گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بهمن ابراهیمی حسین زاده

بهمن ابراهیمی حسین زاده

بهمن ابراهیمی حسین زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093078
اتاق: 316
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
jb bj njk دانلود 1395/06/08
bj jb njk
محمد مهدی ابوالحسنی تهیه، مشخصه یابی و ارزیابیزیستی داربست های نانوفایبری (بستر نانو ساختار) زیست سازگار به منظور کاربرد در مهندسی بافت پوست کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
فرهنگیان آتنا رهایش تدریجی بیومولکول های آنتی باکتریال در پانسمان های چندلایه کارشناسی ارشد
محمد مهدی اوچی Targeting of Nano Liposome-based Herbal Drugs Delivery System (Nano Phytosome) for Transport to Liver Cancer Cells دکتری دانلود 1394/11/03
معتمدفتح پوریا سنتز و توسعه نانوسامانه هوشمند پلیمری PMBN حاوی متابولیت قارچی گانودریک اسید A به منظور مهار سرطان خون حاد وابسته به مغز استخوان(AML)
معصومه تاجیک خاوه بررسی تأثیر کود نیتروژن پوشش داده شده با پلیمرهای نانوساختار بر صفات کیفی و مورفوفیزیولوژیک ذرت رقم سینگل کراس 704 دکتری دانلود 1394/04/01
محمدنژادحاجی جابر بهینه‌سازی تولید و جداسازی پیش ساز کیتوسان از قارچ گنودرما لوسیدوم بومی ایران کارشناسی ارشد
صابری جواد سنتز و بررسی خواص چسب بافتی بر پایه اکریلات کارشناسی ارشد
محبوبه حسنی فرد بررسی عملکرد کرم واژینال حاوی نانوذره کیتوزان تیوله و کارکامین بر روی سلول سرطانی دهانه رحم کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
مهتاب راستی بررسی روند ترمیم و شکل اپیدرم در پوست آسیب دیده پس از استفاده از پانسمان های بیواکتیو کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
مائده رحیم نژاد بررسی آزمایشگاهی و محاسباتی اثر رهایش تدریجی داروی گنودریک اسید روی مرگ سلولهای سرطانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
لعل رضا بررسی تاثیر microRNA-221 در القای تمایز استخوانی در سلولهای مزانشیم بر روی داربست نانوفیبر پلی کاپرولاکتون حاوی نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت کارشناسی ارشد
حسینی لیاولی سمیرا ساخت و بررسی خواص داربست های استخوانی هیبریدی از نانو الیاف پلی کاپرولاکتون و هیدروژل نشاسته-کیتوسان کارشناسی ارشد
کوثر شهسوار میستانی طراحی و ساخت آپتا حسگر آدنوزین تری فسفات (ATP) مبتنی بر DNAzyme کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/12
جواد صابری سنتز و بررسی خواص چسب بافتی بر پایه اکریلات کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
فریبا سادات عالم بین بررسی عملکرد نانو حامل PMBN (Poly [MPC-co- BMA-co- MEON P]) هدفمند شده توسط لیگاند اینترلوکین 3 جهت درمان رده سلولی سرطان خون حاد وابسته به مغز استخوان AML)) کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/15
ملکپور گلوگاهی فریبا Preparation and evaluation of Rivastigmine sustained release system based on solid lipid nanoparticles کارشناسی ارشد
عالم بین فریبا سادات بررسی عملکرد نانو حامل PMBN (Poly [MPC-co- BMA-co- MEON P]) هدفمند شده توسط لیگاند اینترلوکین 3 جهت درمان رده سلولی سرطان خون حاد وابسته به مغز استخوان AML)) کارشناسی ارشد
آتنا فرهنگیان رهایش تدریجی بیومولکول های آنتی باکتریال در پانسمان های چندلایه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
نوجوکی فهیمه Investigation and Optimization of Increasing Triterpenes Production in Ganoderma lucidum and its Delivery Assessment by Nanostructure System کارشناسی ارشد
رضا لعل بررسی تاثیر microRNA-221 در القای تمایز استخوانی در سلولهای مزانشیم بر روی داربست نانوفیبر پلی کاپرولاکتون حاوی نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
رحیم نژاد مائده بررسی آزمایشگاهی و محاسباتی اثر رهایش تدریجی داروی گنودریک اسید روی مرگ سلولهای سرطانی کارشناسی ارشد
حسنی فرد محبوبه بررسی عملکرد کرم واژینال حاوی نانوذره کیتوزان تیوله و کارکامین بر روی سلول سرطانی دهانه رحم کارشناسی ارشد
راشین محمدی بررسی اثر عصاره‌ی گل محمدی پوشش‌دار شده با نانوذره لیپیدی جامد هدفمند در مدل حیوانی فراموشی دانلود 1396/06/26
ابوالحسنی محمد مهدی تهیه، مشخصه یابی و ارزیابیزیستی داربست های نانوفایبری (بستر نانو ساختار) زیست سازگار به منظور کاربرد در مهندسی بافت پوست کارشناسی ارشد
اوچی محمد مهدی Targeting of Nano Liposome-based Herbal Drugs Delivery System (Nano Phytosome) for Transport to Liver Cancer Cells
جابر محمدنژادحاجی بهینه‌سازی تولید و جداسازی پیش ساز کیتوسان از قارچ گنودرما لوسیدوم بومی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
اکرم مرادی تنها بهینه سازی تولید کمپلکس کیتین گلوکان از قارچ گنودرما لوسیدوم به عنوان ماده فعال زیستی در ساخت پوشش زخم نانوالیاف دانلود 1395/11/30
اکرم مرادی تنها بهینه سازی تولید کمپلکس کیتین گلوکان از قارچ گنودرما لوسیدوم به عنوان ماده فعال زیستی در ساخت پوشش زخم نانوالیاف دانلود 1395/11/30
پوریا معتمدفتح سنتز و توسعه نانوسامانه هوشمند پلیمری PMBN حاوی متابولیت قارچی گانودریک اسید A به منظور مهار سرطان خون حاد وابسته به مغز استخوان(AML) دکتری دانلود 1395/07/28
تاجیک خاوه معصومه بررسی تأثیر کود نیتروژن پوشش داده شده با پلیمرهای نانوساختار بر صفات کیفی و مورفوفیزیولوژیک ذرت رقم سینگل کراس 704
راستی مهتاب بررسی روند ترمیم و شکل اپیدرم در پوست آسیب دیده پس از استفاده از پانسمان های بیواکتیو کارشناسی ارشد
سهیلا مهدیزاده تولید نانو ذرات نقره از قارچ فوزاریوم اسپوروتریکودیوس و بررسی استفاده از غشای نانو کامپوزیت PVA/مونت مویلونیت برای حذف باکتریهای پاتوژن آب کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
کلانتر مهسا بررسی عملکرد نانوذره لیپوزومی حاوی کارکامین بر روی رده سلول سرطانی ریه کارشناسی ارشد
دباغی نفیسه بررسی تاثیر سامانه نانوالیاف پلیمر طبیعی ژلاتینی حاوی ماده‌ ضدرگزا بر روی سلول‌های سرطان سینه (MCF-7) کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مواد و سامانه های ریززیست ساختارها 8302036 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نانوزیست فناوری 8302205 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سمینار 8302039 2 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
مکانیک و مکانیسم نانو مواد 8302343 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
پدیده های انتقال 8302331 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
علوم و مهندسی سطح در نانوزیست فناوری 8302103 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:30) 1395/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
پدیده های انتقال 8302158 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
مواد و سامانه های ریززیست ساختارها 8302036 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1394/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
مبانی سیستم های رهایش هدفمند 8302092 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) 1394/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
علوم و مهندسی سطح در نانوزیست فناوری 8302103 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1394/03/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
کاربردهای نانوزیست فناوری 8302105 2 02 هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:30) 1392/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1392
پدیده های انتقال در سیستمهای زنده (دکتری) 8302164 2 01 نامشخص 1392/10/15 (08:00 - 10:00) ترم اول 1392
نمایش 12 نتیجه
از 1