گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بابک اکبری

بابک اکبری

بابک اکبری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093284
اتاق: 351
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
معزی پور آیدا بررسی خواص لنت ترمز ساخته شده از مواد لیگنوسلولزی و اثر نانو آلومینا بر ویژگی های آن کارشناسی ارشد
تقی زاده یاسین تحلیل عددی شریان کرونری استنت گذاری شده: بررسی اثردو استنت با جنس های منیزیمی (31AZ) و فولادی (stainless steel - 304) بر عملکرد مکانوبیولوژیکی دیواره شریان کارشناسی ارشد
نجفی حامد ساخت و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت¬های دندانی نورپخت بر پایه¬ رزین Bis-GMA/UDMA/TEGDMA و سیلیکای اصلاح شده کارشناسی ارشد
بصیری زهرا سنتز و ارزیابی خواص چسبندگی و زیست‌تخریب‌پذیری کارشناسی ارشد
واحدی سحر ساخت و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت های دندانی نور پخت بر پایه مونومرهای Bis-GMA/UDMA/TEGDMA و فیلر کوارتز به همراه ترکیبات آلومینوسیلیکات حاوی فلوراید کارشناسی ارشد
اکبری طائمه ماهدخت ایجاد گرادیان در تخلخل داربست از جنس پلی کاپرولاکتون به منظور استفاده در مهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد
خرم نژاد مجتبی تاثیر اصلاح سطحی بر خواص فیزیکی و زیستی فیلم پلی کاپرولاکتون کارشناسی ارشد
جمشیدی مریم ساخت داربست استخوانی پلی‌کاپرولاکتون - نشاسته تقویت‌شده با نانوذرات رس کارشناسی ارشد
ساداتی وحیده ساخت و بررسی خواص نانوبایو کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با نانولوله های کربنی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی و خواص سطحی مواد در پزشکی 8302171 3 01 | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
پلیمرها و کاربرد آن درمهندسی پزشکی 8302087 3 01 | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
طراحی و خواص سطحی مواد در پزشکی 8302171 3 01 | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
طراحی و خواص سطحی مواد در پزشکی 8302171 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
پلیمرها و کاربرد آن درمهندسی پزشکی 8302087 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مباحث ویژه در مهندسی بافت 8302022 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
طراحی و خواص سطحی مواد در پزشکی 8302171 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
پلیمرها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 8302029 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1395/03/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
طراحی و خواص سطحی مواد در پزشکی 8302171 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/29 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
پلیمرها و کاربرد آن درمهندسی پزشکی 8302087 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) 1394/03/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
پلیمر ها و کاربرد آن درمهندسی پزشکی 8302186 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1394/03/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
پلیمرها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 8302029 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1392/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
مبانی علوم و تکنولوژی پلیمرها 8302144 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) 1392/10/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
نمایش 13 نتیجه
از 1