اعضای هیات علمی

هادی ویسی

هادی ویسی

هادی ویسی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 02186093065
اتاق: 337
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شهاب الدین علیشاهی استفاده از روشهای معنایی در سامانه پرسش و پاسخ پزشکی فارسی کارشناسی ارشد
حسام امینی هجی کننده ی فارسی مبتنی بر واسط مغز و رایانه با قابلیت بهره گیری از مدل زبانی کارشناسی ارشد
ریحانه عموئی تبدیل متن به گفتار فارسی با استفاده از شبکه عصبی عمیق کارشناسی ارشد
ساسان عظیمی ارائه الگوریتم های مبتنی بر فن کاوی برای اولویت بندی توسعه فناوری در مقیاس صنعتی در حوزه فناوری اطلاعات دکتری
صدیقه بابوی تعیین سطح خودکار فارسی آموزان براساس یادگیری ماشین کارشناسی ارشد
فاطمه باجلان تشخیص بیماری و آفت گیاهان به کمک روش های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد
باران بربرستانی تمایز ارتباط های فنی از ارتباط های غیر فنی در میان فناوری ها در متن های اختصاصی کارشناسی ارشد
سارا بشارتی برچسب زنی اجزای کلام با استفاده از بردار کلمات در زبان فارسی کارشناسی ارشد
لیلا ابراهیمی تجمیع ویژگی های نماهای مختلف در تصاویر چهارگانه پنتاکم با استفاده از شبکه ی عصبی برای تعیین مشخصات لنز سخت کارشناسی ارشد
کوروش اقبالی قهیاری به کارگیری یادگیری عمیق در نویسه خوان نوری فارسی کارشناسی ارشد
رامین اسفندیاری کته تشخیص خودکار کنایه در متون فارسی رسانه های اجتماعی کارشناسی ارشد
مینا فضایلی پیاده سازی یک سیستم بازیابی موسیقی ایرانی بر اساس تشخیص ژانر کارشناسی ارشد
عرفانه غروی بهبود بازنمایی متن در پردازش زبان طبیعی با استفاده از شبکه های عصبی عمیق دکتری
احسان قربان نژاد ساخت پیکره های زبانی فارسی با استفاده از رویکرد بازی نمایی کارشناسی ارشد
محبوبه گلچین پورلیلی تشابه یابی متون فارسی با استفاده از بردار کلمات کارشناسی ارشد
آرمیتا حجی مانی استفاده از یادگیری عمیق برای بازشناسی گفتار زبان فارسی کارشناسی ارشد
سارا هاشمی استخراج ویژگی و دسته بندی تصاویر چند نمایی برای تعیین مشخصات لنز سخت دکتری
سارا هاشمی استخراج ویژگی و دسته بندی تصاویر چند نمایی برای تعیین مشخصات لنز سخت دکتری
الما جعفری صدر طراحی و پیاده سازی نرم افزار آزمون آگاهی واج شناختی فارسی کارشناسی ارشد
مریم خانزادی پیاده سازی آزمون های آگاهی واج شناختی فارسی با به کارگیری بازشناسی واج و هجای فارسی کارشناسی ارشد
مهرنوش خداکرمی پیاده سازی یک سیستم بازشناسی پدیده های اسمی فارسی با استفاده از یادگیری ماشین کارشناسی ارشد
صادق مجیدی نیا پیش‌بینی سن و جنسیت کاربران زبان فارسی در شبکه‌های اجتماعی کارشناسی ارشد
محسن میرزائی ینگجه تشخیص بخش های متنی در تصویر با کاربرد در سیستم های نویسه خوان نوری فارسی کارشناسی ارشد
محبوبه رحمانی استفاده از لب خوانی فارسی برای تشخیص زنده بودن در احراز هویت مبتنی بر چهره کارشناسی ارشد
سیدمهدی رضائی نیا آنالیز احساسات بر مبنای یادگیری عمیق در تجارت الکترونیک دکتری
امیر سلیمی پارسا سنجش کیفیت تصاویر چهره با کاربرد در تشخیص زنده بودن کارشناسی ارشد
سارا شاه محمدی تدوین درخت بانک نظریه ساخت معانی بیان و طراحی تجزیه گر آن برای زبان فارسی کارشناسی ارشد
طاها شکیبانیا استفاده از روشهای یادگیری ماشین برای بهبود کارایی سامانه های مبتنی بر SSVEP کارشناسی ارشد
سجاد شیرازی بهبود کارایی هجی کننده حروف با مؤلفه P300 سیگنالهای مغزی با استفاده از روشهای استخراج ویژگی کارشناسی ارشد
مهدیه تلخابی تولید زبان طبیعی در ربات های گفت گو در زبان فارسی با استفاده از یادگیری عمیق کارشناسی ارشد
منیره یوسفی چناری تشخیص حملات نمایش مبتنی بر روش‌های غیرفعال در سامانه‌های بازشناسی چهره کارشناسی ارشد
لیلا ابراهیمی تجمیع ویژگی های نماهای مختلف در تصاویر چهارگانه پنتاکم با استفاده از شبکه ی عصبی برای تعیین مشخصات لنز سخت کارشناسی ارشد 1400/6/29
رامین اسفندیاری کته تشخیص خودکار کنایه در متون فارسی رسانه های اجتماعی کارشناسی ارشد 1397/7/11
کاظم اسمعیلی ابدر استفاده از تصمیم گیری چند معیاره و روش های یادگیری ماشین برای انتخاب سبد سهام برخط کارشناسی ارشد 1397/6/24
کوروش اقبالی قهیاری به کارگیری یادگیری عمیق در نویسه خوان نوری فارسی کارشناسی ارشد 1397/7/10
صدیقه بابوی تعیین سطح خودکار فارسی آموزان براساس یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1401/6/30
فاطمه باجلان تشخیص بیماری و آفت گیاهان به کمک روش‌های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/23
فاطمه باجلان تشخیص بیماری و آفت گیاهان به کمک روش های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1398/6/23
فاطمه باجلان تشخیص بیماری و آفت گیاهان به کمک روش‌های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/23
کیوان بیجاری تحلیل تمایلات متون با استفاده از بازنمایی مبتنی بر گراف کارشناسی ارشد 1396/4/13
بهنام بخشی استفاده از یادگیری عمیق چندگانه در زیست سنجی کارشناسی ارشد 1399/7/28
باران بربرستانی تمایز ارتباط های فنی از ارتباط های غیر فنی در میان فناوری ها در متن های اختصاصی کارشناسی ارشد 1400/2/1
سارا بشارتی برچسب زنی اجزای کلام با استفاده از بردار کلمات در زبان فارسی کارشناسی ارشد 1397/7/2
شن آی بهراد ارایه چارچوبی مبتنی بر جمع سپاری برای شناسایی موجودیت های اسمی در رسانه های اجتماعی کارشناسی ارشد 1395/8/19
شن‌آی بهراد A Crowdsourcing-Based Framework for Named Entity Recognition in Social Media Sites کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/19
وحیده ترابی بررسی پیکره بنیاد ابهام معنایی با روش های با ناظر در متون فارسی کارشناسی ارشد 1396/11/30
مهدیه تلخابی تولید زبان طبیعی در ربات های گفت گو در زبان فارسی با استفاده از یادگیری عمیق کارشناسی ارشد 1401/6/22
سمانه حاجی حسینی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و حس گر اینرسی پوشیدنی در ارزیابی کمی مهارتهای دریافت، پرتاب از بالا و زیر شانه دکتری 1401/9/30
داود حیدرپور تحلیل گر تصریفی فارسی معاصر کارشناسی ارشد 1396/11/30
نعیمه حضرتی استفاده از پیش بینی یال در سیستم های توصیه گر مبتنی بر ارجحیت کارشناسی ارشد 1396/7/12
سعید خاتم آسیب شناسی مدیریت سیاسی فضا در کلانشهر تهران و ارائه الگوی بهینه دکتری 1399/6/30
مریم خانزادی پیاده سازی آزمون های آگاهی واج شناختی فارسی با به کارگیری بازشناسی واج و هجای فارسی کارشناسی ارشد 1398/6/23
مهرنوش خداکرمی پیاده سازی یک سیستم بازشناسی پدیده های اسمی فارسی با استفاده از یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1396/11/28
صالح خزاعی فدافن خوشه بندی سیگنال های سری - زمانی به کمک یادگیری عمیق کارشناسی ارشد 1399/7/14
عرفان خوشنودی ایجاد یک مجموعه دادگان فارسی برای پیش بینی و مدل سازی میزان پذیرش یک محصول جدید تلفن همراه با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1400/6/31
حمیدرضا خوشوقتی ارزیابی کارایی روش‌های یادگیری عمیق برای طبقه‌بندی قطعات فایل‌های متنی کارشناسی ارشد 1399/7/29
پریسا دائی جواد واسط مغز و رایانه ی ترکیبی مبتنی بر P300 و SSVEP برای هجی کننده ی فارسی کارشناسی ارشد 1398/9/2
شیما رحیمی پیش بینی پذیری ساخت واجی از کلمات نوشته شده فارسی کارشناسی ارشد 1396/11/29
محبوبه رحمانی استفاده از لب خوانی فارسی برای تشخیص زنده بودن در احراز هویت مبتنی بر چهره کارشناسی ارشد 1401/6/28
مهدی رضایی نیا آنالیز احساسات بر مبنای یادگیری عمیق در تجارت الکترونیک دکتری 1397/8/20
سیدمهدی رضائی نیا آنالیز احساسات بر مبنای یادگیری عمیق در تجارت الکترونیک دکتری دانلود 1397/08/20
محبوبه زارع میرک آباد اندازه گیری متغیرهای شبکیه و بررسی تأثیر آنها در میزان دید بیماران دیابتی کارشناسی ارشد 1395/6/29
شیرین دخت یزدانی بهبود ضرائب معادلات مدل آشفتگر k-w با استفاده از توسعه الگوریتم های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1401/6/21
سیدمحمدحسین سیدرضی زاده زاویه طراحی و پیاده سازی سامانه تبدیل تصویر نوشتار رسمی فارسی به گفتار کارشناسی ارشد 1395/7/13
امیر سلیمی پارسا سنجش کیفیت تصاویر چهره با کاربرد در تشخیص زنده بودن کارشناسی ارشد 1402/4/5
عاطفه شاد تشخیص موقعیت مکانی با استفاده از محتوای شبکه اجتماعی کاربران کارشناسی ارشد 1401/6/30
مجتبی شاعفی نظرکاوی برای توییت های پیرامون کووید-19 با استفاده از یادگیری عمیق گراف کارشناسی ارشد 1402/6/26
سارا شاه محمدی تدوین درخت بانک نظریه ساخت معانی بیان و طراحی تجزیه گر آن برای زبان فارسی کارشناسی ارشد 1399/7/28
حسین شمشادی بهبود دقت سامانه های بازیابی گفتار با استخراج ویژگیهای صوتی موجود در سیگنال گفتار کارشناسی ارشد 1396/7/5
فرزانه سادات طباطبائی بازشناسی نویسه های نوری فارسی با استفاده از مدل مخفی مارکوف کارشناسی ارشد 1398/4/26
پدرام عبدزاده ضیابری تشخیص چندوجهی صوتی-تصویری جعل عمیق با استفاده از یادگیری عمیق کارشناسی ارشد 1401/6/30
اتنا عرب احمدی تخمین سن و تشخیص جنسیت تصاویر چهره ایرانی با استفاده از یادگیری عمیق کارشناسی ارشد 1402/6/30
ساسان عظیمی ارائه الگوریتم های مبتنی بر فن کاوی برای اولویت بندی توسعه فناوری در مقیاس صنعتی در حوزه فناوری اطلاعات دکتری 1398/12/3
رقیه علینقی زاده فیروزجایی تبدیل خودکار متن محاوره ای فارسی به متن رسمی فارسی در سطح واژگانی و دستور کارشناسی ارشد 1396/11/29
ریحانه عمویی تبدیل متن به گفتار فارسی با استفاده از شبکه عصبی عمیق کارشناسی ارشد 1400/6/29
عرفانه غروی بهبود بازنمایی متن در پردازش زبان طبیعی با استفاده از شبکه های عصبی عمیق دکتری 1399/2/14
سیده بهاره فاطمی وانانی مدل های بازنمایی گرافی با استفاده از رویکرد یادگیری عمیق کارشناسی ارشد 1399/7/7
مینا فضایلی پیاده سازی یک سیستم بازیابی موسیقی ایرانی بر اساس تشخیص ژانر کارشناسی ارشد 1396/7/4
فرناز قاسمی تودشکی طراحی و پیاده سازی بخش درک زبان چت بات فارسی با استفاده از روش های یادگیری کارشناسی ارشد 1398/5/8
احسان قربان نژاد ساخت پیکره های زبانی فارسی با استفاده از رویکرد بازی نمایی کارشناسی ارشد 1397/7/10
محبوبه گلچین پورلیلی تشابه یابی متون فارسی با استفاده از بردار کلمات کارشناسی ارشد 1397/6/31
مهشید گنجه توسعه ی واحد درک زبان طبیعی در سامانه گفتگو فارسی با استفاده از روش های یادگیری عمیق مبتنی بر توجه کارشناسی ارشد 1401/6/30
صادق مجیدی نیا پیش‌بینی سن و جنسیت کاربران زبان فارسی در شبکه‌های اجتماعی کارشناسی ارشد 1401/6/27
اسو محمودی طراحی و پیاده سازی خطایاب املایی برای زبان کردی(گویش مرکزی) کارشناسی ارشد 1398/6/31
محمد میرزانژاد یادگیری تقویتی چند هدفه مبتنی بر روش TOPSIS کارشناسی ارشد 1399/7/23
وحید معصومی قلعه ایجاد بستری برای تولید پیکره موازی رسمی محاوره ای زبان فارسی با رویکرد جمع سپاری کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
وحید معصومی قلعه ایجاد بستری برای تولید پیکره موازی رسمی محاوره ای زبان فارسی با رویکرد جمع سپاری کارشناسی ارشد 1397/6/26
مینا ملکی ویکا شناسایی و استخراج همایندهای زبان فارسی با استفاده از روش‌های رایانشی کارشناسی ارشد 1402/6/22
مژگان ممتاز تشخیص شباهت اسناد با رویکرد مبتنی بر گراف کارشناسی ارشد 1395/7/7
فاطمه منصوری هانیس طراحی و ارائه یک روش دسته بندی برای فایل های متنی مبتنی بر زبان محتوا: مطالعه موردی زبان های فارسی، انگلیسی و چینی کارشناسی ارشد 1398/6/30
سیدمسعود موسوی کاربرد روش یادگیری تقویتی در کنترل فعال جریان سیال حول استوانه کارشناسی ارشد 1402/6/28
سهیلا مولایی کاوش و بازنمایی شبکه های اجتماعی بزرگ مقیاس مبتنی بر رویکرد یادگیری عمیق دکتری 1400/2/8
سهیلا مولائی پیش بینی انتشار بیماری از طریق توئیتر کارشناسی ارشد 1393/6/29
ندا ناصری تشخیص زبان در شبکه های اجتماعی کارشناسی ارشد 1396/11/18
سارا هاشمی استخراج ویژگی و دسته بندی تصاویر چند نمایی برای تعیین مشخصات لنز سخت دکتری 1399/2/10
صابره یوسفی تشخیص اوزان اشعار فارسی با استفاده از یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1398/6/31
منیره یوسفی چناری تشخیص حملات نمایش مبتنی بر روش‌های غیرفعال در سامانه‌های بازشناسی چهره کارشناسی ارشد 1401/10/24
رامین اسدی "انجام پردازش تصویر و تحلیل آماری بر روی داده های برگرفته از یک محفظه احتراق آزمایشگاهی با شعله پایدار شده چرخشی همراه با پاشش سوخت ثانویه کارشناسی ارشد 1396/4/31
نیلوفر افلاکی استخراج کلمات کلیدی متن فارسی با استفاده از خوشه بندی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/23
حسین اکبریان ارائه ی یک ساختار برای تعیین جهت گیری نظرات در رسانه های اجتماعی کارشناسی ارشد 1394/11/17
حسام امینی هجی کننده ی فارسی مبتنی بر واسط مغز و رایانه با قابلیت بهره گیری از مدل زبانی کارشناسی ارشد 1396/5/15
امید باصری طبقه بندی الگوهای نوار قلب با استفاده از روشهای یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1394/6/30
کیوان بیجاری Sentiment Analysis using a Graph کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/13
شن‌آی بهراد ارایه چارچوبی مبتنی بر جمع‌سپاری برای شناسایی موجودیت‌های اسمی در رسانه‌های اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/19
پویان پارسافرد دسته بندی اسناد فارسی و انگلیسی بر اساس ویژگی های تمایزی، معنایی و شباهت های فازی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/23
الما جعفری صدر طراحی و پیاده سازی نرم افزار آزمون آگاهی واج شناختی فارسی کارشناسی ارشد 1396/6/13
ارمیتا حجی مانی استفاده از یادگیری عمیق برای بازشناسی گفتار زبان فارسی کارشناسی ارشد 1395/12/15
زهره خسروبیگی نویسه خوان نوری فارسی با استفاده شبکه عصبی حافظه کوتاه مدت ماندگار کارشناسی ارشد 1397/11/30
محمد خواجه زاده تحلیل ساختاری شبکه های عصبی زیستی با استفاده از نظریه بازی کارشناسی ارشد 1395/7/5
محمد دانشور بازشناسی گفتار فارسی با استفاده از شبکه عصبی کوتاه مدت ماندگار کارشناسی ارشد 1395/6/24
فهیمه ریاحی تشخیص سرطان در تصاویر ماموگرافی با کمک روشهای یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1395/6/24
فرخنده زنده فیلی شناسایی تهاجم در سیستمهای توصیه گر مبتنی بر پالایش مشارکتی به کمک تحلیل دنباله ها کارشناسی ارشد 1394/12/3
مجتبی شادمهر مدل سازی ارتباط بین بیمار و پزشک با استفاده از یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1392/11/14
سجاد شیرازی بهبود کارایی هجی کننده حروف با مؤلفه P300 سیگنالهای مغزی با استفاده از روشهای استخراج ویژگی کارشناسی ارشد 1396/6/26
طاها شکیبانیا استفاده از روشهای یادگیری ماشین برای بهبود کارایی سامانه های مبتنی بر SSVEP کارشناسی ارشد 1396/6/26
شهاب الدین علیشاهی استفاده از روشهای معنایی در سامانه پرسش و پاسخ پزشکی فارسی کارشناسی ارشد 1396/7/4
سمیرا فاطمی ارایه یک روش نمونه برداری برای تخمین میزان شیوع بیماری های همه گیر کارشناسی ارشد 1395/6/31
حامد فکور شندی طراحی و پیاده سازی یک سامانه پرسش و پاسخ پزشکی کارشناسی ارشد 1394/6/29
محسن میرزایی نیگجه تشخیص بخش های متنی در تصویر با کاربرد در سیستم های نویسه خوان نوری فارسی کارشناسی ارشد 1396/7/12
سهیلا مولایی پیش بینی انتشار بیماری از طریق توییتر کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه پردازش داده ها و علائم پژوهشی
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش‌های یادگیری ماشین در پردازش زبان طبیعی 8304368 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
محاسبات نرم 8305216 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
پردازش گفتار دیجیتال 8304370 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1401
آشنایی با زبان‌شناسی رایانشی 8305121 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
روش‌های یادگیری ماشین در پردازش زبان طبیعی 8304368 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
محاسبات نرم 8305216 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
پردازش گفتار دیجیتال 8304370 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
روش‌های یادگیری ماشین در پردازش زبان طبیعی 8304368 3 01 هرهفته (12:00 - 14:00) | هرهفته (12:00 - 14:00) - ترم دوم 1400
آشنایی با زبان‌شناسی رایانشی 8305121 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
روش‌های یادگیری ماشین در پردازش زبان طبیعی 8304368 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
محاسبات نرم 8305216 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
آشنایی با زبان‌شناسی رایانشی 8305121 3 01 | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
پردازش گفتار دیجیتال برای چند رسانه ای ها 8305148 3 01 | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1400/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
روش‌های یادگیری ماشین در پردازش زبان طبیعی 8304368 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
محاسبات نرم 8305216 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
آشنایی با زبان‌شناسی رایانشی 8305121 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
پردازش گفتار دیجیتال برای چند رسانه ای ها 8305148 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1399/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
محاسبات نرم 8305216 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
پردازش گفتار دیجیتال برای چند رسانه ای ها 8305148 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روش‌های آماری در پردازش زبان طبیعی 8305122 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2