آرشیو اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

برگزاری سخنرانی علمی روز یکشنبه 23 خرداد

برگزاری سخنرانی علمی روز یکشنبه 23 خردادعنوان سخنرانی: تشخیص زودهنگام عفونت خون (سپسیس) بر مبنای یادگیری ماشین

سخنران: دکتر علیرضا رضایی - عضو هیات علمی دانشکده علوم و فنون نوین

زمان سخنرانی: روز یکشنبه مورخ 1400/3/23 ساعت 12 تا 12:30

مکان: vroom.ut.ac.ir/fnst6

آدرس کوتاه :