازکربن نیترید بر پایه آپتازیست حسگر های مبتنی بر کاغذ کارشناسی ارشد
احسان شکری طراحی و ساخت نانوزیست حسگر بمنظور تشخیص ساده و سریع ویروس تریستیزای مرکبات دکتری
شیما ابرقویی اندازه گیری بیومارکرهای سرطان پروستات ) miR-21 و سیترات( با استفاده از نانوخوشه های فلزی نقره-پلاتین و طلا کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/11
هانیه احمدزاده کرمانی راه اندازی سنجش فعالیت آنزیم DNA متیل ترانسفراز بر پایه شناخت نواحی متیله شده با استفاده از نانو ساختارها دکتری دانلود 1397/02/26
الناز احمدی سنگاچین سنتز و استفاده از نانوخوشه های فلزی در تشخیص MicroRNA های درگیر در سرطان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
یاسمن سادات برقعی شناسایی مارکرهای مرتبط با سلوهای سرطان سینه با استفاده از نانو حسگرهای مبتنی بر نانو ساختارهای فلزات طلا/نقره/مس دکتری دانلود 1397/04/04
سمیرا بگدلی مطالعه نانو زیست‌حسگرهای FRET بر پایه نقاط کوانتومی جهت تشخیص عامل وبا (Vibrio cholerae کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
امین بهمنی طراحی نانو زیست حسگر نوری بر پایه نانو کلاسترهای فلزی (مس، طلا و نقره) و نانوذرات طلا به منظور تشخیص بیومارکرهای موثر در سرطان سینه (CD44 – miRNA155) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
فرشته سادات ثابت Recognition and Detection of mycotoxins based on fluorescence resonance energy transfer ¬(FRET) between Aptamer-modified quantum dots and gold nanoparticles کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
مرصع حسن‌نژاد مشکله طراحی و ساخت الکترودهای اصلاح شده با نانوکامپوزیت های مبتنی بر ساختارهای کربنی و نانوذرات فریت جهت مطالعه رفتار الکتروشیمیایی ترکیبات دارویی و بیولوژیکی دکتری دانلود 1398/07/08
پاتریشیا خشایار Fabrication of a Microfluidic Chip for Point-of-Care measurement of Bone Turnover Biomarkers دکتری دانلود 1395/04/30
احسان شکری Design and Fabrication of Nano-Biosensor for Simple and Rapid Detection of Citrus Tristeza Virus. دکتری دانلود 1397/03/30
کوثر شهسوار میستانی Design and fabrication of adenosine triphosphate apatasensor based on DNAzyme کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/12
بهروز غازی اصفهانی Nitrate removal assay using thiobacillus denitrificans in presence of metal nanoparticles in aqueous solution کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/03
ندا فخری استفاده از روش رنگ‌سنجی میکروفلوئیدیک بر پایه‌ی کاغذ جهت تشخیص آلاینده‌های زیست محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1397/05/21
مهرشاد کافی ساخت و مشخصه یابی نانو حسگر زیستی الکتروشیمیایی گلیکوهموگلوبین کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/27
محمد گلباشی Preparation of NanoBioComposite System for slow release of Urea دکتری دانلود 1394/12/12
شیوا محمدی Detection of mutation by metal nanoclusters کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/27
فاضله مسگری طراحی و ساخت حسگر الکتروکمی لومینسانس اصلاح شده جهت شناسایی و اندازه گیری دو داروی پیریدوکسین و دکسترومتورفان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
محبوبه نادری بلداجی Design of Potassium ion Aptasensor by the use of Plasmonic properties of Gold nanoparticles کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
الناز احمدی سنگاچین Synthesis and application of Metal nanoclusters to defect MicroRNAs involve in cancer کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
احمدی سنگاچین الناز Synthesis and application of Metal nanoclusters to defect MicroRNAs involve in cancer کارشناسی ارشد
محمدحسین بدیع فرخد طراحی و ساخت حسگر زیستی دیگوکسین بر پایه روش های نوری کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
خشایار پاتریشیا ساخت چیپ میکروسیال برای اندازه گیری سطح سرمی مارکرهای استخوانی در بیمار دکتری
فرشته سادات ثابت تشخیص و اندازه گیری مایکوتوکسین ها بر مبنای انتقال انرژی رزونانس فلورسانس (FRET) بین کوانتوم دات های عامل دار شده با اپتامر و نانوذرات طلا کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
فرشته خاکی بررسی و مطالعه برهم کنش کوانتوم دات CdTe و رنگدانه متیلن بلو با DNA در تشخیص اختلالات اپی ژنتیک ازجمله متیلاسیون DNA کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/02
پاتریشیا خشایار ساخت چیپ میکروسیال برای اندازه گیری سطح سرمی مارکرهای استخوانی در بیمار دکتری دانلود 1395/04/30
مهدی دادمهر طراحی و ساخت نانوزیست حسگر جهت تشخیص زود هنگام سرطان بر پایه متیلاسیون پروموتر ژن APC کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/25
هادی داودی بررسی انواع تخلخل روی بستر سیلیکن متخلخل برای بهینه‌سازی اندازه‌گیری استئوکلسین کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/09
سمانه رفیعی سنتز و مطالعه برهم‎کنش گرافن دات GQD با DNA در تشخیص متیلاسیون DNA کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
قیصری زهره بررسی پیشرفت و پاسخ به درمان سرطان پستان با استفاده از ردیابی میکرو آران ای و متالوپروتئازها به عنوان مارکرهای زیستی کارشناسی ارشد
بگدلی سمیرا مطالعه نانو زیست‌حسگرهای FRET بر پایه نقاط کوانتومی جهت تشخیص عامل وبا (Vibrio cholerae کارشناسی ارشد
کوثر شهسوار میستانی طراحی و ساخت آپتا حسگر آدنوزین تری فسفات (ATP) مبتنی بر DNAzyme کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/12
معصومه علی پور تصفیه پساب با آلودگی همزمان با فلزات سنگین و هیدروکربنهای نفتی بااستفاده از ریزسازوارههای متیلوتروف کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
خاکی فرشته بررسی و مطالعه برهم کنش کوانتوم دات CdTe و رنگدانه متیلن بلو با DNA در تشخیص اختلالات اپی ژنتیک ازجمله متیلاسیون DNA کارشناسی ارشد
زهره قیصری بررسی پیشرفت و پاسخ به درمان سرطان پستان با استفاده از ردیابی میکرو آران ای و متالوپروتئازها به عنوان مارکرهای زیستی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
محمدرضا کریمی‌پور طراحی و ساخت حسگر الکتروکمی لومینسانس اصلاح شده با نانوذرات برای اندازه‌گیری داروهای مخدر کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/22
محمد گلباشی تهیه سامانه نانوبیوکامپوزیتی جهت رهایش آهسته اوره دکتری دانلود 1394/12/12
شیوا محمدی شناسایی جهش ژنی به وسیله نانوخوشه‌های فلزی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/27
بدیع فرخد محمدحسین طراحی و ساخت حسگر زیستی دیگوکسین بر پایه روش های نوری کارشناسی ارشد
کریمی‌پور محمدرضا طراحی و ساخت حسگر الکتروکمی لومینسانس اصلاح شده با نانوذرات برای اندازه‌گیری داروهای مخدر کارشناسی ارشد
مقدم محمدرضا طراحی و ساخت سنسور الکتروکمی لومینسانس اصلاح شده با نانوذرات برای اندازه‌گیری بیومولکول‌ها کارشناسی ارشد
علی پور معصومه تصفیه پساب با آلودگی همزمان با فلزات سنگین و هیدروکربنهای نفتی بااستفاده از ریزسازوارههای متیلوتروف کارشناسی ارشد
محمدرضا مقدم طراحی و ساخت سنسور الکتروکمی لومینسانس اصلاح شده با نانوذرات برای اندازه‌گیری بیومولکول‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
دادمهر مهدی طراحی و ساخت نانوزیست حسگر جهت تشخیص زود هنگام سرطان بر پایه متیلاسیون پروموتر ژن APC کارشناسی ارشد
داودی هادی بررسی انواع تخلخل روی بستر سیلیکن متخلخل برای بهینه‌سازی اندازه‌گیری استئوکلسین کارشناسی ارشد
مریم السادات موسوی زادگان دکتری
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های اتصال زیستی 8302400 2 01 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
مشخصه یابی ماکرومولکول¬های زیستی و نانومواد 8302389 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
نانوزیست حسگرها 8302403 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
روش های تعیین ویژگی نانو مواد 8302340 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
مشخصه یابی ماکرومولکول¬های زیستی و نانومواد 8302389 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
فیزیک عمومی 1 8302421 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
میکروفلوئیدیک و کاربردهای زیستی 8302390 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
روشهای شناسایی و آنالیز نانوساختارها 8302396 2 01 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
علوم و مهندسی سطح 8302081 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
نانوزیست حسگرها 8302403 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
روش های تعیین ویژگی نانو مواد 8302340 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
اصول نانوفناوری 8302104 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
زیست حسگرها 8302138 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روش های شناسایی ریززیست ساختارها 8302037 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مواد و سامانه های ریززیست ساختارها 8302036 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روش های تعیین ویژگی نانو مواد 8302340 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
زیست حسگرها 8302138 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
حسگرهای شیمیایی و زیستی 8302364 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روش های شناسایی ریززیست ساختارها 8302037 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روش های تعیین ویژگی نانو مواد 8302340 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2