اعضای هیات علمی

علی ابوئی مهریزی

علی ابوئی مهریزی

علی ابوئی مهریزی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 86093056
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدامین آقازاده فردکماری ساخت و تست دستگاه الکترووتینگ با لحاظ کردن ملزومات سنجش الایزا کارشناسی ارشد
حمیده بصیری طراحی و ساخت نانو کامپوزیت هیدروژلی حاوی کربن نانو دات تولید شده در سامانه میکروفلوئیدیک جهت بررسی رهایش VEGF دکتری
امین چوپانی خیرآبادی طراحی،ساخت و ارزیابی یک سیستم میکروفلوئیدیکی موئینگی با لحاظ کردن ملزومات سنجش الایزا کارشناسی ارشد
ارسلان ابراهیمی بهینه سازی پلیت کامپوزیت زیست تخریب پذیر برای یک شکستگی استخوان دیستال رادیوس به روش اجزای محدود کارشناسی ارشد
شهرزاد فتح اللهی پور ساخت و مشخصه یابی پوشش زخم نانو الیافی دارای کیتوسان و ریز ذرات ژلاتین با قابلیت رهایش دو گانه داروی مسکن و آنتی بیوتیک کارشناسی ارشد
علی لشکری پور بهینه سازی تولید قطره میکروفلوئیدیک با روش تمرکز جریانی در میکرو تراشه های PCR کارشناسی ارشد
محمدرضا رسولی بهینه سازی میکسر میکروفلوییدیک شیاردار در ابزارهای آزمایشگاه بر روی تراشه کارشناسی ارشد
علی شکوریان ارزیابی رفتار تخریب پذیری آلیاژ منیزیم پوشش داده شده با هیدروکسی آپاتایت برای کاربردهای ارتوپدی کارشناسی ارشد
امیرحسین ایلدرم Design, fabrication and evaluation of gradient porous implant with an elastic modulus same as bone tissue کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
امین چوپانی خیرآبادی Design, Fabrication and Evaluation of a Capillary Microfluidic Chip Considering Elisa Assay Requirements کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/04
آرش راد طراحی و شبیه سازی میکرومیکسر برای سامانه میکروفلوییدیکی اندازه گیری مدت زمان انعقاد خون بر مبنای پلاسما کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/03
بهرام طالب جدی ساخت و شبیه سازی سامانه جدید میکروفلویدیکی تولید میکروقطره برای کاربردهای زیستی کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/27
عطیه السادات عابدنژاد Preparation of antibacterial hydrophilic/hydrophobic polymer based wound dressing comprising Zinc nano structure دکتری دانلود 1398/06/23
زهرا محمودی تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمال به رده غضروفی با استفاده از نانو ذرات تولیدی در سیستم دینامیک میکروفلوییدیک دکتری دانلود 1398/03/19
محسن وزیری طراحی میکرومیکسر سیستم میکروفلوییدیکی برای جمع‌آوری اتوماتیک نمونه خون کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
ارسلان ابراهیمی بهینه سازی پلیت کامپوزیت زیست تخریب پذیر برای یک شکستگی استخوان دیستال رادیوس به روش اجزای محدود کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
ارسلان ابراهیمی بهینه سازی پلیت کامپوزیت زیست تخریب پذیر برای یک شکستگی استخوان دیستال رادیوس به روش اجزای محدود دانلود 1396/06/28
حمیده بصیری سنتز آپاتیت بیومیمتیک با ساختار نانو به منظور رمینرالیزاسیون دندانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
بصیری حمیده سنتز آپاتیت بیومیمتیک با ساختار نانو به منظور رمینرالیزاسیون دندانی کارشناسی ارشد
شیما دوراندیش یزدی Simulation of Degradation Process in Bioresorbable Screw and Evaluation of Its Geometric Parameters in Phalangeal Fracture Healing کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/15
آرش راد Design and Simulation of a Micromixer for Microfluidic Measurement System of Coagulation Time base on Plasma کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/03
محمدرضا رسولی بهینه‏ سازی میکسر میکروفلوییدیک شیاردار در ابزارهای آزمایشگاه بر روی تراشه کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/22
دوراندیش یزدی شیما Simulation of Degradation Process in Bioresorbable Screw and Evaluation of Its Geometric Parameters in Phalangeal Fracture Healing کارشناسی ارشد
فتح الهی پور شهرزاد ساخت و مشخصه یابی پوشش زخم نانوالیافی دارای کیتوسان و ریزذرات ژلاتین با قابلیت رهایش دوگانه داروی مسکن و آنتی بیوتیک کارشناسی ارشد
لشگری علی بهینه‏سازی تولید قطره میکروفلوئیدیک با روش تمرکز جریانی برای میکرو تراشه‏های پی‏سی‏آر کارشناسی ارشد
شهرزاد فتح الهی پور ساخت و مشخصه یابی پوشش زخم نانوالیافی دارای کیتوسان و ریزذرات ژلاتین با قابلیت رهایش دوگانه داروی مسکن و آنتی بیوتیک کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
علی لشگری بهینه‏سازی تولید قطره میکروفلوئیدیک با روش تمرکز جریانی برای میکرو تراشه‏های پی‏سی‏آر کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/14
وزیری محسن Designing a Micromixer of Microfluidic System for Automatic Blood Sample Collection کارشناسی ارشد
رسولی محمدرضا بهینه‏ سازی میکسر میکروفلوییدیک شیاردار در ابزارهای آزمایشگاه بر روی تراشه کارشناسی ارشد
محسن وزیری Designing a Micromixer of Microfluidic System for Automatic Blood Sample Collection کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش اجزاء محدود 8302174 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
مباحث ویژه در مهندسی پزشکی - بیومواد 2 8302305 3 01 هرهفته (15:30 - 17:30) | هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1400
مبانی بیومکانیک 8302266 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
مکانیک محیط پیوسته 8302149 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
مدل سازی و شبیه سازی سیستم های بیولوژیکی 8302219 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
روش اجزاء محدود 8302174 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مباحث ویژه در مهندسی پزشکی- بیومواد 1 8302121 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1400/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مکانیک محیط پیوسته 8302149 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مدل سازی و شبیه سازی سیستم های بیولوژیکی 8302219 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
روش اجزاء محدود 8302174 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مبانی بیومکانیک 8302266 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مکانیک محیط پیوسته 8302149 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مدل سازی و شبیه سازی سیستم های بیولوژیکی 8302219 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روش اجزاء محدود 8302174 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مکانیک محیط پیوسته 8302149 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مدل سازی و شبیه سازی سیستم های بیولوژیکی 8302219 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روش اجزاء محدود 8302174 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار 8302061 2 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
مبانی بیومکانیک 8302266 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مکانیک محیط پیوسته 8302149 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2