اعضای هیات علمی

علیرضا ترابی

علیرضا ترابی

علیرضا ترابی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدعلی دربانی تحلیل شکست نمونه های گرافیتی دارای شیار U شکل، تحت بارگذاری مدII خالص کارشناسی ارشد
مهدی فاتحی ناراب تحلیل رفتار آیروسرووالاستیک بال کامپوزیتی ترک دار دکتری
علی قلیچ مطالعه شکست آلومینیوم 6061 تضعیف شده با شیار V شکل، تحت بارگذاری خارج صفحه ای کارشناسی ارشد
کاظم حمیدی بررسی رفتار شکست قطعات ترد و شبه ترد شیاردار، تحت بارگذاری فشار خالص کارشناسی ارشد
مهدی جباری چاری تاثیر اندازه و هندسه در شکست ترد قطعات شیاردار تحت بارگذاری مرکب I/II دکتری
محمدحسن کلانتری بررسی شکست اتصالات جوش اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم به آلومینیوم تحت بارگذاری کششی - برشی کارشناسی ارشد
صابر کشاورزمحمدیان بررسی شکست ترد در قطعات دارای شیار V شکل تحت بارگذاری مرکب I/III کارشناسی ارشد
مسلم میرزاوند بررسی ظرفیت باربری اتصالات غیر همجنس جوش اصطکاکی - اغتشاشی آلیاژهای آلومینیوم 7075 و 2024 تضعیف شده با شیار، تحت بارگذاری مرکب I/II کارشناسی ارشد
محمدامین معتمدی دکتری
مقداد نوشک تعیین چقرمگی شکست گذرلایه ای برای کامپوزیت های لایه ای شبه ایزوتروپیک تضعیف شده با شیار، تحت بارگذاری مود I خالص کارشناسی ارشد
ابراهیم پیرهادی بررسی ظرفیت باربری چند لایه های کامپوزیتی تضعیف شده باشیار ،به صورت تجربی و تئوری تحت بارگذاری مرکب داخل صفحه ای دکتری
ابراهیم پیرهادی بررسی ظرفیت باربری چند لایه های کامپوزیتی تضعیف شده با شیار ،به صورت تجربی و تئوری تحت بارگذاری مرکب داخل صفحه ای دکتری دانلود 1398/04/30
بهنام شهبازیان تعیین اندازه ناحیه پلاستیک در همسایگی شیارهای تحت بارگذاری داخل صفحه‌ای به روش تحلیلی کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/29
علی قلیچ Fracture study of V-notched Al 6061-T6 under out-of-plane loading conditions کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
امین قماشی توسعه مدلی برای انتخاب پیمانکاران بر مبنای روش گسترش عملکرد کیفیت کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
محسن کامیاب قمصری Theoretical and experimental investigation of elastic-plastic fracture in notched engineering component under mixed mode I/II loading دکتری دانلود 1397/12/04
محمدرضا کامجو مطالعه شکست آلومینیوم 7075 تضعیف شده با شیار V شکل، تحت بارگذاری خارج صفحه ای کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
صابر کشاورزمحمدیان بررسی شکست ترد در قطعات دارای شیار V شکل تحت بارگذاری مرکب I/III کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
مسلم میرزاوند بررسی ظرفیت باربری اتصالات غیر همجنس جوش اصطکاکی- اغتشاشی آلیاژهای آلومینیوم 7075 و 2024 تضعیف شده با شیار، تحت بارگذاری مرکب I/II کارشناسی ارشد دانلود 1399/04/04
سیاوش اعتصام همدانی Fracture toughness determination of friction stir welded Al-Cu bimetal joints under mixed mode I/II loading کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/22
حسین امانی Growth trajectory prediction of cracks emanating from notches in brittle components under mixed mode I/II loading دانلود 1396/06/29
حسین امانی پیش‌بینی مسیر رشد ترک شروع شده از شیار در قطعات تـرد، تحـت بارگـذاری ترکیبی I/II کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
قماشی امین Developing a Contractor Selection Model Based On the Quality Function Deployment کارشناسی ارشد
شهاب امینی نژاد بررسی شکست ترد در شیارهای V شکل با سوراخ انتهایی تحت بارگذاری مرکب کششی/برشی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
رسول حبیبی تخمین میزان باربری قطعات نرم دارای شیار U شکل با رفتار الاستیک-پلاستیک به کمک معیارهای ترد کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/14
محمدعلی دربانی تحلیل شکست نمونه های گرافیتی دارای شیار U شکل، تحت بارگذاری مُد II خالص کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/13
حبیبی رسول تخمین میزان باربری قطعات نرم دارای شیار U شکل با رفتار الاستیک-پلاستیک به کمک معیارهای ترد کارشناسی ارشد
فرشته رشیدی تحلیل کمانش حرارتی پوسته استوانه ای هدفمند با لایه های محرک پیزوالکتریک بر روی بستر الاستیک کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
امینی نژاد شهاب بررسی شکست ترد در شیارهای V شکل با سوراخ انتهایی تحت بارگذاری مرکب کششی/برشی کارشناسی ارشد
مصطفی عابدی نسب پیش بینی چقرمگی شکست شیار برای شیارهای کلیدی شکل تحت بارگذاری مرکب I/II کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/09
مهران علایی پیش بینی ظرفیت تحمل بار نمونه های شیاردار ساخته شده از آلومینیوم آلیاژی 7075 تحت بارگذاری مرکب صفحه ای کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/07
رشیدی فرشته تحلیل کمانش حرارتی پوسته استوانه ای هدفمند با لایه های محرک پیزوالکتریک بر روی بستر الاستیک کارشناسی ارشد
امین قماشی Developing a Contractor Selection Model Based On the Quality Function Deployment کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
محمد کشاورزیان استفاده ار تئوری ماده معادل در تخمین شکست آلومینیوم آلیاژی 6061 تضعیف شده با شیار V شکل، تحت بارگذاری مرکب کششی- برشی کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/20
محمدحسن کلانتری Fracture analysis of Al-Al friction stir welded joints under tensile/shear loading کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/19
کشاورزیان محمد استفاده ار تئوری ماده معادل در تخمین شکست آلومینیوم آلیاژی 6061 تضعیف شده با شیار V شکل، تحت بارگذاری مرکب کششی- برشی کارشناسی ارشد
بهروز محمد حسینی بررسی شروع ترک از مرز شیار U شکل در آلومینیوم آلیاژی 7075-T6، تحت تاثیر همزمان کشش و برش کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/13
دربانی محمدعلی تحلیل شکست نمونه های گرافیتی دارای شیار U شکل، تحت بارگذاری مُد II خالص کارشناسی ارشد
عابدی نسب مصطفی پیش بینی چقرمگی شکست شیار برای شیارهای کلیدی شکل تحت بارگذاری مرکب I/II کارشناسی ارشد
علایی مهران پیش بینی ظرفیت تحمل بار نمونه های شیاردار ساخته شده از آلومینیوم آلیاژی 7075 تحت بارگذاری مرکب صفحه ای کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
خستگی و شکست و خزش 8303012 3 01 هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
تحلیل پیشرفته سازه های هوا فضایی 8303339 3 01 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
مکانیک شکست 1 8303453 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
خستگی و شکست و خزش 8303012 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1400/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
تحلیل پیشرفته سازه های هوا فضایی 8303339 3 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1399/11/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مکانیک شکست 1 8303453 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
خستگی و شکست و خزش 8303012 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 04 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مکانیک شکست 1 8303453 3 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
خستگی و شکست و خزش 8303012 3 02 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 06 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 04 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مکانیک شکست 1 8303453 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
خستگی و شکست و خزش 8303012 3 02 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار 8303010 2 06 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
تحلیل پیشرفته سازه های هوا فضایی 8303339 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 03 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مکانیک شکست 1 8303453 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
خستگی و شکست و خزش 8303012 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
سمینار 8303010 2 08 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2