اعضای هیات علمی

احمد حاجی نژاد

احمد حاجی نژاد

احمد حاجی نژاد    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مریم عابدی بررسی تولیدبیواتانول سوختی از ضایعات سیب زمینی کارشناسی ارشد
سپیده عابدی بررسب عملکرد منابع گیاهی بومی برای تولید بیو دیزل و معرفی گونه برتر در ایران کارشناسی ارشد
کسری علی ین تحلیل واحد یکپارچه سیستم سیکل رانکین، جذب کربن دی اکسید و مایع سازی کربن دی اکسید کارشناسی ارشد
امید بهمنی برآورد مصرف انرژی و ردپای کربن در تولید آب در بخش شرب، صنعت و فضای سبز کارشناسی ارشد
مجتبی جعفری بررسی وضعیت سوخت ترکیبی بیواتانول در موتورهای تزریق مستقیم کارشناسی ارشد
محمد هادی کتولی طراحی و بهینه سازی سامانه استرلینگ جهت تولید سرمایش با استفاده از منبع بایومس کارشناسی ارشد
حسینعلی محمدحسینی دکتری
امیرحسین شفیعی مقدم نقش مالیات بر ارزش افزوده بر کاهش مصرف سوخت های فسیلی و افزایش کاربرد انرژیهای نو کارشناسی ارشد
نیما شمساپور ارائه ی مدل دینامیک حمل و نقل شهری کم کربن در چارچوب توسعه پایدار شهری دکتری
محمد وهابی خواه برآورد توان الکتریکی نیروگاه زباله سوز بر اساس میزان پسماند تولیدی و مقدار خروجی آلاینده های هوا در تهران کارشناسی ارشد
عماد ضیائی حلیمه جانی تحلیل اکسرژی و زیست محیطی نیروگاه زباله سوز با پیش گرمایش بیوگاز تولیدی از هاضم بیهوازی کارشناسی ارشد
امیر اکبری Design and Exergy analysis of an Integrated CCHP Fuel Cell-Gas Turbine-Absorption Refrigeration System and Water Desalination Process Using Forward Osmosis کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
امید بهمنی Investigating carbon footprints for supplying drinking, green space and industry water in Tehran city کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/04
رامین پوریا طراحی بهینه برای زنجیره تامین اتانول در استان اردبیل کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/28
علیرضا حیدری مدلسازیی عرضه پایدار انرژی الکتریکی برای ایران با تاکید بر ایجاد بورس انرژی الکتریکی منطقه ای و جایگزینی انرژیهای تجدیدپذیر(بیوانرژی) دکتری دانلود 1397/06/20
ثمین راثی امکان‌سنجی استفاده از گیاه‌های تولیدی وتلند ها برای تولید سوخت‌های زیستی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/14
سعید راهبی Pollutant optimization of incinirator کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
مهدی ساعدی Analysis and comparison of the environmental costs of energy section using renewable energy approach(Biodiesel – Tehran city case study) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
فرهاد سراج Simulation of energy consumption of a Tourist building to replace with renewable resources and optimization of geometric arrangement and structural parameters کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
عماد ضیائی حلیمه جانی تحلیل اکسرژی و زیست محیطی نیروگاه زباله سوز با پیشگرمایش بیوگاز تولیدی از هاضم بیهوازی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/13
کسری علی ین Analysis of integrated Rankine cycle, carbon capture, and carbon liquefaction process chain کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/29
علی غلامی Biodiesel production from Norouzak oil using a microchannel reactor and ionic liquid catalyst کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
هومن فرشینه عدل ساخت کانال و تست ارتقاء عملکرد توربین بادی کوچک کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
مریم فیروزی SpecificationsEconomical evaluation of Persian Gulf Star GasCondensate Refinery Gasoline Blending based on کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/03
ساسان قنبری شبیه سازی توربین بادی Shrouded با مقاطع متغیر کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
محمدهادی کتولی Optimization of Coupling Two Stirling Engines for Heat-to-Cool Generation Using Biomass کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/14
محمد هادی کتولی Optimization of Coupling Two Stirling Engines for Heat-to-Cool Generation Using Biomass کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/14
مجتبی لک کمری طراحی فرآیند و ارزیابی بهینه با کمک شبیه سازی راکتور هیدرولیز در تولید بیواتانول از مواد لیگنوسلولزی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/14
مرتضی نیک نژاد تاثیر سوخت بیودیزل حاصل از دانه های روغنی گیاه نوروزک بر آلاینده های اگزوزی موتورهای احتراق تراکمی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/14
ابوالفضل نوذری Feasibility study of waste incineration in waste management in Mazandaran کارشناسی ارشد دانلود 1397/12/05
سپیده سادات احمدی The feasibility of the use of Spanta hybrid fuel as an additive in a microturbine gas with the aim of reducing emissions کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
ثروتی پوریا شبیه سازی CFD اختلاط مکانیکی بر پایه نصب میکسر استاتیکی در هاضم بی-هوازی کارشناسی ارشد
پوریا ثروتی شبیه سازی CFD اختلاط مکانیکی بر پایه نصب میکسر استاتیکی در هاضم بی-هوازی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/10
سید مراد جاوید بررسی فرآیند تولید بیودیزل با استفاده از تکنولوژی کاویتاسیون هیدرودینامیکی از روغن گیاهی نوروزک کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
صید مراد جاوید بررسی فرآیند تولید بیودیزل با استفاده از تکنولوژی کاویتاسیون هیدرودینامیکی از روغن گیاهی نوروزک کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
مجتبی جعفری بررسی وضعیت سوخت ترکیبی بیواتانول در موتورهای تزریق مستقیم کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/13
حسینی حسین بهینه سازی توابع اقتصادی و انرژی توربین بادی کوچک(لنزدار وبدون لنز) مبتنی بر الگوریتم NSGA II کارشناسی ارشد
حسین حسینی بهینه سازی توابع اقتصادی و انرژی توربین بادی کوچک(لنزدار وبدون لنز) مبتنی بر الگوریتم NSGA II کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
سیدحمید دلبری Aerodynamic Noise Reduction of A 600 KW NREL CART Wind Turbine Using Blade Tip Profile Modification and Assessment of Environmental Effects of Noise Emission دانلود 1396/04/14
سید حمید دلبری تغییر شکل نوک پره توربین بادی 600 کیلووات به منظور کاهش نویز ایرودینامیکی و بررسی اثرات زیست محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/14
پوریا رامین طراحی بهینه برای زنجیره تامین اتانول در استان اردبیل کارشناسی ارشد
قنبری ساسان شبیه سازی توربین بادی Shrouded با مقاطع متغیر کارشناسی ارشد
مهدی ساعدی بررسی و مقایسه هزینه های زیست محیطی بخش انرژی با رویکرد استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر(بایودیزل - مطالعه موردی شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
عابدی سپیده بررسی عملکرد منابع گیاهی بومی برای تولید بیودیزل و معرفی گونه برتر در ایران کارشناسی ارشد
جاوید سید مراد بررسی فرآیند تولید بیودیزل با استفاده از تکنولوژی کاویتاسیون هیدرودینامیکی از روغن گیاهی نوروزک کارشناسی ارشد
جاوید صید مراد بررسی فرآیند تولید بیودیزل با استفاده از تکنولوژی کاویتاسیون هیدرودینامیکی از روغن گیاهی نوروزک کارشناسی ارشد
سپیده عابدی بررسی عملکرد منابع گیاهی بومی برای تولید بیودیزل و معرفی گونه برتر در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/01
مریم عابدی بررسی تولید بیواتانول سوختی از ضایعات سیب¬زمینی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/14
ضیائی حلیمه جانی عماد تحلیل اکسرژی و زیست محیطی نیروگاه زباله سوز با پیشگرمایش بیوگاز تولیدی از هاضم بیهوازی کارشناسی ارشد
هادی فاضلی استاندارد سازی سوخت زیستی هوایی حاصل از گونه ی بومی ایرانی نوروزک کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/14
مهران قلم چی ساخت و بهینه¬سازی نیروگاه آزمایشی دودکش خورشیدی بهمراه محرک¬های الکتروهیدرودینامیک کارشناسی ارشد دانلود 92/11/29
نوری گیتی ساخت یک نمونه MEA پیل سوختی الکترولیت پلیمری و بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر عملکرد آن کارشناسی ارشد
مجتبی لک کمری Process design and optimum assesment via hydrolysis reactor simulation in bioethanol production from lignocellolosic materials کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/14
جعفری مجتبی بررسی وضعیت سوخت ترکیبی بیواتانول در موتورهای تزریق مستقیم کارشناسی ارشد
لک کمری مجتبی Process design and optimum assesment via hydrolysis reactor simulation in bioethanol production from lignocellolosic materials کارشناسی ارشد
عابدی مریم بررسی تولید بیواتانول سوختی از ضایعات سیب¬زمینی کارشناسی ارشد
فیروزی مریم تحلیل اقتصادی اختلاط بنزین پالایشگاه ستاره خلیج فارس با توجه به پارامترهای کیفی کارشناسی ارشد
قلم چی مهران ساخت و بهینه¬سازی نیروگاه آزمایشی دودکش خورشیدی بهمراه محرک¬های الکتروهیدرودینامیک کارشناسی ارشد
گیتی نوری ساخت یک نمونه MEA پیل سوختی الکترولیت پلیمری و بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر عملکرد آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
فاضلی هادی استاندارد سازی سوخت زیستی هوایی حاصل از گونه ی بومی ایرانی نوروزک کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فناوری انرژیهای تجدیدپذیر 1 8301208 3 01 هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
مهندسی فرایند در سیستم‌های انرژی 8301225 3 02 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
انرژی و محیط زیست 8301125 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
انرژی و محیط زیست 8301125 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:30) 1399/11/12 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مهندسی فرآیند 8301076 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1399/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مباحث ویژه مهندسی سیسیتمهای انرژی 8301049 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1399/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
انرژی های زیستی 8301189 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
انرژی و محیط زیست 8301020 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مدیریت و اقتصاد انرژی 8301008 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مبانی اقتصاد 8301078 3 01 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مبانی فناوری‌های انرژی 8301074 3 01 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
انرژی های زیستی 8301189 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مبانی اقتصاد 8301078 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اقتصاد منابع پایان پذیر انرژی 8301107 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مبانی اقتصاد 8301078 3 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی انرژی های تجدیدپذیر 2 8301016 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر 8301185 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فناوری انرژی های تجدیدپذیر 8301121 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
انرژی های زیستی 8301189 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1394
انرژی و اقتصاد 8301094 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) 1395/03/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2