آرشیو جلسات دفاع دکتری

جلسه دفاع پایان نامه دکتری - آقای پویا عبدی

چهارشنبه، ۲۵ آبان ۱۴۰۱

جلسه دفاع رساله دکتری - آقای محمد قشور

چهارشنبه، ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

جلسه دفاع رساله دکتری - آقای امین حبیبی

یک‌شنبه، ۱۳ شهریور ۱۴۰۱

جلسه دفاع رساله دکتری - خانم مریم عطایی

دوشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

جلسه دفاع رساله دکتری - خانم سما الزوینی

سه‌شنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۱

جلسه دفاع رساله دکتری - آقای‬ الیاس نعمتی

شنبه، ۲ بهمن ۱۴۰۰

جلسه دفاع رساله دکتری - آقای حامد جانعلی زاده

سه‌شنبه، ۷ دی ۱۴۰۰

جلسه دفاع رساله دکترا خانم مینو اکبری

شنبه، ۲۲ آبان ۱۴۰۰

دفاع از رساله دکتری آقای‬ علی خطیبی

شنبه، ۱ آبان ۱۴۰۰

دفاع از رساله دکترا آقای علی برگستان

چهارشنبه، ۷ مهر ۱۴۰۰

دفاع از رساله دکترا آقای مهدی فاتحی ناراب

شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰

دفاع از رساله دکتری آقای محسن قاسمی پارسا

چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دفاع ازرساله دکتری آقای‬ سیدمحسن پورکیایی

سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

جلسه دفاع رساله دکتری آقای‬ فردین رحیمی محمودآباد

سه‌شنبه، ۹ شهریور ۱۴۰۰

جلسه دفاع رساله دکتری خانم عطیه علی حسینی

یک‌شنبه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

جلسه دفاع پروپوزال رساله دکتری - آقای‬ رضا یزدان پرست

شنبه، ۲۶ تیر ۱۴۰۰