اهداف

مهندسی هوافضا یکی از شاخه‌های اصلی علوم و مهندسی می‌باشد که مرتبط با طراحی، توسعه، تست و ساخت وسایل هوایی و فضایی و سامانه‌ها و زیرسامانه‌های مرتبط با آن می‌باشد. این رشته به دو شاخه اصلی علوم و مهندسی هوایی و علوم و مهندسی فضایی تقسیم می‌گردد. در علوم هوایی به وسایل و ادواتی که در جو زمین حرکت می‌کنند پرداخته می‌شود، در حالی که علوم و مهندسی فضایی به سامانه‌هایی مرتبط است که خارج از جو زمین سیر می‌کنند. برای دانشجویانی که به این رشته مهندسی علاقه‌مند هستند، آشنایی و داشتن پیش‌زمینه‌هایی از ریاضیات، فیزیک، علوم رایانه و شیمی مورد انتظار است. گروه مهندسی هوافضای دانشکده علوم و فنون نوین در دانشگاه تهران در حال حاضر پذیرای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش­‌های زیر می‌باشد.

رشته های تحصیلی

کارشناسی ارشد

- مهندسی هوافضا - فناوری ماهواره برنامه مصوب

- مهندسی هوافضا - آیرودینامیک برنامه مصوب

- مهندسی هوافضا - سازه‌های هوایی  برنامه مصوب

- مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل  برنامه مصوب

- مهندسی هوافضا - جلو برندگی  برنامه مصوب

- مهندسی هوافضا - مهندسی فضایی  برنامه مصوب

 

دکتری

- مهندسی هوافضا - آیرودینامیک  برنامه مصوب

- مهندسی هوافضا - سازه‌های هوایی  برنامه مصوب

- مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل  برنامه مصوب

- مهندسی هوافضا - جلو برندگیبرنامه مصوب

- مهندسی هوافضا - مهندسی فضایی  برنامه مصوب

مدیر گروه

دانشیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی

اعضای هیات علمی

نمایش 13 نتیجه
از 1
 
محمد علی امیری آتشگاه

محمد علی امیری آتشگاه 

دانشیار
شماره تماس: 86093190
اتاق: 329
پست الکترونیکی: 
علیرضا ترابی

علیرضا ترابی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رهام رفیعی

رهام رفیعی 

استاد
شماره تماس: Fax: 009821 8977 41 88
اتاق: 312
پست الکترونیکی: 
مازیار شفائی روشنی

مازیار شفائی روشنی 

دانشیار
شماره تماس: 86093291
اتاق: 325
پست الکترونیکی: 
شاهرخ شمس

شاهرخ شمس 

استادیار
شماره تماس: 86093202
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدحسین صبور

محمدحسین صبور 

دانشیار
شماره تماس: 86093042
اتاق: 345
پست الکترونیکی: 
مجتبی طحانی

مجتبی طحانی 

استاد
شماره تماس: 86093011
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی فکور ثقیه

مهدی فکور ثقیه 

استاد
شماره تماس: 88497144
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیر رضا کوثری

امیر رضا کوثری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پرویز محمدزاده

پرویز محمدزاده 

استادیار
شماره تماس: 02186093271
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بابک میرزاوند بروجنی

بابک میرزاوند بروجنی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهران مصدری

مهران مصدری 

استادیار
شماره تماس: 86093203
اتاق: 350
پست الکترونیکی: 
شیدوش وکیلی پور

شیدوش وکیلی پور 

دانشیار
شماره تماس: 86093297
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 13 نتیجه
از 1