آرشیو اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

نشست مشترک مسئولین دانشکده علوم و فنون نوین و دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی جهت همکاری های علمی به صورت مجازی برگزار شد.

نشست مشترک مسئولین دانشکده علوم و فنون نوین و دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی جهت همکاری های علمی به صورت مجازی برگزار شد.این جلسه با حضور مسئولین دانشکده علوم و فنون نوین و دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی، مورخ 25 فروردین 1400 به صورت مجازی تشکیل گردید. در این جلسه اساتید حاضر پیشنهادات خود را مطرح نموده و در مورد مسایل مختلفی نظیر : برگزاری دوره های مشترک، داشتن پایان نامه و رساله های مشترک، تشکیل هسته های پژوهشی، تعریف دروس مشترک خصوصا در حوزه بیولوژی و .. به بحث و تبادل نظر پرداختند. هدف از تشکیل این جلسه تقویت همکاریهای دو جانبه، طرح مشکلات مشترک و ارائه راهکارهای احتمالی برای ارائه خدمات و تاثیر گذاری اجتماعی بود.

آدرس کوتاه :