اعضای هیات علمی

هادی زارع

هادی زارع

هادی زارع    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 86093059
اتاق: 340
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ناصر عرفانی عبدالحسینیان بخش بندی تصاویر دندان پزشکی بر پایه شبکه های عصبی عمیق کارشناسی ارشد
سمیرا اثنی عشری رویکرد ترکیبی برای سامانه های توصیه گر بر مبنای اعتماد کارشناسی ارشد
محسن قاسمی پارسا انتخاب ویژگی مبتنی بر یادگیری تنک در داده های با ابعاد بالا دکتری
سیدمحمدعلی قریشی پیش بینی بازار سهام سلامت با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد
عماد کبریائی استخراج موضوع از متون غیر ساخت یافته با استفاده از مدلهای موضوعی صرفه جو کارشناسی ارشد
سیدمحسن میرهاشمی بازاریابی اجتماعی هوشمند بر اساس حداکثرسازی نفوذ با رویکرد تشخیص انجمن کارشناسی ارشد
سهیلا مولائی کاوش و بازنمایی شبکه های اجتماعی بزرگ مقیاس مبتنی بر رویکرد یادگیری عمیق دکتری
هادی مولا تشخیص تقلب مبتنی بر ابزارهای شبکه ای و یادگیری ژرف کارشناسی ارشد
عاطفه شاهرخی ارائه یک رویکرد نوین برای دسته بندی چند برچسبی گره ها در شبکه های اجتماعی کارشناسی ارشد
سمیرا اثنی عشری ارائه رویکرد ترکیبی برای بهبود سامانه‌های توصیه‌گر بر مبنای اعتماد کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/03
مینا اختیاری قره باغ تشخیص حالت نزدیک به افتادن در بدن انسان با استفاده از حسگرهای حرکتی یکپارچه شده در تلفن های همراه هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
رامین اسدی انجام پردازش تصویر و تحلیل آماری بر روی داده های برگرفته از یک محفظه احتراق آزمایشگاهی با شعله پایدار شده چرخشی همراه با پاشش سوخت ثانویه کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/31
بهاره خدایی استیار تحلیل و شناخت روند شیوع عواطف در شبکه های اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
عاطفه شاهرخی ارائه یک رویکرد نوین برای دسته بندی چند برچسبی گره ها در شبکه های اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/07
سیده معصومه عربی Point of Interest Recommendation based on Matrix Factorization approches کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
ناصر عرفانی عبدالحسینیان بخش بندی تصاویر دندان پزشکی بر پایه شبکه های عصبی عمیق کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
سیدمحمدعلی قریشی پیش بینی بازار سهام سلامت با استفاده از روش‌ های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
سیدمحمدعلی قریشی پیش بینی بازار سهام سلامت با استفاده از روش‌ های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
مهرناز لعلی مقدمه‌ای بر اثبات حدس مامفورد در حالت پایا کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
محسن میرزائی مدل پیشنهاد‌ دهنده بر پایه فاکتورگیری ماتریس با بهره‌گیری از فرامسیرهای مبتنی بر اعتماد کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/01
صابره یوسفی Rhythm Recognition of Persian Poems via Machine Learning کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
حسین وطن خواه An optimal approach for measuring blood pressure based on a vital signal processing کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
الهام ابراهیمی پیش‌بینی خطر ابتلا به بیماری فشارخون بالا در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/13
وحید احسانی آرا Survey and Evaluation of The Stack Protocol for Wireless Machine to Machine Communications کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/18
خاطره احمدی تحلیل شدت آسیب ناشی از بیماری ها با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی و نفوذ اطلاعات کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
مهدی ایزدی فرهادی همولوژی گروه کلاس نگاشت جهت ناپذیر پایا کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
آوا اسدی ابوالوردی ارائه ی روشی برای دسته‌بندی مبتنی بر قاعده ی داده های غیرقطعی در پزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/12
ابراهیمی الهام پیش‌بینی خطر ابتلا به بیماری فشارخون بالا در ایران کارشناسی ارشد
اسدی ابوالوردی آوا ارائه ی روشی برای دسته‌بندی مبتنی بر قاعده ی داده های غیرقطعی در پزشکی کارشناسی ارشد
کیوان بیجاری Sentiment Analysis using a Graph کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/13
بهنام بختیاری ساختارهای دیراک و دستگاه‌های لاگرانژی ضمنی کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/02
مهدی حاجی آبادی Finding Overlapping Communities in Networks Using Probabilistic Methods کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
عاطفه السادات حقیقت حسینی چارچوب معماری سازمانی بیمارستان(مطالعه موردی بیمارستان دکتر شریعتی) کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/03
احمدی خاطره تحلیل شدت آسیب ناشی از بیماری ها با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی و نفوذ اطلاعات کارشناسی ارشد
محمد دارا نگاشت تکانی و هم‌مرزی خمینه‌های نافشرده کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/19
سعیده رضاوندی شعاعی پیش‌بینی ارتباط در شبکه‌های ناهمگن کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/02
رضاوندی شعاعی سعیده پیش‌بینی ارتباط در شبکه‌های ناهمگن کارشناسی ارشد
آبتین شاه کرمی A Stream-Sensitive Distributed Approach for Configuring Cascaded Classifier Topologies in Real-Time Large-Scale Stream Mining Systems کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/27
حقیقت حسینی عاطفه السادات چارچوب معماری سازمانی بیمارستان(مطالعه موردی بیمارستان دکتر شریعتی) کارشناسی ارشد
مینا عبد نیکویی پور سامانه توصیه گر مبتنی بر مسیرهای انتشار در شبکه ناهمگن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
مهران فضلی مفاهیم همولوژی در دستگاه‌های دینامیکی کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/02
محمد قهاری طراحی و پیاده سازی یک سامانه پوشیدنی پایش علائم حیاتی با کاربرد در پیش بینی تشنج کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
عماد کبریایی استخراج موضوع از متون غیر ساخت یافته با استفاده از مدلهای موضوعی صرفه جو کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
مهرناز لعلی Moduli Space OfRiemann Surfaces: Mumford’s Conjecture کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
نیازی خلیل آباد مجتبی انتخاب ویژگی با رویکرد برخط با استفاده از مدل‌های احتمالاتی کارشناسی ارشد
نازنین مظلومان مدل سازی ریاضی شیوع دو بیماری متعامل در دو شبکه هم پوشان کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/19
ایزدی فرهادی مهدی همولوژی گروه کلاس نگاشت جهت ناپذیر پایا کارشناسی ارشد
لعلی مهرناز Moduli Space OfRiemann Surfaces: Mumford’s Conjecture کارشناسی ارشد
مجتبی نیازی خلیل آباد انتخاب ویژگی با رویکرد برخط با استفاده از مدل‌های احتمالاتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/15
مظلومان نازنین مدل سازی ریاضی شیوع دو بیماری متعامل در دو شبکه هم پوشان کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهینه سازی محدب 8305220 3 01 هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
داده کاوی و یادگیری ماشین 8305229 3 01 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
یادگیری ماشین و باز شناسی الگو 8305099 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
بهینه سازی محدب 8305220 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1400/04/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مبانی نظری شبکه های اجتماعی 8305093 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1400/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
داده کاوی و یادگیری ماشین 8305229 3 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1399/11/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
یادگیری ماشین و باز شناسی الگو 8305099 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1399/11/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
بهینه سازی محدب 8305220 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1399/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مبانی نظری شبکه های اجتماعی 8305093 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1399/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
بهینه سازی محدب 8305220 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
داده کاوی و یادگیری ماشین 8305229 3 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
یادگیری ماشین و باز شناسی الگو 8305099 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
روش تحقیق 8305113 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
ریاضیات یادگیری 8305040 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مبانی نظری شبکه های اجتماعی 8305093 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
یادگیری ماشین و باز شناسی الگو 8305099 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روش تحقیق 8305113 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مباحث ویژه 8305035 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
آمار و احتمالات پیشرفته 8305066 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار 8305106 2 09 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2