گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدعلی امیری آتشگاه

محمدعلی امیری آتشگاه

محمدعلی امیری آتشگاه    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 86093190
اتاق: 329
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 

 اطلاعات علمی و پژوهشی

 

وبسایت آزمایشگاه هدایت و ناوبری

 

اخبار

کتاب " اصول ناوبری اینرسی، مکانیابی ماهواره ای و تلفیق آنها"  توسط انتشارات جهاد دانشگاهی تهران به چاپ رسید. 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
لوایی یانسی ابوالفضل طراحی سه بعدی مسیر بهینه ی پروازی مقید و کنترل ردیاب مقاوم برای یک ربات پرنده¬ی چهارپره شش درجه آزادی جهت کاربردهای ترافیک شهری کارشناسی ارشد
عظیمی اتابک طراحی سامانه کنترلی کشتی هوایی جهت عبور از قیچی باد با رویکرد برنامه ریزی بهره دینامیک کارشناسی ارشد
زیبایی احسان توسعه سامانه کنترل کننده پرواز آرایش یافته برای گروهی از رباتهای پرنده کارشناسی ارشد
کاظمیان احسان Parameters Estimation of Airplane Dynamic Model in longitudinal Mode Using Flight Test Data کارشناسی ارشد
علی امین زاده پیاده¬سازی آزمایشگاهی یک سامانه ناوبری مبتنی بر ویدئو برای یک پرنده چهارپره کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/29
میلاد بیات INS Based Aerial Robot Navigation Using Higher Order Derivatives Of The Vehicle Acceleration کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/03
صدرا برجی منفرد Robust H∞ Control Based on System Identification for Path Tracking of Quadrotor کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
کامران بنان Design and Development of a Hybrid Quadrotor-Airship کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/17
اشکان پارسا Backstepping Control for Desired Trajectory Tracking of a Quadrotor based on System Identification کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
محمدرضا ترکمانی تخمین مدار زباله فضایی بر پایه مشاهدات فضایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/09
گازرپور حمید تولید مسیر بهینه برای ملاقات ماهواره زباله روب و زباله فضایی با استفاده از سامانه تدر الکترودینامیک کارشناسی ارشد
محمد حسین حمیدی نژاد تخمین پارامترهای پروازی یک هواپیمای عمومی به روش فیلتر کالمن کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/24
محمد حسین حمیدی نژاد Parameter Estimation for a General Aviation Plane by Kalman Filter Method کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/24
مرضیه دولت آبادی فراهانی بررسی و شناسایی ضرائب و نیروهای آیرودینامیکی تاثیرگذار در حرکت ماهواره های نمونه کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/13
احسان زیبایی توسعه سامانه کنترل کننده پرواز آرایش یافته برای گروهی از رباتهای پرنده کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
محمدعلی سوادی مفرد طراحی مُدهای افزاینده پایداری و حفظ وضعیت سامانه کنترل پرواز خودکار بالگرد کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/11
اتابک عظیمی طراحی سامانه کنترلی کشتی هوایی جهت عبور از قیچی باد با رویکرد برنامه ریزی بهره دینامیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/12
امین زاده علی پیاده¬سازی آزمایشگاهی یک سامانه ناوبری مبتنی بر ویدئو برای یک پرنده چهارپره کارشناسی ارشد
نوروزی فاطمه پیاده سازی یک محیط مجازی برای کاربرد های دندانپزشکی جهت ارتباط بلادرنگ با واسطه لامسه ای کارشناسی ارشد
کیان قیطاسی Experimental Development of Control System for a Flying Robot to Track Spatial Trajectories کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
احسان کاظمیان Parameters Estimation of Airplane Dynamic Model in longitudinal Mode Using Flight Test Data کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/25
بنان کامران طراحی و ساخت پرنده ترکیبی کوادروتور ایرشیپ کارشناسی ارشد
حمید گازرپور تولید مسیر بهینه برای ملاقات ماهواره زباله روب و زباله فضایی با استفاده از سامانه تدر الکترودینامیک کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/06
هادی لطفیی تخمین مدار ماهواره بر پایه میدان مغناطیسی اطراف زمین کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/23
ابوالفضل لوایی یانسی طراحی سه بعدی مسیر بهینه ی پروازی مقید و کنترل ردیاب مقاوم برای یک ربات پرنده¬ی چهارپره شش درجه آزادی جهت کاربردهای ترافیک شهری کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
محمودی منش محسن تخمین موقعیت پرنده بدون سرنشین چهارپره بر پایه روش ناوبری اسلم کارشناسی ارشد
ترکمانی محمدرضا تخمین مدار زباله فضایی بر پایه مشاهدات فضایی کارشناسی ارشد
سوادی مفرد محمدعلی طراحی مُدهای افزاینده پایداری و حفظ وضعیت سامانه کنترل پرواز خودکار بالگرد کارشناسی ارشد
محسن محمودی منش تخمین موقعیت پرنده بدون سرنشین چهارپره بر پایه روش ناوبری اسلم کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/10
دولت آبادی فراهانی مرضیه بررسی و شناسایی ضرائب و نیروهای آیرودینامیکی تاثیرگذار در حرکت ماهواره های نمونه کارشناسی ارشد
بیات میلاد INS Based Aerial Robot Navigation Using Higher Order Derivatives Of The Vehicle Acceleration کارشناسی ارشد
فاطمه نوروزی پیاده سازی یک محیط مجازی برای کاربرد های دندانپزشکی جهت ارتباط بلادرنگ با واسطه لامسه ای کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/16
لطفیی هادی تخمین مدار ماهواره بر پایه میدان مغناطیسی اطراف زمین کارشناسی ارشد

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه هدایت و ناوبری پژوهشی
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مکانیک مدارهای فضایی پیشرفته 8303100 3 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مکانیک مدار پیشرفته 8303365 3 02 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مکانیک مدار پیشرفته 8303365 3 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
هدایت و ناوبری 1 8303115 3 01 | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
دینامیک پرواز پیشرفته 1 8303353 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 02 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ریاضیات مهندسی پیشرفته 8304180 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مکانیک مدارهای فضایی پیشرفته 8303100 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مکانیک مدار پیشرفته 8303365 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
هدایت و ناوبری 1 8303115 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1397/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سمینار 8303010 2 11 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
کنترل پیشرفته 8303174 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 02 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:00 - 09:30) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مکانیک مدار پیشرفته 8303365 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1395/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
هدایت و ناوبری 1 8303115 3 02 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1395/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
سمینار 8303010 2 11 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
کنترل پیشرفته 8303174 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/15 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
ریاضی مهندسی پیشرفته 8303096 3 02 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/15 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
محاسبات عددی پیشرفته 8303049 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1394/03/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
محاسبات عددی پیشرفته 8303123 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1394/03/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2