- سه‌شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۳

اطلاعیه ها

اعلام تأکید بر لزوم تکمیل پرسشنامه سلامت در سامانه جامع آموزش دانشگاه و سامانه سجاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط دانشجویان

علیرغم اتمام بازه زمانی انجام طرح پایش سلامت دانشجویان، تعدادی از دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی تاکنون نسبت به تکمیل پرسشنامه سلامت در سامانه...

۱۴۰۲/۱۰/۵ 149 بازدید

رخدادها

سایر سخنرانی‌های علمی

دانشکده ها

دانشکده مهندسی علوم زیستی

بخش مهندسی علوم زیستی

دانشکده سامانه های هوشمند

بخش تخصصی بین رشته ای فناوری

دانشکده مهندسی انرژی و منابع پایدار

بخش تخصصی انرژی های نو و محیط زیست

دانشکده مهندسی هوافضا

بخش تخصصی هوافضا

نمایه‌های آموزشی و پژوهشی

84 996 1990 4 12 34
هیات علمی دانشجو دانش آموخته دانشکده گروه آموزشی رشته تحصیلی
           
3134 1266 1347 1397 156 110
مقالات WOS مقالات علمی پژوهشی مقالات کنفرانس بین المللی مقالات کنفرانس داخلی کتب اختراعات