گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا ترابی

علیرضا ترابی

علیرضا ترابی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سیاوش اعتصام همدانی تعیین چقرمگی شکست اتصالات جوش اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم-مس، تحت بارگذاری مرکب I/II کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/22
سیاوش اعتصام همدانی تعیین چقرمگی شکست اتصالات جوش اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم-مس، تحت بارگذاری مرکب I/II دانلود 1396/06/22
سیاوش اعتصام همدانی تعیین چقرمگی شکست اتصالات جوش اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم-مس، تحت بارگذاری مرکب I/II دانلود 1396/06/22
حسین امانی پیش‌بینی مسیر رشد ترک شروع شده از شیار در قطعات تـرد، تحـت بارگـذاری ترکیبی I/II دانلود 1396/06/29
حسین امانی Growth trajectory prediction of cracks emanating from notches in brittle components under mixed mode I/II loading دانلود 1396/06/29
حسین امانی پیش‌بینی مسیر رشد ترک شروع شده از شیار در قطعات تـرد، تحـت بارگـذاری ترکیبی I/II کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
قماشی امین Developing a Contractor Selection Model Based On the Quality Function Deployment کارشناسی ارشد
شهاب امینی نژاد بررسی شکست ترد در شیارهای V شکل با سوراخ انتهایی تحت بارگذاری مرکب کششی/برشی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
رسول حبیبی تخمین میزان باربری قطعات نرم دارای شیار U شکل با رفتار الاستیک-پلاستیک به کمک معیارهای ترد کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/14
محمدعلی دربانی تحلیل شکست نمونه های گرافیتی دارای شیار U شکل، تحت بارگذاری مُد II خالص کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/13
حبیبی رسول تخمین میزان باربری قطعات نرم دارای شیار U شکل با رفتار الاستیک-پلاستیک به کمک معیارهای ترد کارشناسی ارشد
فرشته رشیدی تحلیل کمانش حرارتی پوسته استوانه ای هدفمند با لایه های محرک پیزوالکتریک بر روی بستر الاستیک کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
امینی نژاد شهاب بررسی شکست ترد در شیارهای V شکل با سوراخ انتهایی تحت بارگذاری مرکب کششی/برشی کارشناسی ارشد
مصطفی عابدی نسب پیش بینی چقرمگی شکست شیار برای شیارهای کلیدی شکل تحت بارگذاری مرکب I/II کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/09
مهران علایی پیش بینی ظرفیت تحمل بار نمونه های شیاردار ساخته شده از آلومینیوم آلیاژی 7075 تحت بارگذاری مرکب صفحه ای کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/07
رشیدی فرشته تحلیل کمانش حرارتی پوسته استوانه ای هدفمند با لایه های محرک پیزوالکتریک بر روی بستر الاستیک کارشناسی ارشد
امین قماشی Developing a Contractor Selection Model Based On the Quality Function Deployment کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
محمد کشاورزیان استفاده ار تئوری ماده معادل در تخمین شکست آلومینیوم آلیاژی 6061 تضعیف شده با شیار V شکل، تحت بارگذاری مرکب کششی- برشی کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/20
محمدحسن کلانتری Fracture analysis of Al-Al friction stir welded joints under tensile/shear loading کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/19
محمدحسن کلانتری Fracture analysis of Al-Al friction stir welded joints under tensile/shear loading دانلود 1396/06/19
محمدحسن کلانتری Fracture analysis of Al-Al friction stir welded joints under tensile/shear loading دانلود 1396/06/19
کشاورزیان محمد استفاده ار تئوری ماده معادل در تخمین شکست آلومینیوم آلیاژی 6061 تضعیف شده با شیار V شکل، تحت بارگذاری مرکب کششی- برشی کارشناسی ارشد
بهروز محمد حسینی بررسی شروع ترک از مرز شیار U شکل در آلومینیوم آلیاژی 7075-T6، تحت تاثیر همزمان کشش و برش کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/13
دربانی محمدعلی تحلیل شکست نمونه های گرافیتی دارای شیار U شکل، تحت بارگذاری مُد II خالص کارشناسی ارشد
عابدی نسب مصطفی پیش بینی چقرمگی شکست شیار برای شیارهای کلیدی شکل تحت بارگذاری مرکب I/II کارشناسی ارشد
علایی مهران پیش بینی ظرفیت تحمل بار نمونه های شیاردار ساخته شده از آلومینیوم آلیاژی 7075 تحت بارگذاری مرکب صفحه ای کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
خستگی و شکست و خزش 8303012 3 02 | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 04 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 06 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مکانیک شکست 1 8303453 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
خستگی و شکست و خزش 8303012 3 02 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار 8303010 2 06 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
تحلیل پیشرفته سازه های هوا فضایی 8303339 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 03 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مکانیک شکست 1 8303453 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
خستگی و شکست و خزش 8303012 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
سمینار 8303010 2 08 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
ریاضیات مهندسی پیشرفته (سازه) 8303045 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/19 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
تحلیل سازه های هوا فضایی 8303025 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1394/10/23 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
تحلیل تجربی تنش 8303196 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 18:00) 1394/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
تحلیل تجربی تنش 8303346 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 18:00) 1394/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
روشهای اجزاء محدود 8303011 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1394/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
سمینار 8303391 2 10 نامشخص نامشخص ترم دوم 1393
ریاضیات مهندسی پیشرفته (سازه) 8303045 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1392/10/14 (08:00 - 10:00) ترم اول 1392
روشهای اجزاء محدود 8303011 3 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1392
تحلیل سازه های هوا فضایی 8303025 3 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) 1392/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1392
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2