اعضای هیات علمی

« بازگشت

دینامیک پرواز و کنترل فضاپیما

نام درس دینامیک پرواز و کنترل فضاپیما
کد درس 8303180
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز