اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 77 نتیجه
از 2
 
مرتضی ابراهیمی

مرتضی ابراهیمی 

دانشیار
شماره تماس: 61115762 - 88497212
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کیومرث ابراهیمی

کیومرث ابراهیمی 

استاد
شماره تماس: 351
اتاق: 322
پست الکترونیکی: 
بهمن ابراهیمی حسین زاده

بهمن ابراهیمی حسین زاده 

استادیار
شماره تماس: 86093078
اتاق: 316
پست الکترونیکی: 
علی ابوئی مهریزی

علی ابوئی مهریزی 

دانشیار
شماره تماس: 86093056
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدحمیدرضا احمدی

سیدحمیدرضا احمدی 

استادیار
شماره تماس: 86093248
اتاق: 341
پست الکترونیکی: 
علیرضا اصلانی

علیرضا اصلانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بابک اکبری

بابک اکبری 

استادیار
شماره تماس: 86093284
اتاق: 351
پست الکترونیکی: 
محمد علی امیری آتشگاه

محمد علی امیری آتشگاه 

دانشیار
شماره تماس: 86093190
اتاق: 329
پست الکترونیکی: 
محمدمهدی اوچی

محمدمهدی اوچی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد برشان تشنیزی

محمد برشان تشنیزی 

استادیار
شماره تماس: 88497302-61115774
اتاق: 316
پست الکترونیکی: 
علی پورخلیل

علی پورخلیل 

استادیار
شماره تماس: 09127355023
اتاق: 323
پست الکترونیکی: 
فتح اله پور فیاض

فتح اله پور فیاض 

استاد
شماره تماس: 86093263
اتاق: 353
پست الکترونیکی: 
هادی تابش

هادی تابش 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهرام تارویردی زاده

بهرام تارویردی زاده 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 336
پست الکترونیکی: 
علیرضا ترابی

علیرضا ترابی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی تیموری

مهدی تیموری 

دانشیار
شماره تماس: 02186093159
اتاق: 315a
پست الکترونیکی: 
حسن جلیلی

حسن جلیلی 

دانشیار
شماره تماس: 86093268
اتاق: 326
پست الکترونیکی: 
اصغر جمشیدی زوارکی

اصغر جمشیدی زوارکی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد حسین جهانگیر

محمد حسین جهانگیر 

دانشیار
شماره تماس: ۸۶۰۹۳۰۸۱
اتاق: طبقه دوم ۳۱۱
پست الکترونیکی: 
اشرف السادات حاتمیان زارمی

اشرف السادات حاتمیان زارمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهرا حاجی حسن

زهرا حاجی حسن 

استادیار
شماره تماس: 86093294
اتاق: 332
پست الکترونیکی: 
حسن حاج قاسم صابون پز

حسن حاج قاسم صابون پز 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 328
پست الکترونیکی: 
احمد حاجی نژاد

احمد حاجی نژاد 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید مرتضی حسینی

سید مرتضی حسینی 

استاد
شماره تماس: 86093196
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زینب الهدی حشمتی رفسنجانی

زینب الهدی حشمتی رفسنجانی 

استادیار
شماره تماس: 86093401
اتاق: 338
پست الکترونیکی: 
مهرداد خاک بیز

مهرداد خاک بیز 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 331
پست الکترونیکی: 
فرامرز خدائیان چگنی

فرامرز خدائیان چگنی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد خوانساری

محمد خوانساری 

دانشیار
شماره تماس: 86093185
اتاق: 342
پست الکترونیکی: 
فاطمه راضی آستارایی

فاطمه راضی آستارایی 

دانشیار
شماره تماس: 88497189
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرشته رحیمی

فرشته رحیمی 

دانشیار
شماره تماس: 86093154
اتاق: 317
پست الکترونیکی: 
علی حسین رضایان قیه باشی

علی حسین رضایان قیه باشی 

استاد
شماره تماس: 02186093318
اتاق: 313
پست الکترونیکی: 
علیرضا رضائی

علیرضا رضائی 

دانشیار
شماره تماس: 982186093193
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رهام رفیعی

رهام رفیعی 

استاد
شماره تماس: Fax: 009821 8977 41 88
اتاق: 312
پست الکترونیکی: 
مهدی رهایی جهرمی

مهدی رهایی جهرمی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هادی زارع

هادی زارع 

دانشیار
شماره تماس: 86093059
اتاق: 340
پست الکترونیکی: 
فاطمه یزدیان

فاطمه یزدیان 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پیام زرافشان

پیام زرافشان 

دانشیار
شماره تماس: 02188497285
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید جواد ساداتی نژاد

سید جواد ساداتی نژاد 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیر علی سیف الدین اصل

امیر علی سیف الدین اصل 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 323
پست الکترونیکی: 
عبدالرضا شیخ مهدی مسگر

عبدالرضا شیخ مهدی مسگر 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مازیار شفائی روشنی

مازیار شفائی روشنی 

دانشیار
شماره تماس: 86093291
اتاق: 325
پست الکترونیکی: 
شاهرخ شمس

شاهرخ شمس 

دانشیار
شماره تماس: 86093202
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مصطفی صالحی

مصطفی صالحی 

دانشیار
شماره تماس: 02186093298
اتاق: 337
پست الکترونیکی: 
حسین صباحی

حسین صباحی 

دانشیار
شماره تماس: 86093196
اتاق: 355
پست الکترونیکی: 
مهدی ضرابی

مهدی ضرابی 

استادیار
شماره تماس: 86093042
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجتبی طحانی

مجتبی طحانی 

استاد
شماره تماس: 86093011
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد طهماسبی پور

محمد طهماسبی پور 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
خلیل عالی پور

خلیل عالی پور 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رسول عسکری

رسول عسکری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 350
پست الکترونیکی: 
رضا عسکری مقدم

رضا عسکری مقدم 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 77 نتیجه
از 2