دانشکده علوم و فنون نوین - دانشکده علوم و فنون نوین
- پنج‌شنبه، ۲۰ بهمن ۱۴۰۱

 

 کتابخانه دانشکده علوم و فنون نوین در حال حاضر مجهز به بیش از 1200 عنوان کتاب انگلیسی و حدود 300 عنوان کتاب فارسی است که به توصیه و درخواست اساتید صاحب نظر گردآوری شده‌اند. بعلاوه، دانشجویان امکان دسترسی به حدود دو میلیون جلد کتاب الکترونیکی (eBook) را از طریق سامانه تأمین منابع علمی دانشگاه تهران خواهند داشت. همچنین کتاب‌های الکترونیکی که توسط اساتید توصیه شوند به صورت چاپ شده در کتابخانه در دسترس دانشجویان قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است که قوانین و مقررات کتابخانه دانشکده، همانند قوانین و مقررات کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران است.


تماس با کتابخانه:

تلفن: 982161116909+

پست الکترونیکی: abarazman[AT]ut.ac.ir