گروه های دانشکده گروه های دانشکده

مشاور بین الملل دانشکده علوم و فنون نوین مشاور بین الملل دانشکده علوم و فنون نوین

علی ابوئی مهریزی

علی ابوئی مهریزی

علی ابوئی مهریزی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093056
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امین چوپانی خیرآبادی Design, Fabrication and Evaluation of a Capillary Microfluidic Chip Considering Elisa Assay Requirements کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/04
آرش راد طراحی و شبیه سازی میکرومیکسر برای سامانه میکروفلوییدیکی اندازه گیری مدت زمان انعقاد خون بر مبنای پلاسما کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/03
محسن وزیری طراحی میکرومیکسر سیستم میکروفلوییدیکی برای جمع‌آوری اتوماتیک نمونه خون کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
ارسلان ابراهیمی بهینه سازی پلیت کامپوزیت زیست تخریب پذیر برای یک شکستگی استخوان دیستال رادیوس به روش اجزای محدود دانلود 1396/06/28
ارسلان ابراهیمی Optimizing of a Biodegradable Composite Plate for a Distal Radius Fracture by Finite Element Method کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
حمیده بصیری سنتز آپاتیت بیومیمتیک با ساختار نانو به منظور رمینرالیزاسیون دندانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
بصیری حمیده سنتز آپاتیت بیومیمتیک با ساختار نانو به منظور رمینرالیزاسیون دندانی کارشناسی ارشد
شیما دوراندیش یزدی شبیه سازی فرآیند تخریب پیچ جذبی و ارزیابی پارامترهای هندسی آن در درمان شکستگی انگشت دست کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/15
آرش راد Design and Simulation of a Micromixer for Microfluidic Measurement System of Coagulation Time base on Plasma کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/03
محمدرضا رسولی بهینه‏ سازی میکسر میکروفلوییدیک شیاردار در ابزارهای آزمایشگاه بر روی تراشه کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/22
دوراندیش یزدی شیما Simulation of Degradation Process in Bioresorbable Screw and Evaluation of Its Geometric Parameters in Phalangeal Fracture Healing کارشناسی ارشد
فتح الهی پور شهرزاد ساخت و مشخصه یابی پوشش زخم نانوالیافی دارای کیتوسان و ریزذرات ژلاتین با قابلیت رهایش دوگانه داروی مسکن و آنتی بیوتیک کارشناسی ارشد
لشگری علی بهینه‏سازی تولید قطره میکروفلوئیدیک با روش تمرکز جریانی برای میکرو تراشه‏های پی‏سی‏آر کارشناسی ارشد
شهرزاد فتح الهی پور ساخت و مشخصه یابی پوشش زخم نانوالیافی دارای کیتوسان و ریزذرات ژلاتین با قابلیت رهایش دوگانه داروی مسکن و آنتی بیوتیک کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
علی لشگری بهینه‏سازی تولید قطره میکروفلوئیدیک با روش تمرکز جریانی برای میکرو تراشه‏های پی‏سی‏آر کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/14
وزیری محسن Designing a Micromixer of Microfluidic System for Automatic Blood Sample Collection کارشناسی ارشد
رسولی محمدرضا بهینه‏ سازی میکسر میکروفلوییدیک شیاردار در ابزارهای آزمایشگاه بر روی تراشه کارشناسی ارشد
محسن وزیری Designing a Micromixer of Microfluidic System for Automatic Blood Sample Collection کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی بیومکانیک 8302266 3 01 | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مکانیک محیط پیوسته 8302149 3 01 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مدل سازی و شبیه سازی سیستم های بیولوژیکی 8302219 3 01 | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مباحث ویژه در مهندسی پزشکی- بیومواد 1 8302121 3 01 | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روش اجزاء محدود 8302174 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مکانیک محیط پیوسته 8302149 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مدل سازی و شبیه سازی سیستم های بیولوژیکی 8302219 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روش اجزاء محدود 8302174 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار 8302061 2 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
مبانی بیومکانیک 8302266 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مکانیک محیط پیوسته 8302149 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مدلسازی و شبیه سازی سیستم های فیزیولوژیکی 8302272 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
روش اجزاء محدود 8302174 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
رباتیک 8302148 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1395/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
سمینار 8302025 2 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
مکانیک محیط پیوسته 8302149 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/26 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
مدلسازی و شبیه سازی سیستم های فیزیولوژیکی 8302272 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1394/10/20 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
روش اجزای محدود در بیو مکانیک 8302151 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1394/03/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
رباتیک 8302148 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) 1394/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
مکانیک محیط پیوسته 8302149 3 02 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1392/10/16 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2