برنامه جامع تحقیقات اعضای هیات علمی دانشکده علوم و فنون نوین

طرح جامع اعضای هیات علمی گروه مهندسی انرژی های نو و محیط زیست

دکتر فتح ا.. پورفیاض

 • کاربرد نانو فناوری در انرژی و محیط زیست مرتبط

دکتر احمد حاجی نژاد

 • فناوری تولید انرژی زیستی

دکتر فاطمه راضی آستارایی

 • کاربرد نانو فناوری در انرژی و محیط زیست مرتبط

دکتر رقیه قاسم پور              

 • توسعه کاربردهای نانوفناوری در انرژی محیط زیست

دکترعلی بخش کسائیان

 • فناوری تبدیل انرژی های خورشیدی به الکتریسته و حرارت

دکتر مهدی مهرپویا              

 • فناوریهای نوین در فرآیندهای تبدیل سوختهای گازی و کاربرد آن در پیل سوختی

دکتر یونس نوراللهی

 • توسعه فناوریها، پتانسیل سنجی و ارزیابی منابع انرژی بادی و زمین گرمایی

دکتر محمد حسین جهانگیر

 • مدلسازی عددی پدیده های فیزیکی موجود در طبیعت

دکتر سید جواد ساداتی نژاد

 • پیشبرد اکو هیدرولوژی برای توسعه پایدار در حوزه های آبخیز کشور

دکتر حسین یوسفی

 • امکانسنجی، ارزیابی و کاهش اثرات زیست محیطی بخش انرژی

دکترعلیرضا اصلانی

 • سیاست گذاری و اشاعه فناوری های نو (با تاکید بر فناوری های انرژی های تجدیدپذیر)

دکتر امیرعلی سیف الدین

 • حکمرانی و فناوری های نرم در حوزه انرژی با تاکید بر هوش مصنوعی

 

طرح جامع اعضای هیات علمی گروه بین رشته ای فناوری

علوم و فناوری شبکه

دکتر مرتضی ابراهیمی

 • ساخت الگوریتم های نوین برای مسائل معکوس و مدل های تصمیم گیری آینده در حوزه های ریاضیات زیستی ، ریاضیات نانو و انرژی

دکتر سید حمیدرضا احمدی 

 • پایش و مصور سازی داده ها در سامانه های حسگر بیسیم با زیر ساخت امن    

دکتر مهدی تیموری

 • امنیت سنجی شبکه های ارتباطی رادیویی           

دکتر زینب‌ الهدی حشمتی  

 • شبکه های حسگراطلاعات :از جمع اوری اطلاعات تا شبکه ورزی ،همجوشی و تحلیل لطلاعات

دکتر محمد خوانساری

 • شبکه های حسگراطلاعات :از جمع اوری اطلاعات تا شبکه ورزی ،همجوشی و تحلیل لطلاعات        

دکتر هادی زارع

 • توسعه مدلهای احتمالاتی و تکنیک های آماری برای تحلیل و مدلسازی داده ها

دکتر مصطفی صالحی

 • شبکه های حسگراطلاعات :از جمع اوری اطلاعات تا شبکه ورزی ،همجوشی و تحلیل لطلاعات

دکتر هادی ویسی 

 • پردازش علائم و داده ها با روش های بازشناسی الگو

دکتر سامان هراتی زاده

 • توسعه و کاربرد ابزارهای هوشمند پردازش اطلاعات به منظور تحلیل و کاوش داده ها تصمیم گیری و تصمیم سازی خودکار

 

مکاترونیک  و ریزفناوری

دکتر حسن حاج قاسم صابون پز

 • شبیه سازی، طراحی و پیاده سازی عملگرها و حساسه های مبتنی بر سیستم های MEMS

دکتر محمد طهماسبی‌پور

 • توسعه فناوریهای نوین میکرو- نانوساخت

دکتر جواد کوهسرخی

 • تکنولوژی ساخت سنسورها ادوات MEMS ادوات اپتیک و سلول های خورشیدی و تجهیزات مورد نیاز

دکتر علیرضا نیک فرجام

طراحی و ساخت ادوات و سیستم های میکرو  و نانوساختار

دکتر بهرام تارویردی زاده

 • طراحی و پیاده سازی سیستم های مکاترونیکی ماژولار با دقت بالا

دکتر علیرضا رضائی

 • به کارگیری هوش در سیستمهای مکاترونیکی با استفاده از تکنیکهای یادگیری رفتار

دکتر خلیل عالی‌پور

 • توسعه سیستم های رباتیک با تمرکز بر کاربردهای پزشکی و امداد رسانی

دکتر رضا عسکری مقدم

 • طراحی، ساخت و بهینه سازی ادوات  MEMS

دکتر علیرضا هادی حسین‌آبادی

 • طراحی و پیاده سازی سیستم های مکاترونیکی ماژولار با دقت بالا

 

 

طرح جامع اعضای هیات علمی گروه علوم زیستی

کارگروه نانوبیوتکنولوژی

دکتر بهمن ابراهیمی حسین زاده        

 • طراحی و ساخت سامانه های رسانش هدفمند با استفاده از ریز مواد زیستی و زیست تخریب پذیر

دکتر مرتضی حسینی

 • طراحی و ساخت نانوحسگر ها (نانوحسگرها و نانوبیوحسگرها) برای اندازه گیری انواع ترکیبات زیست محیطی کلینیکی، بیولوژیکی..

دکتر فرشته رحیمی

 • طراحی و ساخت میکرو- نانو ساختارها به منظور استفاده در علوم زیستی

دکتر علی حسین رضایان

 • طراحی و سنتز سامانه های جدید بر پایه پلیمرها و نانوذرات به منظور تشخیص و درمان

دکتر حسین صباحی

 • طراحی و سنتز نانو سامانه های داروئی و زیست محیطی با استفاده ازپلی فنل های گیاهی

دکتر مهدی رهایی

 • طراحی و ساخت نانوساختارهای مبتنی بر مولکولهای زیستی جهت اهداف تشخیصی درمانی و صنعتی

دکتر حواد محمد نژاد آروق 

 • ساخت نانو بیوسنسورهای بر پایه آنتی بادی برای اهداف دارویی و تشخیصی و تولید آنتی بادی های مونوکلونال و نوترکیب بر علیه شاخص های سلول های بنیادی در مهندسی بافت

دکتر فرامرز مهرنژاد

 • کاربردهای مهندسی پروتئین(با اولویت, پپتیدها و پروتئینهای غشایی) در فنآوری نانو بیو: چشم اندازی به طراحی دارو

کارگروه بیوتکنولوژی

دکتر ناصر انصاری پور

 • بررسی ژنوم ها و آثار کاربردی آن در جامعه و نظام بهداشت و سلامت   

دکتر محمد برشان

 • طراحی و تولید پروتئین های نو ترکیب صنعتی و دارویی و بهبود خواص آن ها

دکتر حسن جلیلی

 • تولید فرآوردهای دارویی و صنعتی از میکروارگانیسم های آبی

دکتر اشرف السادات حاتمیان

 • تولید فرآورده های بیولوژیک و پایش و پالایش در سامانه های کنترل شده

دکتر زهرا حاجی حسن

 • تولید فاکتورهای رشد انسانی نوترکیب در میزبان های پروکاریوتی و یوکاریوتی

دکتر مهدی ضرابی

 • زیست فناوری تولید مواد پایه دارویی و نهاده های کشاورزی از منشا گیاهی، جانوری و میکروبی در جهت پالایش آلاینده ها

دکتر محمد میردریکوند       

 • مهندسی تولید متابولیت های صنعتی با کمک روش های مهندسی MEMS متابولیک و زیست شناسی مصنوعی(سنتتیک)

دکتر فاطمه یزدیان               

 • تولید فرآورده های بیولوژیک و پایش و پالایش در سامانه های کنترل شده

کارگروه  مهندسی شیمی- زیست پزشکی

دکتر هادی تابش   

 • طراحی، مدلسازی و ساخت زیست مواد پلیمری به منظور کاربردهای زیست پزشکی

دکتر زهرا رزاقی   

 • بررسی محاسباتی داده های ژنومی و پروتئومی

 

مهندسی پزشکی- بیومواد

دکتر بابک اکبری  

 • بررسی و بهبود خواص بایومتریالهای بر پایه ترکیبات پلیمری

دکتر عبدالرضا شیخ مهدی مسگر       

 • تهیه، مشخصه یابی  و ارزیابی خواص بیومواد کامپوزیتی و اجزاء سازنده آنها

دکتر مهرداد خاکبیز

 • تولید دانش فنی و تولید مواد پیشرفته با کاربرد های هوافضا

دکتر آزاده غایی

 • ساخت و بررسی عملکرد سامانه های کنترل کننده پلیمری در صنایع شیمیایی، بیولوژیکی و پزشکی

مهندسی پزشکی- بافت

دکتر جواد محمدی               

 • کاهش رد پیوند و مهندسی سیگنالهای سلولی در تولید بافت و پزشکی ترمیمی

دکتر ژامک نور محمدی

 • ساخت، ارزیابی و بهبود خواص ترکیبات پلیمری و کامپوزیت های آنها به منظور استفاده برای کاربردهای مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی- بیومکانیک

دکتر علی ابوئی مهریزی

 • طراحی، شبیه سازی، ساخت و ارزیابی عملکردی وسایل پزشکی مکانیکی و کاشتنی

دکتر بهمن وحیدی               

 • تحلیل بیومکانیکی سازوکارها ی زیستی در سطوح مولکول، سلول، بافت و اندام

 

طرح جامع اعضای هیات علمی گروه مهندسی هوا فضا

دکتر محمد علی امیری آتشگاه

 • تحقیق و پیاده سازی روش های هدایت و ناوبری وسایل هوایی و فضایی

دکتر علیرضا ترابی

 • تحلیل تئوری و تجربی شکست قطعات و سازه های فضایی شیاردار به کمک مکانیک شکست سیار

دکتر رهام رفیعی

 • بررسی رفتار مکانیکی کامپوزیت ها و نانو کامپوزیت ها ی پایه پلیمری

دکتر روزبه ریاضی

 • توسعه فناوری سامانه های کنترلی فضائی (کنترل موقعیت و کنترل وضعیت ) بر پایه تراسترها و میکرو تراسترها

دکتر مازیار شفائی روشنی

 • توسعه فناوری سامانه های کنترلی فضائی (کنترل موقعیت و کنترل وضعیت ) بر پایه تراسترها و میکرو تراسترها

دکتر شاهرخ شمس

 • پیاده سازی الگوریتم های طراحی سازه و آیروالاستیسیته سازه ها(سیستمهای دارای اندرکنش سازه و سیال)

دکتر محمد حسین صبور

 • تحلیل پایداری کنترل تخمین قابلیت اطمینان و عمر اجزا هوا فضایی و طراحی بهینه آنها

دکتر مجتبی طحانی

 • توسعه ایرودینامیک کاربردی در طراحی و تحلیل اجسام پرنده

دکتر مهدی فکور

 • تحلیل پایداری کنترل تخمین قابلیت اطمینان و عمر اجزا هوا فضایی و طراحی بهینه آنها

دکتر امیر رضاکوثری

 • تحلیل پایداری کنترل تخمین قابلیت اطمینان و عمر اجزا هوا فضایی و طراحی بهینه آنها

دکتر پرویز محمدزاده

 • توسعه دانش فنی طراحی و بهینه سازی سیستمهای پیشرفته هوافضا با نگرش چند موضوعی

دکتر مهران مصدری

 • توسعه ایرودینامیک کاربردی در طراحی و تحلیل اجسام پرنده

دکتر بابک میرزاوند بروجنی

 • تحلیل تنش سازه های ساخته شده از مواد پیشرفته

دکتر شیدوش وکیلی پور

 • توسعه الگوریتم های طراحی و مدل سازی عددی سامانه های پیشرانشی