اعضای هیات علمی

بهرام تارویردی زاده

بهرام تارویردی زاده

بهرام تارویردی زاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 336
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
کیوان آرزو طراحی، ساخت و کنترل یک واسط هپتیکی زمین نشده با بکارگیری موتور الکتریکی پره دار کارشناسی ارشد
احسان بهاءلوهوره کنترل مچ پای مصنوعی فعال به منظور انجام مدهای مختلف حرکتی کارشناسی ارشد
علیرضا گل گونه طراحی و ساخت سیستم پایش استرس، بر اساس سیگنالهای حیاتی، مبتنی بر پردازنده ی ARM کارشناسی ارشد
پویا کسائیان "کنترل ربات ترکتر تریلر با روشی نوین با فرض عدم لغزش جهت حمل محموله های فضایی کارشناسی ارشد
داود پاک نژاد طراحی و توسعه سیستم استرس سنج پرتابل کارشناسی ارشد
حوریه شمشیرگران کنترل همزمان موقعیت و نیروی ماژول رباتیکی پیوسته و انعطاف پذیر با محرک های آلیاژهای حافظه دار کارشناسی ارشد
میلاد یوسفی کنترل حرکت چهارپا بر مبنای مدل الگوی جرم و فنر دوگانه کارشناسی ارشد
محمد مهدی اربابی طراحی، ساخت و مدل سازی دینامیکی مکانیزم غیرفعال و شش درجه آزادی شبیه ساز بی وزنی و طراحی کنترلر جهت شبیه سازی حرکت ماهواره کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
کیوان ارزو Design, Fabrication and Control of An Ungrounded Haptic Device Utilizing Propeller Propulsion کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
کرم الماغوط Design and Real-time Implementation of a 2-DOF Lower-Limb Rehabilitation Robot کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/10
دانیال بروغنی بهبود طراحی و کنترل یک اسکلت خارجی پایینتنه جهت بالا رفتن از پله و برخاستن از روی صندلی برای کمک به ناتوانان حرکتی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
محمدمهدی بهمنی قهفرخی Design and manufacturing of a continuum manipulator for suitable interaction with dynamic environment کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
پویا پناهنده توسعه و بهبود کنترلرهای سینماتیکی برای پایدارسازی و تعقیب مسیر ربات های پایه متحرک چرخدار کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
محمدجواد داوری Push-Recovery of Humanoid robots using Reinforcement Learning Algorithms کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/22
فرهاد رجایی مصرکانلو طراحی،ساخت و کنترل مچ پای هوشمند فعال با تمرکز بر درک تمایل کاربر کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/24
رضا عظیمی Design and Development 3-DOF Spacecraft Simulator Robot for Space Rendezvous and Proximity Operations Test کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
محمدجواد مهرسروش طراحی، ساخت و کنترل یک مکانیزم تولید حرکت برای شبیه ساز تعاملی دوچرخه سواری کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/24
نجلا نفیله Formation Control and Obstacles Avoidance of Wheeled Mobile Robots کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/17
فرهاد یوسفی Design, Implementation and Control of Knee Rehabilitation Robot کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/22
محمد مهدی اربابی Design, Manufacturing and Dynamic Modeling of Passive and Six DOF Weightlessness Simulator Mechanism and Controller Design for Simulation of Satellite Motion کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
حسین اکبری طراحی و ساخت یک بازوی رباتیکی ماژولار و انعطاف پذیر با استفاه از محرکهای آلیاژ حافظه دار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
ارسلان بابایی رباط Motion Control for Tractor-Trailer Wheeled Robot considering Slipping and Skidding of Wheels کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
پیمان جودزاده Design and Implementation of a Lower Limb Exoskeleton to Assist Elderly in Stair Climbing کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
حسین شیروز Control of Tractor-Trailer Wheeled Robots Considering Wheels Slippage کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
محمد رضا ضیا برنامه ریزی حرکت برای پرتاب یک شی توسط یک ربات پایه متحرک کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
حمید قربانی مدل‌سازی تیر انعطافپذیر به روش مختصات قطعی و کنترل آن با روش شکل‌دهی فرکانسی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
پویا کساییان New approach to control of tractor-trailer robot with no slippage to transfer space payloads کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مکاترونیک 2 8304344 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
دینامیک 8304205 3 01 هرهفته (15:30 - 17:30) | هرهفته (17:30 - 19:30) - ترم دوم 1400
مکاترونیک 1 8304343 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
استاتیک و مقاومت مصالح 8304339 3 01 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1400
دینامیک 8304205 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته شنبه (16:30 - 18:00) 1400/04/22 (08:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مکاترونیک 1 8304343 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
استاتیک و مقاومت مصالح 8304339 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) 1399/11/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
استاتیک و مقاومت مصالح 8304339 3 01 هرهفته شنبه (16:15 - 19:15) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مکاترونیک 1 8304181 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
دینامیک و ارتعاشات 8304341 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته شنبه (16:30 - 18:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مکاترونیک 2 8304182 3 02 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
سمینار 8304250 2 02 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) 1397/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
استاتیک و مقاومت مصالح 8304339 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 19:00) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مکاترونیک 1 8304181 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مکاترونیک 2 8304182 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
سمینار (مکاترونیک) 8304179 2 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
دینامیک و ارتعاشات 8303004 3 01 ( - ) 1394/10/18 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
مکاترونیک 1 8304181 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/14 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
مکاترونیک 2 8304182 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1394/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
مکاترونیک 2 8304182 3 02 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1394/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2