اعضای هیات علمی

سامان هراتی زاده

سامان هراتی زاده

سامان هراتی زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
احد بیرنگ تشخیص سلایق کاربر جدید به کمک پرسشهای اولویت محور کارشناسی ارشد
زینب غفارنسب پالایش مشارکتی با استفاده از تحلیل شبکه های علامت دار کارشناسی ارشد
طاهر حکمت فر مدلسازی مبتنی بر یادگیری عمیق در سیستم‌های توصیه گر دکتری
احمد ایزدپور پیش بینی برهم کنش های پروتئین - پروتئین با استفاده از رویکرد یادگیری عمیق کارشناسی ارشد
شادی میرزایی هم تراز سازی سراسری چندگانه شبکه های تعامل پروتئین - پروتئین کارشناسی ارشد
ابراهیم پورصادقی یافتن مجموعه افراد مشابه در سیستمهای توصیه گر با بهره گیری از داده های اعتماد و عدم اعتماد کارشناسی ارشد
معصومه رحمانی ارائه یک سیستم توصیه گر با هدف افزایش رضایتمندی کاربر کارشناسی ارشد
پارسا رازبان استفاده از اطلاعات معاملات و قیمت در بازار سهام به منظور یادگیری استراتژی داد و ستد کارشناسی ارشد
محمدحسین ساعدی شناسایی زیر شبکه های نشانگر به منظور ساخت مدل پیش بینی سرطان کارشناسی ارشد
نصیرالدین سپهری خامنه تشخیص تهاجم کاربران واقعی سامانه های پیشنهادگر کارشناسی ارشد
بیتا شمس رتبه بندی مشارکتی همسایه محور با استفاده از مدل سازی شبکه ای دکتری
رضا یگانگی توسعه یک سیستم توصیه گر مبتنی بر توالی آگاه از زمینه کارشناسی ارشد
احمد ایزدپور پیش بینی برهم کنش های پروتئین - پروتئین با استفاده از رویکرد یادگیری عمیق کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
احسان حسین زاده Using Deep Learning in Financial Markets Prediction کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/26
آرش خویینی Improving Entity Representations in Recommendation Systems Using Deep Learning کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/26
شیما رحیمی پیش بینی پذیری ساخت واجی از کلمات نوشته شده فارسی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
معصومه رحمانی ارائه یک سیستم توصیه گر با هدف افزایش رضایتمندی کاربر کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
فرخنده زنده فیلی Utilizing temporal sequence analysis for Shlling attack detection in collaborative filtering کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/04
شراره زه تابیان کاربرد یادگیری عمیق در بخش بندی تصاویر MR مغز کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/05
سیدمحمدحسین سیدرضی زاده زاویه طراحی و پیاده‌سازی سامانه تبدیل تصویر نوشتار رسمی فارسی به گفتار کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
سیده یاسمین سعادت استفاده از بازنمایی برداری شبکه در سیستم‌ های توصیه‌ گر گراف‌ محور کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/29
بیتا شمس رتبه بندی مشارکتی همسایه محور با استفاده از مدل سازی شبکه ای دکتری دانلود 1397/05/03
رقیه علینقی زاده فیروزجایی Automatic Conversion of Colloquial Persian Text to Standard Persian Text at Lexical and Grammar level کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
بهزاد محمدصالحی Introduction an algorithm for Cancer related genes identification using Codon information کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
آرش نگهداری کیا ارایه مدل پیش بینی نوسان در بازارهای مالی با استفاده از ساختارهای شبکه ای و روشهای یادگیری ماشین دکتری دانلود 1397/11/10
آوا اسدی ابوالوردی ارائه ی روشی برای دسته‌بندی مبتنی بر قاعده ی داده های غیرقطعی در پزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/12
احد بیرنگ Facing the Cold Start in Rank Bank Recommender Systems کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
رضا بکتاش بهبود سامانه پیش‌بینی موقعیت به کمک کاوش دنباله های حرکتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
مینا پناهی بهره گیری از داده کاوی برای تشخیص اثرات ناخواسته ی دارویی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
ابراهیم پورصادقی یافتن مجموعه افراد مشابه در سیستمهای توصیه گر با بهره گیری از داده های اعتماد و عدم اعتماد کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
نعیمه حضرتی Link prediction in ranking based recommender networks کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
مصطفی رحمانی ایجاد یک مدل ترکیبی فازی-میان‌تراکنشی برای کشف الگوهای انجمنی روی داده‌های مالی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/12
شراره زه تابیان Application of Deep Learning in MRI Brain کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/05
محمد حسین ساعدی شناسایی زیر شبکه‌های نشانگر به منظور ساخت مدل پیش‌بینی سرطان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
نصیرالدین سپهری خامنه تشخیص تهاجم کاربران واقعی سامانه های پیشنهادگر کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/02
رضا سمیعی زنوز یک سامانه پشتیبان تصمیم امدادرسانی شخصی با استفاده از فناوری موبایل کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/13
انوشه شاه میرزا Graph Reduction in Recommendation Systems کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
مهسا صعودی علمداری تشخیص نوع بیماری با استفاده از نسخه های بیماران سرپایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/24
محمدحسین طهائی پیش‌بینی احتمال ابتلا به بیماری هپاتیت ب در داده‌های بومی ایران با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه داده کاوی پژوهشی
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
داده کاوی 8305218 3 01 هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
کاوش دادگان انبوه 8305098 3 01 هرهفته (15:30 - 17:30) | هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1400
پردازش دادگان های انبوه 8305225 3 01 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
یادگیری ماشین 8305041 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
داده کاوی 8305218 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1400/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
داده کاوی 8305218 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
هوش مصنوعی 8305129 3 01 هرهفته شنبه (16:30 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 18:00) 1399/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
کاوش دادگان انبوه 8305098 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
طراحی واسط کاربر 8305141 3 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 16:30) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
پردازش دادگان های انبوه 8305225 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
یادگیری ماشین 8305041 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
طراحی واسط کاربر 8305141 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:00) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
یادگیری ماشین 8305041 3 01 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
هوش مصنوعی 8305129 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
داده کاوی 1 8305044 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کاوش دادگان انبوه 8305098 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار 8305106 2 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
داده کاوی 2 8305045 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
یادگیری ماشین 8305041 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
کاوش دادگان انبوه 8305098 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:00) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2