اعضای هیات علمی

علی بخش کسائیان

علی بخش کسائیان

علی بخش کسائیان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 86093263
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسین عباسی بهینه سازی نیروگاه دود کش خورشیدی با استفاده از آنالیز ابعادی و بررسی تاثیر دمای محیط بر عملکرد نیروگاه دودکش خورشیدی کارشناسی ارشد
یاسمن امیرحایری طراحی و آنالیز اکسرژی و انرژی سیستم چند محصوله با هدف تولید هیدروژن و گاز طبیعی مایع به طور همزمان کارشناسی ارشد
لیلی بهرامی مدلسازی به کارگیری مواد تغییر فاز دهنده در یک ساختمان خورشیدی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی کارشناسی ارشد
ارزو برومندنیا ساخت وآنالیز سلول فتوولتائیک نانوساختارآلی-معدنی کارشناسی ارشد
سمانه دویران بررسی عملکرد انتقال حرارت در مجموعه مبدل- کلکتور خورشیدی با استفاده از نانو سیال کارشناسی ارشد
سودابه گلزاری طراحی، ساخت و آنالیز سیستم فتوولتائیک / حرارتی هوا خنک مجهز یه محرک الکتروهیدرودینامیک کارشناسی ارشد
محمد جاویدمهر دکتری
محمدرضا میرزائی بهینه سازی یک سامانه تولید توان، گرمایش و سرمایش با استفاده از سیکل هیبریدی رانکین آلی-میکروتوربین-کلکتور خورشیدی کارشناسی ارشد
کیمیا منتظری حل عددی انتقال حرارت و جریان دو فاز نانو سیال داخل لوله حاوی ماده متخلخل کارشناسی ارشد
سیدسروش موسوی شبیه سازی سیستم فتوولتائیک حرارتی به همراه مواد تغییر فاز دهنده در بستر متخلخل کارشناسی ارشد
پریسا راهدان شبیه سازی و بهینه سازی چند هدفه سیستم ترکیبی دودکش خورشیدی و آب شیرین کن کارشناسی ارشد
مهرنوش رحمانی حسین آبادی شبیه سازی و بررسی تحلیلی عملکرد حرارتی نانوسیال در حضور میدان مغناطیسی کارشناسی ارشد
تهمینه سخن صفت بهینه سازی عملکرد نانو سیال پایه روغن در یک سیستم کلکتور خورشیدی سهموی کارشناسی ارشد
علیرضا وهاب زاده دکتری
محمدامین وزیری راد بررسی تجربی عملکرد سامانه فتوولتائیک-حرارتی با مواد تغیر فاز دهنده و محیط متخلخل براده آلومینیومی کارشناسی ارشد
حسین برغمدی Integrated Solar Power Tower Plant (Heliostat) Contain Volumetric Air Receiver with Desalination Unit and Analysis Air Return Effects on The Rate of Fresh Water Produc کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
لیلی بهرامی مدلسازی به کارگیری مواد تغییر فاز دهنده در یک ساختمان خورشیدی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی کارشناسی ارشد دانلود 1397/02/04
مریم جهان پناه Investigating of Energy Storage by Phase Change Materials in a Solar Desalination Unit کارشناسی ارشد دانلود 1397/12/15
مریم جهان پناه Investigating of Energy Storage by Phase Change Materials in a Solar Desalination Unit کارشناسی ارشد دانلود 1397/12/15
مریم جهان پناه Investigating of Energy Storage by Phase Change Materials in a Solar Desalination Unit کارشناسی ارشد دانلود 1397/12/15
فرزانه حسینی ازغندی Removal of environmental pollution using ZnO nano particles on carbonaceous materials کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
مهدی حقیر Modeling and optimization of solar absorption refrigeration cycle based on nanofluid کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
سوگل دائی اکبری تأمین انرژی پایدار شبکه پایگاه های مدیریت بحران شهر تهران با تأکید بر انرژیهای نو و ملاحظات زیست محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
محسن درافشان مدلسازی دودکش خورشیدی جهت کاهش غلظت آلاینده های هوا و تولید انرژی پاک در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
پریسا راهدان Simulation and optimization of a solar chimney-water desalination hybrid system کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
فاطمه رجایی تحلیل عددی انتقال حرارت از نانوسیال عبوری در میکروکانال به منظور خنک کاری سلول های خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
رویا رضایی Experimental and numerical investigation on the thermal behavior of nanofluid direct absorption in a Trough collector کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
شهره سلطانی بهینه سازی راندمان کلکتور سهموی خطی از طریق استفاده همزمان از سامانه ترموالکتریک و سلول خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/12
آرمین شماعی زاده The effect of silver nanostructures on the performance of silicon-based hybrid solar cells کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
آرمین علیقلیان Stochastic Short-Term Energy Scheduling in Industrial Microgrid with Renewable Energy Resources and Electric Vehicles in Smart Grid کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
نیلوفر فدائی مبرهن ساخت دودکش‌خورشیدی و شبیه‌سازی CFD در شرایط استفاده از مواد تغییر‌فاز‌دهنده (PCM) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
محمدحسن قدوسی نژاد Modelling and Optimization of a Hybrid Renewable Energy System with Sustainable Development Approach in Building Sector کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/24
امیررضا محمودی بررسی آزمایشگاهی بهبود عملکرد آب شیرین کن خورشیدی تقطیری با استفاده از میدان الکتریکی (الکتروهیدرودینامیک) کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
محمدامین وزیری راد بررسی تجربی عملکرد سامانه فتوولتائیک- حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده و محیط متخلخل براده آلومینیومی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/23
محمد آرامش مدل سازی انتقال حرارت نانوسیال در استخر خورشیدی گرادیان نمک کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
برومند نیا آرزو ساخت و آنالیز سلول فتوولتائیک هیبریدی نانوساختار آلی¬معدنی کارشناسی ارشد
عزیزی زیارانی آسیه طراحی سیستم های تبرید جذبی خورشیدی و بهینه سازی آن از طریق فناوری نانو کارشناسی ارشد
حجاب افشین Designing an appropriate turbine for a solar chimney power plant by CFD analysis کارشناسی ارشد
معصومه امیری فرد ترکیب استخر خورشیدی با یک سیستم ذخیره سازی گرما به جهت پایداری عملکرد کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/28
آرزو برومند نیا ساخت و آنالیز سلول فتوولتائیک هیبریدی نانوساختار آلی¬معدنی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/11
سخن صفت تهمینه بهینه سازی عملکرد نانوسیال پایه روغن در یک سیستم کلکتور خورشیدی کارشناسی ارشد
محمد علی جوکار پیش بینی سرعت باد با استفاده از شبکه های عصبی برای طراحی بهینه مزارع بادی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/28
افشین حجاب طراحی توربین مناسب برای نیروگاه دودکش خورشیدی با استفاده از تحلیل CFD کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/27
عباسی حسین بهینه‏سازی نیروگاه دودکش خورشیدی با استفاده از آنالیز ابعادی و بررسی تأثیر دمای محیط بر عملکرد نیروگاه دودکش خورشیدی کارشناسی ارشد
مهدی حقیر مدل سازی و بهینه سازی چرخه تبرید جذبی خورشیدی مبتنی بر نانوسیال کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
رضا دانش آذریان Investigation of heat transfer performance in solar direct absorption of a trough collector using nanofluid کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
سمانه دویران بررسی عملکرد انتقال حرارت در مجموعه مبدل-کلکتور خورشیدی با استفاده از نانو سیال کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
علی ربانی مدل سازی و بهینه سازی توربین باد محور عمودی با هدف هدایت جریان خروجی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/20
کیانا رحمانی طراحی سیستمی توربین باد ملی با روش ماتریس ساختار طراحی (DSM) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/15
عابدی سپیده بررسی عملکرد منابع گیاهی بومی برای تولید بیودیزل و معرفی گونه برتر در ایران کارشناسی ارشد
تهمینه سخن صفت بهینه سازی عملکرد نانوسیال پایه روغن در یک سیستم کلکتور خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/02
دویران سمانه بررسی عملکرد انتقال حرارت در مجموعه مبدل-کلکتور خورشیدی با استفاده از نانو سیال کارشناسی ارشد
طغیانی سمیه مطالعه تجربی و آنالیز عددی بررسی عملکرد موتور استرلینگ در سیستم دیش¬ استرلینگ خورشیدی کارشناسی ارشد
نرجس سنجریان بررسی انتقال حرارت نانوسیال آب- SiO2 برای کانالهای انتقال حرارت با شکلهای هندسی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
گلزاری سودابه طراحی، ساخت و آنالیز سیستم فتوولتائیک/حرارتی هوا خنک مجهز به محرک الکتروهیدرودینامیک کارشناسی ارشد
دائی اکبری سوگل تأمین انرژی پایدار شبکه پایگاه های مدیریت بحران شهر تهران با تأکید بر انرژیهای نو و ملاحظات زیست محیطی کارشناسی ارشد
محمد صامتی شبیه سازی عددی گرمایش خورشیدی و سرمایش ترکیب شده در یک ساختمان صفر انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/22
سمیه طغیانی مطالعه تجربی و آنالیز عددی بررسی عملکرد موتور استرلینگ در سیستم دیش¬ استرلینگ خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/06
حامد طهمورسی Numerical investigation of conduction heat transfer of carbon based nanofluids in solar thermal applications using the Lattice Boltzmann Method (LBM) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
سپیده عابدی بررسی عملکرد منابع گیاهی بومی برای تولید بیودیزل و معرفی گونه برتر در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/01
مریم عابدی بررسی تولید بیواتانول سوختی از ضایعات سیب¬زمینی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/14
حسین عباسی بهینه‏سازی نیروگاه دودکش خورشیدی با استفاده از آنالیز ابعادی و بررسی تأثیر دمای محیط بر عملکرد نیروگاه دودکش خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
حسین عباسی بهینه‏ سازی نیروگاه دودکش خورشیدی با استفاده از آنالیز ابعادی و بررسی تأثیر دمای محیط بر عملکرد نیروگاه دودکش خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
امیر عبداله پور بهینه سازی اگزرژتیکی و اگزرژواکونومیکی سیکل تولید توان ترنسکریتیکال دی اکسید کربن با استفاده از کلکتور خورشیدی بر پایه نانو سیال کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
آسیه عزیزی زیارانی طراحی سیستم های تبرید جذبی خورشیدی و بهینه سازی آن از طریق فناوری نانو کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
ربانی علی مدل سازی و بهینه سازی توربین باد محور عمودی با هدف هدایت جریان خروجی کارشناسی ارشد
فرهمند علی مدلسازی و بهینه سازی پوشش های جاذب چندلایه ای در ابعاد نانو برای استفاده در کلکتورهای خورشیدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد
آرمین علیقلیان برنامه ریزی کوتاه مدت اتفاقی ریز شبکه ی صنعتی، با حضور منابع انرژی تجدیدپذیر و خودرو های برقی در شبکه ی هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
نیلوفر فدائی مبرهن Construction of Solar Chimney and CFD Simulation in Case of Using Phase Change Material (PCM) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
حسینی ازغندی فرزانه Removal of environmental pollution using ZnO nano particles on carbonaceous materials کارشناسی ارشد
علی فرهمند مدلسازی و بهینه سازی پوشش های جاذب چندلایه ای در ابعاد نانو برای استفاده در کلکتورهای خورشیدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/05
کاوه فلاح Single objective optimization of a solar hybrid forward osmosis desalination system for Bandar Abbas city کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
یوسفی مقدم فهیمه بهینه سازی چند هدفه نیروگاه دودکش خورشیدی کارشناسی ارشد
مهران قلم چی ساخت و بهینه¬سازی نیروگاه آزمایشی دودکش خورشیدی بهمراه محرک¬های الکتروهیدرودینامیک کارشناسی ارشد دانلود 92/11/29
رحمانی کیانا طراحی سیستمی توربین باد ملی با روش ماتریس ساختار طراحی (DSM) کارشناسی ارشد
منتظری کیمیا حل عددی انتقال حرارت و جریان دو فاز نانوسیال داخل لوله حاوی ماده متخلخل کارشناسی ارشد
سودابه گلزاری طراحی، ساخت و آنالیز سیستم فتوولتائیک/حرارتی هوا خنک مجهز به محرک الکتروهیدرودینامیک کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/13
آرامش محمد مدل سازی انتقال حرارت نانوسیال در استخر خورشیدی گرادیان نمک کارشناسی ارشد
صامتی محمد شبیه سازی عددی گرمایش خورشیدی و سرمایش ترکیب شده در یک ساختمان صفر انرژی کارشناسی ارشد
قدوسی نژاد محمدحسن مدلسازی و بهینه‌سازی سامانه هیبریدی انرژی‌های تجدیدپذیر جهت تامین انرژی در بخش ساختمان با رویکرد توسعه پایدار کارشناسی ارشد
جوکار محمد علی پیش بینی سرعت باد با استفاده از شبکه های عصبی برای طراحی بهینه مزارع بادی کارشناسی ارشد
عابدی مریم بررسی تولید بیواتانول سوختی از ضایعات سیب¬زمینی کارشناسی ارشد
کیمیا منتظری حل عددی انتقال حرارت و جریان دو فاز نانوسیال داخل لوله حاوی ماده متخلخل کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/06
حقیر مهدی مدل سازی و بهینه سازی چرخه تبرید جذبی خورشیدی مبتنی بر نانوسیال کارشناسی ارشد
محسن مهدیزاده فرد بهبود بازده انرژی در یک واحد پالایشگاه گاز طبیعی با استفاده از یک روش نوین بر مبنای تحلیل اگزرژی پیشرفته و فناوری پینچ دکتری دانلود 1396/10/02
قلم چی مهران ساخت و بهینه¬سازی نیروگاه آزمایشی دودکش خورشیدی بهمراه محرک¬های الکتروهیدرودینامیک کارشناسی ارشد
سروش موسوی Simulation of a photovoltaic thermal system with phase change material in porous media کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/12
شکوفا مولانا Simulation and optimization of a solar chimney-desalination hybrid system کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/15
شکوفا مولانا شبیه سازی و بهینه سازی یک سامانه هیبریدی دودکش خورشیدی- آب شیرین کن کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/15
سنجریان نرجس بررسی انتقال حرارت نانوسیال آب- SiO2 برای کانالهای انتقال حرارت با شکلهای هندسی مختلف کارشناسی ارشد
فدائی مبرهن نیلوفر Construction of Solar Chimney and CFD Simulation in Case of Using Phase Change Material (PCM) کارشناسی ارشد
فهیمه یوسفی مقدم بهینه سازی چند هدفه نیروگاه دودکش خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/04
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ممیزی انرژی در صنایع 8301217 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
فناوری انرژی در ساختمان 8301224 3 01 هرهفته (15:30 - 17:30) | هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1400
فناوری های انرژی خورشیدی 8301219 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
تحلیل جریان اگزرژی در سیستمهای انرژی 8301214 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
مهندسی فرایند در سیستم‌های انرژی 8301225 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
مهندسی فرایند در سیستم‌های انرژی 8301225 3 02 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
طراحی سیستم های انرژی تولید همزمان برق و حرارت 8301119 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
مبانی فناوری‌های انرژی 8301074 3 02 هرهفته (17:00 - 19:00) | هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1400
مبانی فناوری‌های انرژی 8301074 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
فناوری انرژیهای تجدیدپذیر 2 8301209 3 01 | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
فناوری های انرژی خورشیدی 8301219 3 01 | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1400/04/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
طراحی سیستم های انرژی تولید همزمان برق و حرارت 8301119 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
سیستم های انرژی خورشیدی 8301115 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1399/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تکنولوژی نیروگاه های حرارتی، خورشیدی و هیدروژن خورشیدی 8301080 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
طراحی سیستم های انرژی تولید همزمان برق و حرارت 8301119 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
بهینه سازی جریان اگزرژی 8301091 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مهندسی فرآیند 8301076 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
بهینه سازی جریان اگزرژی 8301091 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
سیستم های انرژی خورشیدی 8301115 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تکنولوژی نیروگاه های حرارتی، خورشیدی و هیدروژن خورشیدی 8301080 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2