گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین بوبرشاد

حسین بوبرشاد

حسین بوبرشاد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093281
اتاق: 340
پست الکترونیکی: 

مقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عماد آقایی یک پروتکل MAC جدید برای شبکه های حسگر بی سیم با کاربرد پزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/21
زندی الهام طراحی و پیاده‌سازی سامانه مانیتورینگ فشارخون مبتنی بر پردازش سیگنال‌های حیاتی کارشناسی ارشد
نوروزی ایمان تبیین مدل معماری شبکه اجتماعی سلامت (مطالعه موردی در بیمارستان دکتر شریعتی) کارشناسی ارشد
باصری امید طبقه بندی الگوهای نوار قلب با استفاده از روشهای یادگیری ماشین کارشناسی ارشد
مهدی توکلی طراحی و پیاده سازی مکانیسم افزایش Reliability در شبکه های WSN جهت ارسال بلادرنگ ECG کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/01
عاطفه السادات حقیقت حسینی چارچوب معماری سازمانی بیمارستان(مطالعه موردی بیمارستان دکتر شریعتی) کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/03
بهاره خدایی استیار Spread Trend Detection and Analysis of Sentiments in Social Networks کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
فریبا رضایی عارفی Proposing a Decision Making Algorithm to Select an Appropriate Pattern of Information Technology Architecture for Preventive Oriented Healthcare Centers کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
محبوبه زارع میرک اباد Measuring of quantitative variables on diabetic patients vision and evaluation of the impact of each of them کارشناسی ارشد دانلود 1396/6/29
الهام زندی طراحی و پیاده‌سازی سامانه مانیتورینگ فشارخون مبتنی بر پردازش سیگنال‌های حیاتی کارشناسی ارشد دانلود 93/0703
کامبیز زندی شهیدی طراحی یک سامانه تشخیص سیگنال‌های قلب نامنظم بعنوان یک گره در شبکه حسگر بی‌سیم و مصورسازی نتایج بر روی شبکه Wi-Fi کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/02
فرناز ساسانی روش پیشنهادی ارائه پروتکل اعطاء و لغو مجوز صحبت در PoC کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/15
فاطمه سفیدموی آذر Applying a GRA-based multi-criteria decision making algorithm to propose an IT architecture pattern for organizations associated with air pollution کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
مسعود طاهری یک روش ذخیره سازی توزیع شده مبتنی بر NoSQL برای پرونده کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
مسعود طاهری یک روش ذخیره سازی توزیع شده مبتنی بر NoSQL برای پرونده کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
مسعود طاهری یک روش ذخیره سازی توزیع شده مبتنی بر NoSQL برای پرونده کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
حقیقت حسینی عاطفه السادات چارچوب معماری سازمانی بیمارستان(مطالعه موردی بیمارستان دکتر شریعتی) کارشناسی ارشد
مریم عباس نژاد آرا برقراری ارتباط امن بین شبکه حسگر روی بدن و موبایل با استفاده از علائم حیاتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
وفائی علیرضا بکارگیری کدهای فضا- زمان( توربو) در سیستم¬های HARQ برای بهبود پارامترهای عملکرد سیستم کارشناسی ارشد
آقایی عماد یک پروتکل MAC جدید برای شبکه های حسگر بی سیم با کاربرد پزشکی کارشناسی ارشد
ساسانی فرناز روش پیشنهادی ارائه پروتکل اعطاء و لغو مجوز صحبت در PoC کارشناسی ارشد
محبی فهیمه یک روش کنترل دسترسی نرم‌افزاری متمرکز در سامانه‌های اطلاعاتی بیمارستان کارشناسی ارشد
محمدرضا قادری فشرده‌سازی همزمان سیگنال‌های قلب ( ECG و PCG ) کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/02
زندی شهیدی کامبیز طراحی یک سامانه تشخیص سیگنال‌های قلب نامنظم بعنوان یک گره در شبکه حسگر بی‌سیم و مصورسازی نتایج بر روی شبکه Wi-Fi کارشناسی ارشد
فهیمه محبی یک روش کنترل دسترسی نرم‌افزاری متمرکز در سامانه‌های اطلاعاتی بیمارستان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
سلمان محبی گنج ابادی روشی برای انتخاب حسگر در شبکه های حسگر بی سیم و اینترنت اشیا بر پایه سنجش فشرده کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
قادری محمدرضا فشرده‌سازی همزمان سیگنال‌های قلب ( ECG و PCG ) کارشناسی ارشد
وحید مرضیه انتقال داده حجیم بین بیمارستانی با استفاده از شبکه اینترنت کم سرعت کارشناسی ارشد
طاهری مسعود یک روش ذخیره سازی توزیع شده مبتنی بر NoSQL برای پرونده الکترونیک پزشکی (EMR) کارشناسی ارشد
توکلی مهدی طراحی و پیاده سازی مکانیسم افزایش Reliability در شبکه های WSN جهت ارسال بلادرنگ ECG کارشناسی ارشد
ایمان نوروزی تبیین مدل معماری شبکه اجتماعی سلامت (مطالعه موردی در بیمارستان دکتر شریعتی) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/01
مرضیه وحید انتقال داده حجیم بین بیمارستانی با استفاده از شبکه اینترنت کم سرعت کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
حسین وطن خواه An optimal approach for measuring blood pressure based on a vital signal processing کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
علیرضا وفائی بکارگیری کدهای فضا- زمان( توربو) در سیستم¬های HARQ برای بهبود پارامترهای عملکرد سیستم کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/02

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه پایش سلامت الکترونیک پژوهشی
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی 8303081 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1394
سمینار 8305106 2 12 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
شبکه های چند رسانه ای 8305144 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
سیستم های اطلاعات سلامت 8303080 3 01 هرهفته یک شنبه (16:30 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:00) 1394/03/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1393
شبکه های چند رسانه ای 8305144 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1394/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
شبکه های کامپیوتری پیشرفته 8305067 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1392/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1392
نمایش 6 نتیجه
از 1