اعضای هیات علمی

سامان هراتی زاده

سامان هراتی زاده

سامان هراتی زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
آوا اسدی ابوالوردی ارائه روشی برای دسته بندی مبتنی بر قاعده ی داده های غیر قطعی در پزشکی کارشناسی ارشد
احد بیرنگ تشخیص سلایق کاربر جدید به کمک پرسشهای اولویت محور کارشناسی ارشد
افشین بزرگ پور بازسازی درخت تبارزایی تومور بر پایه استفاده از تنوع تعداد تکرار در توالی یابی سلول منفرد کارشناسی ارشد
خشایار فتحی نژاد استفاده از روش های تحلیل و توضیح کارکرد مدل در بازار های مالی کارشناسی ارشد
زینب غفارنسب پالایش مشارکتی با استفاده از تحلیل شبکه های علامت دار کارشناسی ارشد
نعیمه حضرتی استفاده از پیش بینی یال در سیستم های توصیه گر مبتنی بر ارجحیت کارشناسی ارشد
طاهر حکمت فر مدلسازی مبتنی بر یادگیری عمیق در سیستم‌های توصیه گر دکتری
احمد ایزدپور پیش بینی برهم کنش های پروتئین - پروتئین با استفاده از رویکرد یادگیری عمیق کارشناسی ارشد
سیاوش نجف زاده زنوز خرید و فروش خودکار در بازار های ارزی با استفاده از یادگیری ماشین کارشناسی ارشد
آرش نگهداری کیا ارایه مدل پیش بینی نوسان در بازارهای مالی با استفاده ازساختارهای شبکه ای و روشهای یادگیری ماشین دکتری
مینا پناهی بهره گیری از داده کاوی برای تشخیص اثرات ناخواسته دارویی کارشناسی ارشد
ابراهیم پورصادقی یافتن مجموعه افراد مشابه در سیستمهای توصیه گر با بهره گیری از داده های اعتماد و عدم اعتماد کارشناسی ارشد
معصومه رحمانی ارائه یک سیستم توصیه گر با هدف افزایش رضایتمندی کاربر کارشناسی ارشد
پارسا رازبان استفاده از اطلاعات معاملات و قیمت در بازار سهام به منظور یادگیری استراتژی داد و ستد کارشناسی ارشد
فاطمه رضائی ارائه روشی مبتنی بر یادگیری ماشین برای مدیریت سبد سهام کارشناسی ارشد
نصیرالدین سپهری خامنه تشخیص تهاجم کاربران واقعی سامانه های پیشنهادگر کارشناسی ارشد
انوشه شاه میرزا کاهش شبکه سیستم های توصیه گر کارشناسی ارشد
بیتا شمس رتبه بندی مشارکتی همسایه محور با استفاده از مدل سازی شبکه ای دکتری
نیما توسلی یادگیری ساختار شبکه برای پیش بینی بازارهای مالی کارشناسی ارشد
رضا یگانگی توسعه یک سیستم توصیه گر مبتنی بر توالی آگاه از زمینه کارشناسی ارشد
سارا زمانی استنتاج درخت فیلوژنی تومور متاستازی سرطان با استفاده از توالی تک سلولی کارشناسی ارشد
شراره زه تابیان کاربرد یادگیری عمیق در بخش بندی تصاویر پزشکی MRI مغزی کارشناسی ارشد
جلال احمدی ارایه روشی برای معامله در بازار بورس به کمک شناسایی و مدلسازی روابط میان رخداد ها کارشناسی ارشد 1400/6/30
احمد ایزدپور پیش بینی برهم کنش های پروتئین - پروتئین با استفاده از رویکرد یادگیری عمیق کارشناسی ارشد 1397/7/10
افشین بزرگ پور بازسازی درخت تبارزایی تومور بر پایه استفاده از تنوع تعداد تکرار در توالی یابی سلول منفرد کارشناسی ارشد 1400/6/29
مینا پناهی بهره گیری از داده کاوی برای تشخیص اثرات ناخواسته دارویی کارشناسی ارشد 1392/6/31
نیما توسلی یادگیری ساختار شبکه برای پیش بینی بازارهای مالی کارشناسی ارشد 1401/10/28
الهه جعفری ارائه یک روش پیشنهاد مقاله علمی مبتنی بر تحلیل شبکه ناهمگن اطلاعات کارشناسی ارشد 1401/4/21
علیرضا جعفری پیش بینی بازار های مالی با استفاده از تحلیل و مدل سازی مبتنی بر شبکه کارشناسی ارشد 1401/11/3
احسان حسین زاده استفاده از یادگیری عمیق به منظور پیش بینی در بازارهای سرمایه کارشناسی ارشد 1398/3/26
طاهر حکمت فر مدلسازی مبتنی بر یادگیری عمیق در سیستم‌های توصیه گر دکتری 1400/10/15
آرش خویینی بهبود بازنمایی برداری کاربر و کالا در سیستم های توصیه گر با استفاده از یادگیری عمیق کارشناسی ارشد 1398/3/26
پارسا رازبان استفاده از اطلاعات معاملات و قیمت در بازار سهام به منظور یادگیری استراتژی داد و ستد کارشناسی ارشد 1400/6/30
شیما رحیمی پیش بینی پذیری ساخت واجی از کلمات نوشته شده فارسی کارشناسی ارشد 1396/11/29
معصومه رحمانی ارائه یک سیستم توصیه گر با هدف افزایش رضایتمندی کاربر کارشناسی ارشد 1397/6/27
فاطمه رضایی ارائه روشی مبتنی بر یادگیری ماشین برای مدیریت سبد سهام کارشناسی ارشد 1401/11/3
سارا زمانی استنتاج درخت فیلوژنی تومور متاستازی سرطان با استفاده از توالی تک سلولی کارشناسی ارشد 1399/7/30
فرخنده زنده فیلی شناسایی تهاجم در سیستمهای توصیه گر مبتنی بر پالایش مشارکتی به کمک تحلیل دنباله ها کارشناسی ارشد 1394/12/3
شراره زه تابیان کاربرد یادگیری عمیق در بخش بندی تصاویر پزشکی MRI مغزی کارشناسی ارشد 1395/10/5
شراره زه تابیان کاربرد یادگیری عمیق در بخش بندی تصاویر MR مغز کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/05
سیدمحمدحسین سیدرضی زاده زاویه طراحی و پیاده سازی سامانه تبدیل تصویر نوشتار رسمی فارسی به گفتار کارشناسی ارشد 1395/7/13
سیده یاسمین سعادت استفاده از بازنمایی برداری شبکه در سیستم های توصیه گر گراف محور کارشناسی ارشد 1398/3/29
بیتا شمس رتبه بندی مشارکتی همسایه محور با استفاده از مدل سازی شبکه ای دکتری 1397/5/3
مهدی صادقی پیش بینی بازارهای مالی با ترکیب و توسعه مجموعه ای از پیش بینی کننده ها کارشناسی ارشد 1401/6/2
نگار صدرزاده احمدی استفاده از یادگیری ماشین برای تشخیص خودکار درد اسب کارشناسی ارشد 1399/7/29
هومن صنعتکارمدبر ارائه یک مدل دسته بندی تکاملی برای دسته بندی داده های پزشکی با توزیع نامتوازن کارشناسی ارشد 1392/6/31
سیدمحمدحسین طهایی پیش بینی ریسک ابتلا به بیماری هپاتیت ب در داده های بومی ایران با استفاده از روش های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1392/6/26
رقیه علینقی زاده فیروزجایی تبدیل خودکار متن محاوره ای فارسی به متن رسمی فارسی در سطح واژگانی و دستور کارشناسی ارشد 1396/11/29
زینب غفارنسب پالایش مشارکتی با استفاده از تحلیل شبکه های علامت دار کارشناسی ارشد 1396/7/11
خشایار فتحی نژاد استفاده از روش های تحلیل و توضیح کارکرد مدل در بازار های مالی کارشناسی ارشد 1401/11/30
رضا یگانگی توسعه یک سیستم توصیه گر مبتنی بر توالی آگاه از زمینه کارشناسی ارشد 1399/7/30
احسان مجاهدی سامانه پشتیبان تصمیم گیری جهت تشخیص بیماری های دستگاه گوارش کارشناسی ارشد 1397/6/27
بهزاد محمدصالحی ارائه ی یک الگوریتم برای تشخیص ژنهای سرطانی با استفاده از اطلاعات کدون کارشناسی ارشد 1396/7/12
شادی میرزایی هم تراز سازی سراسری چندگانه شبکه های تعامل پروتئین - پروتئین کارشناسی ارشد 1398/7/1
پریسا مصطفوی ارائه مدل پیشنهاد دهنده محصول در تجارت الکترونیک با استفاده از روش های داده کاوی کارشناسی ارشد 1399/11/14
سیاوش نجف زاده زنوز خرید و فروش خودکار در بازار های ارزی با استفاده از یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1400/6/29
آرش نگهداری کیا ارایه مدل پیش بینی نوسان در بازارهای مالی با استفاده ازساختارهای شبکه ای و روشهای یادگیری ماشین دکتری 1397/11/10
مجید وقاری سفارش گذاری در بازار سهام به کمک یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1400/11/13
آوا اسدی ابوالوردی ارائه روشی برای دسته بندی مبتنی بر قاعده ی داده های غیر قطعی در پزشکی کارشناسی ارشد 1392/11/12
احد بیرنگ تشخیص سلایق کاربر جدید به کمک پرسشهای اولویت محور کارشناسی ارشد 1396/7/11
رضا بکتاش بهبود سامانه پیش بینی موقعیت به کمک کاوش دنباله های حرکتی کارشناسی ارشد 1395/7/12
مینا پناهی بهره گیری از داده کاوی برای تشخیص اثرات ناخواسته ی دارویی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
ابراهیم پورصادقی یافتن مجموعه افراد مشابه در سیستمهای توصیه گر با بهره گیری از داده های اعتماد و عدم اعتماد کارشناسی ارشد 1396/7/4
نعیمه حضرتی استفاده از پیش بینی یال در سیستم های توصیه گر مبتنی بر ارجحیت کارشناسی ارشد 1396/7/12
مصطفی رحمانی ایجاد یک مدل هیبریدی فازی- میان تراکنشی برای کشف الگوهای انجمنی روی داده های مالی کارشناسی ارشد 1394/11/12
شراره زه تابیان Application of Deep Learning in MRI Brain کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/05
محمد حسین ساعدی شناسایی زیر شبکه های نشانگر به منظور ساخت مدل پیش بینی سرطان کارشناسی ارشد 1395/7/11
نصیرالدین سپهری خامنه تشخیص تهاجم کاربران واقعی سامانه های پیشنهادگر کارشناسی ارشد 1396/7/2
رضا سمیعی زنوز یک سامانه پشتیبان تصمیم امدادرسانی شخصی با استفاده از فناوری موبایل کارشناسی ارشد 1393/12/13
انوشه شاه میرزا کاهش شبکه سیستم های توصیه گر کارشناسی ارشد 1396/11/23
مهسا صعودی علمداری تشخیص نوع بیماری با استفاده از نسخه های بیماران سرپایی کارشناسی ارشد 1393/3/24
محمدحسین طهائی پیش‌بینی احتمال ابتلا به بیماری هپاتیت ب در داده‌های بومی ایران با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه داده کاوی پژوهشی
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
یادگیری ماشین 8305041 3 01 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1402
یادگیری ماشین 8305041 3 02 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1402
کاوش دادگان انبوه 8305098 3 01 هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1401
داده کاوی 8305218 3 01 هرهفته (17:00 - 19:00) | هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1401
یادگیری ماشین 8305041 3 01 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
داده کاوی 8305218 3 01 هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
کاوش دادگان انبوه 8305098 3 01 هرهفته (15:30 - 17:30) | هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1400
پردازش دادگان های انبوه 8305225 3 01 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
یادگیری ماشین 8305041 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
داده کاوی 8305218 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1400/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
داده کاوی 8305218 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
هوش مصنوعی 8305129 3 01 هرهفته شنبه (16:30 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 18:00) 1399/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
کاوش دادگان انبوه 8305098 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
طراحی واسط کاربر 8305141 3 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 16:30) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
پردازش دادگان های انبوه 8305225 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
یادگیری ماشین 8305041 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
طراحی واسط کاربر 8305141 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:00) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
یادگیری ماشین 8305041 3 01 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
هوش مصنوعی 8305129 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
داده کاوی 1 8305044 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2