اعضای هیات علمی

هادی زارع

هادی زارع

هادی زارع    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 86093059
اتاق: 340
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مینا عبدنیکوئی پور سامانه توصیه گر مبتنی بر مسیرهای انتشار در شبکه های ناهمگن کارشناسی ارشد
سجاد اقاپورنصرابادی انتشار عادلانه اطلاعات در شبکه‌های چندگانه با رویکرد یادگیری بازنمایی عمیق کارشناسی ارشد
سیده معصومه عربی پیشنهاد نقاط مورد علاقه با استفاده از رویکرد تجزیه ماتریس کارشناسی ارشد
کیوان بیجاری تحلیل تمایلات متون با استفاده از بازنمایی مبتنی بر گراف کارشناسی ارشد
هادی داوردوست طبقه بندی نفرت پراکنی در شبکه های اجتماعی با به کارگیری مدل های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد
ناصر عرفانی عبدالحسینیان بخش بندی تصاویر دندان پزشکی بر پایه شبکه های عصبی عمیق کارشناسی ارشد
محمدمهدی اسماعیلی تشخیص کلاهبرداری در شبکه های مالی با استفاده از روشهای داده کاوی مبتنی بر گراف کارشناسی ارشد
سمیرا اثنی عشری رویکرد ترکیبی برای سامانه های توصیه گر بر مبنای اعتماد کارشناسی ارشد
سیده بهاره فاطمی وانانی مدل های بازنمایی گرافی با استفاده از رویکرد یادگیری عمیق کارشناسی ارشد
محسن قاسمی پارسا انتخاب ویژگی مبتنی بر یادگیری تنک در داده های با ابعاد بالا دکتری
سیدمحمدعلی قریشی پیش بینی بازار سهام سلامت با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد
عماد کبریائی استخراج موضوع از متون غیر ساخت یافته با استفاده از مدلهای موضوعی صرفه جو کارشناسی ارشد
بهاره خدائی استیار تحلیل و شناخت روند شیوع عواطف در شبکه های اجتماعی کارشناسی ارشد
سیدمحسن میرهاشمی بازاریابی اجتماعی هوشمند بر اساس حداکثرسازی نفوذ با رویکرد تشخیص انجمن کارشناسی ارشد
سهیلا مولائی کاوش و بازنمایی شبکه های اجتماعی بزرگ مقیاس مبتنی بر رویکرد یادگیری عمیق دکتری
هادی مولا تشخیص تقلب مبتنی بر ابزارهای شبکه ای و یادگیری ژرف کارشناسی ارشد
سعیده رضاوندی شعاعی پیش بینی ارتباط در شبکه های ناهمگن کارشناسی ارشد
احسان صادقی نشاط کاوش شبکه های ناهمگن پویا مبتنی بر روش های خلاصه سازی گرافی کارشناسی ارشد
عاطفه شاهرخی ارائه یک رویکرد نوین برای دسته بندی چند برچسبی گره ها در شبکه های اجتماعی کارشناسی ارشد
امیرحسین شیرزاد تشخیص احساسات از روی داده های ترکیبی مبتنی بر متن و تصویر با استفاده از یادگیری عمیق کارشناسی ارشد
صابره یوسفی تشخیص اوزان اشعار فارسی با استفاده از یادگیری ماشین کارشناسی ارشد
سمیرا اثنی عشری رویکرد ترکیبی برای سامانه های توصیه گر بر مبنای اعتماد کارشناسی ارشد 1396/7/3
مینا اختیاری قره باغ تشخیص حالت نزدیک به افتادن در بدن انسان با استفاده از حسگرهای حرکتی یکپارچه شده در تلفن های همراه هوشمند کارشناسی ارشد 1396/6/29
رامین اسدی "انجام پردازش تصویر و تحلیل آماری بر روی داده های برگرفته از یک محفظه احتراق آزمایشگاهی با شعله پایدار شده چرخشی همراه با پاشش سوخت ثانویه کارشناسی ارشد 1396/4/31
محمدمهدی اسماعیلی تشخیص کلاهبرداری در شبکه های مالی با استفاده از روشهای داده کاوی مبتنی بر گراف کارشناسی ارشد 1401/11/26
زهرا افتخاری نیا چارچوب معماری سبک زندگی با استفاده از روش تحلیل لایه لایه علتها (مطالعه موردی چاقی) کارشناسی ارشد 1394/6/23
سجاد آقاپورنصرآبادی انتشار عادلانه اطلاعات در شبکه‌های چندگانه با رویکرد یادگیری بازنمایی عمیق کارشناسی ارشد 1400/9/24
کیوان بیجاری تحلیل تمایلات متون با استفاده از بازنمایی مبتنی بر گراف کارشناسی ارشد 1396/4/13
مسعود بی مر پیش بینی عملکرد پروتئین در شبکه های چندگانه زیستی بر اساس رویکرد خلاصه سازی دادگان کارشناسی ارشد 1398/7/1
مهدی حاجی آبادی تشخیص انجمن های هم پوشان در شبکه های اجتماعی با استفاده از روشهای احتمالی کارشناسی ارشد 1395/7/4
الهه حسنی خنار توصیه گر مدل محور مبتنی بر شبکه عصبی گراف ناهمگن کارشناسی ارشد 1401/6/5
توحید حقیقی سیس شناسایی آسیب پذیری شبکه های عصبی در تشخیص اخبار جعلی در مقابل حملات خصمانه کارشناسی ارشد 1401/7/23
امیرحسین حوایی ارائه یک روش فاکتورگیری ماتریس مبتنی بر اعتماد برای سامانه های توصیه گر کارشناسی ارشد 1399/4/28
بهاره خدایی استیار تحلیل و شناخت روند شیوع عواطف در شبکه های اجتماعی کارشناسی ارشد 1396/7/12
هادی داوردوست طبقه بندی نفرت پراکنی در شبکه های اجتماعی با به کارگیری مدل های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1401/11/30
مهناز رجبی اسلامی تشخیص و دسته بندی بیماری های گوارشی بر اساس تصاویر آندوسکوپی با کمک شبکه های عصبی عمیق کارشناسی ارشد 1402/6/28
مهدی زرکش زاده ارائه یک روش بهینه برای اعزام آمبولانس در اورژانس برای کاهش زمان پاسخ کارشناسی ارشد 1392/11/14
حدیث شامی نژاد تشخیص انجمن در شبکه های تک لایه با استفاده از روش های یادگیری عمیق بی ناظر کارشناسی ارشد 1399/7/30
عاطفه شاهرخی ارائه یک رویکرد نوین برای دسته بندی چند برچسبی گره ها در شبکه های اجتماعی کارشناسی ارشد 1395/12/7
امیرحسین شیرزاد تشخیص احساسات از روی داده های ترکیبی مبتنی بر متن و تصویر با استفاده از یادگیری عمیق کارشناسی ارشد 1399/7/14
اسماعیل صابری نیا شناسایی افراد تاثیرگذار با استفاده از مدل های مبتنی بر شبکه ی همه گیری محدود مسری کارشناسی ارشد 1392/11/2
احسان صادقی نشاط کاوش شبکه های ناهمگن پویا مبتنی بر روش های خلاصه سازی گرافی کارشناسی ارشد 1399/7/22
امیرعباس صورابادی ارائه روشی برای حذف تصادفی در شبکه‌های عصبی عمیق براساس نمایش پیچیدگی ساختارهای شبکه کارشناسی ارشد 1402/6/27
مینا عبدنیکوئی پور سامانه توصیه گر مبتنی بر مسیرهای انتشار در شبکه های ناهمگن کارشناسی ارشد 1395/11/11
سیده معصومه عربی پیشنهاد نقاط مورد علاقه با استفاده از رویکرد تجزیه ماتریس کارشناسی ارشد 1397/6/26
ناصر عرفانی عبدالحسینیان بخش بندی تصاویر دندان پزشکی بر پایه شبکه های عصبی عمیق کارشناسی ارشد 1397/6/27
نرگس سادات فاضلی دهکردی ارایه راهکاری مبتنی بر شبکه های عصبی گرافی خود رمزگذار برای سامانه های توصیه گر کارشناسی ارشد 1402/6/27
سیده بهاره فاطمی وانانی مدل های بازنمایی گرافی با استفاده از رویکرد یادگیری عمیق کارشناسی ارشد 1399/7/7
محسن قاسمی پارسا انتخاب ویژگی مبتنی بر یادگیری تنک در داده های با ابعاد بالا دکتری 1400/7/14
سیدمحمدعلی قریشی پیش بینی بازار سهام سلامت با استفاده از روش‌ های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
سیدمحمدعلی قریشی پیش بینی بازار سهام سلامت با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1397/6/24
مهرناز لعلی مقدمه‌ای بر اثبات حدس مامفورد در حالت پایا کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
محمدمهدی محمودی تشخیص انجمن‌های پویا در شبکه‌های اجتماعی بر اساس رویکرد فرا ابتکاری چندهدفه کارشناسی ارشد 1401/6/27
جابر مرادنژاد پیش بینی بیماری سرطان با استفاده از شبکه های بیزی کارشناسی ارشد 1395/7/5
محسن میرزائی مدل پیشنهاد دهنده بر پایه فاکتورگیری ماتریس با بهره گیری از فرامسیرهای مبتنی بر اعتماد کارشناسی ارشد 1398/7/1
سیدمحسن میرهاشمی بازاریابی اجتماعی هوشمند بر اساس حداکثرسازی نفوذ با رویکرد تشخیص انجمن کارشناسی ارشد 1398/11/19
نازنین مظلومان بررسی شیوع دو بیماری متعامل بر روی شبکه های همپوشان کارشناسی ارشد 1393/3/19
هادی مولا تشخیص تقلب مبتنی بر ابزارهای شبکه ای و یادگیری ژرف کارشناسی ارشد 1400/11/11
سهیلا مولایی کاوش و بازنمایی شبکه های اجتماعی بزرگ مقیاس مبتنی بر رویکرد یادگیری عمیق دکتری 1400/2/8
رضا نوعی جناقرد طبقه بندی هدف محور احساسات چند حالتی مبتنی بر مدل برت کارشناسی ارشد 1401/11/18
صابره یوسفی تشخیص اوزان اشعار فارسی با استفاده از یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1398/6/31
حسین وطن خواه ارائه یک رویکرد بهینه جهت اندازه گیری فشارخون مبتنی بر پردازش سیگنال های حیاتی کارشناسی ارشد 1396/7/12
الهام ابراهیمی پیش‌بینی خطر ابتلا به بیماری فشارخون بالا در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/13
وحید احسانی آرا Survey and Evaluation of The Stack Protocol for Wireless Machine to Machine Communications کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/18
خاطره احمدی تحلیل شدت آسیب ناشی از بیماری ها با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی و نفوذ اطلاعات کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
مهدی ایزدی فرهادی همولوژی گروه کلاس نگاشت جهت ناپذیر پایا کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
آوا اسدی ابوالوردی ارائه ی روشی برای دسته‌بندی مبتنی بر قاعده ی داده های غیرقطعی در پزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/12
ابراهیمی الهام پیش‌بینی خطر ابتلا به بیماری فشارخون بالا در ایران کارشناسی ارشد
اسدی ابوالوردی آوا ارائه ی روشی برای دسته‌بندی مبتنی بر قاعده ی داده های غیرقطعی در پزشکی کارشناسی ارشد
کیوان بیجاری Sentiment Analysis using a Graph کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/13
بهنام بختیاری ساختارهای دیراک و دستگاه‌های لاگرانژی ضمنی کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/02
مهدی حاجی آبادی Finding Overlapping Communities in Networks Using Probabilistic Methods کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
عاطفه السادات حقیقت حسینی چارچوب معماری سازمانی بیمارستان(مطالعه موردی بیمارستان دکتر شریعتی) کارشناسی ارشد 1393/12/3
احمدی خاطره تحلیل شدت آسیب ناشی از بیماری ها با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی و نفوذ اطلاعات کارشناسی ارشد
محمد دارا نگاشت تکانی و هم‌مرزی خمینه‌های نافشرده کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/19
سعیده رضاوندی شعاعی پیش بینی ارتباط در شبکه های ناهمگن کارشناسی ارشد 1394/12/2
رضاوندی شعاعی سعیده پیش‌بینی ارتباط در شبکه‌های ناهمگن کارشناسی ارشد
آبتین شاه کرمی ارائه رویکردی حساس به جریان برای پیکر بندی پویای توپولوژی های زنجیره ای طبقه بندها در سیستم های مقیاس وسیع کاوش بی درنگ جریانات داده های چند رسانه ای کارشناسی ارشد 1396/9/27
حقیقت حسینی عاطفه السادات چارچوب معماری سازمانی بیمارستان(مطالعه موردی بیمارستان دکتر شریعتی) کارشناسی ارشد
مینا عبد نیکویی پور سامانه توصیه گر مبتنی بر مسیرهای انتشار در شبکه ناهمگن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
مهران فضلی مفاهیم همولوژی در دستگاه‌های دینامیکی کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/02
محمد قهاری طراحی و پیاده سازی یک سامانه پوشیدنی پایش علائم حیاتی با کاربرد در پیش بینی تشنج کارشناسی ارشد 1396/6/29
عماد کبریایی استخراج موضوع از متون غیر ساخت یافته با استفاده از مدلهای موضوعی صرفه جو کارشناسی ارشد 1396/6/25
مهرناز لعلی Moduli Space OfRiemann Surfaces: Mumford’s Conjecture کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
نیازی خلیل آباد مجتبی انتخاب ویژگی با رویکرد برخط با استفاده از مدل‌های احتمالاتی کارشناسی ارشد
نازنین مظلومان مدل سازی ریاضی شیوع دو بیماری متعامل در دو شبکه هم پوشان کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/19
ایزدی فرهادی مهدی همولوژی گروه کلاس نگاشت جهت ناپذیر پایا کارشناسی ارشد
لعلی مهرناز Moduli Space OfRiemann Surfaces: Mumford’s Conjecture کارشناسی ارشد
مجتبی نیازی خلیل آباد انتخاب ویژگی با رویکرد برخط با استفاده از مدلهای احتمالاتی کارشناسی ارشد 1394/12/3
مظلومان نازنین مدل سازی ریاضی شیوع دو بیماری متعامل در دو شبکه هم پوشان کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهینه سازی محدب 8305220 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1401
سمینار کارشناسی ارشد 8305037 2 01 نامشخص - ترم دوم 1401
داده کاوی و یادگیری ماشین 8305229 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
یادگیری ماشین و باز شناسی الگو 8305099 3 01 | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
مدیریت توسعه نرم افزار 8305142 3 01 | هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1401
بهینه سازی محدب 8305220 3 01 هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
داده کاوی و یادگیری ماشین 8305229 3 01 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
یادگیری ماشین و باز شناسی الگو 8305099 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
بهینه سازی محدب 8305220 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1400/04/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مبانی نظری شبکه های اجتماعی 8305093 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1400/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
داده کاوی و یادگیری ماشین 8305229 3 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1399/11/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
یادگیری ماشین و باز شناسی الگو 8305099 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1399/11/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
بهینه سازی محدب 8305220 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1399/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مبانی نظری شبکه های اجتماعی 8305093 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1399/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
بهینه سازی محدب 8305220 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
داده کاوی و یادگیری ماشین 8305229 3 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
یادگیری ماشین و باز شناسی الگو 8305099 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
روش تحقیق 8305113 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
ریاضیات یادگیری 8305040 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مبانی نظری شبکه های اجتماعی 8305093 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3