آرشیو اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

بازدید هیات اعزامی دانشگاه کوفه عراق از دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

بازدید هیات اعزامی دانشگاه کوفه عراق از دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهراننشست مشترک مسئولین دانشکده علوم و فنون نوین و دانشگاه کوفه عراق در دانشکده علوم و فنون نوین، برگزار شد.
 
هیات اعزامی از دانشگاه کوفه عراق به سرپرستی آقای دکتر نوفال الدوجی عضو هیات علمی دانشگاه کوفه و مسئول آزمایشگاه دانشگاه کوفه در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ از دانشکده علوم و فنون نوین بازدید نمودند.
در جریان این سفر اعضای هیات اعزامی دانشگاه کوفه در نشستی با حضور ریاست محترم دانشکده دکتر علی حسین رضایان و مشاور بین الملل دکتر سید مرتضی حسینی دانشکده شرکت نمودند و درمورد مسائل مختلفی از جمله نحوه همکاری و تبادل دانشجو به بحث و گفتگو پرداختند.
در پایان هیات اعزامی از آزمایشگاههای دانشکده بازدید بعمل آوردند.

آدرس کوتاه :