آرشیو اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

ثبت US Patent دکتر رهام رفیعی، دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین و مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت

ثبت US Patent دکتر رهام رفیعی، دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین و مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیتعنوان اختراع: پوشش نانوکامپوزیتی برای آنتن انعکاسی و روش ساخت آن
NANOCOMPOSITE COATING FOR ANTENNA REFLECTOR AND METHODS OF MAKING SAME
 
در اختراع حاضر، ترکیب پوشش نانوکامپوزیتی مناسب و همچنین فرآیند ساخت آن برای آنتن‌های انعکاسی مخابرات ماهواره‌ای توسعه داده شده است. پوشش مذکور که منجر به ایجاد رسانایی الکترومغناطیسی در آنتن می‌گردد؛ قابل اعمال بر روی آنتن‌های کامپوزیتی می‌باشد. آنتن‌های کامپوزیتی در مقایسه با آنتن‌های فلزی نارسانا بوده، به علت وزن بسیار کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. پوشش مذکور که بر روی سطح آنتن اعمال می‌گردد یک نانوکامپوزیت پلیمری است که از رزین پلیمری اپوکسی و ذرات نانوگرافین تشکیل شده است. در این اختراع، رزین اپوکسی استفاده شده از منظر الکترومغناطیس نارسانا می‌باشد و ذرات گرافین استفاده شده، گرافین غیرعامل‌دار شده می‌باشد. بنابراین در فرآیند توسعه داده شده در این اختراع، نیازی به انجام عملیات شیمیایی بر روی گرافین نمی‌باشد. استخراج کسر وزنی مناسب گرافین و همچنین فرآیند منحصر به‌فرد افزودن، تفرق و توزیع گرافین در داخل رزین اپوکسی برای رسیدن به هدایت الکترومغناطیسی مناسب و موردنظر؛ ابتکارهای اصلی این اختراع می‌باشد. همچنین ضخامت مناسب پوشش توسعه داده شده برای باند فرکانسی مورد نظر در این اختراع بر اساس میزان گرافین افزوده شده به رزین استخراج گردیده است. تفاوت اصلی اختراع حاضر با روشهای مشابه در استفاده از نانوگرافین غیرعامل دار شده در مقایسه با گرافین عامل‌دارشده و یا نانولوله کربن از یک طرف و استفاده از رزین کاملاً نارسانا به عنوان رزین مناسب برای کاربرد سازه‌ای از طرف دیگر می‌باشد. نحوه افزودن گرافین و ماده سخت کننده به رزین پلیمری و توزیع گرافین در دو مرحله مهمترین عامل تمایز این اختراع با سایر شیوه‌های توسعه داده شده می‌باشد.
اختراع مذکور با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و نوآوران ثبت گردیده‌است و فرآیند آن ۱۴ ماه از ابتدای ارسال درخواست به طول انجامیده‌است.
آدرس کوتاه :