- سه‌شنبه، ۵ مرداد ۱۴۰۰

اهداف  بخش:

متخصصان، انرژی را موتور محرکه توسعه همه جانبه اقتصادی در تمام کشورها می دانند و چگونگی استفاده از منابع انرژی در دسترس را عمده ترین عامل توسعه اقتصادی جوامع پس از نیروی انسانی به شمار می آورند. نگرانی درباره تغییرات زیست محیطی در کنار قیمت روزافزون سوخت های فسیلی باعث وضع قوانینی می شود که بهره برداری و تجاری سازی منابع سرشار تجدیدپذیر را تشویق می کنند. انرژی های تجدیدپذیر به انواعی از انرژی گفته می شود که بر خلاف انرژی های تجدیدناپذیر قابلیت بازیابی مجدد در طبیعت را دارند. انرژی خورشیدی، بادی، زمین گرمایی، زیست توده، هیدروژن و پیل سوختی، اقیانوسی و آبی از جمله انرژی های تجدیدپذیر هستند. رو به اتمام بودن منابع سوخت های فسیلی و هسته ای و تخریب محیط زیست توسط آلاینده های ناشی از بهره برداری از این منابع انرژی، گزینه استفاده و توسعه کاربرد انرژی های تجدیدپذیر را امری ضروری و اجتناب ناپذیر نموده است. اما استفاده از منابع انرژی های تجدیدپذیر با یک چالش عمده روبروست و آن هم قیمت تمام شده بالای انرژی حاصل از آنهاست. تکنولوژی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر نسبتاَ  نو بوده و پرداختن به این انرژی ها از نظر پژوهشی و کسب دانش فنی و اقتصادی کردن آنها امری اجتناب ناپذیر برای هر ملتی است. متخصصین و برنامه ریزان انرژی در دنیا اتفاق نظر دارند که انرژی های تجدیدپذیر باید نقشی بهتر از آنچه که امروزه در دنیا برای تامین انرژی مورد نیاز جوامع بشری دارند، ایفا نمایند.

در همین راستا، هدف اصلی این گروه تربیت نیروی متخصص مورد نیاز کشور، در مقاطع تحصیلات تکمیلی در زمینه های علوم و فناوری های بین رشته ای مهندسی انرژی و انرژی های تجدیدپذیر و محیط زیست می‌باشد.   

گروه مهندسی انرژی های نو و تجدیدپذیر دانشکده علوم و فنون نوین بر آن است تا با جذب مستعدترین اساتید، پژوهشگران و دانشجویان نخبه و ارائه برنامه های مدرن آموزشی-پژوهشی و نیز توسعه و ارتقای امر تحقیق و نهادینه ساختن آن در زمینه های علوم و فناوری های نوین انرژی به عنوان یکی از گروه های تخصصی انرژی های تجدیدپذیر در سطح دانشگاه های کشور و یکی از برترین های حوزه انرژی باشد. بهره گیری از منابع و امکانات روز دنیا برای انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه انرژی، خصوصاً انرژی های تجدیدپذیر و مسائل زیست محیطی مرتبط، برقراری ارتباط فعال با دانشمندان علوم پیشرو در ایران و جهان و همچنین توسعه و ایجاد رشته های جدید مرتبط مانند مهندسی منابع انرژی، فناوری های زیست سازگار تولید و ذخیره سازی از جمله برنامه های اصلی این گروه است.

رشته های تحصیلی:

ردیف

عنوان رشته

مقطع تحصیلی

کارشناسی‌ ارشد

دکتری

1

 مهندسی سیستمهای انرژی- فناوریهای انرژی

 

*

2

 مهندسی سیستمهای انرژی- مدلسازی انرژی

 

*

3

 مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر

*

 

4

 مهندسی سیستمهای انرژی- تکنولوژی انرژی

*

 

5

 مهندسی سیستمهای انرژی- سیستمهای انرژی

*

 

 

مدیر بخش

دانشیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی