- سه‌شنبه، ۵ مرداد ۱۴۰۰

مهندسی هوافضا یکی از شاخه های اصلی علوم و مهندسی می باشد که مرتبط با طراحی، توسعه، تست و ساخت وسایل هوایی و فضایی و سامانه ها و زیرسامانه های مرتبط با آن می باشد. این رشته به دو شاخه اصلی علوم و مهندسی هوایی و فضایی تقسیم می گردد. در علوم هوایی به وسایل و ادواتی که در جو زمین حرکت می کنند پرداخته می شود، در حالی که علوم و مهندسی فضایی به سامانه هایی مرتبط است که خارج از جو زمین سیر می کنند. برای دانشجویانی که به این رشته مهندسی علاقمند هستند، آشنایی و داشتن پیش زمینه هایی از ریاضیات، فیزیک، علوم رایانه و شیمی مورد انتظار است.
بخش هوافضای دانشکده علوم و فنون نوین در دانشگاه تهران در حال حاضر پذیرای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در گرایشهای زیر می باشد:
•    آیرودینامیک
•    دینامیک پرواز و کنترل
•    پیشرانش
•    مهندسی ماهواره
•    مهندسی فضایی
•    سازه های هوافضایی

همچنین راه اندازی رشته های ذیل نیز در آینده نزدیک در دستور کار قرار دارد:
•    طراحی سیستمی سامانه های هوافضایی
•    مدیریت و کنترل ترافیک هوایی
•    مهندسی ریز جریان (Micro-Nano-Fluidics Engineering )
   در ادامه، جهت نیل به برنامه های آموزشی و پژوهشی گروه هوافضا، آزمایشگاه های تحقیقاتی زیر راه اندازی شده است:
•    آزمایشگاه مواد پیشرفته
•    آزمایشگاه دینامیک سیالات محاسباتی
•    آزمایشگاه پیشرانش
•    آزمایشگاه مهندسی فضایی
•    آزمایشگاه آنالیز چند موقعیتی   
•    آزمایشگاه طراحی بهینه چند موضوعی
•    آزمایشگاه سازه های هوافضایی
•    آزمایشگاه مواد و سازه های کامپوزیتی
•    آزمایشگاه دینامیک پرواز
•    آزمایشگاه هدایت و ناوبری

  همچنین راه اندازی آزمایشگاه های ذیل نیز در آینده نزدیک در دستور کار قرار دارد:
•    آزمایشگاه مکاترونیک فضایی
•    آزمایشگاه ساخت ریز دستگاه ها
•    آزمایشگاه شبیه سازی  فرایند ها و تجهیزات


 

 

مدیر بخش

دانشیار
شماره تماس : 88497144
اتاق
پست الکترونیکی

اعضای هیات علمی

اهداف  گرایش :

تحلیل، طراحی و ساخت سازه های هوافضایی

 

 

اهداف  گرایش :

تحلیل مسائل آیرودینامیکی هوافضا و طراحی و ساخت تجهیزات آیرودینامیکی

 

 

اهداف  گرایش:

تحلیل مسائل پیشرانشی هوافضا و طراحی و ساخت تجهیزات پیشرانشی

 

اهداف  گرایش :

تحلیل، طراحی و ساخت سامانه های هدایت، ناوبری و کنترل  وسایل هوافضایی

 

اهداف  گرایش :

تحلیل، طراحی و ساخت وسایل فضایی

 

اهداف  گرایش :

تحلیل، طراحی و ساخت تجهیزات ماهواره