افراد

اعضای هیات علمی

بابک اکبری (معاون گروه)

بابک اکبری (معاون گروه)

بابک اکبری (معاون گروه)    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093284
اتاق: 351
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ماه دخت اکبری طائمه ایجاد گرادیان در تخلخل داربست از جنس پلی کاپرولاکتون به منظور استفاده در مهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد
شبنم ارش تاثیر نانو ذرات خاک رس بر خواص حافظه داری PLA/TPU کارشناسی ارشد
اتنا اصلمند تهیه و مشخصه یابی نانو الیاف مخلوط پلی وینیل الکل، آلوئه ورا حاوی زینک اکساید به عنوان زخم پوش کارشناسی ارشد
زهرا بصیری سنتز و ارزیابی خواص چسبندگی و تخریب پذیری چسب استخوان کمپلکس کواسروا باهدف بستن استخوان استرنوم بعد از عمل جراحی قلب باز کارشناسی ارشد
مهدی فتحی پوشش دهی ایمپلنت های تیتانیومی با نانو لوله های تیتانیایی و پلیمر فیبروئین ابریشم به منظور رهایش کنترل شده وانکومایسین دکتری
سیده مریم جمشیدی طراحی و ساخت داربست های کامپوزیتی بر پایه پلی کاپرولاکتون و نشاسته و افزودن نانو الیاف پلی کاپرولاکتون با هدف مهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد
مجتبی خرم نژاد تاثیر اصلاح سطحی بر خواص فیزیکی و زیستی فیلم پلی کاپرولاکتون کارشناسی ارشد
حامد نجفی سیلاب ساخت و بررسی مکانیکی کامپوزیت های دندانی نورپخت (Light-Cure) بر پایه ی Bis-GMA/TEGDMA و سیلیکای اصلاح شده کارشناسی ارشد
نرگس صادری تهیه و مشخصه یابی نانو کامپوزیت رسانای کیتوسان-نانو ذرات طلا برای مهندسی بافت عصب محیطی کارشناسی ارشد
نرگس شمالی زاده بررسی تاثیر لیپوزوم های حاوی ویتامینE بر متابولیسم استخوان کارشناسی ارشد
سحر واحدی تهیه رزین کامپوزیت دندانی نورپخت بر پایه مونومرهایBis-Gma/Tegdma وفیلتر غیر ارگانیک کوارتز اصلاح شده به همراه ترکیبات آلمینو سیلیکات حاوی فلوراید وبررسی و مقایسه خواص مکانیکی آن با زرین های کامپوزیتی تجاری موجود در بازار ایران کارشناسی ارشد
محمد ورزنده دورابی طراحی میکروذرات تولید کننده اکسیژن بر پایه سدیم سیلیکات جهت کاربرد زیست پزشکی کارشناسی ارشد
پریسا زاده نجار تهیه و مشخصه یابی داربست نانو کامپوزیتی الکتروریسی شده پلی کاپرولاکتون-ژلاتین/ نانو لوله کربنی(CNT)به منظور کاربرد در مهندسی بافت غضروف کارشناسی ارشد
معزی پور آیدا بررسی خواص لنت ترمز ساخته شده از مواد لیگنوسلولزی و اثر نانو آلومینا بر ویژگی های آن کارشناسی ارشد
تقی زاده یاسین تحلیل عددی شریان کرونری استنت گذاری شده: بررسی اثردو استنت با جنس های منیزیمی (31AZ) و فولادی (stainless steel - 304) بر عملکرد مکانوبیولوژیکی دیواره شریان کارشناسی ارشد
نجفی حامد ساخت و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت¬های دندانی نورپخت بر پایه¬ رزین Bis-GMA/UDMA/TEGDMA و سیلیکای اصلاح شده کارشناسی ارشد
بصیری زهرا سنتز و ارزیابی خواص چسبندگی و زیست‌تخریب‌پذیری کارشناسی ارشد
واحدی سحر ساخت و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت های دندانی نور پخت بر پایه مونومرهای Bis-GMA/UDMA/TEGDMA و فیلر کوارتز به همراه ترکیبات آلومینوسیلیکات حاوی فلوراید کارشناسی ارشد
اکبری طائمه ماهدخت ایجاد گرادیان در تخلخل داربست از جنس پلی کاپرولاکتون به منظور استفاده در مهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد
خرم نژاد مجتبی تاثیر اصلاح سطحی بر خواص فیزیکی و زیستی فیلم پلی کاپرولاکتون کارشناسی ارشد
جمشیدی مریم ساخت داربست استخوانی پلی‌کاپرولاکتون - نشاسته تقویت‌شده با نانوذرات رس کارشناسی ارشد
ساداتی وحیده ساخت و بررسی خواص نانوبایو کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با نانولوله های کربنی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی و خواص سطحی مواد در پزشکی 8302171 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
روش های شناسایی و انتخاب مواد پزشکی 8302026 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
روش های شناسایی و انتخاب مواد پزشکی 8302026 3 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
پلیمرها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 8302087 3 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
طراحی و خواص سطحی مواد در پزشکی 8302171 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
طراحی و خواص سطحی مواد در پزشکی 8302171 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
پلیمرها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 8302087 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
طراحی و خواص سطحی مواد در پزشکی 8302171 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
پلیمرها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 8302087 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مباحث ویژه در مهندسی بافت 8302022 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
طراحی و خواص سطحی مواد در پزشکی 8302171 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
پلیمرها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 8302029 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1395/03/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
طراحی و خواص سطحی مواد در پزشکی 8302171 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/29 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
پلیمرها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 8302087 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) 1394/03/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
پلیمر ها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 8302186 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1394/03/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
پلیمرها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 8302029 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1392/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
مبانی علوم و تکنولوژی پلیمرها 8302144 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) 1392/10/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
نمایش 17 نتیجه
از 1