- یک‌شنبه، ۲۴ آذر ۱۳۹۸

اهداف گرایش:

امروزه جهت طراحی بسیاری از سیستم‌های پیچیده که شامل زیر سیستم‌های مختلف و شاخه‌های علمی متفاوت هستند دانش مهندسی سیستمی نیاز است. بعنوان مثال در طراحی یک ماهواره به عنوان یک سیستم فضایی شاخه‌های مختلف مهندسی ازجمله هوافضا، برق،کامپیوتر، مکانیک، مواد و غیره مورد نیاز است. دانش مهندسی سیستمی، با ایجاد ارتباط بین شاخه‌های مختلف و مدیریت کلان پروژه‌هایی چنین پیچیده، موجب پیش‌برد کارآمد پروژه‌های بزرگ می‌گردد. مهندسی مکاترونیک، در حقیقت کاربردی از مهندسی سیستم در سامانه‌های الکترومکانیکی است.

مهندسی مکاترونیک تلفیق مهندسی مکانیک، الکترونیک، کامپیوتر و کنترل است. این رشته سعی بر آن دارد تا نگاهی یکپارچه به سیستم‌های تشکیل شده از اجزای مکانیکی – الکترونیکی - کنترلی و نرم‌افزاری داشته باشد. هدف مکاترونیک ایجاد و استفاده از ارتباط داخلیِ میان ‌رشته‌های مهندسی مرتبط با اتوماسیون و خودکارسازی است، تا یک نمایه از کنترلِ پیشرفته‏ را در سیستم‌های ترکیبی به خدمت بگیرد.

مکاترونیک در حوزه های مهم و جذابی نظیر اتوماسیون، رباتیک، بینایی ماشین، مهندسی پزشکی، سیستم‌های سرو و ابزار دقیق، سیستم‌های کنترلی و اندازه‌گیری، مهندسی خودرو، کنترل ماشین به کمک کامپیوتر، سیستم‌های خبره، هوافضا و غیره کاربرد دارد. هدف از به کارگیری الگوی مکاترونیک در مهندسی، ایجاد هم‌افزایی در کیفیت محصولات و تکنولوژی‌های توسعه داده شده است.

با توجه به نیاز روزافزون صنعت به استخدام نیروهای ماهر در مهندسی مکاترونیک، تربیت نیروی انسانی در این زمینه بیش از پیش اهمیت یافته است. نکته مهم و اساسی در آموزش مکاترونیک این است که یک مهندس مکاترونیک باید دارای تخصص‌های بین رشته­ای باشد، بدین معنا که تسلط به اصول اساسی مهندسی مکانیک، الکترونیک، کامپیوتر و کنترل، برای او ضروری است چرا که باید قابلیت طراحی در حوزه‌های مختلف و در نهایت تجمیع و یکپارچه‌سازی این حوزه ها را داشته باشد. هم اکنون در تعداد قابل توجهی از دانشکده‌های مهندسی برق و مکانیک در دنیا، گرایش مکاترونیک در سطوح کارشناسی و بالاتر ایجاد شده است.

   (1. دروس پیش‌نیاز (دانشجو باید برحسب نیاز و تصویب گروه، برخی از دروس زیر را بگذراند

ردیف

عنوان فارسی

تعداد واحد

تئوری

عملی

1

الکترونیک 1

3

 

2

استاتیک و مقاومت مصالح

3

 

3

نگارش متون فنی

2

 

4

سیگنال و سیستم

3

 

5

دینامیک و ارتعاشات

3

 

6

کنترل خطی

3

 

7

ریزپردازنده

3

 

 2. سمینار و پایان‌نامه (اجباری برای کلیه دانشجویان)

ردیف

عنوان فارسی

تعداد واحد

تئوری

عملی

1

سمینار

2

 

2

پایان‌نامه

6

 

3. دروس عمومی اجباری (دانشجو باید کلیه دروس زیر را بگذراند)

ردیف

عنوان فارسی

تعداد واحد

تئوری

عملی

1

ریاضیات پیشرفته

3

 

2

مکاترونیک 1

3

 

3

مکاترونیک 2

3

 

4.  دروس تخصصی اجباری(دانشجو باید 9 واحد از دروس زیر را بگذراند)
 

ردیف

عنوان فارسی

تعداد واحد

تئوری

عملی

1

کنترل خودکار پیشرفته

3

 

2

رباتیک پیشرفته

3

 

3

هوش مصنوعی

3

 

 
5.  دروس تخصصی اختیاری (دانشجو بقیه واحدهای خود را یا از جدول فوق یا  از جدول زیر یا دروس رشته مهندسی مکانیک، برق، کامپیوتر یا مهندسی پزشکی باید بگذراند)
 

ردیف

عنوان فارسی

تعداد واحد

تئوری

عملی

1

شبکه‌های عصبی

3

 

2

اتوماسیون صنعتی

3

 

3

شناسایی سیستم‌ها

3

 

4

شبیه‌سازی و مدل‌سازی در بیومکاترونیک

3

 

5

کنترل محرکه‌های الکتریکی

3

 

6

روش اجزاء محدود

3

 

7

تئوری و تکنولوژی ساخت نیمه‌هادی‌ها

3

 

8

اتوماسیون در تولید

3

 

9

تکنولوژی مواد نوین

3

 

10

سیستم‌های بلادرنگ

3

 

11

شبیه‌سازی کامپیوتری

3

 

12

هیدورلیک و نیوماتیک پیشرفته

3

 

13

بهینه‌سازی در طراحی و تولید

3

 

14

بینایی ماشین

3

 

15

هوش مصنوعی توزیع‌شده

3

 

16

کنترل بهینه

3

 

17

منطق و کنترل فازی

3

 

18

سیستم‌های میکرونانو الکترومکانیکی

3

 

19

سیستم‌های توزیع شده

3

 

20

پردازش تصویر

3

 

21

مدیریت صنعتی

3

 

22

سیستم‌های خبره

3

 

 

    .

مدیر گروه

هیچ مدیر گروهی برای این بخش آموزشی تعریف نشده است.

1-    دروس پیش‌نیاز (دانشجو باید برحسب نیاز و تصویب گروه، برخی از دروس زیر را بگذراند)

ردیف

عنوان فارسی

تعداد واحد

تئوری

عملی

1

الکترونیک 1

3

 

2

استاتیک و مقاومت مصالح

3

 

3

نگارش متون فنی

2

 

4

سیگنال و سیستم

3

 

5

دینامیک و ارتعاشات

3

 

6

کنترل خطی

3

 

7

ریزپردازنده

3

 

 

 

2-   سمینار و پایان‌نامه (اجباری برای کلیه دانشجویان)

ردیف

عنوان فارسی

تعداد واحد

تئوری

عملی

1

سمینار

2

 

2

پایان‌نامه

6

 

 

 

3-  دروس عمومی اجباری (دانشجو باید کلیه دروس زیر را بگذراند)

ردیف

عنوان فارسی

تعداد واحد

تئوری

عملی

1

ریاضیات پیشرفته

3

 

2

مکاترونیک 1

3

 

3

مکاترونیک 2

3

 

 

 

4-  دروس تخصصی اجباری(دانشجو باید 9 واحد از دروس زیر را بگذراند)

ردیف

عنوان فارسی

تعداد واحد

تئوری

عملی

1

حساسه و کالیبراسیون ربات‌ها

3

 

2

کنترل خودکار پیشرفته

3

 

3

رباتیک پیشرفته

3

 

4

شبکه‌های عصبی

3

 

5

اتوماسیون صنعتی

3

 

6

شناسایی سیستم‌ها

3

 

7

برنامه ریزی و کنترل تولید و کیفیت

3

 

8

مدیریت کیفیت و عملیات

3

 

9

شبیه‌سازی و مدلسازی در بیومکاترونیک

3

 

10

هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره

3

 

11

مدیریت تجاری و بازرگانی

3

 

 

 

5-  دروس تخصصی اختیاری (دانشجو بقیه واحدهای خود را یا از جدول فوق یا  از جدول زیر یا دروس رشته مهندسی مکانیک، برق، کامپیوتر یا مهندسی پزشکی باید بگذراند)

ردیف

عنوان فارسی

تعداد واحد

تئوری

عملی

1

کنترل محرکه‌های الکتریکی

3

 

2

روش اجزاء محدود

3

 

3

تئوری و تکنولوژی ساخت نیمه‌هادی‌ها

3

 

4

اتوماسیون در تولید

3

 

5

تکنولوژی مواد نوین

3

 

6

سیستم‌های بلادرنگ

3

 

7

شبیه‌سازی کامپیوتری

3

 

8

هیدورلیک و نیوماتیک پیشرفته

3

 

9

بهینه‌سازی در طراحی و تولید

3

 

10

بینایی ماشین

3

 

11

هوش مصنوعی توزیع‌شده

3

 

12

کنترل بهینه

3

 

13

منطق و کنترل فازی

3

 

14

سیستم‌های میکرونانو الکترومکانیکی

3

 

15

مباحث منتخب

3

 

16

سیستم‌های توزیع شده

3

 

17

پردازش تصویر (بینایی ماشین)

3

 

18

مدیریت صنعتی

3

 

19

سیستم‌های خبره

3

 

20

مدارهای منطقی و ریزپردازنده‌ها

3

 

21

کنترل غیرخطی/مقاوم

3

 

22

کنترل چندمتغیره

3

 

23

کنترل تطبیقی

3