اخبار و اطلاعیه‌ها

بازگشت به صفحه کامل

حمایت مالی از ثبت اختراعات خارجی

شناسه : 98232622

حمایت مالی از ثبت اختراعات خارجی


وزارت علوم، تحققات و فناوری (عتف) با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در طرحی مشترک اقدام به حمایت مالی از ثبت اختراعات خارجی توسط اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان مراکزعلمی، پژوهشی و فناوری نموده است. صبق تفاهم نامه صورت پذیرفته ، پیش بینی شده است تا 90% از هزینه های ثبت اختراعات در خارج از کشور از طریق تخصیص داده است شده در وزارت عتف و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و به واسطه کانون پتنت ایران پرداخت گردد. 

داتلود فایل پیوست «مقدمه ای بر ثبت اختراع خارجی »

 

دانلود فایل «توافق نامه همکاری»