گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بهرام تارویردی زاده

بهرام تارویردی زاده

بهرام تارویردی زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 336
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد مهدی اربابی Design, Manufacturing and Dynamic Modeling of Passive and Six DOF Weightlessness Simulator Mechanism and Controller Design for Simulation of Satellite Motion کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
حسین اکبری طراحی و ساخت یک بازوی رباتیکی ماژولار و انعطاف پذیر با استفاه از محرکهای آلیاژ حافظه دار دانلود 1396/07/11
حسین اکبری طراحی و ساخت یک بازوی رباتیکی ماژولار و انعطاف پذیر با استفاه از محرکهای آلیاژ حافظه دار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
ارسلان بابایی رباط کنترل حرکت رباط چرخدار ترکتور تریلر با در نظرگرفتن اثر لغزش در چرخها کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
پیمان جودزاده طراحی اگزواسکلتون پایین تنه برای کمک به راه رفتن سالمندان کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
حسین شیروز Control of Tractor-Trailer Wheeled Robots Considering Wheels Slippage کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
محمد رضا ضیا برنامه ریزی حرکت برای پرتاب یک شی توسط یک ربات پایه متحرک کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
حمید قربانی Modelling of a Flexible Link based on Absolute Nodal Coordinate Formulation and Design a Controller using Input Shaping کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
پویا کساییان کنترل ربات ترکتر تریلر با روشی نوین با فرض عدم لغزش جهت حمل محموله های فضایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دینامیک و ارتعاشات 8304341 3 01 | هرهفته شنبه (16:30 - 18:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مکاترونیک 2 8304182 3 02 | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1398/03/25 (08:00 - 12:00) ترم دوم 1397
استاتیک و مقاومت مصالح 8304339 3 01 هرهفته شنبه (16:15 - 19:15) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مکاترونیک 1 8304181 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
دینامیک و ارتعاشات 8304341 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته شنبه (16:30 - 18:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مکاترونیک 2 8304182 3 02 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
سمینار 8304250 2 02 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) 1397/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
استاتیک و مقاومت مصالح 8304339 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 19:00) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مکاترونیک 1 8304181 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مکاترونیک 2 8304182 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
سمینار (مکاترونیک) 8304179 2 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
دینامیک و ارتعاشات 8303004 3 01 ( - ) 1394/10/18 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
مکاترونیک 1 8304181 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/14 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
مکاترونیک 2 8304182 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1394/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
مکاترونیک 2 8304182 3 02 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1394/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
سمینار 8304250 2 05 نامشخص نامشخص ترم دوم 1393
مکاترونیک 1 8303006 3 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1392/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
شناسایی سیستم ها 8303036 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1392/10/16 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
نمایش 18 نتیجه
از 1