اعضای هیات علمی

نمایش 16 نتیجه
از 1
 
حسن اخلاقی

حسن اخلاقی 

استادیار
شماره تماس: 02186093101
اتاق: 343
پست الکترونیکی: 
محمد علی امیری آتشگاه

محمد علی امیری آتشگاه 

دانشیار
شماره تماس: 86093190
اتاق: 329
پست الکترونیکی: 
علیرضا ترابی

علیرضا ترابی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید حاجی پور

مجید حاجی پور 

استادیار
شماره تماس: 02161111
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رهام رفیعی

رهام رفیعی 

استاد
شماره تماس: Fax: 009821 8977 41 88
اتاق: 312
پست الکترونیکی: 
مازیار شفائی روشنی

مازیار شفائی روشنی 

دانشیار
شماره تماس: 86093291
اتاق: 325
پست الکترونیکی: 
شاهرخ شمس

شاهرخ شمس 

دانشیار
شماره تماس: 86093202
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجتبی طحانی

مجتبی طحانی 

استاد
شماره تماس: 86093011
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مسعود عیدی عطارزاده

مسعود عیدی عطارزاده 

استادیار
شماره تماس: 02186093143
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رسول عسکری

رسول عسکری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 350
پست الکترونیکی: 
مهدی فکور ثقیه

مهدی فکور ثقیه 

استاد
شماره تماس: 88497144
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیر رضا کوثری

امیر رضا کوثری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پرویز محمدزاده

پرویز محمدزاده 

استادیار
شماره تماس: 02186093271
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بابک میرزاوند بروجنی

بابک میرزاوند بروجنی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهران مصدری

مهران مصدری 

استادیار
شماره تماس: 86093203
اتاق: 350
پست الکترونیکی: 
شیدوش وکیلی پور

شیدوش وکیلی پور 

دانشیار
شماره تماس: 86093297
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 16 نتیجه
از 1