افراد

اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 73 نتیجه
از 2
 
مرتضی ابراهیمی

مرتضی ابراهیمی 

دانشیار
شماره تماس: 61115762 - 88497212
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهمن ابراهیمی حسین زاده

بهمن ابراهیمی حسین زاده 

استادیار
شماره تماس: 86093078
اتاق: 316
پست الکترونیکی: 
علی ابوئی مهریزی

علی ابوئی مهریزی 

استادیار
شماره تماس: 86093056
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدحمیدرضا احمدی

سیدحمیدرضا احمدی 

استادیار
شماره تماس: 86093248
اتاق: 341
پست الکترونیکی: 
علیرضا اصلانی

علیرضا اصلانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بابک اکبری

بابک اکبری 

استادیار
شماره تماس: 86093284
اتاق: 351
پست الکترونیکی: 
محمدعلی امیری آتشگاه

محمدعلی امیری آتشگاه 

دانشیار
شماره تماس: 86093190
اتاق: 329
پست الکترونیکی: 
ناصر انصاری پور

ناصر انصاری پور 

استادیار
شماره تماس: +98-21-86093101
اتاق: 349
پست الکترونیکی: 
محمد برشان تشنیزی

محمد برشان تشنیزی 

استادیار
شماره تماس: 86093275-021
اتاق: 316
پست الکترونیکی: 
حسین بوبرشاد

حسین بوبرشاد 

استادیار
شماره تماس: 86093281
اتاق: 340
پست الکترونیکی: 
فتح الله پورفیاض

فتح الله پورفیاض 

دانشیار
شماره تماس: 86093263
اتاق: 353
پست الکترونیکی: 
هادی تابش

هادی تابش 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهرام تارویردی زاده

بهرام تارویردی زاده 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 336
پست الکترونیکی: 
علیرضا ترابی

علیرضا ترابی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی تیموری

مهدی تیموری 

استادیار
شماره تماس: 88497212 - 61115762
اتاق: 125
پست الکترونیکی: 
حسن جلیلی

حسن جلیلی 

دانشیار
شماره تماس: 86093268
اتاق: 326
پست الکترونیکی: 
محمد حسین جهانگیر

محمد حسین جهانگیر 

استادیار
شماره تماس: 86093289
اتاق: 311
پست الکترونیکی: 
اشرف السادات حاتمیان زارمی

اشرف السادات حاتمیان زارمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهرا حاجی حسن

زهرا حاجی حسن 

استادیار
شماره تماس: 86093294
اتاق: 332
پست الکترونیکی: 
حسن حاج قاسم صابون پز

حسن حاج قاسم صابون پز 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 328
پست الکترونیکی: 
احمد حاجی نژاد

احمد حاجی نژاد 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمرتضی حسینی

سیدمرتضی حسینی 

استاد
شماره تماس: 86093196
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زینب الهدی حشمتی رفسنجانی

زینب الهدی حشمتی رفسنجانی 

استادیار
شماره تماس: 86093401
اتاق: 338
پست الکترونیکی: 
مهرداد خاک بیز

مهرداد خاک بیز 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 331
پست الکترونیکی: 
محمد خوانساری

محمد خوانساری 

دانشیار
شماره تماس: 86093185
اتاق: 342
پست الکترونیکی: 
روزبه ریاضی

روزبه ریاضی 

استادیار
شماره تماس: 86093251
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه راضی آستارایی

فاطمه راضی آستارایی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرشته رحیمی

فرشته رحیمی 

استادیار
شماره تماس: 86093154
اتاق: 317
پست الکترونیکی: 
زهرا رزاقی مقدم کاشانی

زهرا رزاقی مقدم کاشانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا رضائی

علیرضا رضائی 

استادیار
شماره تماس: 982186093193
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رهام رفیعی

رهام رفیعی 

دانشیار
شماره تماس: Fax: 009821 8977 41 88
اتاق: 312
پست الکترونیکی: 
مهدی رهایی جهرمی

مهدی رهایی جهرمی 

دانشیار
شماره تماس: 86093408
اتاق: 348
پست الکترونیکی: 
هادی زارع

هادی زارع 

استادیار
شماره تماس: 86093059
اتاق: 340
پست الکترونیکی: 
فاطمه یزدیان

فاطمه یزدیان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدجواد ساداتی‌نژاد

سیدجواد ساداتی‌نژاد 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

امیر علی سیف الدین اصل 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 323
پست الکترونیکی: 
عبدالرضا شیخ مهدی مسگر

عبدالرضا شیخ مهدی مسگر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مازیار شفائی روشنی

مازیار شفائی روشنی 

دانشیار
شماره تماس: 86093291
اتاق: 325
پست الکترونیکی: 
شاهرخ شمس

شاهرخ شمس 

استادیار
شماره تماس: 86093202
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مصطفی صالحی

مصطفی صالحی 

دانشیار
شماره تماس: 02186093298
اتاق: 337
پست الکترونیکی: 
حسین صباحی

حسین صباحی 

دانشیار
شماره تماس: 86093196
اتاق: 355
پست الکترونیکی: 
محمدحسین صبور

محمدحسین صبور 

دانشیار
شماره تماس: 86093042
اتاق: 345
پست الکترونیکی: 
مهدی ضرابی

مهدی ضرابی 

استادیار
شماره تماس: 86093042
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجتبی طحانی

مجتبی طحانی 

دانشیار
شماره تماس: 86093011
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد طهماسبی پور

محمد طهماسبی پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
خلیل عالی پور

خلیل عالی پور 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا عسکری مقدم

رضا عسکری مقدم 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
آزاده غائی

آزاده غائی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی فکور ثقیه

مهدی فکور ثقیه 

دانشیار
شماره تماس: 86093052
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 73 نتیجه
از 2