- شنبه، ۲۴ مهر ۱۴۰۰
  • آزمایشگاه های بخش بین رشته ای فناوری

 

آزمایشگاه های دانشکده علوم و فنون نوین با تلاش در جهت دسترسی اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران به فضاها و امکانات پژوهشی و تجهیزات آزمایشگاهی، ساماندهی امکانات و تجهیزات مورد نیاز رشته های مختلف بصورت شبکه آزمایشگاهی از سال 1390 با اهداف ذیل شروع به فعالیت نموده است.  

  • فراهم نمودن محیط مناسب و تجهیزات پیشرفته جهت انجام فعالیتهای پژوهشی در زمینه های مختلف علوم و فنون نوین
  • ایجاد شبکه آزمایشگاهی با ایجاد هماهنگی بین آزمایشگاه های گروه های مختلف دانشکده
  • افزایش کارایی و استفاده از امکانات، دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی موجود در سطح دانشکده
  • فراهم نمودن زمینه های ارتباط و همکاری با سایرآزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
  • ارائه خدمات آزمایشگاهی به سایر مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی

تماس با آزمایشگاه

پست الکترونیکی: laboratory.fnst[at]ut.ac.ir

تلفن: 982161115763+