افراد

اعضای هیات علمی

محمد علی امیری آتشگاه

محمد علی امیری آتشگاه،

دانشیار
دانشکده علوم و فنون نوین
هوا و فضا
شماره تماس : 86093190
اتاق : 329
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود

 

 اطلاعات علمی و پژوهشی

 

وبسایت آزمایشگاه هدایت و ناوبری

 

اخبار

کتاب " اصول ناوبری اینرسی، مکانیابی ماهواره ای و تلفیق آنها"  توسط انتشارات جهاد دانشگاهی تهران به چاپ رسید.