گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دسترسی به دسترسی به

  • کارگاه آموزشی

نشست تخصصی آب و انرژی

زمان: چهارشنبه 22/12/1397
  • آمار بازدید

کسب جایزه پراستنادترین مقاله چاپ شده در مجله معتبر بین المللی مراسم روز درختکاری در دانشکده علوم و فنون نوین برگزار شد

عنوان تاریخ انتشار تعداد مشاهده
ارائه بلیط مجموعه اُپارک با تخفیف ویژه ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ 160