آزمایشگاه عمومی انرژی های نو و تجدیدپذیر

سال تاسیس: 91

شماره تلفن آزمایشگاه:

اساس فعالیتهای این آزمایشگاه روی تحقیقات در زمینه منابع انرژیهای نو و آلاینده های محیط زیست و هدف نهایی بهینه سازی مصرف انرژی و جایگزین نمودن منابع انرژی تجدید پذیر (انرژی خورشیدی و باد و غیره) به جای منابع سوختهای فسیلی می باشد.

امکانات:


مجهز به تجهیزات عمومی آزمایشگاه و  سایر تجهیزات منجمله ترک متر (گشتاور سنج)، ویسکومتر،  دوربین حرارتی مادون قرمز(termography)، حمام روغن، ترمومتر چهار کاناله ، فشار سنج تفاضلی، سرعت سنج سیار، اندازه گیر توان خورشیدی، پیرانومتر حبابدار (تشعشع سنج خورشیدی)، اندازه گیر 5 پنج پارمتری(مولتی فانکشن، TDS)، تاکومتر دیجیتال (دور سنج)، آبگرمکن خورشیدی، کلکتور خورشیدی سهموی خطی، سیستم فتوولتائیک حرارتی هواخنک، سیستم تست نانوسیال می باشد.