گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا اصلانی

علیرضا اصلانی

علیرضا اصلانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حامد ابوتراب تجزیه و تحلیل پویایی های رقابتی با استفاده از رویکرد نقشه گروه های استراتژیک (مورد مطالعه صنعت مبلمان) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/14
مجتبی یاری طراحی مدلی برای برنامه ریزی حمایت مالی پارک های علم وفناوری از واحدهای فناوری مبتنی بر پویایی های سیستم کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
قضاوتی آرش شناسایی توانمندیهای فناورانه سیستم عامل زمین با استفاده از تکنین ره نگاشت کارشناسی ارشد
محمد اسلامی ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در بانک انصار کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/21
شهروز اعزازی Compilation of strategic group map for vehicle body parts industry in Iran کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
حسین افتخاری اولویت ‌بندی راهبردهای همکاری‌های فناورانه در راستای تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی (مورد مطالعه: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/10
شروین تاجدینی بررسی عوامل موثربر ترجیجات مشتریان در خرید محصولات ارگانیک کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/13
شبنم جلالی تجزیه و تحلیل کاربرد Big Data در فرآیند های بازاریابی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/01
ابوتراب حامد تجزیه و تحلیل پویایی های رقابتی با استفاده از رویکرد نقشه گروه های استراتژیک (مورد مطالعه صنعت مبلمان) کارشناسی ارشد
افتخاری حسین اولویت ‌بندی راهبردهای همکاری‌های فناورانه در راستای تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی (مورد مطالعه: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات) کارشناسی ارشد
سیدمحسن حسینی Analyzing the Main Approaches of Improving Energy Saving and Supplying in the Buildings دانلود 1396/10/12
علی حسینی تعیین عوامل حیاتی موفقیت نوآوری در محصولات و سیستم های پیچیده (CoPS)؛ مطالعه موردی: پروژه بالگرد ملی سازمان صنایع هوایی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
محسن حسینی Analyzing the Main Approaches of Improving Energy Saving and Supplying in the Buildings کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/12
خدایاری خرم حمید ارائه چارچوب مناسب برای ارزیابی توانمندی فناوری و نوآوری در ایران (TIA) کارشناسی ارشد
حمید خدایاری خرم ارائه چارچوب مناسب برای ارزیابی توانمندی فناوری و نوآوری در ایران (TIA) کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/02
شهاب رنجبران سنجش میزان آمادگی مراکز درمانی کشور برای پذیرش گردشگر سلامت در مقایسه با کشورهای منطقه کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/28
مهدی ساجدی سابق Strategic Analysis of Maritime Business Security in Iran as the Corridor of Commerce in the Zone using SWOT approach کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
زروان شهرزاد چهارچوب بلوغ همکاریهای فناورانه در فرآیند جهش تکنولوژیک شرکتهای موخر(مطالعه موردی:شرکتهای گروه مپنا) دکتری دانلود 1396/07/02
مهدی صیقلی کومله An overview on the process new product development in food industry کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/01
محمد حسین صلاحمند Creating technology roadmap for the prevention of corrosion in Marine Equipment کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/01
حسینی علی تعیین عوامل حیاتی موفقیت نوآوری در محصولات و سیستم های پیچیده (CoPS)؛ مطالعه موردی: پروژه بالگرد ملی سازمان صنایع هوایی کارشناسی ارشد
فریبا علیزاده ارزیابی توانمندی تکنولوژیک سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/10
علیزاده فریبا ارزیابی توانمندی تکنولوژیک سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی کارشناسی ارشد
محمدمهدی قیاسی تعادل فازی هیدرات های متان و دی اکسید کربن: مدلسازی و ارزیابی داده های آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/18
آرش قضاوتی شناسایی توانمندیهای فناورانه سیستم عامل زمین با استفاده از تکنین ره نگاشت کارشناسی ارشد دانلود 1394
مریم قلمکاری شناسایی و تحلیل قابلیت های مؤثر در کسب مزیت رقابتی کانال های توزیع مواد غذایی مورد مطالعه: شرکت توزیع و پخش مانا کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/13
مریم قلمکاری شناسایی و تحلیل قابلیت¬های مؤثر در کسب مزیت رقابتی کانال¬های توزیع مواد غذایی مورد مطالعه: شرکت توزیع و پخش مانا کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/13
اسلامی محمد ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در بانک انصار کارشناسی ارشد
محمد محمدی Strategic techno-economical analysis of exploitation from algal technogies in order to produce biomass fuel in the country کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/07
حاتم مومن پور بررسی امکانپذیری توسعه مفهوم بنگاه های زود بازده دانش بنیان در صنعت ICT کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/14
نیما نیاکان تاثیر ابعاد موثر بر رفتار مصرف کننده برای انتخاب غذاهای سالم در رستوران ها کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/17
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ریزی ریاضی پیشرفته 8301099 3 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
برنامه ریزی ریاضی پیشرفته 8301075 3 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
امنیت انرژی 8301105 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
اقتصاد منابع انرژی پایان پذیر 8301090 3 01 هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
امنیت انرژی 8301105 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
برنامه ریزی ریاضی پیشرفته 8301183 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1395/03/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1394
مدل سازی انرژی 8301088 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
مدل سازی انرژی 8301100 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
مبانی اقتصاد 8301078 3 01 نامشخص 1395/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
ترمودینامیک 8301009 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) 1395/03/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
پروژه ترم 8304130 2 01 نامشخص 1394/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
روش تحقیق 8304248 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 11:00) 1394/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
سمینار 8304250 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1393
نمایش 13 نتیجه
از 1