اعضای هیات علمی

علیرضا ترابی

علیرضا ترابی

علیرضا ترابی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسین امانی پیش بینی مسیر رشد ترک شروع شده از شیار در قطعات ترد، تحت بارگذاری ترکیبی I/II کارشناسی ارشد
محمدعلی دربانی تحلیل شکست نمونه های گرافیتی دارای شیار U شکل، تحت بارگذاری مدII خالص کارشناسی ارشد
سیاوش اعتصام همدانی تعیین چقرمگی شکست اتصالات جوش اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم- مس،تحت بارگذاری مرکب I/II کارشناسی ارشد
مهدی فاتحی ناراب تحلیل رفتار آیروسرووالاستیک بال کامپوزیتی ترک دار دکتری
کاظم حمیدی بررسی رفتار شکست قطعات ترد و شبه ترد شیاردار، تحت بارگذاری فشار خالص کارشناسی ارشد
حسین حسنوند توسعه منحنی های حد شکست برای کامپوزیت های لایه ای شیشه / اپوکسی شیاردار تحت بارگذاری مرکب I/II کارشناسی ارشد
مهدی جباری چاری تاثیر اندازه و هندسه در شکست ترد قطعات شیاردار تحت بارگذاری مرکب I/II دکتری
مهدی جباری چاری تاثیر اندازه و هندسه در شکست ترد قطعات شیاردار تحت بارگذاری مرکب I/II دکتری
محمدرضا کامجو مطالعه شکست آلومینیوم 7075 تضعیف شده با شیار V شکل، تحت بارگذاری خارج صفحه ای کارشناسی ارشد
محمدامین معتمدی بررسی تجربی و تئوری بار بحرانی در قطعات دولایه فلزی شیاردار تحت شرایط بارگذاری داخل صفحه ای دکتری
ابراهیم پیرهادی بررسی ظرفیت باربری چند لایه های کامپوزیتی تضعیف شده با شیار ،به صورت تجربی و تئوری تحت بارگذاری مرکب داخل صفحه ای دکتری دانلود 1398/04/30
بهنام شهبازیان تعیین اندازه ناحیه پلاستیک در همسایگی شیارهای تحت بارگذاری داخل صفحه‌ای به روش تحلیلی کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/29
علی قلیچ Fracture study of V-notched Al 6061-T6 under out-of-plane loading conditions کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
امین قماشی توسعه مدلی برای انتخاب پیمانکاران بر مبنای روش گسترش عملکرد کیفیت کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
محسن کامیاب قمصری Theoretical and experimental investigation of elastic-plastic fracture in notched engineering component under mixed mode I/II loading دکتری دانلود 1397/12/04
محمدرضا کامجو مطالعه شکست آلومینیوم 7075 تضعیف شده با شیار V شکل، تحت بارگذاری خارج صفحه ای کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
صابر کشاورزمحمدیان بررسی شکست ترد در قطعات دارای شیار V شکل تحت بارگذاری مرکب I/III کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
مسلم میرزاوند بررسی ظرفیت باربری اتصالات غیر همجنس جوش اصطکاکی- اغتشاشی آلیاژهای آلومینیوم 7075 و 2024 تضعیف شده با شیار، تحت بارگذاری مرکب I/II کارشناسی ارشد دانلود 1399/04/04
سیاوش اعتصام همدانی Fracture toughness determination of friction stir welded Al-Cu bimetal joints under mixed mode I/II loading کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/22
حسین امانی Growth trajectory prediction of cracks emanating from notches in brittle components under mixed mode I/II loading دانلود 1396/06/29
حسین امانی پیش‌بینی مسیر رشد ترک شروع شده از شیار در قطعات تـرد، تحـت بارگـذاری ترکیبی I/II کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
قماشی امین Developing a Contractor Selection Model Based On the Quality Function Deployment کارشناسی ارشد
شهاب امینی نژاد بررسی شکست ترد در شیارهای V شکل با سوراخ انتهایی تحت بارگذاری مرکب کششی/برشی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
رسول حبیبی تخمین میزان باربری قطعات نرم دارای شیار U شکل با رفتار الاستیک-پلاستیک به کمک معیارهای ترد کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/14
محمدعلی دربانی تحلیل شکست نمونه های گرافیتی دارای شیار U شکل، تحت بارگذاری مُد II خالص کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/13
حبیبی رسول تخمین میزان باربری قطعات نرم دارای شیار U شکل با رفتار الاستیک-پلاستیک به کمک معیارهای ترد کارشناسی ارشد
فرشته رشیدی تحلیل کمانش حرارتی پوسته استوانه ای هدفمند با لایه های محرک پیزوالکتریک بر روی بستر الاستیک کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
امینی نژاد شهاب بررسی شکست ترد در شیارهای V شکل با سوراخ انتهایی تحت بارگذاری مرکب کششی/برشی کارشناسی ارشد
مصطفی عابدی نسب پیش بینی چقرمگی شکست شیار برای شیارهای کلیدی شکل تحت بارگذاری مرکب I/II کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/09
مهران علایی پیش بینی ظرفیت تحمل بار نمونه های شیاردار ساخته شده از آلومینیوم آلیاژی 7075 تحت بارگذاری مرکب صفحه ای کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/07
رشیدی فرشته تحلیل کمانش حرارتی پوسته استوانه ای هدفمند با لایه های محرک پیزوالکتریک بر روی بستر الاستیک کارشناسی ارشد
امین قماشی Developing a Contractor Selection Model Based On the Quality Function Deployment کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
محمد کشاورزیان استفاده ار تئوری ماده معادل در تخمین شکست آلومینیوم آلیاژی 6061 تضعیف شده با شیار V شکل، تحت بارگذاری مرکب کششی- برشی کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/20
محمدحسن کلانتری Fracture analysis of Al-Al friction stir welded joints under tensile/shear loading کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/19
کشاورزیان محمد استفاده ار تئوری ماده معادل در تخمین شکست آلومینیوم آلیاژی 6061 تضعیف شده با شیار V شکل، تحت بارگذاری مرکب کششی- برشی کارشناسی ارشد
بهروز محمد حسینی بررسی شروع ترک از مرز شیار U شکل در آلومینیوم آلیاژی 7075-T6، تحت تاثیر همزمان کشش و برش کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/13
دربانی محمدعلی تحلیل شکست نمونه های گرافیتی دارای شیار U شکل، تحت بارگذاری مُد II خالص کارشناسی ارشد
عابدی نسب مصطفی پیش بینی چقرمگی شکست شیار برای شیارهای کلیدی شکل تحت بارگذاری مرکب I/II کارشناسی ارشد
علایی مهران پیش بینی ظرفیت تحمل بار نمونه های شیاردار ساخته شده از آلومینیوم آلیاژی 7075 تحت بارگذاری مرکب صفحه ای کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
خستگی و شکست و خزش 8303012 3 01 هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
تحلیل پیشرفته سازه های هوا فضایی 8303339 3 01 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
مکانیک شکست 1 8303453 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
خستگی و شکست و خزش 8303012 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1400/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
تحلیل پیشرفته سازه های هوا فضایی 8303339 3 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1399/11/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مکانیک شکست 1 8303453 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
خستگی و شکست و خزش 8303012 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 04 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مکانیک شکست 1 8303453 3 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
خستگی و شکست و خزش 8303012 3 02 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 04 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 06 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مکانیک شکست 1 8303453 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
خستگی و شکست و خزش 8303012 3 02 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار 8303010 2 06 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
تحلیل پیشرفته سازه های هوا فضایی 8303339 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 03 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مکانیک شکست 1 8303453 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
خستگی و شکست و خزش 8303012 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2