اعضای هیات علمی

« بازگشت

اصول فناوری اطلاعات

نام درس اصول فناوری اطلاعات
کد درس 8303040
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز